Detailní pohled podle ORJ 2017

Příjmy

ORJ ODPA ORG POL UZ Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní živnostenský úřad 18 799 000,00 Kč Navýšení 22 589 000,40 Kč 22 989 701,54 Kč 102 %
11 Návštěvnické centrum 600 000,00 Kč Navýšení 1 100 000,00 Kč 1 321 025,67 Kč 120 %
18 Městská policie 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 850 255,01 Kč 131 %
19 Odbor organizační 337 256,00 Kč Navýšení 2 505 243,00 Kč 2 708 659,23 Kč 108 %
29 ProSenior 1 908 000,00 Kč Pokles 1 900 000,00 Kč 2 026 755,00 Kč 107 %
35 Odbor životního prostředí 4 062 000,00 Kč Navýšení 4 103 549,00 Kč 4 063 302,18 Kč 99 %
37 Odbor bytový 92 332 201,00 Kč Navýšení 97 596 372,35 Kč 97 660 961,90 Kč 100 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 1 960 000,00 Kč Navýšení 2 367 250,00 Kč 2 446 790,00 Kč 103 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 220 635,80 Kč 123 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 805 000,00 Kč Navýšení 1 035 000,00 Kč 1 069 162,50 Kč 103 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 2 270 000,00 Kč Navýšení 11 023 000,00 Kč 10 572 680,59 Kč 96 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 377 679,00 Kč 377 679,00 Kč 445 531,07 Kč 118 %
210 Odbor dopravy 6 271 252,00 Kč Navýšení 6 786 252,00 Kč 7 415 714,00 Kč 109 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 3 630 000,00 Kč Navýšení 3 728 500,00 Kč 3 349 534,27 Kč 90 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 1 716 000,00 Kč Navýšení 2 216 000,00 Kč 2 415 850,00 Kč 109 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 102 000,00 Kč 102 000,00 Kč 155 542,39 Kč 152 %
741 Odbor finanční 392 446 149,00 Kč Navýšení 403 824 504,09 Kč 401 828 042,80 Kč 100 %
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 562 920 769,84 Kč 562 560 143,95 Kč 100 %

Výdaje

ORJ ODPA ORG POL UZ Dodavatel Faktura Název / Popis Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
9 Obecní živnostenský úřad 2 340 000,00 Kč 2 340 000,00 Kč 2 048 670,10 Kč 88 %
11 Návštěvnické centrum 7 423 000,00 Kč Navýšení 7 918 599,06 Kč 7 771 909,18 Kč 98 %
18 Městská policie 19 092 600,00 Kč Navýšení 19 152 279,00 Kč 18 913 600,98 Kč 99 %
19 Odbor organizační 122 844 044,00 Kč Navýšení 127 794 116,00 Kč 119 487 006,61 Kč 93 %
29 ProSenior 9 044 510,00 Kč Navýšení 11 402 510,00 Kč 8 692 226,73 Kč 76 %
35 Odbor životního prostředí 52 211 000,00 Kč Pokles 45 561 341,12 Kč 42 205 262,77 Kč 93 %
37 Odbor bytový 152 549 200,00 Kč Pokles 127 845 267,00 Kč 106 345 736,99 Kč 83 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 970 000,00 Kč 970 000,00 Kč 550 500,00 Kč 57 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 350 200,00 Kč 88 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 6 860 000,00 Kč Pokles 5 145 000,00 Kč 4 509 287,88 Kč 88 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 52 620 000,00 Kč Pokles 42 227 014,13 Kč 41 574 492,70 Kč 98 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 1 720 000,00 Kč Pokles 1 120 000,00 Kč 604 322,65 Kč 54 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 50 057 354,00 Kč Pokles 16 942 669,81 Kč 13 871 231,85 Kč 82 %
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 1 400 000,00 Kč Pokles 160 900,00 Kč 160 900,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 6 103 561,00 Kč Navýšení 6 553 561,00 Kč 6 545 690,75 Kč 100 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 154 000,00 Kč 154 000,00 Kč 13 864,00 Kč 9 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 628 004,00 Kč 626 094,20 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 45 559 000,00 Kč Navýšení 49 590 317,27 Kč 48 790 033,56 Kč 98 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 33 052 000,00 Kč Navýšení 41 076 199,08 Kč 40 504 602,46 Kč 99 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 16 600 000,00 Kč Navýšení 19 966 020,00 Kč 19 614 890,72 Kč 98 %
528 Odbor sociálních věcí 2 585 000,00 Kč Pokles 1 943 000,00 Kč 1 587 001,22 Kč 82 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 5 045 000,00 Kč Navýšení 5 321 045,00 Kč 5 129 033,00 Kč 96 %
741 Odbor finanční 19 215 000,00 Kč Navýšení 113 425 958,12 Kč 34 438 423,77 Kč 30 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 647 637 800,59 Kč 524 334 982,12 Kč 81 %