Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Kultura a sdělovací prostředky / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 2 690 000,00 Kč Pokles 2 670 000,00 Kč 2 529 142,00 Kč 95 %
  
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 35 844 000,00 Kč Pokles 22 747 358,42 Kč 22 747 358,42 Kč 100 %
  
Kultura-ostatní výdaje 1380 1 017 000,00 Kč Pokles 917 000,00 Kč 312 473,46 Kč 34 %
  
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 26 206 000,00 Kč Navýšení 28 358 493,26 Kč 28 358 493,26 Kč 100 %
  
Městský rozhlas 513 150 000,00 Kč Navýšení 175 000,00 Kč 172 966,45 Kč 99 %
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 40 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 8 785,56 Kč 44 %
  
Ostatní záleľitosti kultury-dary jubilantům 380 80 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 96 797,29 Kč 81 %
  
Ostatní záleľitosti kultury-vítání občánků 4380 100 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 29 281,00 Kč 49 %
  
Osvětová beseda Straník 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 4 000,00 Kč 15 %
  
Památková péče 2380 332 000,00 Kč Navýšení 613 000,00 Kč 356 945,90 Kč 58 %
  
Památky mimo seznam-kříĽe aj. 3380 341 000,00 Kč Navýšení 381 000,00 Kč 363 677,40 Kč 95 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 15 000,00 Kč Navýšení 615 000,00 Kč 615 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 820 000,00 Kč 820 000,00 Kč 820 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 160 100,00 Kč 160 100,00 Kč 79 100,00 Kč 49 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 103 500,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 67 940 600,00 Kč Pokles 57 802 451,68 Kč 56 597 520,74 Kč 98 %