Výdaje

Přehled plateb pro Ing. Ivo ŠTEFEK (IČ 45158452 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecké posudky na pozemky města NJ - pro směnu pozemků 0060 11.01.2021 4 000,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0142 15.02.2021 3 000,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0018 24.02.2021 4 700,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek - RD pod Skalkou III.etapa 0049 04.03.2021 9 900,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č.1033/15/2021 na pozemky k.ú. Kojetín u Starého Jičína 0225 23.03.2021 3 000,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj ZP na pozemek parc.č. 1737/46 k.ú.Straník 0336 31.03.2021 2 950,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj ZP na pozemky v k.ú. NJ - Horní Předměstí 0337 31.03.2021 3 400,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj ZP na pozemky v k.ú Žilina u NJ 0338 31.03.2021 3 900,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0076 10.05.2021 64 998,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0011 11.05.2021 7 500,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0013 11.05.2021 11 500,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0083 11.05.2021 549,95 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0111 12.05.2021 6 260,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0117 12.05.2021 2 504,70 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0117 12.05.2021 18 755,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0010 13.05.2021 15 417,42 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0010 13.05.2021 8 103,69 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0010 13.05.2021 11 035,20 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0124 13.05.2021 822,80 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0126 13.05.2021 1 288,20 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0129 13.05.2021 1 790,00 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0133 13.05.2021 2 950,00 Kč
Civilní nouzové hospodářství-činnost (250) Civilní připravenost na krizové stavy znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0134 13.05.2021 4 500,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0135 13.05.2021 9 850,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0135 13.05.2021 2 068,50 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0137 13.05.2021 50 968,66 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0012 17.05.2021 36 246,76 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0012 17.05.2021 19 141,30 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0141 17.05.2021 2 200,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0143 17.05.2021 3 200,00 Kč
Odbor organizační-mobily (7381) Veřejná správa znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0145 17.05.2021 4 628,77 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0148 17.05.2021 12 100,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0151 17.05.2021 97 737,99 Kč
Městská policie-pevná linka (8406) Bezpečnost a veřejný pořádek znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0164 19.05.2021 1 512,50 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0209 20.05.2021 74 269,80 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0015 20.05.2021 46 040,07 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0015 20.05.2021 8 050,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0211 21.05.2021 3,34 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č.1026/8/2021 na pozemek parc.č.649 v k.ú. NJ 0246 25.05.2021 1 210,00 Kč
Odbor organizační - úsek informatiky (3381) Veřejná správa znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0250 25.05.2021 4 235,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č. 1025/7/2021 na pozemek parc.č.1737/3 v k.ú. Straník 0018 25.05.2021 24 644,50 Kč
Návątěvnické centrum NJ-pevná linka (8000) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0280 26.05.2021 538,45 Kč
ProSenior-pevná linka (8390) Školství a sociální věci znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0280 26.05.2021 90,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0280 26.05.2021 9 156,46 Kč
Organizační odbor-pevná linka (8381) Veřejná správa znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0280 26.05.2021 2 817,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0280 26.05.2021 534,47 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0081 07.10.2021 17 400,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0085 08.10.2021 4 598,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0087 08.10.2021 6 050,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0089 08.10.2021 8 610,82 Kč
Oddělení rozvoje a strateg.plánování (1388) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0105 11.10.2021 3 500,00 Kč
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD (5376) Doprava znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0111 11.10.2021 17 303,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0010 14.10.2021 15 367,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0217 18.10.2021 1 210,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0217 18.10.2021 7 260,00 Kč
Huckelovy vily (8518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0217 18.10.2021 1 210,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0026 22.10.2021 5 380,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0289 22.10.2021 4 500,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek na cenu pozemku parc.č.932/5, k.ú. NJ - Horní Předměstí 0289 22.10.2021 1 800,00 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0043 21.12.2021 20 203,64 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0436 21.12.2021 393 703,20 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0016 21.12.2021 50 370,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0016 21.12.2021 320 850,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0016 21.12.2021 70 180,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0439 22.12.2021 2 383,10 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0440 22.12.2021 4 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0441 22.12.2021 40 094,56 Kč
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 (5381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0045 22.12.2021 6 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa znalecký posudek č. 1037/19/2021 na pozemek parc.č.294/7 v NJ 0455 27.12.2021 3 025,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0012 31.12.2021 -44 100,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí znalecký posudek č.1027/9/2021 na pozemek parc.č.573/2 v k.ú. NJ 0012 31.12.2021 44 100,00 Kč
Celkem 1 609 066,85 Kč