Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 1 603 000,00 Kč Navýšení 1 653 000,00 Kč 1 590 601,64 Kč 96 %
  
Azylový dům NJ 392 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 108 812,56 Kč 18 %
  
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 63 373,15 Kč 25 %
  
Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 5555 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3 380,81 Kč 68 %
  
Klub seniorů Nový Jičín 383 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 99 264,52 Kč 43 %
  
Klub seniorů Straník 2383 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 36 868,82 Kč 62 %
  
Klub seniorů-Loučka 3383 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 31 448,17 Kč 58 %
  
Komunitní plánování 439 250 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 6 803,00 Kč 5 %
  
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 3 515 000,00 Kč Pokles 3 476 075,92 Kč 3 476 075,92 Kč 100 %
  
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 11 049 000,00 Kč Pokles 8 808 904,46 Kč 8 808 904,46 Kč 100 %
  
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 6 679 000,00 Kč Navýšení 6 794 393,98 Kč 6 794 393,98 Kč 100 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 386 000,00 Kč 386 000,00 Kč 282 561,23 Kč 73 %
  
ProSenior 390 1 489 500,00 Kč Navýšení 2 090 343,00 Kč 1 662 894,57 Kč 80 %
  
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 1391 520 300,00 Kč Navýšení 764 785,00 Kč 662 419,47 Kč 87 %
  
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 7 566,94 Kč 63 %
  
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 450,86 Kč 73 %
  
ProSenior-Pohoda 1393 978 300,00 Kč Navýšení 1 169 919,00 Kč 1 128 423,89 Kč 96 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 5 332 000,00 Kč Navýšení 8 757 547,00 Kč 5 930 394,00 Kč 68 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 1 219 000,00 Kč Navýšení 1 909 490,00 Kč 1 563 929,00 Kč 82 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 3 952 000,00 Kč Navýšení 6 246 363,00 Kč 4 463 110,00 Kč 71 %
  
Rezerva pro Z© 400 400 000,00 Kč Pokles 76 036,95 Kč 63 545,00 Kč 84 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 5 000,00 Kč Pokles 3 668,00 Kč 3 668,00 Kč 100 %
  
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 21 896 811,30 Kč Pokles 4 878 201,45 Kč 4 878 201,45 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 393 816,00 Kč Navýšení 547 816,00 Kč 483 643,20 Kč 88 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 1113 5 402 600,00 Kč 5 402 600,00 Kč 5 301 600,00 Kč 98 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 1114 1 217 600,00 Kč 1 217 600,00 Kč 1 208 900,00 Kč 99 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 11 137 000,00 Kč Navýšení 17 580 602,81 Kč 17 580 602,81 Kč 100 %
  
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 10 355 771,50 Kč Navýšení 12 186 930,87 Kč 12 186 930,87 Kč 100 %
  
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 12 515 000,00 Kč Pokles 12 074 207,51 Kč 12 074 207,51 Kč 100 %
  
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 6 693 000,00 Kč Pokles 6 660 782,00 Kč 6 660 782,00 Kč 100 %
Celkem 108 304 898,80 Kč Pokles 104 150 466,95 Kč 97 246 957,83 Kč 93 %