Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Školství a sociální věci / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 1 603 000,00 Kč Navýšení 1 653 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0 %
  
Azylový dům NJ 392 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Dodavatelé-DUZP do 2012,Baby-Senior taxi od 2018 5555 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 260,81 Kč 45 %
  
Klub seniorů Nový Jičín 383 232 000,00 Kč 232 000,00 Kč 18 599,81 Kč 8 %
  
Klub seniorů Straník 2383 59 000,00 Kč 59 000,00 Kč 2 160,00 Kč 4 %
  
Klub seniorů-Loučka 3383 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč 9 141,83 Kč 17 %
  
Komunitní plánování 439 250 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 2 400,00 Kč 2 %
  
M© Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 3 515 000,00 Kč Pokles 3 410 940,00 Kč 879 030,00 Kč 26 %
  
M© Sady Revoluční, přísp.org. 305 11 049 000,00 Kč Pokles 10 989 000,00 Kč 686 568,00 Kč 6 %
  
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 6 679 000,00 Kč Navýšení 7 187 638,14 Kč 1 243 399,11 Kč 17 %
  
Nesvéprávní občané-provozní záloha 2700 0,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč - - - -
  
Odbor bytový ORJ 037 518 386 000,00 Kč 386 000,00 Kč 279 430,45 Kč 72 %
  
ProSenior 390 1 489 500,00 Kč 1 489 500,00 Kč 513 663,87 Kč 34 %
  
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 1391 520 300,00 Kč 520 300,00 Kč 146 541,02 Kč 28 %
  
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 2 661,92 Kč 22 %
  
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 567,86 Kč 28 %
  
ProSenior-Pohoda 1393 978 300,00 Kč 978 300,00 Kč 337 847,11 Kč 35 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 5 332 000,00 Kč 5 332 000,00 Kč 1 477 185,00 Kč 28 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 1 219 000,00 Kč 1 219 000,00 Kč 319 593,00 Kč 26 %
  
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 3 952 000,00 Kč 3 952 000,00 Kč 1 309 648,00 Kč 33 %
  
Rezerva pro Z© 400 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 2 100,00 Kč 1 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 600,00 Kč 12 %
  
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 21 896 811,30 Kč Pokles 21 856 811,30 Kč 504 000,00 Kč 2 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 393 816,00 Kč Navýšení 405 816,00 Kč 393 816,00 Kč 97 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 69 600,00 Kč 69 600,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 1113 5 402 600,00 Kč 5 402 600,00 Kč 5 402 600,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zaříz 1114 1 217 600,00 Kč 1 217 600,00 Kč 1 208 900,00 Kč 99 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 12 600,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 11 137 000,00 Kč Pokles 10 844 932,00 Kč 2 593 052,00 Kč 24 %
  
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 10 355 771,50 Kč Pokles 10 325 771,50 Kč 5 538 795,75 Kč 54 %
  
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 12 515 000,00 Kč Navýšení 14 594 439,70 Kč 3 283 439,70 Kč 22 %
  
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 6 693 000,00 Kč Navýšení 7 782 466,00 Kč 2 813 466,00 Kč 36 %
Celkem 108 304 898,80 Kč Navýšení 111 418 314,64 Kč 29 011 067,24 Kč 26 %