Výdaje

Přehled plateb pro JINAK o.p.s. (IČ 01606085 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Celkem 0,00 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Božena Petríková, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0103 12.05.2021 1 712,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Božena Petríková, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0106 12.05.2021 3 200,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Markéta Demetrová, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0112 12.05.2021 7 704,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Markéta Demetrová, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0015 13.05.2021 81 482,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jana Foltová, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0016 13.05.2021 199,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jana Foltová, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0016 13.05.2021 5 599,00 Kč
ProSenior (390) Školství a sociální věci Jana Foltová, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0003 17.05.2021 1 500,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Jana Foltová, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0140 17.05.2021 600,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Jana Foltová, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0140 17.05.2021 1 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Jana Foltová, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0149 17.05.2021 59 993,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Markéta Demetrová, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0152 17.05.2021 202 300,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jiří Urbánek, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0017 18.05.2021 703,50 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jiří Urbánek, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0017 18.05.2021 2 707,50 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jiří Urbánek, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0157 18.05.2021 5 639,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jiří Urbánek, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0157 18.05.2021 11 279,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Jiří Urbánek, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0174 19.05.2021 5 000,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jiří Urbánek, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0178 19.05.2021 35 175,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Jiří Urbánek, vyúčtování PnP, prosinec 2020. 0204 20.05.2021 16 305,01 Kč
Celkem 442 298,01 Kč