Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Vodní hospodářství / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 249 308,62 Kč 249 308,62 Kč 247 964,34 Kč 99 %
  
6375 6375 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 17 940,00 Kč 12 %
  
4375 4375 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 39 892,00 Kč 27 %
  
Jednotná kanalizace Příčná-®ilina 5434 30 000,00 Kč Navýšení 51 000,00 Kč 29 800,00 Kč 58 %
  
Kanalizace ®ilina Okruľní 8387 400 000,00 Kč Pokles 364 000,00 Kč 31 900,00 Kč 9 %
  
Kanalizace ul.Trlicova 9387 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Odbor Ľivotního prostředí 375 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 043,07 Kč 11 %
  
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 150 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
  
Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka 5429 100 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 109 989,00 Kč 96 %
  
Vodní hospodářství - ORJ 102 387 1 985 000,00 Kč 1 985 000,00 Kč 1 070 458,81 Kč 54 %
  
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 5387 100 000,00 Kč Navýšení 199 250,00 Kč 199 250,00 Kč 100 %
  
Vodovod Bludovice-Záhumení 6387 50 000,00 Kč Pokles 43 950,00 Kč 0,00 Kč 0 %
  
Vodovod Loučka, Císařská 4387 4 800 000,00 Kč Pokles 3 506 800,00 Kč 3 104 040,50 Kč 89 %
Celkem 8 284 308,62 Kč Pokles 7 234 308,62 Kč 4 890 277,72 Kč 68 %