Výdaje

Přehled plateb pro Město Nový Jičín (IČ 00298212 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Celkem 0,00 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- 0006 05.01.2021 202 380,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa 0049 11.01.2021 100,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0091 13.01.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0114 14.01.2021 1 200,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. 0142 19.01.2021 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 12/2020 0016 20.01.2021 6 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa penzijní připojištění 12/2020 0018 20.01.2021 66 632,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0021 21.01.2021 268 440,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ 0195 25.01.2021 2 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020002298 Kč 600,-, VS 9020000216,9020022972,973,974,975 Kč 3.600,- 0198 25.01.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020002298 Kč 600,-, VS 9020000216,9020022972,973,974,975 Kč 3.600,- 0198 25.01.2021 3 600,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0233 28.01.2021 1 320,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zrušení bankovního účtu, který je veden na Husovu 1595/2 (pověření vlastníci. ukončena správa ze strany Města NJ k 31.12.2020. 0021 29.01.2021 103,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 -150,00 Kč (poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem - dokl.č. 6621010001)+96,00 Kč (poplatek za položky - dokl.č. 66210100026) 0037 03.02.2021 246,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020034098 Kč600,-, VS 9020011233 Kč 600,-, VS 9020016914 Kč 600,- 0038 03.02.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020034098 Kč600,-, VS 9020011233 Kč 600,-, VS 9020016914 Kč 600,- 0038 03.02.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020034098 Kč600,-, VS 9020011233 Kč 600,-, VS 9020016914 Kč 600,- 0038 03.02.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 1/2021 0012 10.02.2021 72 607,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0099 10.02.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0099 10.02.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0099 10.02.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0099 10.02.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0108 11.02.2021 600,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků za náklad za vodné a stočné pro byty a NP v domě na ul. Masarykovo nám. 2 v Novém Jičíně za rok 2020 (celková spotřeba 594,55 m3 x 85,40 Kč/m3 = 50.775 Kč) 0014 18.02.2021 50 774,60 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Dorovnání stravenek za rok 2020 - konec PPV k 20.02.2021 - p. Zapalačová 16 ks stravenek x 40 Kč, celkem 640 Kč 0195 22.02.2021 640,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0213 23.02.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Nákup respirátorů pro zaměstnance MÚ (fa KDF č. 471 a 451) 0011 03.03.2021 90 650,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč 0012 03.03.2021 304 230,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků, mylná platba za přestupek dopravní. 0096 10.03.2021 1 500,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa vyrovnání stravenek - Svobodová, nástup od 10.3., odbor bytový, 16x60Kč 0111 12.03.2021 960,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj převod částky na PÚ - vratka části odměny dražební on-line aukce zaplacené v roce 2020 (k PV 2027-20 záloha 35.000, vyúčtování 34.000, D 5-20) 0113 12.03.2021 1 000,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa ze sociálního fondu (zaměstnanec)- mimořádná záloha - proplacení zůstatku SF z důvodu nástupu na MD v celkové výši 9700 Kč 0020 15.03.2021 9 700,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa vyrovnání stravenek - Jana Vývodová(PP146-21)- nástup na MD - 28ks x 60Kč, celkem 1680Kč 0129 15.03.2021 1 680,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za pokutu MP. 0153 16.03.2021 2 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa ze sociálního fondu (zaměstnanec) - mimořádná záloha - proplacení zůstatku SF z důvodu nástupu na MD v celkové výši 9700 Kč - převod zpět 0157 16.03.2021 9 700,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 2/2021 0023 19.03.2021 11 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 2/2021 0025 19.03.2021 77 807,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za NŘ za dopravní přestupek. 0192 19.03.2021 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020024129, 9020030434 2x600,- 0193 19.03.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020024129, 9020030434 2x600,- 0193 19.03.2021 600,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa vyrovnání stravenek - Šrubař (PP178-21) 11x60Kč, Bartoň (PP177-21) 2x60Kč, Tomášková (PP164-21) 4x60Kč), Omaníková (PP146-21) 3x60Kč, celkem 1200Kč 0238 24.03.2021 1 200,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa vyrovnání stravenek - Gomolová (PP182-21) 3x60Kč 0252 25.03.2021 180,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč 0033 26.03.2021 259 590,00 Kč
Odbor dopravy (384) Doprava Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0054 15.04.2021 429 916,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc III./2021 - poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem: 150,00 Kč (dokl.č. 6621030022) + poplatek za položky 120,00 Kč (dokl.č. 6621030036) 0059 19.04.2021 270,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0071 19.04.2021 2 700,00 Kč
Chata Jičínka (4381) Veřejná správa J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0071 19.04.2021 135,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0100 20.04.2021 100,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0103 20.04.2021 600,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod mylné platby - náleží PÚ v.s. 9040004945. 0131 20.04.2021 100 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod mylné platby - náleží PÚ v.s. 9040004945. 0133 20.04.2021 250 000,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0240 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0156 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0162 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0170 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0172 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0176 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0182 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0190 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0194 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0204 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0212 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0214 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0216 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0224 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0226 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0228 21.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0314 22.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0338 22.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0346 22.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0352 22.04.2021 17 977,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0378 22.04.2021 17 977,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod mylné platby - náleží PÚ v.s. 9040004945. 0258 22.04.2021 100,00 Kč
Chata Jičínka (4381) Veřejná správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0261 22.04.2021 1 200,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch J.Pavelková - péče, prosinec 2020 0267 22.04.2021 12 584,00 Kč
COVID 19-fin.dar (1199) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0276 22.04.2021 16 180,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0463 27.04.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod mylné platby - náleží PÚ v.s. 9040004945. 0478 28.04.2021 1 200,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0001 03.05.2021 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0002 03.05.2021 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0004 04.05.2021 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0016 17.05.2021 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO, VS 9020021823 Kč 600,-, VS 9020017399 Kč 600,- 0025 20.05.2021 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. 0300 28.05.2021 400,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa penzijní připojištění 12/2020 0002 31.05.2021 -720,75 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 1/2021 0002 31.05.2021 -755,25 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa penzijní připojištění 2/2021 0002 31.05.2021 -766,25 Kč
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj penzijní připojištění 12/2020 0002 31.05.2021 720,75 Kč
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Penzijní připojištění 1/2021 0002 31.05.2021 755,25 Kč
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj penzijní připojištění 2/2021 0002 31.05.2021 766,25 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- 0002 31.05.2021 -2 318,58 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0002 31.05.2021 -4 075,20 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč 0002 31.05.2021 -4 314,54 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč 0002 31.05.2021 -2 797,20 Kč
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- 0002 31.05.2021 2 318,58 Kč
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0002 31.05.2021 4 075,20 Kč
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč 0002 31.05.2021 4 314,54 Kč
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč 0002 31.05.2021 2 797,20 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. 0018 02.06.2021 1 576,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. 0021 02.06.2021 2 798,00 Kč
Huckelovy vily (8518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků - mylná platba za poplatek za psa. 0001 03.06.2021 2 101,00 Kč
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost (1141) Tělovýchova a zájmová činnost Ošatné 12/2020 0002 09.06.2021 9 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Ošatné 12/2020 0073 09.06.2021 23 550,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Ošatné 12/2020 0073 09.06.2021 23 550,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Ošatné 12/2020 0074 09.06.2021 87 350,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Ošatné 12/2020 0074 09.06.2021 42 500,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. 0001 09.06.2021 -766,25 Kč
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. 0001 09.06.2021 766,25 Kč
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350) Školství a sociální věci Odvod za telefony DPS za 01/2021. 0096 11.06.2021 119 790,00 Kč
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350) Školství a sociální věci Odvod za telefony DPS za 01/2021. 0097 11.06.2021 126 000,00 Kč
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309) Školství a sociální věci Odvod za telefony DPS za 01/2021. 0098 11.06.2021 150 000,00 Kč
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Odvod za telefony DPS za 01/2021. 0099 11.06.2021 200 000,00 Kč
Z© Komenského 68, přísp.org. (323) Školství a sociální věci Odvod za telefony DPS za 01/2021. 0100 11.06.2021 281 000,00 Kč
Z© Komenského 66, přísp.org. (322) Školství a sociální věci Odvod za telefony DPS za 01/2021. 0101 11.06.2021 300 000,00 Kč
Z© Tyrąova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Odvod za telefony DPS za 01/2021. 0102 11.06.2021 421 000,00 Kč
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321) Školství a sociální věci Odvod za telefony DPS za 01/2021. 0103 11.06.2021 528 000,00 Kč
M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) Školství a sociální věci Odvod za telefony DPS za 01/2021. 0106 11.06.2021 170 000,00 Kč
M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) Školství a sociální věci Odvod za telefony DPS za 01/2021. 0106 11.06.2021 862 222,16 Kč
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků (4380) Kultura a sdělovací prostředky Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. 0012 18.06.2021 5 385,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod peněžních prostředků za správu u OB za 1/2021. 0015 21.06.2021 99,95 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod peněžních prostředků za správu u OB za 1/2021. 0015 21.06.2021 1 650,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. 0180 21.06.2021 839,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. 0039 21.06.2021 5 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. 0041 21.06.2021 83 757,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. 0223 22.06.2021 810,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Odvod nájemného za byty a nebytové prostory za 1/2021. 0226 22.06.2021 1 215,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0024 29.06.2021 13 000,00 Kč
Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky (5443) Doprava Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0318 30.06.2021 6 500,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0008 01.07.2021 129 167,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0006 09.07.2021 194 100,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0008 12.07.2021 3 061,00 Kč
Klub seniorů-Loučka (3383) Školství a sociální věci Převod mylné platby - změna orj. na 019 - zálohy na energie nájemce Divadelní 8 0118 19.07.2021 2 300,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci Převod mylné platby - změna orj. na 019 - zálohy na energie nájemce Divadelní 8 0119 19.07.2021 3 140,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. 0120 19.07.2021 3 360,00 Kč
M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) Školství a sociální věci Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0128 19.07.2021 170 000,00 Kč
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. (350) Školství a sociální věci Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. 0129 19.07.2021 177 000,00 Kč
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309) Školství a sociální věci Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0130 19.07.2021 222 000,00 Kč
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309) Školství a sociální věci Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0130 19.07.2021 106 208,50 Kč
Z© Komenského 68, přísp.org. (323) Školství a sociální věci Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. 0131 19.07.2021 372 000,00 Kč
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0132 19.07.2021 400 000,00 Kč
Z© Komenského 66, přísp.org. (322) Školství a sociální věci Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0133 19.07.2021 450 000,00 Kč
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321) Školství a sociální věci Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0134 19.07.2021 528 000,00 Kč
Chata Jičínka (4381) Veřejná správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020002298 Kč 600,-, VS 9020000216,9020022972,973,974,975 Kč 3.600,- 0004 20.07.2021 1 626,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ 0013 20.07.2021 980,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ 0013 20.07.2021 1 365,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ 0013 20.07.2021 4 503,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ 0013 20.07.2021 78 500,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ 0013 20.07.2021 177 600,00 Kč
Z© Tyrąova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. 0155 20.07.2021 577 000,00 Kč
Beskydské divadlo, přísp.org. (504) Kultura a sdělovací prostředky Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ 0156 20.07.2021 1 852 967,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Převod peněžních prostředků - mylná platba za přestupek k projednání - Obec Libhošť, patří na účet ZBÚ 0167 21.07.2021 2 742,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020002298 Kč 600,-, VS 9020000216,9020022972,973,974,975 Kč 3.600,- 0174 21.07.2021 20 319,18 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Převod mylné platby - náleží na PÚ v.s. 9020005009. 0014 26.07.2021 2 800,00 Kč
Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let (1131) Tělovýchova a zájmová činnost Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH 0010 09.08.2021 27 300,00 Kč
Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let (1132) Tělovýchova a zájmová činnost Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH 0011 09.08.2021 307 100,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH 0056 09.08.2021 1 790,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH 0058 09.08.2021 2 000,00 Kč
Zimní stadion NJ (522) Tělovýchova a zájmová činnost Mylná platba ze dne 20.01.2021, plátce SVJ 1312 Divadelní - náleží na účet DPH 0007 09.08.2021 1 005 760,46 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0008 10.08.2021 190 500,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0092 10.08.2021 1 000,00 Kč
Chata Jičínka (4381) Veřejná správa Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. 0004 11.08.2021 1 423,00 Kč
Chata Jičínka (4381) Veřejná správa Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. 0004 11.08.2021 811,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem na příjmový účet. Náleží Fio - radarové měření. 0128 12.08.2021 5 000,00 Kč
Z© Komenského 68, přísp.org. (323) Školství a sociální věci Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. 0131 12.08.2021 35 000,00 Kč
Z© Komenského 66, přísp.org. (322) Školství a sociální věci Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0132 12.08.2021 200 000,00 Kč
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321) Školství a sociální věci Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0133 12.08.2021 1 936 295,86 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. 0010 12.08.2021 980,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem na příjmový účet. Náleží Fio - radarové měření. 0010 12.08.2021 1 365,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. 0010 12.08.2021 4 503,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0009 13.08.2021 47,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0012 17.08.2021 772,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0012 17.08.2021 3 165,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0179 18.08.2021 348,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. 0003 01.09.2021 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. 0004 01.09.2021 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. 0005 01.09.2021 1 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem. Náleží na účet FIO - Radarové měření. 0006 01.09.2021 1 000,00 Kč
Klub seniorů Straník (2383) Školství a sociální věci Převod finančních prostředků ve výši připsaného úroku účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 (dokl.č. 66210100026) 0002 06.09.2021 2 016,00 Kč
Klub seniorů Straník (2383) Školství a sociální věci Převod finančních prostředků ve výši připsaného úroku účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 (dokl.č. 66210100026) 0002 06.09.2021 1 192,00 Kč
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309) Školství a sociální věci Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 -150,00 Kč (poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem - dokl.č. 6621010001)+96,00 Kč (poplatek za položky - dokl.č. 66210100026) 0047 06.09.2021 393 855,00 Kč
Beskydské divadlo, přísp.org. (504) Kultura a sdělovací prostředky Převod finančních prostředků ve výši připsaného úroku účtu Sociálního fondu za měsíc XII./2020 (dokl.č. 6627/XII.2020) 0145 14.09.2021 1 000 000,00 Kč
Městské kulturní středisko, přísp.org. (501) Kultura a sdělovací prostředky Převod finančních prostředků ve výši připsaného úroku účtu Sociálního fondu za měsíc XII./2020 (dokl.č. 6627/XII.2020) 0146 14.09.2021 2 255 029,82 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem na příjmový účet. Náleží Fio - radarové měření. 0026 14.09.2021 1 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0014 14.09.2021 2 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0015 14.09.2021 2 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 -150,00 Kč (poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem - dokl.č. 6621010001)+96,00 Kč (poplatek za položky - dokl.č. 66210100026) 0011 15.09.2021 9 593,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Mylně zaslaná platba vymožena celním úřadem na příjmový účet. Náleží Fio - radarové měření. 0031 20.09.2021 1 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0023 20.09.2021 2 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0019 24.09.2021 -2 363,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0019 24.09.2021 -56,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0019 24.09.2021 347,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0019 24.09.2021 1 131 739,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0019 24.09.2021 744,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0019 24.09.2021 -4 630,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0299 29.09.2021 288,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod mylné platby v rámci exekučního řízení. 0047 30.09.2021 254 460,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0307 30.09.2021 310,00 Kč
Klub seniorů Nový Jičín (383) Školství a sociální věci Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0319 30.09.2021 3 140,00 Kč
Beskydské divadlo, přísp.org. (504) Kultura a sdělovací prostředky Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0330 30.09.2021 48 062,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod mylné platby v rámci exekučního řízení. 0040 30.09.2021 1 200,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. 0011 04.10.2021 204,00 Kč
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) Požární ochrana Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. 0012 04.10.2021 300,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod mylné platby v rámci exekučního řízení. 0013 04.10.2021 600,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. 0019 04.10.2021 3 182,30 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. 0024 04.10.2021 10 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. 0025 04.10.2021 13 000,00 Kč
Chata Jičínka (4381) Veřejná správa Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. 0026 04.10.2021 16 400,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. 0029 04.10.2021 60 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Mylně uhrazena platba na příjmový účet, náleží na účet radarové měření, Toman Rousová Eva. 0031 04.10.2021 128 200,00 Kč
Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt (1134) Tělovýchova a zájmová činnost Převod peněžních prostředků mezi účty města. 0001 05.10.2021 400 000,00 Kč
Odbor dopravy (384) Doprava Mylný příjem - dne 27. 01. 2021 byla na příjmový účet připsána částka 4.700,-Kč. Část z této vymožené částky od CÚ pro Zlínský kraj náleží na účet FIO, jedná se o vymoženou pohledávku Šrotíř Karel (RČ: 6705030585) Soudní 1221, 75701 Valašské Meziříčí, 1. 0095 08.10.2021 429 916,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Mylný příjem - dne 28. 01. 2021 byla na příjmový účet připsána částka 2.000,-Kč. Jedná se o vymoženou pohledávku od CÚ pro Jihomor. kraj - SVĚTLÍK MIROSLAV (RČ: 8404254716) Úvoz 977/18, 60200 Brno. Převod na účet FIO. 0127 12.10.2021 1 200,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020034098 Kč600,-, VS 9020011233 Kč 600,-, VS 9020016914 Kč 600,- 0019 15.10.2021 49,00 Kč
Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt (1134) Tělovýchova a zájmová činnost Výplaty v hotovosti 1/21 0001 03.11.2021 300 000,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Výplaty v hotovosti 1/21 0046 05.11.2021 1 496,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Výplaty v hotovosti 1/21 0048 05.11.2021 2 521,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Výplaty v hotovosti 1/21 0049 05.11.2021 2 830,00 Kč
Z© Tyrąova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Výplaty v hotovosti 1/21 0006 09.11.2021 17 311,20 Kč
Z© Tyrąova, přísp.org. (325) Školství a sociální věci Výplaty v hotovosti 1/21 0006 09.11.2021 98 096,80 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0257 22.11.2021 1 850,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha 0260 22.11.2021 2 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha 0265 22.11.2021 4 200,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0034 22.11.2021 11 000,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0034 22.11.2021 2 392,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha 0035 22.11.2021 16 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha 0036 22.11.2021 92 250,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod mylné platby - změna orj. na 019 - zálohy na energie nájemce Divadelní 8 0021 23.11.2021 3 163,00 Kč
Civilní nouzové hospodářství-činnost (250) Civilní připravenost na krizové stavy Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0280 23.11.2021 17 777,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0016 23.11.2021 417,00 Kč
M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) Školství a sociální věci Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0299 24.11.2021 76 000,00 Kč
M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) Školství a sociální věci Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0299 24.11.2021 764 140,06 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0016 24.11.2021 199,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0016 24.11.2021 470 733,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0016 24.11.2021 487,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0016 24.11.2021 -525,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0016 24.11.2021 -8 117,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. VS 9020026500, 9020026499, 9020006740, 9020006742 4x600,- 0038 24.11.2021 283 650,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Převod finančních prostředků skutečně uhrazených nájmů za měsíc 1/2021 do SVJ, viz příloha 0327 26.11.2021 2 762,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0055 29.11.2021 1 500,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0057 29.11.2021 1 500,00 Kč
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) Požární ochrana Penzijní připojištění 1/2021 0352 29.11.2021 2 216,00 Kč
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) Požární ochrana Penzijní připojištění 1/2021 0352 29.11.2021 5 070,00 Kč
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) Požární ochrana Penzijní připojištění 1/2021 0352 29.11.2021 5 900,00 Kč
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) Požární ochrana Penzijní připojištění 1/2021 0352 29.11.2021 1 499,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Penzijní připojištění 1/2021 0363 29.11.2021 1 000 000,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0049 29.11.2021 1 500,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0061 30.11.2021 2 000,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0002 01.12.2021 2 000,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0018 01.12.2021 1 500,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0020 01.12.2021 1 500,00 Kč
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321) Školství a sociální věci Penzijní připojištění 1/2021 0060 02.12.2021 512 996,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0025 02.12.2021 1 500,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Převod peněžních prostředků, ÚZ 4112 0047 13.12.2021 1 500,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0013 16.12.2021 84 400,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Převod peněžních prostředků - mylná platba za KO. 0013 16.12.2021 5 500,00 Kč
Celkem 25 295 425,89 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod sociálního fondu na stravenky za měsíc leden 2021, zam. 3286x60,-, uvolněným členům ZM 58x90,- 0008 05.01.2021 -202 380,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 12/2020 0144 20.01.2021 -6 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa penzijní připojištění 12/2020 0146 20.01.2021 -66 632,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc únor 2021, zam. 4399x60Kč, uvolněným členům ZM 50x90kč 0158 21.01.2021 -268 440,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod mylné platby - změna orj. na 019 - zálohy na energie nájemce Divadelní 8 0192 25.01.2021 -1 780,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Vyrovnání stravenek za 12/2020 - Svobodová 6ks á 50Kč (PP 14-21), Rusinská 17 ks á 60Kč (PP 15-21). Celkem 1320Kč. 0026 28.01.2021 -1 320,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc I./2021 -150,00 Kč (poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem - dokl.č. 6621010001)+96,00 Kč (poplatek za položky - dokl.č. 66210100026) 0005 03.02.2021 -246,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 1/2021 0090 10.02.2021 -72 607,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 02/2021. 0147 16.02.2021 -5 987,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod peněžních prostředků za náklad za vodné a stočné pro byty a NP v domě na ul. Masarykovo nám. 2 v Novém Jičíně za rok 2020 (celková spotřeba 594,55 m3 x 85,40 Kč/m3 = 50.775 Kč) 0173 18.02.2021 -50 774,60 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Dorovnání stravenek za rok 2020 - konec PPV k 20.02.2021 - p. Zapalačová 16 ks stravenek x 40 Kč, celkem 640 Kč 0018 22.02.2021 -640,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc II./2021 - poplatek za položky (dokl.č. 6621020019) 0007 02.03.2021 -90,00 Kč
Civilní nouzové hospodářství-činnost (250) Civilní připravenost na krizové stavy Nákup respirátorů pro zaměstnance MÚ (fa KDF č. 471 a č. 451) 0024 03.03.2021 -90 650,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod sociálního fondu na stravenky na měsíc březen 2021, zam. 4967x60Kč, uvolněným členům ZM 69x90Kč 0025 03.03.2021 -304 230,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Svobodová, nástup od 10.3., odbor bytový, 16x60Kč 0017 12.03.2021 -960,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Jana Vývodová(PP146-21)- nástup na MD - 28ks x 60Kč, celkem 1680Kč 0019 15.03.2021 -1 680,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa ze sociálního fondu (zaměstnanec)- mimořádná záloha - proplacení zůstatku SF z důvodu nástupu na MD v celkové výši 9700 Kč 0117 15.03.2021 -9 700,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa ze sociálního fondu (zaměstnanec) - mimořádná záloha - proplacení zůstatku SF z důvodu nástupu na MD v celkové výši 9700 Kč - převod zpět 0021 16.03.2021 -9 700,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 03/2021. 0183 19.03.2021 -6 022,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 2/2021 0184 19.03.2021 -11 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa penzijní připojištění 2/2021 0185 19.03.2021 -77 807,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Šrubař (PP178-21) 11x60Kč, Bartoň (PP177-21) 2x60Kč, Tomášková (PP164-21) 4x60Kč), Omaníková (PP146-21) 3x60Kč, celkem 1200Kč 0029 24.03.2021 -1 200,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Gomolová (PP182-21) 3x60Kč 0032 25.03.2021 -180,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc duben 2021, zam. 4238x60Kč, uvolněným ZM 59x90Kč 0279 26.03.2021 -259 590,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Vratka za neuskutečněný zájezd ze SF - P. Klotzmanová 0034 30.03.2021 -6 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc III./2021 - poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem: 150,00 Kč (dokl.č. 6621030022) + poplatek za položky 120,00 Kč (dokl.č. 6621030036) 0007 19.04.2021 -270,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa ošatné 3/2021 0096 19.04.2021 -3 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa penzijní připojištění 3/2021 0097 19.04.2021 -89 657,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Masarykovo nám. 29, Nový Jičín - úhrada nákladů na dodávku tepla za rok 2020 - nebytové prostory v objektu pronajímané odborem bytovým a vyúčtované v programu HOLBA. 0255 22.04.2021 -28 164,52 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 04/2021. 0392 26.04.2021 -5 972,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Přijetí vrácené platby z banky - odměna člena komise RM - Fojtík Daniel 0457 27.04.2021 -241,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Šablaturová (PP253-21), 17x60KČ, celkem 1020,-Kč 0023 30.04.2021 -1 020,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc IV./2021 - poplatek za položky (dokl.č. 6621040022) 0007 06.05.2021 -84,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek (nástupy) - Foltýnová 20x60Kč, Servátková 20x60kč, Kosová 30x60Kč, Svobodová 16x60Kč, Kruttová 15x60Kč, Žák 21x60Kč,Duroňová 21x60Kč, Cahlíková 26x60Kč, Čípová 21x60Kč, celkem 10.800,-Kč 0009 11.05.2021 -10 800,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 4/2021 0122 13.05.2021 -7 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 4/2021 0123 13.05.2021 -81 482,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 05/2021. 0158 19.05.2021 -5 984,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc červen 2021, zam. 4833x60KČ, uvol. ZM 54x90KČ, celkem 294.840KČ 0220 24.05.2021 -294 840,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Mylný příjem, firma F.67, s.r.o., IČO 26869675, částka ve výši 1.857,-Kč poukázána na příjmový účet 26.05.2021, D 6021050019, náleží na výdajový účet. 0298 28.05.2021 -1 857,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc V./2021 - 150,00 Kč - poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem (dokl.č. 6621050028)+ 204,00 Kč - poplatek za položky (dokl.č. 6621050046) 0002 02.06.2021 -354,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 5/2021 0177 21.06.2021 -5 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 06/2021. 0178 21.06.2021 -6 075,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 5/2021 0179 21.06.2021 -83 757,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc červenec 2021, zaměstnanci 4310x60,-, uvol. ZM 58x90,-, celkem 263 820,- Kč 0242 23.06.2021 -263 820,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Balarynová PP371-21 (2x60Kč), Vaculíková PP384-21 (20x60Kč), Dobešová PP385-21 (20x60Kč), celkem 2520Kč 0005 01.07.2021 -2 520,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc VI./2021 - poplatek za položky (dokl.č. 6621060066) 0017 09.07.2021 -342,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 07/2021. 0136 20.07.2021 -5 976,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 6/2021 0199 26.07.2021 -19 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 6/2021 0200 26.07.2021 -86 907,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc srpen 2021, zaměstnanci 3936x60, uvol. ZM 58x90, celkem 241 380Kč 0201 26.07.2021 -241 380,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Oto Witke (PP 424-21), 2x60KČ, celkem 120Kč 0050 26.07.2021 -120,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 08/2021. 0158 17.08.2021 -6 126,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc VII./2021 - poplatek za položky (dokl.č. 6621070074) 0015 18.08.2021 -348,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 7/2021 0235 25.08.2021 -18 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 7/2021 0236 25.08.2021 -93 132,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc září 2021, zaměstnanci 3553x60, uvol. ZM 50x90, celkem 217 680Kč 0237 25.08.2021 -217 680,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa převod na úhradu části faktury č. KDF 1894 z rozpočtu organizačního odboru 0022 30.08.2021 -17 477,63 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102 (387) Vodní hospodářství přeposlání finančních prostředků na úhradu faktury č. KDF 759, má být zaplacena z účtu DPH - jedná se o odpočet DPH 0011 02.09.2021 -13 612,50 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc VIII./2021 - poplatek za položky (dokl.č. 6621080029) 0008 03.09.2021 -138,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Jeličková 21x60 (PP476-21), Šustková 21x60 (PP473-21), Adámková 21x60(PP472-21), Tkáčová 18x60 (PP477-21), Vajdová 10x60(PP483-21), Szczurek 13x60 (PP482-21) 0010 06.09.2021 -6 240,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 8/2021 0131 14.09.2021 -93 132,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa narovnání ošatného pověřených členů ZM 0148 15.09.2021 -12 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 8/2021 0149 15.09.2021 -23 200,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 09/2021. 0157 17.09.2021 -6 136,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc říjen 2021, zaměstnanci 4160x60, uvolnění ZM 54x90, celkem 254 460 Kč 0305 30.09.2021 -254 460,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc IX./2021 - poplatek za položky (dokl.č. 6621090041) 0004 04.10.2021 -204,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Macháčková 4x60(PP532-21), Pítr 2x60 (PP533-21), Andršová 4x60 (PP535-21) 0005 04.10.2021 -600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 9/2021 0143 13.10.2021 -23 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 9/2021 0144 13.10.2021 -108 422,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 10/2021. 0196 15.10.2021 -6 059,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - dobití elektronické Stravenky - Benefity a.s., Zelená 1990/1, 160 00 Praha 6, IČO 27095231 (dokl.č. 4021100108) 0198 18.10.2021 -4 633,20 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Vaculíková 1x60(PP589-21), Štecová 19x60(PP552-21), Majkusová 20x60 (PP554-21), Rubeš 7x60 (PP611-21), Vítková 21x60 (PP614-21), Cahlíková 5x60 (PP615-21) 0033 27.10.2021 -4 380,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc říjen 2021, zaměstnanci 4490x60, uvolnění ZM 52x90, celkem 274.800Kč 0340 27.10.2021 -274 080,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc X./2021 - poplatek za položky (6621100039) 0002 02.11.2021 -174,00 Kč
Zimní stadion NJ (522) Tělovýchova a zájmová činnost Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - Hokejový klub Nový Jičín z.s., U Stadionu 2180/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 27042111 - příspěvek na provoz a údržbu zimního stadionu dle smlouvy V2010-582/OOP - 10. vyúčtování (dokl.č. 4021110116) 0140 11.11.2021 -203 209,84 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 11/2021. 0193 16.11.2021 -6 136,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa vyrovnání SF - výplata OÚZ do výplaty (Rubeš, Pítr) 0246 22.11.2021 -11 000,00 Kč
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 (2390) Školství a sociální věci vyrovnání SF - výplata OÚZ do výplaty (Rubeš, Pítr) 0246 22.11.2021 -2 392,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 10/2021 0247 22.11.2021 -16 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 10/2021 0248 22.11.2021 -92 250,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc prosinec 2021, zaměstnanci 4639x60, uvolnění ZM 59X90 0287 24.11.2021 -283 650,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch platba náleží na VÚ 0366 30.11.2021 -1 070,61 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch faktura má být zaplacena z účtu DPH (fa v režimu PDP, NC NJ - osvětlení náměstí) 0367 30.11.2021 -465 738,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Mičunková 21x60 (PP686-21) 0001 01.12.2021 -1 260,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši bankovních poplatků účtu Sociálního fondu za měsíc XI./2021 - 150,00 Kč poplatek za výběr hotovosti soukromým šekem (dokl.č. 6621110013) + 180,00 Kč poplatek za položky (dokl.č. 6621110043) 0004 02.12.2021 -330,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - dobití elektronické stravenky - Benefity a.s.-, Zelení 1990/27, 160 00 Praha 6, IČO 27095231 (dokl.č. 4021110032) 0095 07.12.2021 -2 494,80 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod finančních prostředků ve výši mylné platby -dobití elektronické stravenky - Lidl stravenky v.o.s., Nárožní 1359/11, 158 00 Praha, IČO 05433720 (dokl.č. 4021090039) 0096 07.12.2021 -9 622,80 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj přeposlání fin. prostředků z účtu DPH na úhradu fa č. 21016 (KDF 860) z důvodu odpočtu DPH 0119 08.12.2021 -9 075,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Převod finančních prostředků ve výši mylné platby, Technické služby města Nový Jičín 0163 10.12.2021 -70 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Převod finančních prostředků ve výši mylné platby, Technické služby města Nový Jičín 0195 13.12.2021 -100 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Převod finančních prostředků ve výši mylné platby, Technické služby města Nový Jičín 0196 13.12.2021 -150 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Ošatné 11/2021 0205 14.12.2021 -15 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Penzijní připojištění 11/2021 0206 14.12.2021 -98 025,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Odvod za telefony DPS za 12/2021. 0294 16.12.2021 -6 190,00 Kč
6375 (6375) Vodní hospodářství Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - podpora využití zachycené dešťové vody ve městě Nový Jičín - Váhala Dalibor, 8603155704, Kojetín 76, 741 01 nový Jičín (4021120280) 0337 17.12.2021 -17 940,00 Kč
4375 (4375) Vodní hospodářství Převod finančních prostředků ve výši mylné platby -podpora vybudování malých domovních ČOV ve městě Nový Jičín - Hruška Jaromír, 8006295253, Straník 177, 741 01 Nový Jičín (4021120286) 0338 17.12.2021 -39 892,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Kramoliš (PP756-21), 1x60Kč 0040 20.12.2021 -60,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa vyrovnání stravenek - Janoušková (PP774-21), 11x60Kč 0042 21.12.2021 -660,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Převod soc. fondu na stravenky na měsíc leden 2022, zaměstnanci 3255x60, uvolnění ZM 59x90 0416 21.12.2021 -200 610,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost převod vratky nevyčerpané dotace 2021, mylně zaslané na VÚ, patří na účet Dotace+dary - ZŠ Galaxie, IČO 29454956 0063 28.12.2021 -31 500,00 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost převod vratky nevyčerpané dotace 2021, mylně zaslané na VÚ, patří na účet Dotace+dary - MŠ Beruška sro, IČO 25381393 0064 28.12.2021 -195 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa rozdíl mylně zaslané částky vratky dotace 2021 - MŠ Beruška s.r.o., IČO 25381393 0482 30.12.2021 -162 327,20 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ (1113) Školství a sociální věci převod peněžních prostředků 0068 31.12.2021 -101 000,00 Kč
Celkem -6 178 105,70 Kč