Výdaje

Přehled plateb pro ForTest s.r.o. (IČ 26864665 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Vodní hospodářství - ORJ 102 (387) Vodní hospodářství Komplexní zajištění všech povinností, které plynou ze zákona o vodovodech a kanalizacích, vodního zákona a dalších navazujících vyhlášek, nařízení a předpisů v souvislosti s provozovanými dílčími kanalizacemi a vodovodem pro veřejnou potřebu v majetku měs 0272 25.03.2021 13 310,00 Kč
Celkem 13 310,00 Kč