Výdaje

Přehled plateb pro BORGIS- reklamní a výtvarné studio spol. s r.o. (IČ 16628004 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor organizační (381) Veřejná správa vizitky, razítka komplet, datumovka... 0056 11.01.2021 2 634,96 Kč
Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 (5555) Doprava 200 ks průkazů Baby-Senior Taxi na rok 2021 0097 13.01.2021 1 699,81 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Blok A5, přezkoušení 0132 18.01.2021 1 404,08 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa karton A5 0182 22.01.2021 2 250,60 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymery, podušky, složky 0188 22.01.2021 10 072,81 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0092 10.02.2021 648,21 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa razítko 5430 komplet, podušky... 0182 18.02.2021 3 931,01 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa podušky, polymery, razítka... 0133 15.03.2021 3 152,01 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj bilboart, cedule 0008 13.04.2021 3 895,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa karton A5 0113 12.05.2021 7 896,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa karton A5 0118 12.05.2021 40 094,56 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj karton A5 0009 12.05.2021 6 655,00 Kč
ProSenior-Pohoda (1393) Školství a sociální věci karton A5 0125 13.05.2021 1 048,95 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch karton A5 0136 13.05.2021 14 522,85 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch karton A5 0136 13.05.2021 3 049,80 Kč
Městská policie-mobily (7406) Bezpečnost a veřejný pořádek karton A5 0215 21.05.2021 6 627,02 Kč
Odbor organizační-mobily (7381) Veřejná správa karton A5 0216 21.05.2021 13 149,49 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa karton A5 0216 21.05.2021 1 345,16 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa polymery, podušky, složky 0036 24.05.2021 9 300,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymery, podušky, složky 0234 24.05.2021 7 120,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj polymery, podušky, složky 0251 25.05.2021 5 900,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa karton A5 0253 25.05.2021 7 581,86 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa karton A5 0254 25.05.2021 10 000,00 Kč
Kanalizace ®ilina Okruľní (8387) Vodní hospodářství polymery, podušky, složky 0255 25.05.2021 25 000,00 Kč
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386) Doprava polymery, podušky, složky 0256 25.05.2021 77 214,00 Kč
Vodní hospodářství - ORJ 102 (387) Vodní hospodářství polymery, podušky, složky 0257 25.05.2021 92 812,80 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj polymery, podušky, složky 0019 26.05.2021 20 812,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek polymery, podušky, složky 0282 26.05.2021 37 479,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj polymery, podušky, složky 0021 28.05.2021 2 286,90 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa karton A5 0002 31.05.2021 -800,00 Kč
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 (1518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj karton A5 0002 31.05.2021 800,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymery, podušky, složky 0008 01.06.2021 2 500,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa karton A5 0003 15.06.2021 -1 345,16 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa karton A5 0003 15.06.2021 1 345,16 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa karton A5 0205 21.06.2021 10 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0199 20.09.2021 3 616,69 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0218 21.09.2021 1 591,20 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0219 21.09.2021 1 931,20 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0226 21.09.2021 4 413,20 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0017 22.09.2021 2 178,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0022 29.09.2021 2 783,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0056 06.10.2021 1 313 993,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0056 06.10.2021 275 938,53 Kč
Odvodnění Kryté stání Loučka (6389) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0008 12.10.2021 483 537,30 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0001 16.11.2021 -788 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa polymer TR 4911, poduška, vizitky... 0001 16.11.2021 788 000,00 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj razítko 5430 komplet, podušky... 0020 01.12.2021 4 800,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa razítko 5430 komplet, podušky... 0007 02.12.2021 3 000,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa razítko 5430 komplet, podušky... 0009 02.12.2021 5 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa razítko 5430 komplet, podušky... 0032 02.12.2021 300,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa razítko 5430 komplet, podušky... 0036 02.12.2021 1 980,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí razítko 5430 komplet, podušky... 0038 02.12.2021 2 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa razítko 5430 komplet, podušky... 0040 02.12.2021 3 180,00 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa razítko 5430 komplet, podušky... 0044 02.12.2021 7 423,90 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj razítko 5430 komplet, podušky... 0006 08.12.2021 3 692,92 Kč
Celkem 2 553 442,82 Kč