Výdaje

Přehled plateb pro ČEZ ESCO a.s. (IČ 03592880 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0030 02.02.2021 4 715,91 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Divadelní 879/3 kantýna - vyúčtování el 31.3.2020-29.3.2021 0259 22.04.2021 425,93 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0102 10.08.2021 33 325,80 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0106 11.08.2021 2 057,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0130 12.08.2021 8 985,73 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0011 13.08.2021 3 705,24 Kč
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice (2386) Doprava U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0151 16.08.2021 12 705,00 Kč
Odbor organizační-mobily (7381) Veřejná správa U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0152 16.08.2021 15 897,42 Kč
En.. úspory kotelna Trlicova NJ (5438) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0013 17.08.2021 47 741,76 Kč
En.. úspory kotelna Trlicova NJ (5438) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0013 17.08.2021 20 908,80 Kč
En.. úspory kotelna Trlicova NJ (5438) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0013 17.08.2021 1 045,44 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0183 18.08.2021 1 834,12 Kč
Chata Jičínka (4381) Veřejná správa U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0191 18.08.2021 47 121,71 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Rybníka-VO - vyúčtování el. energie za 14.1.2020-21.1.2021 0016 20.08.2021 94,27 Kč
Celkem 200 564,13 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Rybníka-VO - čtvrtletní záloha na el. energii do 2/2021 0167 17.02.2021 23 690,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Záloha el. energie VO Bludovice I.Q 2021 0030 03.03.2021 3 090,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Záloha el. energie VO Bludovice II.Q 2021 0142 17.05.2021 3 090,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Záloha el. energie VO U Rybníka II.Q 2021 0177 19.05.2021 23 690,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Záloha el. enegie VO Bludovice III.Q 2021 0146 16.08.2021 3 090,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Záloha el. energie III.Q 2021 VO U Rybníka 0173 17.08.2021 23 690,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Bludovice VO - záloha na el. 4.Q.2021 0226 18.11.2021 3 090,00 Kč
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 (382) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj U Rybníka VO - záloha na el. 4.Q.2021 0237 18.11.2021 23 690,00 Kč
Celkem 107 120,00 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor organizační (381) Veřejná správa čtvrtletní záloha na dodávku elektrické energie - kantýna Divadelní 1, dle smlouvy č. V2016-296/OO. 0028 02.02.2021 2 370,00 Kč
M© Sady Revoluční, přísp.org. (305) Školství a sociální věci čtvrtletní záloha na dodávku elektrické energie - kantýna Divadelní 1, dle smlouvy č. V2016-296/OO. 0257 25.08.2021 2 514 175,40 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí čtvrtletní záloha na dodávku elektrické energie - kantýna Divadelní 1, dle smlouvy č. V2016-296/OO. 0010 25.08.2021 2 068,00 Kč
Celkem 2 518 613,40 Kč