Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Odbor bytový ORJ 037 25 492 000,00 Kč Pokles 19 892 000,00 Kč 4 349 417,46 Kč 22 %
Výstavba a opravy míst.komunikací - ORJ 110, 610 8 790 000,00 Kč 8 790 000,00 Kč 110 640,00 Kč 1 %
Návątěvnické centrum NJ 105 000,00 Kč 105 000,00 Kč 98 570,08 Kč 94 %
Městský rozhlas 145 000,00 Kč 145 000,00 Kč 94 234,80 Kč 65 %
Odbor organizační 5 570 000,00 Kč Pokles 5 170 000,00 Kč 82 549,93 Kč 2 %
ProSenior 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 27 105,13 Kč 30 %
Městská policie 283 000,00 Kč 283 000,00 Kč 12 361,48 Kč 4 %
Hotel Praha-odbor bytový 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 11 918,50 Kč 4 %
Chata Jičínka 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 8 215,90 Kč 16 %
Vodní hospodářství - ORJ 102 1 050 000,00 Kč 1 050 000,00 Kč 7 457,00 Kč 1 %
0 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 750 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Huckelovy vily 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Nový Jičín 65 000,00 Kč 65 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Klub seniorů Straník 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor dopravy 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 860 000,00 Kč 860 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační - úsek informatiky 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památková péče 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Památky mimo seznam-kříĽe aj. 338 000,00 Kč 338 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Poľární ochrana-dobrovolná část (Straník) 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Denní stacionář-Domovinka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
ProSenior-Pohoda 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rezerva pro Z© 254 000,00 Kč 254 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zimní stadion NJ 2 150 000,00 Kč Pokles 850 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 48 051 000,00 Kč Pokles 40 251 000,00 Kč 4 802 470,28 Kč 12 %

Investice

Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Z© Komenského 66, přísp.org. 5 839 771,50 Kč 5 839 771,50 Kč 4 250 795,75 Kč 73 %
Z© Komenského 68, přísp.org. 1 040 000,00 Kč Navýšení 1 967 334,80 Kč 927 334,80 Kč 47 %
Odbor správy majetku-ostatní ORJ 120 1 600 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 900 601,00 Kč 56 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostaąovice 8 650 000,00 Kč 8 650 000,00 Kč 570 103,00 Kč 7 %
VO Loučka - Křenová, Jičínská, Za Potokem 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 418 743,05 Kč 35 %
Odbor bytový ORJ 037 39 376 000,00 Kč Pokles 37 926 000,00 Kč 323 746,00 Kč 1 %
Dům sester 65 654 000,00 Kč Navýšení 80 152 460,00 Kč 152 460,00 Kč 0 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou-obnova 41 000 000,00 Kč 41 000 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0 %
Úprava zpev.plochy podél I./57 Revoluční 0,00 Kč Navýšení 82 280,00 Kč 82 280,00 Kč 100 %
Odbor organizační - úsek informatiky 3 071 000,00 Kč Navýšení 3 637 437,50 Kč 67 384,90 Kč 2 %
VO Smetanovy sady, Skalky 1 466 000,00 Kč 1 466 000,00 Kč 65 945,00 Kč 4 %
Z© a M© Jubilejní, přísp.org. 3 626 000,00 Kč 3 626 000,00 Kč 54 450,00 Kč 2 %
Chodník a opěrná zeď Revoluční 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 48 000,00 Kč 96 %
Parkoviątě Luční p.č.218/9 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 40 485,00 Kč 27 %
Přechod pro chodce před SVČ Fokus, K nemocnici 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 22 919,82 Kč 4 %
Revitalizace Na Lani 212 0,00 Kč 0,00 Kč 8 470,00 Kč - - - -
Revitalizace Zborovská 400/11 0,00 Kč 0,00 Kč 7 139,00 Kč - - - -
Parkoviątě Dlouhá 8-14 PD 2.etapa 5 400 000,00 Kč 5 400 000,00 Kč 6 050,00 Kč 0 %
VO K Archivu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 6 050,00 Kč 12 %
Spol.stezka pro chodce a cykl.Rybníčky 500 000,00 Kč Navýšení 662 802,00 Kč 4 200,00 Kč 1 %
Parkoviątě B.Martinů-krátkodobé stání 550 000,00 Kč 550 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 %
Vodovod Loučka, Císařská 4 800 000,00 Kč 4 800 000,00 Kč 2 420,00 Kč 0 %
0 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Autobusová zastávka Straník p.č. 191/45 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Bazén NJ 1 600 000,00 Kč Pokles 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Čer»ák III. etapa 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chata Jičínka 200 000,00 Kč Pokles 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník k aut.zastávce Bocheta PD 160 500,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Chodník podél sil.I/57 Bludovice 1 500 000,00 Kč Pokles 1 121 308,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Cykloboxy 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Dalkia 15 850 000,00 Kč Pokles 5 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-odbor bytový 700 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Hotel Praha-přístavba (kult.centrum)-odbor bytový 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Huckelovy vily 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Jednotná kanalizace Příčná-®ilina 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ul.Trlicova 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kanalizace ®ilina Okruľní 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace Potoční (®ilina)PD 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Komunikace-propoj.Hoblíkova-®iľkova 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Kontejnerová stání 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Laudonovo nádvoří 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Lávka Novosady 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městská policie 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 773 000,00 Kč 773 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Bludovice č.p.105 90 000,00 Kč 90 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Loučka V Kútě 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Most Straník u č.p.86 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Most u Laposu, Dolní Brána 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
M© Sady Revoluční, přísp.org. 8 600 000,00 Kč 8 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
M© Trojlístek Máchova, přísp.org. 3 280 000,00 Kč 3 280 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Návątěvnické centrum NJ 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor majetku a investic ORJ 139, 141 8 788,33 Kč 8 788,33 Kč 0,00 Kč 0 %
Odbor organizační 480 000,00 Kč 480 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Oddělení rozvoje a strateg.plánování 472 500,00 Kč 472 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odstavné plochy Dlouhá 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odvodnění Kryté stání Loučka 7 800 000,00 Kč 7 800 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Odvodnění lok.Loučka,Na Lani(cyklostezka 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Oplocení vč.ochranné bariéry ©koly ľivota,Besk.PD 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkovací stání Dlouhá,byt.domy č.42-48 100 000,00 Kč Navýšení 108 029,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkovací stání Revoluční p.č.673/13 100 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Parkoviątě Budovatelů,byt.domy č.5,7,9 100 000,00 Kč Navýšení 195 430,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Dlouhá(vým.stan.-byt.dům č.40 100 000,00 Kč Navýšení 180 396,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Hoblíkova 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Restaurace Na Skalkách 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Smetanovy sady,byt.domy č.20, 100 000,00 Kč Navýšení 132 035,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Parkoviątě Vančurova 2-10 PD 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Příjezdová komunikace do areálu ČSAD 2 300 000,00 Kč 2 300 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Prodlouľení tur. trasy u Čer»áku 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Regenerace pan.sídliątě Nerudova 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rekonstrukce komun.Straník-Kojetín 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Rondel gen.Hlaďo-K Nemocnici 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Roząíření MK Kojetín 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Roząíření průmyslové zóny 1 500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Skatepark ve sport.areálu U Stadionu 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Sníľení en.. náročnostiI VO NJ-Efekt 2021 6 600 000,00 Kč 6 600 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Stacionární místo pro radar 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 20 234 811,30 Kč 20 234 811,30 Kč 0,00 Kč 0 %
Technické sluĽby města NJ, přísp.org. 14 054 000,00 Kč Pokles 13 719 260,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Tenisová hala B.Martinů 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Úprava Smetanových sadů 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
VO ©tefánikova 1 400 000,00 Kč 1 400 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod Bludovice-Záhumení 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Vodovod ®ilina Pstruľí potok-®ivotice 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zábradlí a most pod gymnáziem 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zimní stadion NJ 800 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Zpevněné plochy a mobiliář Tyrąova 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Z© Tyrąova, přísp.org. 1 440 000,00 Kč 1 440 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 290 656 371,13 Kč Navýšení 292 115 643,43 Kč 8 113 577,32 Kč 3 %