Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všeobecná pokladní správa / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 28 670 000,00 Kč Navýšení 82 229 058,29 Kč 30 993 634,09 Kč 38 %
  
Členské příspěvky ve svazech a sdruľeních 1010 127 000,00 Kč Pokles 49 194,00 Kč 49 194,00 Kč 100 %
  
Návątěvnické centrum NJ 1100 515 000,00 Kč Pokles 390 000,00 Kč 109 313,05 Kč 28 %
  
Odbor bytový ORJ 037 518 0,00 Kč Navýšení 103 917,00 Kč 53 917,00 Kč 52 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 339 390,00 Kč Pokles 175 390,00 Kč 113 160,00 Kč 65 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 136 900,00 Kč 136 900,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 67 400,00 Kč 67 400,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dle zák.o soc.sluľ 1113 192 088,00 Kč Pokles 145 088,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-dom.hospic.péče 1115 178 000,00 Kč Pokles 96 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 26 700,00 Kč 26 700,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Veřejné podpory-podpora dobrovolnictví dle zák. 1116 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 321 0,00 Kč Navýšení 80 876,25 Kč 80 876,25 Kč 100 %
  
Z© Komenského 66, přísp.org. 322 0,00 Kč Navýšení 151 846,20 Kč 151 846,20 Kč 100 %
  
Z© Komenského 68, přísp.org. 323 0,00 Kč Navýšení 67 152,40 Kč 67 152,40 Kč 100 %
  
Z© Tyrąova, přísp.org. 325 0,00 Kč Navýšení 115 408,00 Kč 115 408,00 Kč 100 %
Celkem 30 329 478,00 Kč Navýšení 83 911 930,14 Kč 31 734 500,99 Kč 38 %