Pohled přes položky 2017

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 68 308 677,00 Kč 68 308 677,00 Kč 72 289 580,74 Kč 106 %
0 Nezařazeno do akcí 61 852 125,00 Kč 61 852 125,00 Kč 65 280 811,89 Kč 106 %
7000 Daň z příj.FO placená plátci-1,5 % výnosu 6 456 552,00 Kč 6 456 552,00 Kč 7 008 768,85 Kč 109 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 484 451,00 Kč Navýšení 3 210 187,92 Kč 3 503 058,41 Kč 109 %
7001 Daň z příj.FO placená poplatníky-sdílená 1 484 451,00 Kč 1 484 451,00 Kč 1 777 321,49 Kč 120 %
7002 Daň z příj.FO placená poplatníkyi-30% záloha 0,00 Kč Navýšení 1 725 736,92 Kč 1 725 736,92 Kč 100 %
1113 0 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 772 865,00 Kč 5 772 865,00 Kč 6 196 452,45 Kč 107 %
1121 0 Daň z příjmů právnických osob 65 810 661,00 Kč 65 810 661,00 Kč 65 979 876,37 Kč 100 %
1122 0 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 000,00 Kč Navýšení 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 %
1211 0 Daň z přidané hodnoty 130 796 627,00 Kč 130 796 627,00 Kč 133 785 911,56 Kč 102 %
1334 0 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20 000,00 Kč Navýšení 61 459,00 Kč 68 371,52 Kč 111 %
1335 0 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 22 273,16 Kč 445 %
1340 0 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 13 033 678,60 Kč 100 %
1341 0 Poplatek ze psů 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 727 552,00 Kč 104 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 505 000,00 Kč Navýšení 735 000,00 Kč 936 480,50 Kč 127 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 45 518,00 Kč - - - -
7034 Místní poplatek-Zábor veřejného prostranství 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 280 569,00 Kč 85 %
7054 Správní poplatek-Zábor zeleně 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 213 245,00 Kč 305 %
7064 Místní poplatek-Vyhrazené parkování 0,00 Kč 0,00 Kč 5 255,50 Kč - - - -
7066 Místní poplatek-Zábory, překopy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 52 720,00 Kč 1054 %
7098 Místní poplatek-Překopy 100 000,00 Kč Navýšení 330 000,00 Kč 339 173,00 Kč 103 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 146 125,00 Kč 97 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 146 125,00 Kč 97 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 751 400,00 Kč 83 %
145 Správní poplatek-Autoškola-ORJ 210 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 751 400,00 Kč 83 %
1356 0 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 100 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 245 024,37 Kč 82 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
211 Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 115 000,00 Kč Navýšení 10 315 000,00 Kč 11 250 220,00 Kč 109 %
102 Správní poplatek-Doprava-ORJ 210 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 6 209 045,00 Kč 113 %
191 Správní poplatek-bezdluľnost ORJ 741 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč - - - -
214 Výpis z bodového hodnocení osob Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 800,00 Kč 80 %
7011 Správní poplatek-Matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 205 410,00 Kč 121 %
7012 Správní poplatek-Vidimace, legalizace 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 69 720,00 Kč 38 %
7013 Správní poplatek-Ohlašovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 56 150,00 Kč 140 %
7014 Správní poplatek-Splátkový kalendář 0,00 Kč 0,00 Kč 6 400,00 Kč - - - -
7015 Správní poplatek-Cestovní pasy, obč.průkazy 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 600 000,00 Kč 1 917 850,00 Kč 120 %
7017 Správní poplatek-Výpis z rejstříku trestů Czech Point 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 35 100,00 Kč 50 %
7032 Správní poplatek-Vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 14 215,00 Kč 142 %
7033 Správní poplatek-Vydání rozhodnutí výherní hrací přístroj 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7036 Správní poplatek-Nové a změnové listy z živn.rejstříku-OŽÚ 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 383 300,00 Kč 96 %
7037 Správní poplatek-Výpis z živnostenského rejstříku-OŽÚ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 090,00 Kč 77 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 1 900 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 2 153 700,00 Kč 103 %
7051 Správní poplatek-Rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 92 000,00 Kč 92 000,00 Kč 99 470,00 Kč 108 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 600,00 Kč 98 %
7055 Správní poplatek-Odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
7056 Správní poplatek-Výpis z katastru nemovitostí Czech Point 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 150,00 Kč 34 %
7057 Správní poplatek-Výpis z živnostenského rejstříku Czech Point 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 400,00 Kč 13 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 470,00 Kč 224 %
7060 Správní poplatek-Výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) Czech Point 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 950,00 Kč 20 %
7063 Správní poplatek-Zprostředkování, identifikace,251-kód 0,00 Kč 0,00 Kč 2 200,00 Kč - - - -
7185 Výpis z registru obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč - - - -
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 0,00 Kč Navýšení 16 120 000,00 Kč 16 574 071,22 Kč 103 %
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč Navýšení 4 820 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7004 Daň z hazardních her 30% 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 244 705,01 Kč 124 %
7005 Daň z hazardních her 60% 0,00 Kč Navýšení 10 300 000,00 Kč 15 329 366,21 Kč 149 %
1382 Daň z hazardních her 1 000 000,00 Kč Pokles 420 000,00 Kč 413 187,23 Kč 98 %
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 1 000 000,00 Kč Pokles 420 000,00 Kč 413 187,23 Kč 98 %
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 17 000 000,00 Kč Pokles 5 250 000,40 Kč 5 247 151,09 Kč 100 %
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 17 000 000,00 Kč Pokles 5 250 000,40 Kč 5 247 151,09 Kč 100 %
1511 0 Daň z nemovitostí 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 11 683 124,70 Kč 117 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 714 465,00 Kč Navýšení 13 094 555,00 Kč 11 824 926,48 Kč 90 %
0 Nezařazeno do akcí 2 483 965,00 Kč Navýšení 2 564 055,00 Kč 2 253 910,00 Kč 88 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 518,67 Kč 109 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 364 945,00 Kč 122 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
390 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %
515 Bazén NJ 3 130 000,00 Kč 3 130 000,00 Kč 2 485 412,45 Kč 79 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 2 781 953,07 Kč 96 %
522 Zimní stadion NJ 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 404 492,29 Kč 78 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 441,00 Kč 88 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 1 139 517,50 Kč 163 %
7080 Věcné břemeno 100 000,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 1 139 517,50 Kč 163 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 5 679 941,00 Kč Navýšení 5 736 644,50 Kč 5 737 623,43 Kč 100 %
0 Nezařazeno do akcí 5 679 941,00 Kč Pokles 4 014 956,22 Kč 0,00 Kč 0 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 406 232,00 Kč - - - -
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 57 047,18 Kč 228 188,73 Kč 400 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 13 163,75 Kč 52 655,00 Kč 400 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 160 747,25 Kč 642 989,00 Kč 400 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 402 309,00 Kč - - - -
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 56 703,50 Kč 283 517,50 Kč 500 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 76 858,50 Kč 307 434,00 Kč 400 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 40 497,00 Kč 161 988,00 Kč 400 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 370 743,00 Kč - - - -
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 123 623,00 Kč 494 492,00 Kč 400 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 193 048,10 Kč 2 387 075,20 Kč 200 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 178 677,00 Kč Navýšení 1 678 677,00 Kč 1 876 127,10 Kč 112 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 85 618 959,00 Kč 85 618 959,00 Kč 86 037 586,92 Kč 100 %
0 Nezařazeno do akcí 20 082 758,00 Kč 20 082 758,00 Kč 20 261 623,60 Kč 101 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 389 002,07 Kč 120 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 600 600,00 Kč 118 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 3 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 29 890,00 Kč 272 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 530,00 Kč 73 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 11 500,00 Kč 96 %
518 Odbor bytový ORJ 037 64 508 001,00 Kč Pokles 64 500 001,00 Kč 64 515 075,25 Kč 100 %
7090 Kryté stání Loučka 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 215 366,00 Kč 135 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 929,12 Kč 59 %
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 340 000,00 Kč Pokles 188 636,25 Kč 189 332,25 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 065 000,00 Kč Navýšení 4 246 000,00 Kč 3 906 646,61 Kč 92 %
0 Nezařazeno do akcí 3 900 000,00 Kč Navýšení 4 081 000,00 Kč 3 724 480,61 Kč 91 %
106 Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 3 100,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 75 566,00 Kč 50 %
7500 Blokové pokuty-živnostenský úřad 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 600,00 Kč 104 %
969 Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 87 900,00 Kč - - - -
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 517 355,97 Kč 537 780,81 Kč 104 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 9 296,94 Kč 620 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 1 293,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 0,00 Kč Navýšení 16 258,67 Kč 18 446,57 Kč 113 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 55 516,90 Kč 55 516,90 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 444 080,40 Kč 444 080,40 Kč 100 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 7 710,00 Kč - - - -
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč Navýšení 27 200,00 Kč 27 200,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 2 538 813,00 Kč 2 629 951,00 Kč 104 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 2 167 987,00 Kč 2 259 125,00 Kč 104 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 370 826,00 Kč 370 826,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 263 000,00 Kč Navýšení 2 284 250,00 Kč 3 159 125,54 Kč 138 %
0 Nezařazeno do akcí 1 985 000,00 Kč Navýšení 2 006 250,00 Kč 2 595 725,77 Kč 129 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
222 Exekuční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč 79 521,00 Kč - - - -
3384 Technologické centrum eGON Centrum 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 2 162,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 459 516,77 Kč 200 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 218 199,19 Kč - - - -
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - -
290 290 0,00 Kč 0,00 Kč 7 910,00 Kč - - - -
291 291 0,00 Kč 0,00 Kč 3 525,00 Kč - - - -
292 292 0,00 Kč 0,00 Kč 117 947,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 76 320,19 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 284 000,00 Kč Navýšení 798 445,35 Kč 1 323 867,63 Kč 166 %
0 Nezařazeno do akcí 114 000,00 Kč 114 000,00 Kč 313 356,27 Kč 275 %
4381 Chata Jičínka 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 187 248,00 Kč 110 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 514 445,35 Kč 563 657,07 Kč 110 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 259 603,00 Kč - - - -
7778 Haléřové vyrovnání 0,00 Kč 0,00 Kč 3,29 Kč - - - -
2343 0 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0,00 Kč Navýšení 14,00 Kč 58,00 Kč 414 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 Kč Navýšení 8 652 000,00 Kč 7 562 724,99 Kč 87 %
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 4 290 900,00 Kč 4 515 900,00 Kč 105 %
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 58 000,00 Kč - - - -
406 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 58 000,00 Kč - - - -
3121 0 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 40 881 420,00 Kč Pokles 10 316 420,00 Kč 541 420,00 Kč 5 %
4111 0 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 5 251 000,00 Kč Pokles 628 004,00 Kč 628 004,00 Kč 100 %
4112 0 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 31 804 700,00 Kč Navýšení 33 489 800,00 Kč 33 489 800,00 Kč 100 %
4116 0 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 042 027,00 Kč Navýšení 19 234 522,72 Kč 17 268 877,72 Kč 90 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 359 287,00 Kč Navýšení 477 787,00 Kč 471 988,01 Kč 99 %
0 Nezařazeno do akcí 210 000,00 Kč Navýšení 328 500,00 Kč 330 327,01 Kč 101 %
210 Dopravní obslužnost-ZBÚ (1,00 Kč na obyvatele) 127 287,00 Kč 127 287,00 Kč 121 661,00 Kč 96 %
3384 Technologické centrum eGON Centrum 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 20 000,00 Kč 91 %
4122 0 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 6 285 238,99 Kč 6 285 238,99 Kč 100 %
4213 0 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 2 073 045,00 Kč 2 073 045,00 Kč 100 %
4216 0 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 675 897,00 Kč 3 675 897,00 Kč 100 %
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 562 920 769,84 Kč 562 560 143,95 Kč 100 %


Výdajové položky

Položka Paragraf Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 82 479 000,00 Kč Navýšení 84 037 054,23 Kč 82 232 777,00 Kč 98 %
2143 Cestovní ruch 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 5 949 000,00 Kč Navýšení 7 520 000,00 Kč 5 750 208,00 Kč 76 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 284 000,00 Kč Navýšení 374 000,00 Kč 243 927,00 Kč 65 %
29 ProSenior 284 000,00 Kč Navýšení 374 000,00 Kč 243 927,00 Kč 65 %
1393 ProSenior-Pohoda 700 000,00 Kč Navýšení 724 000,00 Kč 469 454,00 Kč 65 %
29 ProSenior 700 000,00 Kč Navýšení 724 000,00 Kč 469 454,00 Kč 65 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 713 000,00 Kč 1 892 904,00 Kč 70 %
29 ProSenior 2 000 000,00 Kč Navýšení 2 713 000,00 Kč 1 892 904,00 Kč 70 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 465 000,00 Kč Navýšení 546 000,00 Kč 475 042,00 Kč 87 %
29 ProSenior 465 000,00 Kč Navýšení 546 000,00 Kč 475 042,00 Kč 87 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 798 000,00 Kč 1 827 013,00 Kč 102 %
29 ProSenior 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 798 000,00 Kč 1 827 013,00 Kč 102 %
390 ProSenior 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 365 000,00 Kč 841 868,00 Kč 62 %
29 ProSenior 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 365 000,00 Kč 841 868,00 Kč 62 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 12 200 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 %
406 Městská policie 12 200 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 %
18 Městská policie 12 200 000,00 Kč 12 200 000,00 Kč 12 047 833,00 Kč 99 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč 0,00 Kč 12 601,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 12 601,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 61 830 000,00 Kč Pokles 61 817 054,23 Kč 61 942 502,00 Kč 100 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 3 850 000,00 Kč Pokles 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 %
19 Odbor organizační 3 850 000,00 Kč Pokles 2 466 184,23 Kč 3 590 669,00 Kč 146 %
381 Odbor organizační 57 980 000,00 Kč Navýšení 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 57 980 000,00 Kč Navýšení 59 350 870,00 Kč 58 351 833,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 26 000,00 Kč Navýšení 27 906,00 Kč 12 585,00 Kč 45 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 477,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 477,00 Kč 50 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 1 906,00 Kč 5 108,00 Kč 268 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 1 906,00 Kč 5 108,00 Kč 268 %
6171 Činnost místní správy 11 000,00 Kč 11 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 Nezařazeno do akcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5021 Ostatní osobní výdaje 2 356 000,00 Kč Navýšení 3 230 107,00 Kč 2 684 516,00 Kč 83 %
2143 Cestovní ruch 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
11 Návštěvnické centrum 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 10 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 21 600,00 Kč 98 %
2380 Památková péče 10 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 21 600,00 Kč 98 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 21 600,00 Kč 98 %
3612 Bytové hospodářství 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
518 Odbor bytový ORJ 037 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 27 832,00 Kč 17 %
3613 Nebytové hospodářství 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
518 Odbor bytový ORJ 037 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
37 Odbor bytový 250 000,00 Kč Pokles 229 722,00 Kč 193 756,00 Kč 84 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 62 620,00 Kč 62 620,00 Kč 100 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 0,00 Kč Navýšení 62 620,00 Kč 62 620,00 Kč 100 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 0,00 Kč Navýšení 62 620,00 Kč 62 620,00 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
375 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
35 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 128 920,00 Kč 92 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 187 000,00 Kč Navýšení 262 000,00 Kč 241 036,00 Kč 92 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 50 000,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 56 174,00 Kč 102 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 55 000,00 Kč 56 174,00 Kč 102 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 500,00 Kč 93 %
29 ProSenior 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 6 500,00 Kč 93 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 130 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 178 362,00 Kč 89 %
29 ProSenior 130 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 178 362,00 Kč 89 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 41 000,00 Kč Navýšení 47 000,00 Kč 44 560,00 Kč 95 %
3383 Klub seniorů Loučka 11 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 450,00 Kč 96 %
528 Odbor sociálních věcí 11 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 450,00 Kč 96 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 30 000,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 32 110,00 Kč 94 %
528 Odbor sociálních věcí 30 000,00 Kč Navýšení 34 000,00 Kč 32 110,00 Kč 94 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 17 775,00 Kč 384 515,00 Kč 2163 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 17 775,00 Kč 384 515,00 Kč 2163 %
6171 Činnost místní správy 1 388 000,00 Kč Navýšení 1 411 400,00 Kč 723 215,00 Kč 51 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 24 000,00 Kč Navýšení 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 %
19 Odbor organizační 24 000,00 Kč Navýšení 47 400,00 Kč 5 400,00 Kč 11 %
381 Odbor organizační 1 364 000,00 Kč 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 %
19 Odbor organizační 1 364 000,00 Kč 1 364 000,00 Kč 717 815,00 Kč 53 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 910 000,00 Kč Pokles 3 906 354,00 Kč 3 901 847,00 Kč 100 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 3 910 000,00 Kč Pokles 3 906 354,00 Kč 3 901 847,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 3 910 000,00 Kč Pokles 3 906 354,00 Kč 3 901 847,00 Kč 100 %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 21 685 500,00 Kč Navýšení 23 576 168,00 Kč 21 680 911,00 Kč 92 %
2143 Cestovní ruch 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
518 Odbor bytový ORJ 037 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
37 Odbor bytový 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 666,00 Kč 6 %
3613 Nebytové hospodářství 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 17 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 36 912,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 14 875,00 Kč 14 875,00 Kč 100 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 0,00 Kč Navýšení 14 875,00 Kč 14 875,00 Kč 100 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 0,00 Kč Navýšení 14 875,00 Kč 14 875,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 534 000,00 Kč Navýšení 1 959 000,00 Kč 1 478 227,00 Kč 75 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 71 000,00 Kč Navýšení 92 000,00 Kč 60 981,00 Kč 66 %
29 ProSenior 71 000,00 Kč Navýšení 92 000,00 Kč 60 981,00 Kč 66 %
1393 ProSenior-Pohoda 175 000,00 Kč Navýšení 194 000,00 Kč 117 364,00 Kč 60 %
29 ProSenior 175 000,00 Kč Navýšení 194 000,00 Kč 117 364,00 Kč 60 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 512 500,00 Kč Navýšení 691 000,00 Kč 481 444,00 Kč 70 %
29 ProSenior 512 500,00 Kč Navýšení 691 000,00 Kč 481 444,00 Kč 70 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 118 000,00 Kč Navýšení 151 500,00 Kč 119 588,00 Kč 79 %
29 ProSenior 118 000,00 Kč Navýšení 151 500,00 Kč 119 588,00 Kč 79 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 382 500,00 Kč Navýšení 488 500,00 Kč 488 384,00 Kč 100 %
29 ProSenior 382 500,00 Kč Navýšení 488 500,00 Kč 488 384,00 Kč 100 %
390 ProSenior 275 000,00 Kč Navýšení 342 000,00 Kč 210 466,00 Kč 62 %
29 ProSenior 275 000,00 Kč Navýšení 342 000,00 Kč 210 466,00 Kč 62 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 050 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 %
406 Městská policie 3 050 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 %
18 Městská policie 3 050 000,00 Kč 3 050 000,00 Kč 3 016 662,00 Kč 99 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 585 000,00 Kč 585 000,00 Kč 541 967,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 585 000,00 Kč 585 000,00 Kč 541 967,00 Kč 93 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč 0,00 Kč 17 325,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 17 325,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 15 824 500,00 Kč Navýšení 17 118 056,00 Kč 15 802 740,00 Kč 92 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 988 500,00 Kč Navýšení 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 %
19 Odbor organizační 988 500,00 Kč Navýšení 1 910 159,00 Kč 902 307,00 Kč 47 %
381 Odbor organizační 14 836 000,00 Kč Navýšení 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 14 836 000,00 Kč Navýšení 15 207 897,00 Kč 14 900 433,00 Kč 98 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 921 530,00 Kč Navýšení 8 616 118,00 Kč 7 965 742,00 Kč 92 %
2143 Cestovní ruch 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
11 Návštěvnické centrum 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
518 Odbor bytový ORJ 037 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 239,00 Kč 3 %
3613 Nebytové hospodářství 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 13 000,00 Kč Navýšení 13 278,00 Kč 13 278,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 5 351,00 Kč 5 351,00 Kč 100 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 0,00 Kč Navýšení 5 351,00 Kč 5 351,00 Kč 100 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 0,00 Kč Navýšení 5 351,00 Kč 5 351,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 521 010,00 Kč Navýšení 698 010,00 Kč 532 154,00 Kč 76 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 25 560,00 Kč Navýšení 36 560,00 Kč 21 955,00 Kč 60 %
29 ProSenior 25 560,00 Kč Navýšení 36 560,00 Kč 21 955,00 Kč 60 %
1393 ProSenior-Pohoda 63 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 42 250,00 Kč 60 %
29 ProSenior 63 000,00 Kč Navýšení 70 000,00 Kč 42 250,00 Kč 60 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 184 500,00 Kč Navýšení 249 000,00 Kč 173 317,00 Kč 70 %
29 ProSenior 184 500,00 Kč Navýšení 249 000,00 Kč 173 317,00 Kč 70 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 11 250,00 Kč Navýšení 42 750,00 Kč 43 050,00 Kč 101 %
29 ProSenior 11 250,00 Kč Navýšení 42 750,00 Kč 43 050,00 Kč 101 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 137 700,00 Kč Navýšení 176 700,00 Kč 175 815,00 Kč 99 %
29 ProSenior 137 700,00 Kč Navýšení 176 700,00 Kč 175 815,00 Kč 99 %
390 ProSenior 99 000,00 Kč Navýšení 123 000,00 Kč 75 767,00 Kč 62 %
29 ProSenior 99 000,00 Kč Navýšení 123 000,00 Kč 75 767,00 Kč 62 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 098 000,00 Kč 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 %
406 Městská policie 1 098 000,00 Kč 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 %
18 Městská policie 1 098 000,00 Kč 1 098 000,00 Kč 1 086 009,00 Kč 99 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 351 900,00 Kč Navýšení 355 546,00 Kč 355 546,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 351 900,00 Kč Navýšení 355 546,00 Kč 355 546,00 Kč 100 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč 0,00 Kč 6 237,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 6 237,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 5 689 620,00 Kč Navýšení 6 148 523,00 Kč 5 689 173,00 Kč 93 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 348 660,00 Kč Navýšení 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 348 660,00 Kč Navýšení 673 258,00 Kč 324 823,00 Kč 48 %
381 Odbor organizační 5 340 960,00 Kč Navýšení 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 %
19 Odbor organizační 5 340 960,00 Kč Navýšení 5 475 265,00 Kč 5 364 350,00 Kč 98 %
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 330 000,00 Kč Navýšení 352 522,00 Kč 352 522,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 8 000,00 Kč Navýšení 8 653,00 Kč 4 410,00 Kč 51 %
6112 0 Zastupitelstva obcí 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 666,00 Kč 44 %
19 Odbor organizační 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 666,00 Kč 44 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 653,00 Kč 1 744,00 Kč 267 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 653,00 Kč 1 744,00 Kč 267 %
6171 Činnost místní správy 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
0 Nezařazeno do akcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
381 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 802 000,00 Kč Navýšení 974 000,00 Kč 828 766,00 Kč 85 %
2141 Vnitřní obchod 188 000,00 Kč Pokles 171 500,00 Kč 125 650,00 Kč 73 %
0 Nezařazeno do akcí 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 112 150,00 Kč 71 %
9 Obecní živnostenský úřad 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 112 150,00 Kč 71 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 248 000,00 Kč Navýšení 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 248 000,00 Kč Navýšení 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 248 000,00 Kč Navýšení 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 100 %
502 Osvětová beseda Straník 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 29 192,00 Kč 58 %
0 Nezařazeno do akcí 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 901,00 Kč 25 %
9 Obecní živnostenský úřad 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 901,00 Kč 25 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
11 Návštěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
4380 Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 720,00 Kč 72 %
439 Komunitní plánování 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 720,00 Kč 72 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 720,00 Kč 72 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 %
406 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 %
18 Městská policie 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 653,00 Kč 65 %
6171 Činnost místní správy 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
381 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 26 537,00 Kč 88 %
5122 Podlimitní věcná břemena 200 000,00 Kč Pokles 103 200,00 Kč 27 600,00 Kč 27 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 200 000,00 Kč Pokles 103 200,00 Kč 27 600,00 Kč 27 %
2 Odbor majetku, rozvoje a investic-věcná břemena ORJ 120 200 000,00 Kč Pokles 103 200,00 Kč 27 600,00 Kč 27 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 200 000,00 Kč Pokles 103 200,00 Kč 27 600,00 Kč 27 %
5131 Potraviny 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 648,00 Kč 65 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 648,00 Kč 65 %
390 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 648,00 Kč 65 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 648,00 Kč 65 %
5132 Ochranné pomůcky 109 000,00 Kč Navýšení 120 917,00 Kč 75 508,80 Kč 62 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 72 000,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 34 592,00 Kč 43 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 8 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 5 865,00 Kč 53 %
29 ProSenior 8 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 5 865,00 Kč 53 %
1393 ProSenior-Pohoda 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 14 080,00 Kč 59 %
29 ProSenior 24 000,00 Kč 24 000,00 Kč 14 080,00 Kč 59 %
390 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 14 647,00 Kč 33 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 45 000,00 Kč 14 647,00 Kč 33 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
406 Městská policie 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 10 000,00 Kč Navýšení 12 232,00 Kč 12 231,80 Kč 100 %
388 Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 10 000,00 Kč Navýšení 12 232,00 Kč 12 231,80 Kč 100 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč Navýšení 12 232,00 Kč 12 231,80 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč Navýšení 28 685,00 Kč 28 685,00 Kč 100 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 34 000,00 Kč Pokles 6 017,00 Kč 3 108,60 Kč 52 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 408,60 Kč 47 %
390 ProSenior 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 408,60 Kč 47 %
29 ProSenior 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 1 408,60 Kč 47 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
406 Městská policie 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
18 Městská policie 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
381 Odbor organizační 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč Pokles 3 017,00 Kč 1 700,00 Kč 56 %
5134 Prádlo, oděv a obuv 268 500,00 Kč Navýšení 276 962,00 Kč 274 597,00 Kč 99 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 8 500,00 Kč Navýšení 14 500,00 Kč 12 135,00 Kč 84 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 500,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 2 970,00 Kč 85 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč Navýšení 3 500,00 Kč 2 970,00 Kč 85 %
1393 ProSenior-Pohoda 5 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 7 268,00 Kč 81 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 9 000,00 Kč 7 268,00 Kč 81 %
390 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 897,00 Kč 95 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 897,00 Kč 95 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 260 000,00 Kč Navýšení 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 %
406 Městská policie 260 000,00 Kč Navýšení 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 %
18 Městská policie 260 000,00 Kč Navýšení 262 462,00 Kč 262 462,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 597 500,00 Kč Pokles 597 019,00 Kč 544 504,81 Kč 91 %
2143 Cestovní ruch 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 1 116,00 Kč 45 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 876,00 Kč 88 %
29 ProSenior 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 876,00 Kč 88 %
390 ProSenior 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 %
29 ProSenior 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 240,00 Kč 16 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 607,00 Kč 20 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 607,00 Kč 61 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 607,00 Kč 61 %
3383 Klub seniorů Loučka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2 000,00 Kč Pokles 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 %
406 Městská policie 2 000,00 Kč Pokles 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 %
18 Městská policie 2 000,00 Kč Pokles 1 538,00 Kč 1 437,30 Kč 93 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
388 Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 580 000,00 Kč Navýšení 582 717,00 Kč 536 080,51 Kč 92 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 2 717,00 Kč 2 717,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 %
19 Odbor organizační 580 000,00 Kč 580 000,00 Kč 533 363,51 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 960 200,00 Kč Navýšení 2 635 345,00 Kč 2 094 738,17 Kč 79 %
1031 Pěstební činnost 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
2141 Vnitřní obchod 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 225 000,00 Kč Pokles 91 388,00 Kč 76 595,77 Kč 84 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
1104 Značení orien.a info.zařízení tur.atraktivity 0,00 Kč Navýšení 998,00 Kč 998,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 998,00 Kč 998,00 Kč 100 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 435 674,00 Kč 381 640,89 Kč 88 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 435 674,00 Kč 381 640,89 Kč 88 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 435 674,00 Kč 381 640,89 Kč 88 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3613 Nebytové hospodářství 510 200,00 Kč Navýšení 667 789,00 Kč 283 206,00 Kč 42 %
0 Nezařazeno do akcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 125 671,00 Kč 25 %
37 Odbor bytový 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 125 671,00 Kč 25 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 0,00 Kč Navýšení 36 850,00 Kč 36 850,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč Navýšení 36 850,00 Kč 36 850,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 120 739,00 Kč 120 685,00 Kč 100 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 100 000,00 Kč Navýšení 130 000,00 Kč 106 769,18 Kč 82 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 4 884,00 Kč 44 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 4 884,00 Kč 44 %
1393 ProSenior-Pohoda 40 000,00 Kč Navýšení 54 000,00 Kč 53 676,00 Kč 99 %
29 ProSenior 40 000,00 Kč Navýšení 54 000,00 Kč 53 676,00 Kč 99 %
390 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 48 209,18 Kč 74 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 65 000,00 Kč 48 209,18 Kč 74 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 23 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 16 860,00 Kč 67 %
2383 Klub seniorů Straník 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3383 Klub seniorů Loučka 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 15 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 860,00 Kč 99 %
528 Odbor sociálních věcí 15 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 860,00 Kč 99 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 27 927,00 Kč 56 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 27 927,00 Kč 56 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 27 927,00 Kč 56 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 80 000,00 Kč Navýšení 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 %
406 Městská policie 80 000,00 Kč Navýšení 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 %
18 Městská policie 80 000,00 Kč Navýšení 147 580,00 Kč 147 560,00 Kč 100 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 30 000,00 Kč Pokles 25 629,00 Kč 25 628,70 Kč 100 %
388 Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 30 000,00 Kč Pokles 25 629,00 Kč 25 628,70 Kč 100 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč Pokles 25 629,00 Kč 25 628,70 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 801 000,00 Kč Navýšení 829 877,00 Kč 806 702,63 Kč 97 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 98 906,00 Kč 98 903,50 Kč 100 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 %
19 Odbor organizační 345 000,00 Kč 345 000,00 Kč 328 914,83 Kč 95 %
381 Odbor organizační 450 000,00 Kč Pokles 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 %
19 Odbor organizační 450 000,00 Kč Pokles 379 971,00 Kč 372 922,30 Kč 98 %
4381 Chata Jičínka 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 962,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 5 962,00 Kč 99 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 356 900,00 Kč Navýšení 3 891 963,00 Kč 3 566 153,50 Kč 92 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
1031 Pěstební činnost 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
375 Odbor životního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
35 Odbor životního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
2141 Vnitřní obchod 56 000,00 Kč Pokles 51 000,00 Kč 43 645,50 Kč 86 %
0 Nezařazeno do akcí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 959,00 Kč 62 %
9 Obecní živnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 959,00 Kč 62 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
2143 Cestovní ruch 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 000,00 Kč Navýšení 11 420,00 Kč 11 420,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 3 000,00 Kč Navýšení 11 420,00 Kč 11 420,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 3 000,00 Kč Navýšení 11 420,00 Kč 11 420,00 Kč 100 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 97 831,00 Kč 92 831,00 Kč 95 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 %
400 Rezerva pro ZŠ 0,00 Kč Navýšení 7 120,00 Kč 2 120,00 Kč 30 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 7 120,00 Kč 2 120,00 Kč 30 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 200 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 105 874,00 Kč 56 %
2380 Památková péče 200 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 105 874,00 Kč 56 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 200 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 105 874,00 Kč 56 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 961,00 Kč 19 %
502 Osvětová beseda Straník 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 961,00 Kč 19 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 961,00 Kč 19 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 50 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 3 969,00 Kč 16 %
380 Ostatní záležitosti kultury-dary jubilantům 30 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 3 969,00 Kč 26 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 30 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 3 969,00 Kč 26 %
4380 Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků 20 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 29 440,00 Kč 29 440,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 29 440,00 Kč 29 440,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 29 440,00 Kč 29 440,00 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 844,00 Kč 28 %
410 Tělovýchovná činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 844,00 Kč 28 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 844,00 Kč 28 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 951,55 Kč 100 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 5 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 951,55 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 951,55 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 50 000,00 Kč Navýšení 53 128,00 Kč 53 128,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 21 000,00 Kč Navýšení 27 088,00 Kč 10 254,10 Kč 38 %
0 Nezařazeno do akcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 1 088,00 Kč 1 088,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 1 088,00 Kč 1 088,00 Kč 100 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 5 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 6 909,10 Kč 69 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 6 909,10 Kč 69 %
518 Odbor bytový ORJ 037 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 257,00 Kč 15 %
37 Odbor bytový 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 257,00 Kč 15 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 10 000,00 Kč Navýšení 26 794,00 Kč 26 794,00 Kč 100 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 10 000,00 Kč Navýšení 26 794,00 Kč 26 794,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 10 000,00 Kč Navýšení 26 794,00 Kč 26 794,00 Kč 100 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 99 937,00 Kč 100 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 750,00 Kč 98 %
439 Komunitní plánování 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 750,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 10 750,00 Kč 98 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 83 000,00 Kč 83 000,00 Kč 72 070,30 Kč 87 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 10 152,00 Kč 85 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 10 152,00 Kč 85 %
1393 ProSenior-Pohoda 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 29 386,30 Kč 82 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 29 386,30 Kč 82 %
390 ProSenior 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 32 532,00 Kč 93 %
29 ProSenior 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 32 532,00 Kč 93 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 15 000,00 Kč Navýšení 16 000,00 Kč 12 490,00 Kč 78 %
2383 Klub seniorů Straník 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 813,00 Kč 97 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 5 813,00 Kč 97 %
3383 Klub seniorů Loučka 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 299,00 Kč 46 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 299,00 Kč 46 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 378,00 Kč 88 %
528 Odbor sociálních věcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 4 378,00 Kč 88 %
4399 0 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 392,00 Kč 54 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 392,00 Kč 54 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 218 900,00 Kč Pokles 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 %
406 Městská policie 218 900,00 Kč Pokles 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 %
18 Městská policie 218 900,00 Kč Pokles 176 800,00 Kč 176 035,01 Kč 100 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 5 000,00 Kč Navýšení 6 601,00 Kč 6 601,00 Kč 100 %
388 Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 5 000,00 Kč Navýšení 6 601,00 Kč 6 601,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 5 000,00 Kč Navýšení 6 601,00 Kč 6 601,00 Kč 100 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 6 973,00 Kč 6 973,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 6 973,00 Kč 6 973,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 212 000,00 Kč Navýšení 1 256 000,00 Kč 1 236 626,14 Kč 98 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 %
19 Odbor organizační 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 227 284,85 Kč 95 %
381 Odbor organizační 966 000,00 Kč Navýšení 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 %
19 Odbor organizační 966 000,00 Kč Navýšení 976 000,00 Kč 973 510,29 Kč 100 %
4381 Chata Jičínka 6 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 35 831,00 Kč 97 %
19 Odbor organizační 6 000,00 Kč Navýšení 37 000,00 Kč 35 831,00 Kč 97 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
5141 Úroky vlastní 10 000,00 Kč Navýšení 10 002,00 Kč 9 350,23 Kč 93 %
6171 Činnost místní správy 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
381 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 350,00 Kč 94 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 2,00 Kč 0,23 Kč 12 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 2,00 Kč 0,23 Kč 12 %
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0,00 Kč Navýšení 625,00 Kč 625,00 Kč 100 %
6310 0 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0,00 Kč Navýšení 625,00 Kč 625,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 625,00 Kč 625,00 Kč 100 %
5151 Studená voda 6 570 000,00 Kč Navýšení 7 118 538,00 Kč 6 777 340,49 Kč 95 %
2310 Pitná voda 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 %
3612 Bytové hospodářství 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 501 153,00 Kč 5 501 151,74 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 423 664,00 Kč 5 423 663,13 Kč 100 %
37 Odbor bytový 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 423 664,00 Kč 5 423 663,13 Kč 100 %
7518 Dům sester 0,00 Kč Navýšení 77 489,00 Kč 77 488,61 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 77 489,00 Kč 77 488,61 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 1 060 000,00 Kč Navýšení 1 157 380,00 Kč 862 481,18 Kč 75 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 189 783,50 Kč 95 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 189 783,50 Kč 95 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 160 000,00 Kč Pokles 110 000,00 Kč 48 727,00 Kč 44 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 160 000,00 Kč Pokles 110 000,00 Kč 48 727,00 Kč 44 %
518 Odbor bytový ORJ 037 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 476 598,68 Kč 68 %
37 Odbor bytový 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 476 598,68 Kč 68 %
8518 Hückelovy vily 0,00 Kč Navýšení 147 380,00 Kč 147 372,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 147 380,00 Kč 147 372,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 087,00 Kč 51 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 087,00 Kč 51 %
528 Odbor sociálních věcí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 087,00 Kč 51 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 314 000,00 Kč Pokles 279 005,00 Kč 247 364,57 Kč 89 %
381 Odbor organizační 300 000,00 Kč Pokles 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 %
19 Odbor organizační 300 000,00 Kč Pokles 270 005,00 Kč 238 426,57 Kč 88 %
4381 Chata Jičínka 14 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 8 938,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 14 000,00 Kč Pokles 9 000,00 Kč 8 938,00 Kč 99 %
5152 Teplo 16 803 000,00 Kč Navýšení 17 250 071,00 Kč 16 284 609,12 Kč 94 %
3612 Bytové hospodářství 13 600 000,00 Kč Navýšení 13 736 971,00 Kč 13 505 062,78 Kč 98 %
518 Odbor bytový ORJ 037 13 600 000,00 Kč Pokles 13 176 336,00 Kč 12 944 427,83 Kč 98 %
37 Odbor bytový 13 600 000,00 Kč Pokles 13 176 336,00 Kč 12 944 427,83 Kč 98 %
7518 Dům sester 0,00 Kč Navýšení 560 635,00 Kč 560 634,95 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 560 635,00 Kč 560 634,95 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
37 Odbor bytový 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 081 842,48 Kč 60 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
381 Odbor organizační 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
19 Odbor organizační 1 400 000,00 Kč Navýšení 1 710 100,00 Kč 1 697 703,86 Kč 99 %
5153 Plyn 2 057 000,00 Kč Pokles 1 978 000,00 Kč 1 286 482,53 Kč 65 %
3612 Bytové hospodářství 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
518 Odbor bytový ORJ 037 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč Pokles 225 000,00 Kč 124 614,79 Kč 55 %
3613 Nebytové hospodářství 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
37 Odbor bytový 1 700 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 133 015,65 Kč 67 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 57 000,00 Kč Pokles 53 000,00 Kč 28 852,09 Kč 54 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 57 000,00 Kč Pokles 53 000,00 Kč 28 852,09 Kč 54 %
528 Odbor sociálních věcí 57 000,00 Kč Pokles 53 000,00 Kč 28 852,09 Kč 54 %
5154 Elektrická energie 9 209 000,00 Kč Pokles 7 521 965,00 Kč 6 194 993,97 Kč 82 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 5 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 931,00 Kč 19 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 5 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 931,00 Kč 19 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 931,00 Kč 19 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 %
515 Bazén NJ 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 %
3612 Bytové hospodářství 1 000 000,00 Kč Pokles 758 138,00 Kč 751 147,95 Kč 99 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 000 000,00 Kč Pokles 700 000,00 Kč 693 009,72 Kč 99 %
37 Odbor bytový 1 000 000,00 Kč Pokles 700 000,00 Kč 693 009,72 Kč 99 %
7518 Dům sester 0,00 Kč Navýšení 58 138,00 Kč 58 138,23 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 58 138,00 Kč 58 138,23 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 2 400 000,00 Kč Navýšení 2 403 362,00 Kč 1 474 711,64 Kč 61 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč -6 617,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč -6 617,00 Kč - - - -
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 121 365,00 Kč 61 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 121 365,00 Kč 61 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 356 601,64 Kč 62 %
37 Odbor bytový 2 200 000,00 Kč 2 200 000,00 Kč 1 356 601,64 Kč 62 %
8518 Hückelovy vily 0,00 Kč Navýšení 3 362,00 Kč 3 362,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 3 362,00 Kč 3 362,00 Kč 100 %
3631 Veřejné osvětlení 4 700 000,00 Kč Pokles 3 500 000,00 Kč 3 231 145,00 Kč 92 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 4 700 000,00 Kč Pokles 3 500 000,00 Kč 3 231 145,00 Kč 92 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 4 700 000,00 Kč Pokles 3 500 000,00 Kč 3 231 145,00 Kč 92 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
518 Odbor bytový ORJ 037 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
37 Odbor bytový 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 973,00 Kč 24 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 53 000,00 Kč Navýšení 61 000,00 Kč 37 430,00 Kč 61 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč Navýšení 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 12 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 9 000,00 Kč 64 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč Navýšení 14 000,00 Kč 9 000,00 Kč 64 %
390 ProSenior 36 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 22 430,00 Kč 55 %
29 ProSenior 36 000,00 Kč Navýšení 41 000,00 Kč 22 430,00 Kč 55 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 36 165,00 Kč 75 %
3383 Klub seniorů Loučka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 689,00 Kč 77 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 689,00 Kč 77 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 28 476,00 Kč 75 %
528 Odbor sociálních věcí 38 000,00 Kč 38 000,00 Kč 28 476,00 Kč 75 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 20 000,00 Kč Pokles 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 %
406 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč Pokles 3 770,00 Kč 3 764,00 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 965 000,00 Kč Pokles 724 795,00 Kč 655 717,38 Kč 90 %
381 Odbor organizační 900 000,00 Kč Pokles 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 %
19 Odbor organizační 900 000,00 Kč Pokles 699 795,00 Kč 630 912,38 Kč 90 %
4381 Chata Jičínka 65 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 24 805,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 65 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 24 805,00 Kč 99 %
5155 Pevná paliva 20 000,00 Kč Pokles 15 605,00 Kč 15 509,00 Kč 99 %
6171 Činnost místní správy 20 000,00 Kč Pokles 15 605,00 Kč 15 509,00 Kč 99 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 205,00 Kč 205,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 205,00 Kč 205,00 Kč 100 %
4381 Chata Jičínka 20 000,00 Kč Pokles 15 400,00 Kč 15 304,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč Pokles 15 400,00 Kč 15 304,00 Kč 99 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 547 000,00 Kč Pokles 514 951,00 Kč 486 987,30 Kč 95 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 120 000,00 Kč Pokles 109 000,00 Kč 101 259,27 Kč 93 %
390 ProSenior 120 000,00 Kč Pokles 109 000,00 Kč 101 259,27 Kč 93 %
29 ProSenior 120 000,00 Kč Pokles 109 000,00 Kč 101 259,27 Kč 93 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5262 Činn.ost.org.st.správy v obl.civil.nouz.hospod. 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
250 Civilní nouzové hospodářství-činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
251 Správa v oblasti krizového řízení 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 240 000,00 Kč Pokles 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 %
406 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 %
18 Městská policie 240 000,00 Kč Pokles 189 060,00 Kč 189 056,51 Kč 100 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 8 000,00 Kč Navýšení 9 975,00 Kč 9 974,90 Kč 100 %
388 Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 8 000,00 Kč Navýšení 9 975,00 Kč 9 974,90 Kč 100 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 9 975,00 Kč 9 974,90 Kč 100 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč 0,00 Kč 1 233,40 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 1 233,40 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 161 000,00 Kč Navýšení 189 916,00 Kč 182 698,22 Kč 96 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 24 732,09 Kč 99 %
381 Odbor organizační 160 000,00 Kč Navýšení 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 %
19 Odbor organizační 160 000,00 Kč Navýšení 164 916,00 Kč 157 966,13 Kč 96 %
4381 Chata Jičínka 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 1 510 000,00 Kč Pokles 1 460 236,50 Kč 1 306 382,50 Kč 89 %
2143 Cestovní ruch 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
11 Návštěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 38,00 Kč 3 %
390 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 38,00 Kč 3 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 38,00 Kč 3 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
406 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
18 Městská policie 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 63 836,50 Kč 63 836,50 Kč 100 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 63 836,50 Kč 63 836,50 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
381 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
19 Odbor organizační 1 500 000,00 Kč Pokles 1 389 900,00 Kč 1 242 482,00 Kč 89 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návštěvnické centrum NJ 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 502 200,00 Kč Navýšení 591 288,21 Kč 504 225,24 Kč 85 %
2143 Cestovní ruch 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
8000 Návštěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
3613 Nebytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 14 520,00 Kč 48 %
8518 Hückelovy vily 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 14 520,00 Kč 48 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 14 520,00 Kč 48 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 40 600,00 Kč Navýšení 42 600,00 Kč 25 773,65 Kč 61 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 100 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 920,00 Kč 71 %
29 ProSenior 1 300,00 Kč 1 300,00 Kč 920,00 Kč 71 %
390 ProSenior 16 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 12 300,00 Kč 68 %
29 ProSenior 16 000,00 Kč Navýšení 18 000,00 Kč 12 300,00 Kč 68 %
518 Odbor bytový ORJ 037 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
37 Odbor bytový 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 3 986,65 Kč 50 %
7390 ProSenior-mobily 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 440,00 Kč 54 %
29 ProSenior 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 440,00 Kč 54 %
8390 ProSenior-pevná linka 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 827,00 Kč 41 %
29 ProSenior 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 827,00 Kč 41 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 900,00 Kč 97 %
2383 Klub seniorů Straník 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 100 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 900,00 Kč 90 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 900,00 Kč 90 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 145 000,00 Kč Navýšení 183 700,00 Kč 181 161,46 Kč 99 %
406 Městská policie 40 000,00 Kč Navýšení 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 %
18 Městská policie 40 000,00 Kč Navýšení 73 400,00 Kč 73 319,46 Kč 100 %
7406 Městská policie-mobily 85 000,00 Kč Navýšení 90 300,00 Kč 90 280,50 Kč 100 %
18 Městská policie 85 000,00 Kč Navýšení 90 300,00 Kč 90 280,50 Kč 100 %
8406 Městská policie-pevná linka 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 561,50 Kč 88 %
18 Městská policie 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 561,50 Kč 88 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
388 Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 3 600,00 Kč 100 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč 0,00 Kč 202,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 202,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 300 000,00 Kč Navýšení 318 388,21 Kč 269 606,73 Kč 85 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 15 388,21 Kč 12 861,42 Kč 84 %
381 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 65 298,00 Kč 93 %
7381 Odbor organizační-mobily 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 149 921,81 Kč 99 %
19 Odbor organizační 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 149 921,81 Kč 99 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 80 000,00 Kč Navýšení 81 000,00 Kč 41 525,50 Kč 51 %
19 Odbor organizační 80 000,00 Kč Navýšení 81 000,00 Kč 41 525,50 Kč 51 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 609 000,00 Kč Navýšení 1 614 241,00 Kč 1 360 908,80 Kč 84 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návštěvnické centrum NJ 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč Pokles 349 373,00 Kč 307 425,80 Kč 88 %
0 Nezařazeno do akcí 350 000,00 Kč Pokles 329 373,00 Kč 307 425,80 Kč 93 %
741 Odbor finanční 350 000,00 Kč Pokles 329 373,00 Kč 307 425,80 Kč 93 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 258 000,00 Kč Navýšení 1 264 820,00 Kč 1 053 483,00 Kč 83 %
0 Nezařazeno do akcí 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 1 046 403,00 Kč 84 %
19 Odbor organizační 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 1 046 403,00 Kč 84 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč Navýšení 14 820,00 Kč 7 080,00 Kč 48 %
5164 Nájemné 604 100,00 Kč Navýšení 664 857,90 Kč 633 591,68 Kč 95 %
2143 Cestovní ruch 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
2212 Silnice 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 45 000,00 Kč Navýšení 45 741,90 Kč 45 741,90 Kč 100 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 45 000,00 Kč Navýšení 45 741,90 Kč 45 741,90 Kč 100 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 45 000,00 Kč Navýšení 45 741,90 Kč 45 741,90 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0,00 Kč Navýšení 42 000,00 Kč 41 130,00 Kč 98 %
439 Komunitní plánování 0,00 Kč Navýšení 42 000,00 Kč 41 130,00 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč Navýšení 42 000,00 Kč 41 130,00 Kč 98 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 1 920,00 Kč 48 %
2383 Klub seniorů Straník 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 987,00 Kč 99 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 987,00 Kč 99 %
3383 Klub seniorů Loučka 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 933,00 Kč 47 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 933,00 Kč 47 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 52 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 %
406 Městská policie 52 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 %
18 Městská policie 52 000,00 Kč Navýšení 72 000,00 Kč 71 619,00 Kč 99 %
6114 0 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 51 016,00 Kč 60 920,00 Kč 119 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 51 016,00 Kč 60 920,00 Kč 119 %
6171 Činnost místní správy 187 600,00 Kč Navýšení 189 600,00 Kč 167 364,18 Kč 88 %
0 Nezařazeno do akcí 36 600,00 Kč Pokles 33 600,00 Kč 13 684,00 Kč 41 %
19 Odbor organizační 36 600,00 Kč Pokles 33 600,00 Kč 13 684,00 Kč 41 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 29 640,00 Kč 99 %
381 Odbor organizační 121 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 %
19 Odbor organizační 121 000,00 Kč Navýšení 126 000,00 Kč 124 040,18 Kč 98 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 088 200,00 Kč Navýšení 2 159 784,50 Kč 1 282 866,40 Kč 59 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
2223 0 Bezpečnost silničního provozu 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 218,00 Kč 7 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 218,00 Kč 7 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 389 374,00 Kč 389 374,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 135 520,00 Kč 135 520,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 135 520,00 Kč 135 520,00 Kč 100 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 253 854,00 Kč 253 854,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 253 854,00 Kč 253 854,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 0,00 Kč Navýšení 86 260,00 Kč 86 260,00 Kč 100 %
8518 Hückelovy vily 0,00 Kč Navýšení 86 260,00 Kč 86 260,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 86 260,00 Kč 86 260,00 Kč 100 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 421 080,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 60 000,00 Kč Navýšení 126 062,00 Kč 102 159,00 Kč 81 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 6 062,00 Kč 6 062,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 6 062,00 Kč 6 062,00 Kč 100 %
92 Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 60 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 96 097,00 Kč 80 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 60 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 96 097,00 Kč 80 %
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
375 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
35 Odbor životního prostředí 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč 35 552,00 Kč 25 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0,00 Kč Navýšení 6 132,00 Kč 6 132,00 Kč 100 %
390 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 6 132,00 Kč 6 132,00 Kč 100 %
29 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 6 132,00 Kč 6 132,00 Kč 100 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 %
406 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 %
18 Městská policie 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 600,00 Kč 87 %
6171 Činnost místní správy 658 200,00 Kč Navýšení 754 334,50 Kč 613 029,40 Kč 81 %
0 Nezařazeno do akcí 150 000,00 Kč Navýšení 199 134,50 Kč 58 720,00 Kč 29 %
741 Odbor finanční 150 000,00 Kč Navýšení 199 134,50 Kč 58 720,00 Kč 29 %
381 Odbor organizační 508 200,00 Kč Navýšení 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 %
19 Odbor organizační 508 200,00 Kč Navýšení 555 200,00 Kč 554 309,40 Kč 100 %
5167 Služby školení a vzdělávání 1 174 700,00 Kč Navýšení 1 314 830,00 Kč 895 098,40 Kč 68 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 80 000,00 Kč Navýšení 97 000,00 Kč 54 228,00 Kč 56 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 10 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 8 653,00 Kč 67 %
29 ProSenior 10 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 8 653,00 Kč 67 %
1393 ProSenior-Pohoda 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 20 633,00 Kč 83 %
29 ProSenior 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 20 633,00 Kč 83 %
390 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 59 000,00 Kč 24 942,00 Kč 42 %
29 ProSenior 50 000,00 Kč Navýšení 59 000,00 Kč 24 942,00 Kč 42 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 29 700,00 Kč Navýšení 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 %
406 Městská policie 29 700,00 Kč Navýšení 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 %
18 Městská policie 29 700,00 Kč Navýšení 32 810,00 Kč 32 803,00 Kč 100 %
5512 Požární ochrana-dobrovolná část 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
388 Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 2 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6112 0 Zastupitelstva obcí 13 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 254,00 Kč 3 %
19 Odbor organizační 13 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 254,00 Kč 3 %
6171 Činnost místní správy 1 050 000,00 Kč Navýšení 1 177 020,00 Kč 807 813,40 Kč 69 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 120 000,00 Kč Navýšení 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 120 000,00 Kč Navýšení 232 600,00 Kč 117 100,00 Kč 50 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč Navýšení 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 7 420,00 Kč 5 566,00 Kč 75 %
381 Odbor organizační 930 000,00 Kč Navýšení 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 %
19 Odbor organizační 930 000,00 Kč Navýšení 937 000,00 Kč 685 147,40 Kč 73 %
5168 Služby zpracování dat 2 458 274,00 Kč Navýšení 3 197 704,00 Kč 2 595 404,83 Kč 81 %
2141 0 Vnitřní obchod 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní živnostenský úřad 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2143 Cestovní ruch 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 38 000,00 Kč Navýšení 46 000,00 Kč 44 301,00 Kč 96 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
29 ProSenior 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 %
29 ProSenior 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 14 000,00 Kč 93 %
390 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 25 301,00 Kč 97 %
29 ProSenior 18 000,00 Kč Navýšení 26 000,00 Kč 25 301,00 Kč 97 %
5212 0 Ochrana obyvatelstva 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 540,69 Kč 82 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 540,69 Kč 82 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5 000,00 Kč Navýšení 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 %
406 Městská policie 5 000,00 Kč Navýšení 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 %
18 Městská policie 5 000,00 Kč Navýšení 57 900,00 Kč 57 445,00 Kč 99 %
6171 Činnost místní správy 2 313 274,00 Kč Navýšení 2 991 804,00 Kč 2 401 050,76 Kč 80 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 72 600,00 Kč Navýšení 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 %
19 Odbor organizační 72 600,00 Kč Navýšení 127 050,00 Kč 54 450,00 Kč 43 %
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 2 081 674,00 Kč Pokles 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 %
19 Odbor organizační 2 081 674,00 Kč Pokles 2 074 254,00 Kč 1 845 322,36 Kč 89 %
381 Odbor organizační 159 000,00 Kč Pokles 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 %
19 Odbor organizační 159 000,00 Kč Pokles 122 000,00 Kč 120 128,40 Kč 98 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 668 500,00 Kč 381 150,00 Kč 57 %
5169 Nákup ostatních služeb 26 654 837,00 Kč Pokles 25 742 158,26 Kč 19 037 797,86 Kč 74 %
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
375 Odbor životního prostředí 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
35 Odbor životního prostředí 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
1031 Pěstební činnost 464 000,00 Kč Navýšení 894 330,00 Kč 289 605,00 Kč 32 %
375 Odbor životního prostředí 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
35 Odbor životního prostředí 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
35 Odbor životního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
1036 Správa v lesním hospodářství 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
375 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 261 000,00 Kč Navýšení 274 000,00 Kč 236 239,73 Kč 86 %
0 Nezařazeno do akcí 231 000,00 Kč 231 000,00 Kč 193 613,10 Kč 84 %
9 Obecní živnostenský úřad 231 000,00 Kč 231 000,00 Kč 193 613,10 Kč 84 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
2143 Cestovní ruch 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 750 000,00 Kč Pokles 318 000,00 Kč 121 540,00 Kč 38 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 750 000,00 Kč Pokles 318 000,00 Kč 121 540,00 Kč 38 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 750 000,00 Kč Pokles 318 000,00 Kč 121 540,00 Kč 38 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400 000,00 Kč Pokles 329 000,00 Kč 304 325,26 Kč 93 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 400 000,00 Kč Pokles 329 000,00 Kč 304 325,26 Kč 93 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 400 000,00 Kč Pokles 329 000,00 Kč 304 325,26 Kč 93 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 160 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 160 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 160 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 10 000,00 Kč Pokles 2 403,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 10 000,00 Kč Pokles 2 403,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 10 000,00 Kč Pokles 2 403,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2292 Dopravní obslužnost 98 010,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
384 Odbor dopravy 98 010,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 98 010,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2310 Pitná voda 130 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 130 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 130 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 744 000,00 Kč 744 000,00 Kč 493 293,84 Kč 66 %
0 Nezařazeno do akcí 314 000,00 Kč 314 000,00 Kč 234 175,24 Kč 75 %
741 Odbor finanční 314 000,00 Kč 314 000,00 Kč 234 175,24 Kč 75 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 259 118,60 Kč 60 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 259 118,60 Kč 60 %
2333 Úpravy drobných vodních toků 100 000,00 Kč Navýšení 112 000,00 Kč 111 405,74 Kč 99 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 100 000,00 Kč Navýšení 112 000,00 Kč 111 405,74 Kč 99 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 100 000,00 Kč Navýšení 112 000,00 Kč 111 405,74 Kč 99 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
375 Odbor životního prostředí 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
35 Odbor životního prostředí 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
3113 Základní školy 260 000,00 Kč Navýšení 904 211,46 Kč 268 968,75 Kč 30 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 %
400 Rezerva pro ZŠ 260 000,00 Kč Navýšení 272 922,27 Kč 206 644,75 Kč 76 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 260 000,00 Kč Navýšení 272 922,27 Kč 206 644,75 Kč 76 %
3122 Střední odborné školy 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 130 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 130 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 130 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 10 000,00 Kč Navýšení 24 335,00 Kč 22 025,00 Kč 91 %
2380 Památková péče 10 000,00 Kč Navýšení 24 335,00 Kč 22 025,00 Kč 91 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč Navýšení 24 335,00 Kč 22 025,00 Kč 91 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 27 225,00 Kč 91 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 27 225,00 Kč 91 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 27 225,00 Kč 91 %
3341 0 Rozhlas a televize 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 679 722,00 Kč 91 %
9 Obecní živnostenský úřad 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 679 722,00 Kč 91 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0,00 Kč Navýšení 35 548,00 Kč 35 548,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 25 676,00 Kč 25 676,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 25 676,00 Kč 25 676,00 Kč 100 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 9 872,00 Kč 9 872,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 9 872,00 Kč 9 872,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 109 063,00 Kč 99 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 109 063,00 Kč 99 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 109 063,00 Kč 99 %
3612 Bytové hospodářství 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 506 146,00 Kč 2 442 729,88 Kč 97 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 468 533,00 Kč 2 405 116,84 Kč 97 %
37 Odbor bytový 2 045 000,00 Kč Navýšení 2 468 533,00 Kč 2 405 116,84 Kč 97 %
7518 Dům sester 0,00 Kč Navýšení 37 613,00 Kč 37 613,04 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 37 613,00 Kč 37 613,04 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 2 621 000,00 Kč Pokles 1 924 514,00 Kč 1 518 006,78 Kč 79 %
0 Nezařazeno do akcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2518