Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Veřejná správa / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 14 642 900,00 Kč Navýšení 15 373 609,65 Kč 13 845 765,77 Kč 90 %
  
019- OÚZ od r.2006, do r.2005 Odbor SSP-Husova 11 5381 1 165 500,00 Kč Navýšení 2 375 500,00 Kč 1 781 872,95 Kč 75 %
  
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 1010 178 000,00 Kč 178 000,00 Kč 164 057,52 Kč 92 %
  
Chata Jičínka 4381 533 000,00 Kč Navýšení 833 000,00 Kč 702 284,96 Kč 84 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 2 550 000,00 Kč Pokles 2 100 000,00 Kč 1 578 069,10 Kč 75 %
  
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 1518 0,00 Kč 0,00 Kč 792 141,12 Kč - - - -
  
Odbor organizační 381 141 547 600,00 Kč Pokles 140 929 753,00 Kč 127 936 438,33 Kč 91 %
  
Odbor organizační - úsek informatiky 3381 9 048 400,00 Kč Navýšení 9 614 837,50 Kč 5 408 834,60 Kč 56 %
  
Odbor organizační-mobily 7381 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 183 178,73 Kč 92 %
  
Organizační odbor-pevná linka 8381 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 33 148,08 Kč 55 %
  
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 7 869 760,00 Kč Pokles 7 827 738,06 Kč 7 827 738,06 Kč 100 %
Celkem 177 795 160,00 Kč Navýšení 179 492 438,21 Kč 160 253 529,22 Kč 89 %