Výdaje

Přehled plateb pro ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ (IČ 18050344 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Celkem 0,00 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost (1141) Tělovýchova a zájmová činnost Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0005 15.02.2021 7 000,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0014 14.12.2021 15 069,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0021 15.12.2021 1 028,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0021 15.12.2021 2 459,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0021 15.12.2021 267,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0011 15.12.2021 6 599,05 Kč
6375 (6375) Vodní hospodářství Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0280 15.12.2021 17 940,00 Kč
4375 (4375) Vodní hospodářství Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0286 15.12.2021 39 892,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0287 15.12.2021 44 381,78 Kč
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. (307) Školství a sociální věci Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0327 16.12.2021 65 135,92 Kč
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům (380) Kultura a sdělovací prostředky Programová dotace 2021 - Volnočas B. 0034 29.12.2021 500,00 Kč
Celkem 200 271,75 Kč