Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Tělovýchova a zájmová činnost / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 56 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-sport-sportovci nad 20 let 1131 3 029 270,00 Kč 3 029 270,00 Kč 2 978 570,00 Kč 98 %
  
Veřejné podpory-sport-děti a mládeľ do20 let 1132 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 5 469 340,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-sport-jednorázové akce 1133 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 000,00 Kč 55 %
  
Veřejné podpory-sport-provoz,údrľba,opr.sportoviąt 1134 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 6 500 000,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 549 900,00 Kč 549 900,00 Kč 540 900,00 Kč 98 %
  
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 7 500,00 Kč 15 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 0,00 Kč Navýšení 689 469,00 Kč 689 469,00 Kč 100 %
  
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 1 530 000,00 Kč Pokles 1 230 459,00 Kč 692 592,87 Kč 56 %
  
Tělovýchovná činnost 410 80 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Bazén NJ 515 25 637 000,00 Kč Pokles 22 895 000,00 Kč 22 006 600,00 Kč 96 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
  
Zimní stadion NJ 522 12 834 000,00 Kč Pokles 7 165 382,27 Kč 6 288 425,37 Kč 88 %
  
Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 5456 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Tenisová hala B.Martinů 5457 2 000 000,00 Kč Pokles 146 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 58 640 510,00 Kč Pokles 48 685 820,27 Kč 45 617 397,24 Kč 94 %