Výdaje

Přehled plateb pro Ing. Marek Milich (IČ 04325630 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0231 27.01.2021 13 000,00 Kč
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386) Doprava technická dokumentace na obnovu MK - ul. Máchova, Prostranství mezi zimním a fotbalovým stadionem, Palackého, Hřbitovní, U Nemocnice 0108 11.03.2021 17 500,00 Kč
Parkoviątě Luční p.č.218/9 (5448) Doprava parkoviště Luční - geodetické zaměření 0034 13.04.2021 40 485,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0009 02.07.2021 4 752,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0041 07.07.2021 4 598,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0043 07.07.2021 6 050,00 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0044 07.07.2021 7 423,90 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0051 07.07.2021 20 246,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0061 08.07.2021 24 045,87 Kč
Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání (5421) Doprava studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0099 12.07.2021 10 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0123 19.07.2021 4 500,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0013 20.07.2021 79 369,50 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0151 20.07.2021 1 210,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0013 20.07.2021 718,10 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0151 20.07.2021 7 260,00 Kč
Huckelovy vily (8518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0151 20.07.2021 1 210,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0013 20.07.2021 14 373,28 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj studie proveditelnosti - zřízení BUS zastávky na ul. Riegrova 0010 14.12.2021 1 936,00 Kč
Celkem 258 677,65 Kč