Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Dům sester 7518 65 654 000,00 Kč Navýšení 66 552 460,00 Kč 12 245 271,37 Kč 18 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 539 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
Revitalizace Zborovská 400/11 3702 0,00 Kč Navýšení 12 600 000,00 Kč 11 811 973,07 Kč 94 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 7 800 000,00 Kč Navýšení 11 000 000,00 Kč 7 904 427,59 Kč 72 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 2386 8 650 000,00 Kč Navýšení 9 737 000,00 Kč 9 736 174,55 Kč 100 %
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč Navýšení 7 600 000,00 Kč 4 394 309,10 Kč 58 %
Odbor bytový ORJ 037 518 39 376 000,00 Kč Pokles 7 327 560,00 Kč 5 813 717,77 Kč 79 %
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 8 600 000,00 Kč Pokles 5 930 971,40 Kč 5 930 971,40 Kč 100 %
Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa 5419 5 400 000,00 Kč Navýšení 5 850 000,00 Kč 5 669 331,85 Kč 97 %
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 5 839 771,50 Kč Pokles 5 483 436,08 Kč 5 483 436,08 Kč 100 %
Dalkia 516 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 3 626 000,00 Kč Navýšení 4 553 866,80 Kč 4 553 866,80 Kč 100 %
Odbor organizační - úsek informatiky 3381 3 071 000,00 Kč Navýšení 3 943 437,50 Kč 2 372 931,50 Kč 60 %
Roząíření průmyslové zóny 538 1 500 000,00 Kč Navýšení 3 905 942,92 Kč 3 905 942,92 Kč 100 %
Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 5435 6 600 000,00 Kč Pokles 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 %
Vodovod Loučka, Císařská 4387 4 800 000,00 Kč Pokles 3 506 800,00 Kč 3 104 040,50 Kč 89 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 20 234 811,30 Kč Pokles 3 012 243,97 Kč 3 012 243,97 Kč 100 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 3 280 000,00 Kč Pokles 2 750 381,55 Kč 2 750 381,55 Kč 100 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 14 054 000,00 Kč Pokles 2 691 158,20 Kč 2 691 158,20 Kč 100 %
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 5376 2 300 000,00 Kč Navýšení 2 551 000,00 Kč 2 550 306,62 Kč 100 %
Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici 4385 700 000,00 Kč Navýšení 2 300 000,00 Kč 2 025 335,52 Kč 88 %
En.. úspory kotelna Trlicova NJ 5438 0,00 Kč Navýšení 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 %
Chodník podél sil.I/57 Bludovice 5431 1 500 000,00 Kč Navýšení 2 021 307,00 Kč 1 753 167,11 Kč 87 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 1 040 000,00 Kč Navýšení 1 901 997,94 Kč 1 901 997,94 Kč 100 %
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 92 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 1 219 021,00 Kč 76 %
VO Smetanovy sady, Skalky 5364 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
Odbor organizační 381 480 000,00 Kč Navýšení 1 342 000,00 Kč 1 330 508,38 Kč 99 %
VO ©tefánikova 5359 1 400 000,00 Kč Pokles 1 340 000,00 Kč 687 759,99 Kč 51 %
VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 062 042,02 Kč 89 %
Komunikace Potoční (®ilina)PD 5414 1 400 000,00 Kč Pokles 1 000 000,00 Kč 2 500,00 Kč 0 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 540 000,00 Kč Navýšení 870 036,90 Kč 870 035,98 Kč 100 %
Bazén NJ 515 1 600 000,00 Kč Pokles 793 352,40 Kč 293 352,40 Kč 37 %
Huckelovy vily 8518 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 773 000,00 Kč Pokles 740 799,00 Kč 740 799,00 Kč 100 %
Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky 5443 500 000,00 Kč Navýšení 662 803,00 Kč 449 759,00 Kč 68 %
Lávka Novosady 5433 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici 5432 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 646 583,41 Kč 99 %
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání 5421 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 372 746,97 Kč 68 %
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 8 788,33 Kč Navýšení 509 809,56 Kč 509 809,56 Kč 100 %
Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 5456 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Stacionární místo pro radar 9388 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 20 150,00 Kč 4 %
Roząíření MK Kojetín 5379 1 500 000,00 Kč Pokles 409 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova 5440 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 400 000,00 Kč Pokles 364 000,00 Kč 31 900,00 Kč 9 %
Most Loučka V Kútě 9386 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 5 500,00 Kč 2 %
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 1 440 000,00 Kč Pokles 319 997,00 Kč 319 997,00 Kč 100 %
Čer»ák III. etapa 5370 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 140 237,20 Kč 47 %
Městská policie 406 500 000,00 Kč Pokles 271 000,00 Kč 263 048,25 Kč 97 %
Zimní stadion NJ 522 800 000,00 Kč Pokles 262 543,69 Kč 119 292,69 Kč 45 %
Zábradlí a most pod gymnáziem 5391 200 000,00 Kč Navýšení 240 000,00 Kč 239 580,00 Kč 100 %
Chata Jičínka 4381 200 000,00 Kč Navýšení 235 000,00 Kč 234 086,60 Kč 100 %
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 472 500,00 Kč Pokles 231 500,00 Kč 197 147,00 Kč 85 %
Regenerace pan.sídliątě Nerudova 5451 700 000,00 Kč Pokles 213 000,00 Kč 212 960,00 Kč 100 %
Kontejnerová stání 7385 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 74 117,70 Kč 37 %
Parkoviątě Hoblíkova 5444 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 49 485,00 Kč 25 %
Úprava Smetanových sadů 5369 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 5387 100 000,00 Kč Navýšení 199 250,00 Kč 199 250,00 Kč 100 %
Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 5445 100 000,00 Kč Navýšení 195 430,00 Kč 144 527,00 Kč 74 %
Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 5447 100 000,00 Kč Navýšení 180 396,00 Kč 133 410,00 Kč 74 %
6375 6375 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 17 940,00 Kč 12 %
4375 4375 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 39 892,00 Kč 27 %
Parkoviątě Luční p.č.218/9 5448 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 485,00 Kč 27 %
Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku 5372 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova 5452 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 %
Tenisová hala B.Martinů 5457 2 000 000,00 Kč Pokles 146 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, 5450 100 000,00 Kč Navýšení 132 035,00 Kč 106 081,00 Kč 80 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 8384 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 127 000,00 Kč 98 %
Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka 5429 100 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 109 989,00 Kč 96 %
Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 5446 100 000,00 Kč Navýšení 108 029,00 Kč 86 793,00 Kč 80 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 700 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most u Laposu, Dolní Brána 5428 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín 5442 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 42 350,00 Kč 42 %
7388 7388 0,00 Kč Navýšení 92 032,60 Kč 92 032,60 Kč 100 %
Most Bludovice č.p.105 8386 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční 5458 0,00 Kč Navýšení 82 280,00 Kč 82 280,00 Kč 100 %
6390 6390 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 28 755,81 Kč 48 %
Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 5455 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 386 0,00 Kč Navýšení 53 240,00 Kč 53 240,00 Kč 100 %
Jednotná kanalizace Příčná-®ilina 5434 30 000,00 Kč Navýšení 51 000,00 Kč 29 800,00 Kč 58 %
Chodník a opěrná zeď Revoluční 5375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 000,00 Kč 96 %
Cykloboxy 5371 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ul.Trlicova 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO K Archivu 6383 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
Vodovod Bludovice-Záhumení 6387 50 000,00 Kč Pokles 43 950,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 5424 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 0,00 Kč Navýšení 967,40 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chodník k aut.zastávce Bocheta PD 5417 160 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Laudonovo nádvoří 2384 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Most Straník u č.p.86 5390 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Odstavné plochy Dlouhá 5406 1 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 5449 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Vančurova 2-10 PD 5420 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 290 656 371,13 Kč Pokles 216 240 014,91 Kč 134 918 013,98 Kč 62 %