Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Bydlení, komunální služby, územní rozvoj / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 8 283 000,00 Kč Navýšení 8 397 118,00 Kč 8 273 593,40 Kč 99 %
  
6390 6390 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 28 755,81 Kč 48 %
  
Dalkia 516 15 850 000,00 Kč Pokles 4 732 000,80 Kč 3 904 648,80 Kč 83 %
  
Dům sester 7518 65 854 000,00 Kč Navýšení 66 752 460,00 Kč 12 245 271,37 Kč 18 %
  
En.. úspory kotelna Trlicova NJ 5438 0,00 Kč Navýšení 2 267 999,20 Kč 2 267 999,20 Kč 100 %
  
Hotel Praha-odbor bytový 2518 1 220 000,00 Kč Pokles 620 000,00 Kč 267 032,46 Kč 43 %
  
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 5518 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Huckelovy vily 8518 2 230 000,00 Kč 2 230 000,00 Kč 207 402,38 Kč 9 %
  
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 539 41 000 000,00 Kč Pokles 17 500 000,00 Kč 17 457 027,01 Kč 100 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 94 282 000,00 Kč Pokles 64 076 936,00 Kč 51 746 209,91 Kč 81 %
  
Odbor bytový-přeplatky ze sluľeb ORJ 037 1518 0,00 Kč Navýšení 21 780,00 Kč 21 780,00 Kč 100 %
  
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 382 6 308 788,33 Kč Navýšení 6 583 329,33 Kč 4 079 732,43 Kč 62 %
  
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 92 2 134 000,00 Kč 2 134 000,00 Kč 1 588 266,00 Kč 74 %
  
Odbor správy majetku-věcná břemena 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 350 000,00 Kč Pokles 300 000,00 Kč 96 800,00 Kč 32 %
  
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 6 445 000,00 Kč Pokles 4 095 000,00 Kč 1 869 803,98 Kč 46 %
  
Odvodnění Kryté stání Loučka 6389 7 800 000,00 Kč Navýšení 11 000 000,00 Kč 7 904 427,59 Kč 72 %
  
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 5424 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Revitalizace Na Lani 212 3701 0,00 Kč Navýšení 7 600 000,00 Kč 4 394 309,10 Kč 58 %
  
Revitalizace Zborovská 400/11 3702 0,00 Kč Navýšení 12 600 000,00 Kč 11 811 973,07 Kč 94 %
  
Roząíření průmyslové zóny 538 1 500 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 5435 6 600 000,00 Kč Pokles 3 600 000,00 Kč 122 114,00 Kč 3 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 9 779 000,00 Kč Pokles 8 277 904,03 Kč 8 277 904,03 Kč 100 %
  
Úprava Smetanových sadů 5369 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
VO ©tefánikova 5359 1 400 000,00 Kč Pokles 1 340 000,00 Kč 687 759,99 Kč 51 %
  
VO K Archivu 6383 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
  
VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 5367 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 062 042,02 Kč 89 %
  
VO Smetanovy sady, Skalky 5364 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
Celkem 274 861 788,33 Kč Pokles 228 014 527,36 Kč 138 386 847,55 Kč 61 %