Výdaje

Přehled plateb pro ČEZ Distribuce a. s. (IČ 24729035 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici (5432) Doprava Přechod u SVČ Fokus - Demontáž technolog. zařízení, záloha na přeložku stavba NJ p.58/2, NNV stavba bez věcných břemen. Smlouvy V2020-654/ORI a V2014-388/OMRI. 0215 23.02.2021 22 919,82 Kč
Celkem 22 919,82 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova (539) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Částečná úhrada nákladů spojená s připojením odběrných zařízení pro akci IS Za Školou Žilina, 3. etapa, dle smlouvy V2019-165/OMI a dle oznámení o ukončení realizace stavby ze dne 15.12.2020. 0065 11.01.2021 150 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Připojení odběrného elektrického zařízení, OM 859182400512038961, sklad na Bohuslava Martinů 4, NJ. Podíl na nákladech. 0014 20.01.2021 16 000,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa Připojení odběrného elektrického zařízení, OM 859182400512038961, sklad na Bohuslava Martinů 4, NJ. Podíl na nákladech. 0029 21.05.2021 350,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Připojení odběrného elektrického zařízení, OM 859182400512038961, sklad na Bohuslava Martinů 4, NJ. Podíl na nákladech. 0247 25.05.2021 1 470,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Připojení odběrného elektrického zařízení, OM 859182400512038961, sklad na Bohuslava Martinů 4, NJ. Podíl na nákladech. 0019 26.05.2021 3 751,90 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Připojení odběrného elektrického zařízení, OM 859182400512038961, sklad na Bohuslava Martinů 4, NJ. Podíl na nákladech. 0007 26.05.2021 27,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Připojení odběrného elektrického zařízení, OM 859182400512038961, sklad na Bohuslava Martinů 4, NJ. Podíl na nákladech. 0012 28.05.2021 150,00 Kč
Celkem 171 748,90 Kč