Výdaje

Přehled plateb pro Ing. Marek Olšák (IČ 01637487 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0002 04.01.2021 4 554,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0003 04.01.2021 5 208,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0009 05.01.2021 229,90 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0010 05.01.2021 429,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0015 05.01.2021 6 050,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0017 05.01.2021 11 268,97 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0018 05.01.2021 11 581,20 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0020 05.01.2021 16 135,12 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0026 07.01.2021 433,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5. května 16-prodejna - revize elektro 0007 11.01.2021 3 146,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0017 25.01.2021 45 771,88 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0006 08.02.2021 8 422,60 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0006 08.02.2021 8 950,45 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0006 08.02.2021 6 630,90 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0006 08.02.2021 1 644,39 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0006 08.02.2021 48 028,53 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0006 08.02.2021 16 759,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0013 17.02.2021 2 069,10 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0013 17.02.2021 15 964,30 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0013 17.02.2021 16 623,25 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0018 24.02.2021 1 627,25 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0018 24.02.2021 1 661,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0018 24.02.2021 2 061,95 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0018 24.02.2021 2 133,25 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0018 24.02.2021 2 149,35 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0018 24.02.2021 1 936,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0018 24.02.2021 4 702,35 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0018 24.02.2021 4 751,80 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0018 24.02.2021 6 292,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0018 24.02.2021 8 211,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0018 24.02.2021 7 744,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0018 24.02.2021 9 622,05 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0018 24.02.2021 8 142,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0018 24.02.2021 12 395,85 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0018 24.02.2021 14 219,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0018 24.02.2021 15 100,65 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0018 24.02.2021 19 881,20 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0018 24.02.2021 23 028,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0018 24.02.2021 31 492,67 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0018 24.02.2021 46 165,13 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj odečet poměrových elektroměrů pro vyúčtování služeb NP 0011 15.03.2021 1 724,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 4 - kontrola komínu, demontáž uvolněné oceli na hlavě komínu, PDP Kč 661,50 0011 15.03.2021 3 811,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3,č.b.2, DPS U Jičínky 25,č.b.101, DPS Pod Lipami 19,č.b.86 - revize el. instalace 0011 15.03.2021 7 381,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dlouhá 19,č.b.44, Jičínská 272,č.b.38, Zborovská 11,č.b.40 - revize el. instalace 0011 15.03.2021 8 833,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 19-oprava osvětlení v domě...Luční 4-oprava osvětlení spol. prostor...,PDP Kč 1.909,20 0011 15.03.2021 14 637,20 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11, dům - porevizní oprava elektro, PDP Kč 2.756,25 0011 15.03.2021 21 131,25 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2,č.b.214, DPS U jičínky 25,č.b.100 - porevizní oprava el. instalace, PDP Kč 4.192,80 0011 15.03.2021 32 144,80 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11-oprava osv. spol. prostor,Dlouhá 19,č.b.44-porev. opravy elektro...PDP Kč 4.755,60 0011 15.03.2021 36 459,60 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1 byt č.6 - revize el 0017 23.03.2021 908,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 4, bytč.1 - oprava osvětlení, PDP Kč 267,74 0017 23.03.2021 2 052,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1, byt č.6 - porevizní opravy v rozv, PDP Kč 327,75 0017 23.03.2021 2 512,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 4, oprava osvětlení spol. prostor, PDP Kč 336,75 0017 23.03.2021 2 581,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dolní brána 26 - revize el. 0017 23.03.2021 4 477,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Za Potokem 90 - zámečnické práce-montáž el zvonků do domu, PDP Kč 1.207,71 0017 23.03.2021 6 958,71 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/100, DPS Pod Lipami 19/86 - oprava el, porevizní opr, PDP Kč 1.820,25 0017 23.03.2021 13 955,25 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/101, DPS Pod Lipami 19, DPS Revoluční 4 - opravy el, PDP Kč 2.115,30 0017 23.03.2021 16 217,30 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Faktura č. 2021095DPS U Jičínky 25/50, DPS Revoluční 4/30, Dolní brána 26 - opravy el, PDP Kč 3.027,15 0017 23.03.2021 23 208,15 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 9 - oprava el. instalace, PDP Kč 602,70 0021 29.03.2021 3 472,70 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 42/26 - revize hromosvodu 0021 29.03.2021 4 538,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská, Suvorovova, Revoluční...byty a NP-opr. osv. spol. prostor, porev.opr.,PDP Kč 3.493,35 0021 29.03.2021 26 782,35 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25-opr. el. instalace u pečov., Bulharská 7...opr. el. instalace...PDP Kč 2.681,40 0022 30.03.2021 20 557,40 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 2, DPS - revize hromosvodů 0022 30.03.2021 18 150,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS-byty - porevizní opravy el. instalace, PDP Kč 5.007,75 0022 30.03.2021 38 392,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bulharská 15-17, 7-9-11-13 - revize hromosvodu 0012 19.04.2021 11 253,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25, byt č.74 - oprava elinstalace, PDP Kč 5.583,60 0012 19.04.2021 42 807,60 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Pod Lipami 19 - opravy hromosvodu, PDP Kč 12.201,75 0012 19.04.2021 93 546,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25, byt č.74 - revize el 0012 19.04.2021 3 025,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2, bytč.14 - oprava vzduchotechniky, DPS U Jičínky 25, 4.NP - oprava elm rozvaděče, PDP Kč 1.080,15 0012 19.04.2021 8 281,15 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS-byty a NP - oprava zás. a el. instalace, výměna digestoře...PDP Kč 1.656,- 0012 19.04.2021 12 696,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Trlicova 10, Zborovská 11, Dlouhá 19, Hřbitovní 44 - revize el 0018 26.04.2021 30 311,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5.května 16, zvonkové tablo, domácí telefony, Masarykovo nám 4 - oprava zvonkové instalace, PDP Kč 3.141,- 0018 26.04.2021 24 081,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 1 - revize el instalace spol.prostor 0018 26.04.2021 6 534,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 19 - opravy osvětlení stožár STA, PDP Kč 1.235,25 0018 26.04.2021 9 470,25 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 6, byt č. 11 - oprava VZT, DPS U Jičínky 25, byt č.77 - oprava elinstalace, PDP Kč 1.336,95 0018 26.04.2021 10 249,95 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Trlicova 10 - porevizní opravy el, PDP Kč 1.402,20 0018 26.04.2021 10 750,20 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám 8/3 - oprava el PDP Kč 311,25 0018 26.04.2021 2 386,25 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Tyršova 8 byt č.1 - oprava průtokového ohřívače, PDP Kč 169,50 0018 26.04.2021 1 299,50 Kč
ProSenior (390) Školství a sociální věci Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0477 28.04.2021 822,80 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0020 28.04.2021 884,99 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0491 29.04.2021 282,90 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 4 - kontrola komínu, demontáž uvolněné oceli na hlavě komínu, PDP Kč 661,50 0004 30.04.2021 -3 811,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Resslova 4 - kontrola komínu, demontáž uvolněné oceli na hlavě komínu, PDP Kč 661,50 0004 30.04.2021 3 811,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0022 30.04.2021 180,80 Kč
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386) Doprava Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0504 30.04.2021 53 240,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11/63, Dlouhá 19/9, Křížkovského nám. 4 - opravy el, PDP Kč 1.107,75 0002 03.05.2021 8 492,75 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0004 05.05.2021 1 327,37 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0004 05.05.2021 9 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0007 10.05.2021 103,72 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0009 12.05.2021 11 550,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0012 17.05.2021 8 680,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0001 26.05.2021 -229,90 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0001 26.05.2021 229,90 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0020 09.07.2021 20 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0007 12.07.2021 35 074,42 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0007 12.07.2021 5 082,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0023 12.07.2021 4 110,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0024 12.07.2021 5 200,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0025 12.07.2021 7 590,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0080 12.07.2021 143,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0093 12.07.2021 4 235,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0100 12.07.2021 865,34 Kč
Odbor organizační-mobily (7381) Veřejná správa Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0100 12.07.2021 14 609,48 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0103 12.07.2021 29 040,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0106 12.07.2021 97 737,99 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0107 12.07.2021 248 262,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0116 19.07.2021 2 057,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 13 189,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 15 417,42 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0125 19.07.2021 7 820,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0027 19.07.2021 11 712,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0127 19.07.2021 23 867,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 8 013,29 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 10 888,06 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 36 246,76 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 19 735,30 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 84 533,83 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0012 19.07.2021 5 310,84 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0012 19.07.2021 1 955,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0033 20.07.2021 2 500,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0034 20.07.2021 2 860,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0035 20.07.2021 3 500,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0036 20.07.2021 4 780,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0137 20.07.2021 826,67 Kč
Městská policie-pevná linka (8406) Bezpečnost a veřejný pořádek DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0139 20.07.2021 1 512,50 Kč
Chata Jičínka (4381) Veřejná správa Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0144 20.07.2021 2 340,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0149 20.07.2021 5 414,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0153 20.07.2021 49 005,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0159 21.07.2021 360,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0165 21.07.2021 1 833,15 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0169 21.07.2021 3 987,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0042 21.07.2021 298,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0043 21.07.2021 1 950,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0015 22.07.2021 188,83 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0179 22.07.2021 4 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0015 22.07.2021 1 560,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0015 22.07.2021 1 984,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0015 22.07.2021 5 348,39 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0015 22.07.2021 7 700,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0015 22.07.2021 72 477,60 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0016 23.07.2021 3 146,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0188 23.07.2021 1 938,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0189 23.07.2021 4 426,80 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0190 23.07.2021 5 541,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0016 23.07.2021 17 499,55 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0217 26.07.2021 4 235,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0227 26.07.2021 597,10 Kč
Organizační odbor-pevná linka (8381) Veřejná správa Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0227 26.07.2021 2 679,21 Kč
ProSenior-pevná linka (8390) Školství a sociální věci Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0227 26.07.2021 110,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0227 26.07.2021 8 901,36 Kč
Návątěvnické centrum NJ-pevná linka (8000) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Dobrovského 1 - oprava osvětlení, PDP Kč 285,39 0227 26.07.2021 538,45 Kč
Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání (5421) Doprava Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0234 26.07.2021 292 007,36 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0018 26.07.2021 2 783,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0018 26.07.2021 2 783,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Sokolovská 30 - oprava zvonkového tabla, 5. května 16 - oprava osvětlení, PDP Kč 864,90 0239 27.07.2021 2 900,00 Kč
ProSenior (390) Školství a sociální věci Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0245 28.07.2021 2 899,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hoblíkova 13-garáže - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.335,53 0002 02.08.2021 5 200,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25, Pod Lipami 19...oprava osvětlení spol. prostor...PDP Kč 1.098,60 0011 02.08.2021 3 146,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek bytové domy - oprava el. instalace... PDP Kč 1.167,45 0051 09.08.2021 21,24 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa Zborovská 11-dům - revize el. instalace 0061 09.08.2021 2 420,00 Kč
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386) Doprava Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0002 31.08.2021 -53 240,00 Kč
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386) Doprava Masarykovo nám. 17-dodávka a montáž zvonkového tabla, Msgr.Šrámka 11-oprava osvětlení, PDP Kč 7.943,88 0002 31.08.2021 53 240,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0221 21.09.2021 2 123,40 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0230 22.09.2021 263,35 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0232 22.09.2021 890,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0239 22.09.2021 4 000,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0245 22.09.2021 14 616,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0257 23.09.2021 2 254,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0264 23.09.2021 28 616,98 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0266 23.09.2021 500 623,20 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0277 24.09.2021 1 089,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0285 24.09.2021 5 500,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0286 24.09.2021 5 500,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0290 24.09.2021 7 296,00 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0295 24.09.2021 22 809,71 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0037 29.09.2021 2 000,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0038 29.09.2021 3 500,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0300 29.09.2021 2 620,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0022 29.09.2021 3 546,60 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0022 29.09.2021 126 690,85 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0022 29.09.2021 9 220,60 Kč
Kultura-ostatní výdaje (1380) Kultura a sdělovací prostředky DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0314 30.09.2021 1 426,11 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0316 30.09.2021 1 690,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0317 30.09.2021 1 890,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0002 01.10.2021 6 400,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0002 01.10.2021 56 729,50 Kč
Azylový dům pro matky s dětmi Straník (396) Školství a sociální věci DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0024 04.10.2021 45 425,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0002 04.10.2021 4 800,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0002 04.10.2021 117,70 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 272,č.b.1, 275...oprava el. instalace, výměna infrazářiče...PDP Kč 2.168,25 0005 07.10.2021 17 185,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0009 13.10.2021 234 139,24 Kč
Vodovod Loučka, Císařská (4387) Vodní hospodářství Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0169 13.10.2021 1 065 105,68 Kč
Vodovod Loučka, Císařská (4387) Vodní hospodářství Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0169 13.10.2021 223 672,19 Kč
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka (1391) Školství a sociální věci DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0175 14.10.2021 900,00 Kč
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka (1391) Školství a sociální věci DPS U Jičínky 25,č.b.41, Pod Lipami 19,č.b.52...- opravy el. instalací, výměna hl. jističe...PDP Kč 2.082,30 0175 14.10.2021 135,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0102 07.12.2021 1 835,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0102 07.12.2021 622,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0107 07.12.2021 6 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0129 08.12.2021 3 020,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0129 08.12.2021 634,20 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0154 09.12.2021 7 581,86 Kč
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD (5376) Doprava Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0155 09.12.2021 9 317,00 Kč
Odbor organizační-mobily (7381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0156 09.12.2021 16 495,88 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0156 09.12.2021 992,30 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0160 09.12.2021 43 560,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Suvorovova 152 - oprava el. instalace...PDP Kč 359,10 0009 09.12.2021 122 149,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0022 09.12.2021 7 880,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0008 10.12.2021 17 550,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0008 10.12.2021 48 680,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0008 10.12.2021 26 588,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0027 10.12.2021 7 299,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0028 10.12.2021 21 075,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0170 10.12.2021 1 700,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0171 10.12.2021 2 057,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0173 10.12.2021 2 300,00 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0177 10.12.2021 3 000,00 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0179 10.12.2021 3 763,10 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0181 10.12.2021 5 808,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0186 10.12.2021 7 708,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0189 10.12.2021 48 400,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0008 10.12.2021 1 380,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0008 10.12.2021 3 993,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0198 13.12.2021 9 997,13 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0199 13.12.2021 25 410,00 Kč
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice (2386) Doprava Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0204 13.12.2021 2 884 399,99 Kč
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice (2386) Doprava Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0204 13.12.2021 1 500 000,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0030 13.12.2021 8 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0009 13.12.2021 15 417,42 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0009 13.12.2021 7 380,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0009 13.12.2021 8 268,80 Kč
Městský rozhlas (513) Kultura a sdělovací prostředky Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0252 14.12.2021 71 486,80 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0253 14.12.2021 241 758,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0010 14.12.2021 4 025,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0254 14.12.2021 1 126 320,84 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0212 14.12.2021 302,50 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0218 14.12.2021 1 049,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0010 14.12.2021 141 735,77 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0219 14.12.2021 1 066,00 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0220 14.12.2021 1 200,00 Kč
Kultura-ostatní výdaje (1380) Kultura a sdělovací prostředky Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0223 14.12.2021 1 500,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0010 14.12.2021 20 360,75 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0224 14.12.2021 1 590,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0225 14.12.2021 1 661,38 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0010 14.12.2021 25 510,43 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0226 14.12.2021 1 698,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0010 14.12.2021 21 175,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0228 14.12.2021 2 580,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0010 14.12.2021 9 680,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0229 14.12.2021 2 934,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0010 14.12.2021 5 069,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0010 14.12.2021 5 300,00 Kč
Dalkia (516) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0010 14.12.2021 9 600,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0010 14.12.2021 22 143,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0010 14.12.2021 26 954,85 Kč
Odbor dopravy (384) Doprava Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0235 14.12.2021 7 370,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0236 14.12.2021 7 581,86 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0237 14.12.2021 7 694,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0010 14.12.2021 32 495,55 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0238 14.12.2021 8 228,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0010 14.12.2021 41 492,00 Kč
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice (2386) Doprava Hřbitovní 44, č.b.6 - revize el. instalace 0240 14.12.2021 8 712,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0241 14.12.2021 12 000,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0242 14.12.2021 13 442,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0243 14.12.2021 14 968,91 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0244 14.12.2021 16 080,00 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0245 14.12.2021 16 940,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0246 14.12.2021 20 070,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/35 - oprava zvonkové instalace domovního tel., PDP Kč 212,25 0010 14.12.2021 7 018,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0248 14.12.2021 26 868,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0010 14.12.2021 5 132,45 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0249 14.12.2021 31 915,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí DPS Revoluční 2/04,2/14 - revize odb. místa ELM 0250 14.12.2021 36 200,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0010 14.12.2021 2 886,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0011 15.12.2021 1 437,50 Kč
Azylový dům pro matky s dětmi Straník (396) Školství a sociální věci DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0011 15.12.2021 3 841,00 Kč
Dalkia (516) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0011 15.12.2021 5 082,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Hřbitovní 44,č.b.3 - kontrola el. instalace, oprava jiskření zásuvek, PDP Kč 278,25 0011 15.12.2021 8 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0011 15.12.2021 12 968,34 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0011 15.12.2021 18 758,80 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0011 15.12.2021 21 913,10 Kč
Huckelovy vily (8518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0011 15.12.2021 19 760,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0011 15.12.2021 29 879,30 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0011 15.12.2021 33 130,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0011 15.12.2021 45 582,73 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0011 15.12.2021 114 632,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0011 15.12.2021 158 861,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0260 15.12.2021 603,73 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0261 15.12.2021 992,64 Kč
Odvodnění Kryté stání Loučka (6389) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0011 15.12.2021 3 173 684,82 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0262 15.12.2021 1 270,20 Kč
Městská policie-pevná linka (8406) Bezpečnost a veřejný pořádek Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0263 15.12.2021 1 512,50 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0264 15.12.2021 2 255,44 Kč
Komunikace Potoční (®ilina)PD (5414) Doprava Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0265 15.12.2021 2 500,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0266 15.12.2021 3 146,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0268 15.12.2021 3 500,00 Kč
Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa (5419) Doprava Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0269 15.12.2021 4 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0270 15.12.2021 4 884,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0270 15.12.2021 1 025,64 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0271 15.12.2021 5 009,40 Kč
Most Loučka V Kútě (9386) Doprava Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0272 15.12.2021 5 500,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0273 15.12.2021 8 469,62 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0274 15.12.2021 10 000,00 Kč
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice (2386) Doprava Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0275 15.12.2021 10 224,50 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0276 15.12.2021 14 520,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0277 15.12.2021 15 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0278 15.12.2021 15 197,60 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0279 15.12.2021 16 092,70 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0279 15.12.2021 3 379,47 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0281 15.12.2021 18 876,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0282 15.12.2021 22 098,09 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0283 15.12.2021 25 193,00 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0284 15.12.2021 29 040,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0285 15.12.2021 33 012,21 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0288 15.12.2021 51 183,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0289 15.12.2021 59 000,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102 (387) Vodní hospodářství Křížkovského nám. 4-dům - oprava osvětlení na chodbách, PDP Kč 280,35 0290 15.12.2021 73 600,00 Kč
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice (5387) Vodní hospodářství DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0291 15.12.2021 145 200,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0013 16.12.2021 56 644,40 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Revoluční 36 - oprava osvětlení v domě, PDP Kč 268,95 0013 16.12.2021 99 981,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0013 16.12.2021 292 665,70 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0013 16.12.2021 17 510,72 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0013 16.12.2021 4 278,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0013 16.12.2021 7 300,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Jičínská 275/37-oprava zv. instalace, Křížkovského nám.4-oprava osv. v domě...PDP Kč 1.255,05 0297 16.12.2021 360,00 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0304 16.12.2021 608,00 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0304 16.12.2021 91,00 Kč
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka (1391) Školství a sociální věci Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0304 16.12.2021 699,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0305 16.12.2021 1 500,00 Kč
Kultura-ostatní výdaje (1380) Kultura a sdělovací prostředky Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0306 16.12.2021 1 500,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0307 16.12.2021 1 764,18 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0308 16.12.2021 1 883,97 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0309 16.12.2021 1 921,70 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0310 16.12.2021 2 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0311 16.12.2021 2 100,00 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0312 16.12.2021 2 268,75 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0313 16.12.2021 2 420,00 Kč
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům (380) Kultura a sdělovací prostředky Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0314 16.12.2021 3 000,00 Kč
Kultura-ostatní výdaje (1380) Kultura a sdělovací prostředky Žižkova 20 - oprava el. instalace a vyhořelého infrazářiče na WC, PDP Kč 619,80 0315 16.12.2021 3 500,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0316 16.12.2021 4 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0317 16.12.2021 4 368,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0319 16.12.2021 5 650,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0320 16.12.2021 7 500,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102 (387) Vodní hospodářství Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0321 16.12.2021 7 654,68 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102 (387) Vodní hospodářství Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0322 16.12.2021 11 779,70 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0323 16.12.2021 14 246,21 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0324 16.12.2021 17 775,87 Kč
Odbor územního plánování a stavebního řádu (2388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0329 16.12.2021 96 800,00 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0331 16.12.2021 108 130,01 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0331 16.12.2021 22 707,30 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0332 16.12.2021 127 471,98 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0039 16.12.2021 8 821,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0343 17.12.2021 21,24 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Havlíčkova 11, Masarykovo nám. 25 - oprava osvětlení na chodbě, PDP Kč 613,35 0349 17.12.2021 1 101,10 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0350 17.12.2021 1 248,00 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0352 17.12.2021 1 629,00 Kč
ProSenior (390) Školství a sociální věci Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0353 17.12.2021 1 773,00 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0353 17.12.2021 117,00 Kč
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici (5432) Doprava Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0354 17.12.2021 2 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0355 17.12.2021 2 320,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0357 17.12.2021 3 400,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0358 17.12.2021 3 400,00 Kč
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka (1391) Školství a sociální věci Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0359 17.12.2021 1 113,20 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0359 17.12.2021 2 383,70 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0364 17.12.2021 6 897,00 Kč
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386) Doprava DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0366 17.12.2021 9 922,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0367 17.12.2021 10 805,30 Kč
ProSenior (390) Školství a sociální věci DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0368 17.12.2021 11 024,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0369 17.12.2021 11 150,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0369 17.12.2021 2 341,50 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0373 17.12.2021 17 545,00 Kč
Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky (5443) Doprava Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0374 17.12.2021 18 150,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0375 17.12.2021 20 570,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0376 17.12.2021 30 833,68 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0380 17.12.2021 125 257,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0380 17.12.2021 26 303,97 Kč
Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, (5450) Doprava Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0381 17.12.2021 106 081,00 Kč
Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 (5446) Doprava Masarykovo nám.16 - oprava osv. na chodbě domu, PDP Kč 216,75 0381 17.12.2021 86 793,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0383 17.12.2021 329 490,00 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0384 17.12.2021 448 912,80 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0384 17.12.2021 94 271,69 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0386 17.12.2021 1 181 725,81 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0386 17.12.2021 248 162,42 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0390 17.12.2021 3 663 363,47 Kč
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0390 17.12.2021 769 306,33 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0014 17.12.2021 1 621,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0014 17.12.2021 2 574,85 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0014 17.12.2021 3 622,50 Kč
Zimní stadion NJ (522) Tělovýchova a zájmová činnost DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0014 17.12.2021 31 762,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0014 17.12.2021 46 000,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0014 17.12.2021 82 582,50 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0014 17.12.2021 232 859,61 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0014 17.12.2021 237 281,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0014 17.12.2021 335 796,55 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0014 17.12.2021 298 749,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0014 17.12.2021 2 678 650,19 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0015 20.12.2021 750,20 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Za Potokem 90-Loučka - dodání a montáž zvonk. tabla pro el. otevírání dveří, PDP Kč 5.465,67 0015 20.12.2021 1 610,00 Kč
Hotel Praha-odbor bytový (2518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0015 20.12.2021 19 561,96 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0397 20.12.2021 1 940,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0398 20.12.2021 3 000,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Luční 3,č.b.2 - elektro připojení z el. rozvaděče...PDP Kč 1.969,65 0399 20.12.2021 3 025,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0403 20.12.2021 13 310,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0405 20.12.2021 14 100,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Suvorovova 152 - porevizní opravy hromosvodu, PDP Kč 8.012,13 0405 20.12.2021 7 810,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0406 20.12.2021 694,54 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0406 20.12.2021 4 356,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0406 20.12.2021 42 930,80 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek DPS Revoluční 2/15 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 2.593,20 0407 20.12.2021 66 792,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch DPS Pod Lipami 16/75 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 3.003,75 0410 20.12.2021 275 880,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0431 21.12.2021 48 210,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa DPS Revoluční 2/04 - porevizní opravy elektro, PDP Kč 1.062,- 0431 21.12.2021 10 124,10 Kč
Dům sester (7518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS Revoluční, U Jičínky, Pod Lipami - oprava osvětlení, el. instalace...PDP Kč 1.616,85 0017 27.12.2021 27 285,50 Kč
Revitalizace Na Lani 212 (3701) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0018 29.12.2021 193 840,28 Kč
Revitalizace Na Lani 212 (3701) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj DPS U Jičínky 25/100, Revoluční 2/15, Pod Lipami 19/75 - revize el. instalace odb. místo ELM 0019 29.12.2021 1 292 268,51 Kč
Revitalizace Zborovská 400/11 (3702) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0020 30.12.2021 296 962,60 Kč
Revitalizace Zborovská 400/11 (3702) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0021 30.12.2021 44 544,39 Kč
Revitalizace Zborovská 400/11 (3702) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0022 30.12.2021 4 068 537,18 Kč
Revitalizace Zborovská 400/11 (3702) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0023 30.12.2021 610 280,58 Kč
Revitalizace Zborovská 400/11 (3702) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0024 30.12.2021 70 971,72 Kč
Revitalizace Zborovská 400/11 (3702) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Purkyňova 40 - provizorní elektro instalace - zatečení, PDP Kč 1.071,- 0025 30.12.2021 10 645,76 Kč
Dům sester (7518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0026 30.12.2021 3 434 781,11 Kč
Dům sester (7518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0026 30.12.2021 53 310,01 Kč
Dům sester (7518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0027 30.12.2021 515 217,17 Kč
Dům sester (7518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj drobné opravy v bytech...PDP Kč 1.854,75 0027 30.12.2021 11 195,10 Kč
Celkem 39 232 650,77 Kč