Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investice

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Dům sester 7518 65 654 000,00 Kč Navýšení 80 152 460,00 Kč 152 460,00 Kč 0 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 539 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
Odbor bytový ORJ 037 518 39 376 000,00 Kč Pokles 37 926 000,00 Kč 323 746,00 Kč 1 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 20 234 811,30 Kč 20 234 811,30 Kč 0,00 Kč 0 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 14 054 000,00 Kč Pokles 13 719 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 2386 8 650 000,00 Kč 8 650 000,00 Kč 570 103,00 Kč 7 %
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 8 600 000,00 Kč 8 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 7 800 000,00 Kč 7 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 5435 6 600 000,00 Kč 6 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 5 839 771,50 Kč 5 839 771,50 Kč 4 250 795,75 Kč 73 %
Dalkia 516 15 850 000,00 Kč Pokles 5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa 5419 5 400 000,00 Kč 5 400 000,00 Kč 6 050,00 Kč 0 %
Vodovod Loučka, Císařská 4387 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 2 420,00 Kč 0 %
Odbor organizační - úsek informatiky 3381 3 071 000,00 Kč Navýšení 3 637 437,50 Kč 67 384,90 Kč 2 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 3 626 000,00 Kč 3 626 000,00 Kč 54 450,00 Kč 2 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 3 280 000,00 Kč 3 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 5376 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Tenisová hala B.Martinů 5457 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 1 040 000,00 Kč Navýšení 1 967 334,80 Kč 927 334,80 Kč 47 %
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 92 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 900 601,00 Kč 56 %
Roząíření MK Kojetín 5379 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Roząíření průmyslové zóny 538 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO Smetanovy sady, Skalky 5364 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 1 440 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace Potoční (®ilina)PD 5414 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO ©tefánikova 5359 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odstavné plochy Dlouhá 5406 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %
Chodník podél sil.I/57 Bludovice 5431 1 500 000,00 Kč Pokles 1 121 308,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Huckelovy vily 8518 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Regenerace pan.sídliątě Nerudova 5451 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici 4385 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky 5443 500 000,00 Kč Navýšení 662 802,00 Kč 4 200,00 Kč 1 %
Lávka Novosady 5433 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici 5432 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 22 919,82 Kč 4 %
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání 5421 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
Návątěvnické centrum NJ 1100 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 515 1 600 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městská policie 406 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 5456 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Stacionární místo pro radar 9388 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 381 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 472 500,00 Kč 472 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova 5440 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Loučka V Kútě 9386 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 0 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Čer»ák III. etapa 5370 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kontejnerová stání 7385 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Laudonovo nádvoří 2384 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Hoblíkova 5444 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úprava Smetanových sadů 5369 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zábradlí a most pod gymnáziem 5391 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zimní stadion NJ 522 800 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 5445 100 000,00 Kč Navýšení 195 430,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 5447 100 000,00 Kč Navýšení 180 396,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 4381 200 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Luční p.č.218/9 5448 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 485,00 Kč 27 %
Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku 5372 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova 5452 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, 5450 100 000,00 Kč Navýšení 132 035,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 8384 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 5446 100 000,00 Kč Navýšení 108 029,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 700 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most u Laposu, Dolní Brána 5428 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka 5429 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Vančurova 2-10 PD 5420 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín 5442 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 5387 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Bludovice č.p.105 8386 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční 5458 0,00 Kč Navýšení 82 280,00 Kč 82 280,00 Kč 100 %
Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 5455 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník a opěrná zeď Revoluční 5375 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 000,00 Kč 96 %
Cykloboxy 5371 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ul.Trlicova 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO K Archivu 6383 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
Vodovod Bludovice-Záhumení 6387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Jednotná kanalizace Příčná-®ilina 5434 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 5424 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 8 788,33 Kč 8 788,33 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník k aut.zastávce Bocheta PD 5417 160 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Most Straník u č.p.86 5390 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 5449 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
Revitalizace Zborovská 400/11 3702 0,00 Kč 0,00 Kč 7 139,00 Kč - - - -
Celkem 290 656 371,13 Kč Navýšení 292 115 643,43 Kč 8 113 577,32 Kč 3 %