Výdaje

Přehled plateb pro Slezská diakonie (IČ 65468562 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Celkem 0,00 Kč

2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ (1113) Školství a sociální věci Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2021 - podprogram A - Slezská diakonie, poradna rané péče MATANA 0005 20.04.2021 51 400,00 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ (1113) Školství a sociální věci Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2021 - podprogram A - Slezská diakonie, KARMEL Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením 0005 20.04.2021 85 400,00 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ (1113) Školství a sociální věci Programová dotace v sociální oblasti pro rok 2021 - podprogram A - Slezská diakonie - ARCHA Nový Jičín, chráněné bydlení 0005 20.04.2021 229 400,00 Kč
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ (1113) Školství a sociální věci Programová dotace v sociální oblasti pro 2021 - podprogram A - Slezská diakonie - EFFATHA Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny 0005 20.04.2021 255 700,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Miroslav Till, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0001 01.06.2021 2 079,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Miroslav Till, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0001 01.06.2021 298,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Miroslav Till, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0001 01.06.2021 981,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Božena Šípková, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0012 01.06.2021 208 333,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Božena Šípková, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0012 01.06.2021 333 333,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Božena Šípková, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0013 01.06.2021 1 516 667,00 Kč
Bazén NJ (515) Tělovýchova a zájmová činnost Alena Trpkošová, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0002 02.06.2021 1 847 000,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Alena Trpkošová, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0017 02.06.2021 354,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Alena Trpkošová, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0024 02.06.2021 139 867,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Božena Šípková, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0005 02.06.2021 1 891,28 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0025 03.06.2021 300,00 Kč
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) (388) Požární ochrana Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0026 03.06.2021 300,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0027 03.06.2021 600,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Alena Trpkošová, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0028 03.06.2021 3 182,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0033 03.06.2021 1 333 333,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0033 03.06.2021 2 041 666,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0033 03.06.2021 4 200,00 Kč
Kultura-ostatní výdaje (1380) Kultura a sdělovací prostředky Božena Šípková, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0002 04.06.2021 2 621,00 Kč
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům (380) Kultura a sdělovací prostředky Božena Šípková, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0002 04.06.2021 185,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0034 04.06.2021 2 300,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0035 04.06.2021 2 421,00 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0037 04.06.2021 4 000,00 Kč
Zimní stadion NJ (522) Tělovýchova a zájmová činnost Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0004 04.06.2021 608 871,85 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Veronika Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0005 07.06.2021 273,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Veronika Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0005 07.06.2021 1 762,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Veronika Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0005 07.06.2021 700,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Veronika Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0005 07.06.2021 633,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0045 07.06.2021 956,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Marie Vrbecká, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0047 07.06.2021 2 200,00 Kč
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. (517) Životní prostředí Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0052 07.06.2021 54 428,64 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Veronika Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0007 09.06.2021 980,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Veronika Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0007 09.06.2021 4 503,00 Kč
Z© Komenského 68, přísp.org. (323) Školství a sociální věci Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0011 09.06.2021 2 536,76 Kč
Z© Komenského 68, přísp.org. (323) Školství a sociální věci Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0011 09.06.2021 14 375,24 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0008 11.06.2021 149,00 Kč
Sociálně právní ochrana dětí-org. (1385) Veřejná správa Tereza Hrabovská, úhrada sociální služby v chráněném bydlení, prosinec 2020. 0019 22.06.2021 144,00 Kč
Odbor Ľivotního prostředí (375) Životní prostředí Anna Ďurková, úhrada za poskytování soc. služby v chráněném bydlení, prosinec 2020 0166 21.07.2021 2 400,00 Kč
Celkem 8 762 723,77 Kč