Výdaje

Přehled plateb pro Ing. Miroslav Knápek (IČ 88359115 ARES)

Kniha došlých faktur 2021

Akce Kapitola Popis Datum Částka
Chodník a opěrná zeď Revoluční (5375) Doprava Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0169 17.02.2021 48 000,00 Kč
Odbor organizační (381) Veřejná správa Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0298 24.11.2021 558 122,40 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0342 29.11.2021 1 957,00 Kč
0 (0) Všeobecná pokladní správa Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0342 29.11.2021 661,47 Kč
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 (92) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0345 29.11.2021 5 500,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0346 29.11.2021 6 000,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0350 29.11.2021 12 888,00 Kč
Návątěvnické centrum NJ (1100) Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0354 29.11.2021 16 710,10 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0001 01.12.2021 5 989,50 Kč
Městská policie (406) Bezpečnost a veřejný pořádek Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0046 02.12.2021 8 785,00 Kč
Odbor bytový ORJ 037 (518) Bydlení, komunální služby, územní rozvoj Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0002 02.12.2021 761,35 Kč
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 (386) Doprava Chodník a opěrná zeď Revoluční PD 0091 06.12.2021 111 238,13 Kč
Celkem 776 612,95 Kč