Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Životní prostředí / 2021

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
0 0 0,00 Kč 0,00 Kč 216 798,00 Kč - - - -
  
Odbor Ľivotního prostředí 375 6 682 000,00 Kč Navýšení 6 741 955,50 Kč 4 443 967,50 Kč 66 %
  
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 1388 172 500,00 Kč 172 500,00 Kč 138 147,00 Kč 80 %
  
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 517 50 675 000,00 Kč Pokles 40 412 740,00 Kč 40 412 740,00 Kč 100 %
  
Veřejné podpory-individuální ľádosti 441, 541, 741 1180 0,00 Kč Navýšení 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 100 %
Celkem 57 529 500,00 Kč Pokles 47 417 195,50 Kč 45 301 652,50 Kč 96 %