Výdaje

Přehled plateb pro Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace (IČ 00417688 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - služby za 12/2020 0009 13.01.2021 6 713,95 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - služby za 12/2020 0009 13.01.2021 10 888,06 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - služby za 12/2020 0009 13.01.2021 2 500,01 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0009 11.02.2021 6 928,51 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0009 11.02.2021 14 125,06 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0009 11.02.2021 2 400,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova - vodné, stočné, el 0010 15.04.2021 7 380,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova - vodné, stočné, el 0010 15.04.2021 12 506,56 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0030 03.11.2021 809,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0032 03.11.2021 2 494,80 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0050 05.11.2021 3 368,64 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0053 05.11.2021 4 140,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0078 08.11.2021 2 548,00 Kč
Městský rozhlas (513) Kultura a sdělovací prostředky Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0104 09.11.2021 3 369,85 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0263 22.11.2021 3 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0015 22.11.2021 1 350,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - služby za 1/2021 0015 22.11.2021 1 700,00 Kč
Celkem 86 222,94 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor organizační (381) Veřejná správa poštovné za obálky s fakturami za pravidelné svozy odpadu 04-07/2021 0051 06.09.2021 -12 290,00 Kč
Celkem -12 290,00 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeľeň - 1/2021 0007 04.01.2021 1 333 333,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeľeň - 1/2021 0007 04.01.2021 2 041 666,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeľeň - 1/2021 0007 04.01.2021 4 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 1/2021 0025 06.01.2021 129 163,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na leden - veřejné osvětlení, hřbitovy 0066 11.01.2021 208 334,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na leden - veřejné osvětlení, hřbitovy 0066 11.01.2021 333 334,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na leden - MK (místní komunikace), na 1Q -VPP (veřejně prospěšné práce). 0067 11.01.2021 875 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na leden - MK (místní komunikace), na 1Q -VPP (veřejně prospěšné práce). 0067 11.01.2021 1 516 667,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 02/2021. 0035 02.02.2021 129 167,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 2/2021 0040 03.02.2021 1 333 333,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 2/2021 0040 03.02.2021 2 041 666,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 2/2021 0040 03.02.2021 4 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM - místní komunikace 0046 04.02.2021 1 516 667,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí odstranění a likvidace vánočního stromu (doprava, práce) 0119 11.02.2021 11 658,64 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM - veřejné osvětlení, hřbitovy 0146 15.02.2021 208 334,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM - veřejné osvětlení, hřbitovy 0146 15.02.2021 333 334,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC na ul. Lidická a Smetanovy sady na 03/2021 0017 02.03.2021 129 167,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 3/2021 - VO 333.3334 Kč, hřbitovy 208.334 Kč. 0020 02.03.2021 208 334,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 3/2021 - VO 333.3334 Kč, hřbitovy 208.334 Kč. 0020 02.03.2021 333 334,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 3/2021 - místní komunikace. 0021 02.03.2021 1 516 667,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 3/2021 0043 03.03.2021 1 333 333,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 3/2021 0043 03.03.2021 2 041 666,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 3/2021 0043 03.03.2021 4 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM pro středisko MK - mobiliář. 0245 24.03.2021 59 368,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC na ul. Lidická a Smetanovy sady na 04/2021. 0342 31.03.2021 129 167,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek 04/2021 - zeleň, odpady, nebezpečné odpady 0014 09.04.2021 1 333 333,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek 04/2021 - zeleň, odpady, nebezpečné odpady 0014 09.04.2021 2 041 666,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek 04/2021 - zeleň, odpady, nebezpečné odpady 0014 09.04.2021 4 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 4/2021 - VO 333.3334 Kč, hřbitovy 208.334 Kč. 0045 13.04.2021 208 334,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 4/2021 - VO 333.3334 Kč, hřbitovy 208.334 Kč. 0045 13.04.2021 333 334,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 4/2021 - MK (místní komunikace)1.516.667 Kč a na 2.Q - VPP (veřejně prospěšné práce) 875.000 Kč. 0049 13.04.2021 875 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Příspěvek TSM na 4/2021 - MK (místní komunikace)1.516.667 Kč a na 2.Q - VPP (veřejně prospěšné práce) 875.000 Kč. 0049 13.04.2021 1 516 667,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 02/2021. 0290 31.08.2021 5 654,00 Kč
Rezerva pro Z© (400) Školství a sociální věci Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 02/2021. 0021 31.08.2021 1 445,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 02/2021. 0022 31.08.2021 1 383,00 Kč
Kultura-ostatní výdaje (1380) Kultura a sdělovací prostředky Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 02/2021. 0003 01.09.2021 1 897,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Příspěvek na provoz a údržbu veřejných WC Lidická a Smetanovy sady na 02/2021. 0004 08.09.2021 53,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 2/2021 0017 04.10.2021 2 744,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Příspěvek na provoz - komunální odpad, nebezpečný odpad, zeleň - 2/2021 0030 04.10.2021 92 960,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Příspěvek TSM - veřejné osvětlení, hřbitovy 0266 21.10.2021 2 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Příspěvek TSM - veřejné osvětlení, hřbitovy 0026 22.10.2021 3 067,00 Kč
Z© Komenského 68, přísp.org. (323) Školství a sociální věci Příspěvek TSM - místní komunikace 0301 22.10.2021 4 369,37 Kč
Z© Komenského 68, přísp.org. (323) Školství a sociální věci Příspěvek TSM - místní komunikace 0301 22.10.2021 24 759,73 Kč
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321) Školství a sociální věci Příspěvek TSM - místní komunikace 0302 22.10.2021 4 839,58 Kč
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. (321) Školství a sociální věci Příspěvek TSM - místní komunikace 0302 22.10.2021 27 424,29 Kč
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. (309) Školství a sociální věci Příspěvek TSM - místní komunikace 0308 22.10.2021 216 504,99 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Příspěvek TSM - místní komunikace 0017 25.10.2021 2 977,00 Kč
Z© Komenského 66, přísp.org. (322) Školství a sociální věci Příspěvek TSM - místní komunikace 0319 25.10.2021 2 670,26 Kč
Z© Komenského 66, přísp.org. (322) Školství a sociální věci Příspěvek TSM - místní komunikace 0319 25.10.2021 15 131,44 Kč
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 (1180) Tělovýchova a zájmová činnost Příspěvek TSM - místní komunikace 0003 08.11.2021 45 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj odstranění a likvidace vánočního stromu (doprava, práce) 0007 09.12.2021 980,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj odstranění a likvidace vánočního stromu (doprava, práce) 0007 09.12.2021 1 785,00 Kč
Zimní stadion NJ (522) Tělovýchova a zájmová činnost odstranění a likvidace vánočního stromu (doprava, práce) 0007 09.12.2021 439 927,38 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa odstranění a likvidace vánočního stromu (doprava, práce) 0017 15.12.2021 49,00 Kč
Celkem 24 985 447,68 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Snížení příspěvku na investice (parkovací automaty) z důvodu započtení pohledávky, (RM ze dne 20.10.2021). 0073 06.12.2021 -695 005,27 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Snížení příspěvku TSM na správu hřbitovů, RM ze dne 15.12.2021. 0340 17.12.2021 -100 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Snížení příspěvku TSM na údržbu MK, RM ze dne 15.12.2021. 0341 17.12.2021 -200 000,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Snížení příspěvku TSM na komunální odpady 0342 17.12.2021 -600 000,00 Kč
Celkem -1 595 005,27 Kč