Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Huckelovy vily (ORG 8518) / 2021

Název:
Huckelovy vily (8518)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 207 402,38 Kč 9 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 207 402,38 Kč 9 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 207 402,38 Kč 9 %
5021 Ostatní osobní výdaje 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 11 717,00 Kč 11 717,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 11 717,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 2 101,00 Kč 11 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 2 101,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 84 073,89 Kč 42 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 84 073,89 Kč - - - -
5154 Elektrická energie 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 5 618,54 Kč 7 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 5 618,54 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 14 520,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 135 000,00 Kč Pokles 103 283,00 Kč 27 305,00 Kč 26 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 27 305,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 62 066,95 Kč 8 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 62 066,95 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 207 402,38 Kč 9 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 8518 (Huckelovy vily), Paragraf 3613 (Nebytové hospodářství), Položka 5162 (Služby telekomunikací a radiokomunikací)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Náš-Net Group s.r.o.ARES 4 840,00 Kč
připojení k internetu 1/2021 [ISRS] 0191 22.01.2021 1 210,00 Kč
Připojení k internetu 2/2021 [ISRS] 0185 18.02.2021 1 210,00 Kč
Připojení k internetu 3/2021 [ISRS] 0139 15.03.2021 1 210,00 Kč
připojení k Internetu 4/2021 [ISRS] 0126 20.04.2021 1 210,00 Kč
Aktiv Novostav, s.r.o.ARES 1 210,00 Kč
Gen. Hlaďo,č.b.4.-oprava teplovodního topení, Luční 2,č.b.15-oprava plyn. rozvodu v instalační šachtě, PDP Kč 975,- 0187 10.12.2021 1 210,00 Kč
H.S.TRADE a.s.ARES 1 210,00 Kč
FA - holografické samolepky 5000 ks 0173 17.09.2021 1 210,00 Kč
ORTEX spol. s r.o.ARES 1 210,00 Kč
podpora SW Orsoft za 12/2020 [ISRS] 0160 17.06.2021 1 210,00 Kč
ERDING, a.s.ARES 1 210,00 Kč
Kotelna Loučka - zapojení ovládání nového hořáku původního kotle K1, PDP Kč 5.256,09 0185 15.11.2021 1 210,00 Kč
Regionpartner centrum pomoci regionům o.p.s.ARES 1 210,00 Kč
školení on-line: Youtube jako eso v marketingu a účinný nástroj propagace a PR dne 28.1.2021 0150 16.08.2021 1 210,00 Kč
Zdeněk VavřínARES 1 210,00 Kč
poruchová služba pro domy ve vlastnictví NJ za 12/2020 0176 19.05.2021 1 210,00 Kč
Ing. Ivo ŠTEFEKARES 1 210,00 Kč
znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0217 18.10.2021 1 210,00 Kč
Ing. Marek MilichARES 1 210,00 Kč
studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0151 20.07.2021 1 210,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 14 520,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5021 Ostatní osobn.. 240 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojis.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5032 Povinné pojis.. 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 11 717,00 Kč 11 717,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 8 017,00 Kč 68 % 0,00 Kč 68 % 3 700,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiá.. 20 000,00 Kč 2 101,00 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 101,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 % 0,00 Kč 11 %
5151 Studená voda 200 000,00 Kč 84 073,89 Kč 42 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 28 024,63 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 28 024,63 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 28 024,63 Kč 42 %
5154 Elektrická en.. 80 000,00 Kč 5 618,54 Kč 7 % 4 008,66 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 1 609,88 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 % 0,00 Kč 7 %
5162 Služby teleko.. 15 000,00 Kč 14 520,00 Kč 97 % 1 210,00 Kč 8 % 1 210,00 Kč 16 % 1 210,00 Kč 24 % 1 210,00 Kč 32 % 1 210,00 Kč 40 % 1 210,00 Kč 48 % 1 210,00 Kč 56 % 1 210,00 Kč 65 % 1 210,00 Kč 73 % 1 210,00 Kč 81 % 1 210,00 Kč 89 % 1 210,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 103 283,00 Kč 27 305,00 Kč 26 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 100,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 25 205,00 Kč 26 %
5171 Opravy a udrž.. 800 000,00 Kč 62 066,95 Kč 8 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 62 066,95 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 %
6121 Budovy, haly .. 750 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
Celkem 2 230 000,00 Kč 207 402,38 Kč 9 % 5 218,66 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 3 310,00 Kč 0 % 1 210,00 Kč 0 % 2 819,88 Kč 0 % 3 311,00 Kč 0 % 37 251,63 Kč 2 % 1 210,00 Kč 0 % 4 910,00 Kč 0 % 91 301,58 Kč 4 % 1 210,00 Kč 0 % 54 439,63 Kč 2 %