Pohled přes paragrafy 2017

Příjmy

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
- - - - Bez ODPA 375 125 295,00 Kč Navýšení 421 953 322,03 Kč 430 990 939,64 Kč 102 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 68 308 677,00 Kč 68 308 677,00 Kč 72 289 580,74 Kč 106 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 484 451,00 Kč Navýšení 3 210 187,92 Kč 3 503 058,41 Kč 109 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 772 865,00 Kč 5 772 865,00 Kč 6 196 452,45 Kč 107 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 65 810 661,00 Kč 65 810 661,00 Kč 65 979 876,37 Kč 100 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 000,00 Kč Navýšení 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 130 796 627,00 Kč 130 796 627,00 Kč 133 785 911,56 Kč 102 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20 000,00 Kč Navýšení 61 459,00 Kč 68 371,52 Kč 111 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 22 273,16 Kč 445 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 13 033 678,60 Kč 100 %
1341 Poplatek ze psů 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 727 552,00 Kč 104 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 505 000,00 Kč Navýšení 735 000,00 Kč 936 480,50 Kč 127 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 146 125,00 Kč 97 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 751 400,00 Kč 83 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 100 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 245 024,37 Kč 82 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 115 000,00 Kč Navýšení 10 315 000,00 Kč 11 250 220,00 Kč 109 %
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 0,00 Kč Navýšení 16 120 000,00 Kč 16 574 071,22 Kč 103 %
1382 Daň z hazardních her 1 000 000,00 Kč Pokles 420 000,00 Kč 413 187,23 Kč 98 %
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 17 000 000,00 Kč Pokles 5 250 000,40 Kč 5 247 151,09 Kč 100 %
1511 Daň z nemovitostí 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 11 683 124,70 Kč 117 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 5 251 000,00 Kč Pokles 628 004,00 Kč 628 004,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 31 804 700,00 Kč Navýšení 33 489 800,00 Kč 33 489 800,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 042 027,00 Kč Navýšení 19 234 522,72 Kč 17 268 877,72 Kč 90 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 359 287,00 Kč Navýšení 477 787,00 Kč 471 988,01 Kč 99 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 6 285 238,99 Kč 6 285 238,99 Kč 100 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 2 073 045,00 Kč 2 073 045,00 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 675 897,00 Kč 3 675 897,00 Kč 100 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 90,00 Kč 360,00 Kč 400 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 90,00 Kč 360,00 Kč 400 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 90,00 Kč 360,00 Kč 400 %
1031 Pěstební činnost 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 366 260,00 Kč 68 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 366 260,00 Kč 68 %
35 Odbor životního prostředí 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 366 260,00 Kč 68 %
2119 Ost.záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0,00 Kč Navýšení 14,00 Kč 58,00 Kč 414 %
2343 0 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0,00 Kč Navýšení 14,00 Kč 58,00 Kč 414 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 14,00 Kč 58,00 Kč 414 %
2141 Vnitřní obchod 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 157 982,00 Kč 632 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 600,00 Kč 78 %
0 Nezařazeno do akcí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní živnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7500 Blokové pokuty-živnostenský úřad 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 600,00 Kč 104 %
9 Obecní živnostenský úřad 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 600,00 Kč 104 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 13 000,00 Kč 260 %
9 Obecní živnostenský úřad 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 13 000,00 Kč 260 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 129 382,00 Kč - - - -
290 290 0,00 Kč 0,00 Kč 7 910,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 7 910,00 Kč - - - -
291 291 0,00 Kč 0,00 Kč 3 525,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 3 525,00 Kč - - - -
292 292 0,00 Kč 0,00 Kč 117 947,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 117 947,00 Kč - - - -
2143 Cestovní ruch 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 518,67 Kč 109 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 518,67 Kč 109 %
11 Návštěvnické centrum 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 518,67 Kč 109 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 60 000,00 Kč Navýšení 252 250,00 Kč 278 090,00 Kč 110 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 Kč Navýšení 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 100 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 30 000,00 Kč Navýšení 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč Navýšení 41 250,00 Kč 66 890,00 Kč 162 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 30 000,00 Kč Navýšení 41 250,00 Kč 66 890,00 Kč 162 %
2212 Silnice 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 645 814,00 Kč 99 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 645 411,00 Kč 99 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 645 411,00 Kč 99 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 403,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč 0,00 Kč 403,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 38 200,00 Kč 127 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 27 200,00 Kč 136 %
210 Odbor dopravy 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 27 200,00 Kč 136 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 11 000,00 Kč 110 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 11 000,00 Kč 110 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč 223 965,00 Kč 263 958,00 Kč 118 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 223 965,00 Kč 223 965,00 Kč 263 958,00 Kč 118 %
210 Odbor dopravy 223 965,00 Kč 223 965,00 Kč 263 958,00 Kč 118 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 2 765 600,27 Kč 89 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 507 426,00 Kč 84 %
0 Nezařazeno do akcí 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 419 526,00 Kč 81 %
210 Odbor dopravy 0,00 Kč 0,00 Kč 15 450,00 Kč - - - -
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 404 076,00 Kč 80 %
969 Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 87 900,00 Kč - - - -
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 0,00 Kč 0,00 Kč 87 900,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 258 174,27 Kč 258 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 258 174,27 Kč 258 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 220 635,80 Kč 123 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 679 215,80 Kč 149 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 679 215,80 Kč 149 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
3111 Předškolní zařízení 0,00 Kč Navýšení 22 150,00 Kč 22 150,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 22 150,00 Kč 22 150,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 22 150,00 Kč 22 150,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 22 150,00 Kč 22 150,00 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
3122 Střední odborné školy 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
3121 0 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 4 930 000,00 Kč Navýšení 5 374 080,40 Kč 4 333 985,14 Kč 81 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 930 000,00 Kč 4 930 000,00 Kč 3 889 904,74 Kč 79 %
515 Bazén NJ 3 130 000,00 Kč 3 130 000,00 Kč 2 485 412,45 Kč 79 %
37 Odbor bytový 3 130 000,00 Kč 3 130 000,00 Kč 2 485 412,45 Kč 79 %
522 Zimní stadion NJ 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 404 492,29 Kč 78 %
37 Odbor bytový 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 404 492,29 Kč 78 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 444 080,40 Kč 444 080,40 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 444 080,40 Kč 444 080,40 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 444 080,40 Kč 444 080,40 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 Kč Navýšení 49 625,57 Kč 56 606,47 Kč 114 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 49 625,57 Kč 56 606,47 Kč 114 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 1 293,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 1 293,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 0,00 Kč Navýšení 16 258,67 Kč 18 446,57 Kč 113 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 16 258,67 Kč 18 446,57 Kč 113 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 33 366,90 Kč 33 366,90 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 33 366,90 Kč 33 366,90 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 0,00 Kč 0,00 Kč 259 603,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 259 603,00 Kč - - - -
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 259 603,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 259 603,00 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 49 600 000,00 Kč Navýšení 50 382 717,35 Kč 52 726 555,04 Kč 105 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 2 781 953,07 Kč 96 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 2 781 953,07 Kč 96 %
37 Odbor bytový 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 2 781 953,07 Kč 96 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 46 500 000,00 Kč 46 500 000,00 Kč 48 760 298,85 Kč 105 %
518 Odbor bytový ORJ 037 46 500 000,00 Kč 46 500 000,00 Kč 48 760 298,85 Kč 105 %
37 Odbor bytový 46 500 000,00 Kč 46 500 000,00 Kč 48 760 298,85 Kč 105 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 268 272,00 Kč 268 272,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 268 272,00 Kč 268 272,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 268 272,00 Kč 268 272,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 373 157,05 Kč 187 %
518 Odbor bytový ORJ 037 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 373 157,05 Kč 187 %
37 Odbor bytový 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 373 157,05 Kč 187 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 514 445,35 Kč 542 874,07 Kč 106 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 514 445,35 Kč 542 874,07 Kč 106 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 514 445,35 Kč 542 874,07 Kč 106 %
3613 Nebytové hospodářství 19 292 958,00 Kč Navýšení 23 686 412,00 Kč 21 992 060,61 Kč 93 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 19 092 958,00 Kč 19 092 958,00 Kč 17 027 252,27 Kč 89 %
0 Nezařazeno do akcí 96 758,00 Kč 96 758,00 Kč 55 458,80 Kč 57 %
19 Odbor organizační 96 756,00 Kč 96 756,00 Kč 55 456,80 Kč 57 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 2,00 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 100 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 389 002,07 Kč 120 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 389 002,07 Kč 120 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 600 600,00 Kč 118 %
37 Odbor bytový 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 600 600,00 Kč 118 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 12 050,00 Kč 402 %
37 Odbor bytový 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 12 050,00 Kč 402 %
518 Odbor bytový ORJ 037 18 000 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč 15 754 775,40 Kč 88 %
37 Odbor bytový 18 000 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč 15 754 775,40 Kč 88 %
7090 Kryté stání Loučka 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 215 366,00 Kč 135 %
37 Odbor bytový 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 215 366,00 Kč 135 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 102 554,00 Kč 102 554,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 102 554,00 Kč 102 554,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 102 554,00 Kč 102 554,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 86 359,72 Kč 288 %
518 Odbor bytový ORJ 037 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 86 359,72 Kč 288 %
37 Odbor bytový 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 86 359,72 Kč 288 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 259 994,62 Kč 153 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 71 015,62 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 71 015,62 Kč - - - -
4381 Chata Jičínka 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 187 248,00 Kč 110 %
19 Odbor organizační 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 187 248,00 Kč 110 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 1 731,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 1 731,00 Kč - - - -
3112 0 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 4 290 900,00 Kč 4 515 900,00 Kč 105 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 4 290 900,00 Kč 4 515 900,00 Kč 105 %
3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 290 000,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 691 125,45 Kč 187 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 577 132,00 Kč 192 %
37 Odbor bytový 220 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 577 132,00 Kč 192 %
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 113 993,45 Kč 163 %
528 Odbor sociálních věcí 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 113 993,45 Kč 163 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 0 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2321 0 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 7 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 42 657 677,00 Kč Pokles 20 845 677,00 Kč 10 623 019,59 Kč 51 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 1 139 517,50 Kč 163 %
7080 Věcné břemeno 100 000,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 1 139 517,50 Kč 163 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 100 000,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 1 139 517,50 Kč 163 %
2131 0 Příjmy z pronájmu pozemků 1 178 677,00 Kč Navýšení 1 678 677,00 Kč 1 876 127,10 Kč 112 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 1 170 000,00 Kč Navýšení 1 670 000,00 Kč 1 867 450,10 Kč 112 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 8 677,00 Kč 100 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 39 000,00 Kč 39 000,00 Kč 41 850,00 Kč 107 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 39 000,00 Kč 39 000,00 Kč 41 850,00 Kč 107 %
3111 0 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 Kč Navýšení 8 652 000,00 Kč 7 562 724,99 Kč 87 %
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 1 000 000,00 Kč Navýšení 8 652 000,00 Kč 7 562 724,99 Kč 87 %
3129 0 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 40 340 000,00 Kč Pokles 9 775 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 40 340 000,00 Kč Pokles 9 775 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 2 193 210,50 Kč 125 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 2 193 210,50 Kč 125 %
35 Odbor životního prostředí 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 2 193 210,50 Kč 125 %
3762 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 500,00 Kč 56 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 11 500,00 Kč 29 %
35 Odbor životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 11 500,00 Kč 29 %
2324 0 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 7 296,94 Kč - - - -
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 7 296,94 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 7 296,94 Kč - - - -
4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
2229 0 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 1 908 000,00 Kč 1 908 000,00 Kč 2 044 595,00 Kč 107 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 900 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 2 026 755,00 Kč 107 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 364 945,00 Kč 122 %
29 ProSenior 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 364 945,00 Kč 122 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %
390 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %
29 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 17 840,00 Kč 223 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 17 840,00 Kč 223 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 17 840,00 Kč 223 %
518 Odbor bytový ORJ 037 8 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
29 ProSenior 8 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 26 030,00 Kč 81 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 26 030,00 Kč 81 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 530,00 Kč 73 %
528 Odbor sociálních věcí 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 530,00 Kč 73 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 11 500,00 Kč 96 %
528 Odbor sociálních věcí 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 11 500,00 Kč 96 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 6 022,00 Kč - - - -
2329 0 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 6 022,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 0,00 Kč 0,00 Kč 6 022,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 640 000,00 Kč 640 000,00 Kč 838 428,00 Kč 131 %
2111 0 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 46 200,00 Kč 116 %
18 Městská policie 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 46 200,00 Kč 116 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 600 000,00 Kč 600 000,00 Kč 729 066,00 Kč 122 %
0 Nezařazeno do akcí 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 653 500,00 Kč 145 %
18 Městská policie 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 653 500,00 Kč 145 %
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 75 566,00 Kč 50 %
18 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 75 566,00 Kč 50 %
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 162,00 Kč - - - -
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 2 162,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 2 162,00 Kč - - - -
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 58 000,00 Kč - - - -
406 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 58 000,00 Kč - - - -
18 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 58 000,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 498 500,00 Kč Navýšení 2 666 487,00 Kč 2 902 720,81 Kč 109 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 Kč 500,00 Kč 685,00 Kč 137 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 241,00 Kč 48 %
19 Odbor organizační 500,00 Kč 500,00 Kč 241,00 Kč 48 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 404 354,61 Kč 116 %
0 Nezařazeno do akcí 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 401 254,61 Kč 115 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 2 675,61 Kč - - - -
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 269 504,00 Kč 117 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 120 000,00 Kč 120 000,00 Kč 115 550,00 Kč 96 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 13 525,00 Kč - - - -
106 Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 3 100,00 Kč - - - -
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 0,00 Kč 0,00 Kč 3 100,00 Kč - - - -
2310 0 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 4 710,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 4 710,00 Kč - - - -
2322 0 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 2 167 987,00 Kč 2 259 125,00 Kč 104 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 2 167 987,00 Kč 2 259 125,00 Kč 104 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 148 000,00 Kč 148 000,00 Kč 139 769,00 Kč 94 %
0 Nezařazeno do akcí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 38 248,00 Kč 38 %
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 10 468,00 Kč - - - -
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 27 780,00 Kč 28 %
222 Exekuční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč 79 521,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 79 521,00 Kč - - - -
3384 Technologické centrum eGON Centrum 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
19 Odbor organizační 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 94 077,20 Kč - - - -
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 75 025,20 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 75 025,20 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 19 052,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 19 052,00 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 345 000,00 Kč Pokles 193 636,25 Kč 192 261,37 Kč 99 %
2141 0 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 929,12 Kč 59 %
741 Odbor finanční 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 929,12 Kč 59 %
2142 0 Příjmy z podílů na zisku a dividend 340 000,00 Kč Pokles 188 636,25 Kč 189 332,25 Kč 100 %
741 Odbor finanční 340 000,00 Kč Pokles 188 636,25 Kč 189 332,25 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
2222 0 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 679 941,00 Kč Navýšení 5 736 644,50 Kč 5 827 193,91 Kč 102 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 5 679 941,00 Kč Navýšení 5 736 644,50 Kč 5 737 623,43 Kč 100 %
0 Nezařazeno do akcí 5 679 941,00 Kč Pokles 4 014 956,22 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 5 679 941,00 Kč Pokles 4 014 956,22 Kč 0,00 Kč 0 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 406 232,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 406 232,00 Kč - - - -
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 57 047,18 Kč 228 188,73 Kč 400 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 57 047,18 Kč 228 188,73 Kč 400 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 13 163,75 Kč 52 655,00 Kč 400 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 13 163,75 Kč 52 655,00 Kč 400 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 160 747,25 Kč 642 989,00 Kč 400 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 160 747,25 Kč 642 989,00 Kč 400 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 402 309,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 402 309,00 Kč - - - -
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 56 703,50 Kč 283 517,50 Kč 500 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 56 703,50 Kč 283 517,50 Kč 500 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 76 858,50 Kč 307 434,00 Kč 400 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 76 858,50 Kč 307 434,00 Kč 400 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 40 497,00 Kč 161 988,00 Kč 400 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 40 497,00 Kč 161 988,00 Kč 400 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 370 743,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 370 743,00 Kč - - - -
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 123 623,00 Kč 494 492,00 Kč 400 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 123 623,00 Kč 494 492,00 Kč 400 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 193 048,10 Kč 2 387 075,20 Kč 200 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 1 193 048,10 Kč 2 387 075,20 Kč 200 %
2212 0 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 88 817,19 Kč - - - -
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 76 320,19 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 76 320,19 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 253,29 Kč - - - -
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 250,00 Kč - - - -
19 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 250,00 Kč - - - -
7778 Haléřové vyrovnání 0,00 Kč 0,00 Kč 3,29 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 3,29 Kč - - - -
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 562 920 769,84 Kč 562 560 143,95 Kč 100 %


Výdaje

Paragraf Položka Akce ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.plodin a zvl.veterin.péče 540 000,00 Kč 540 000,00 Kč 428 326,00 Kč 79 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 689,00 Kč 69 %
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
375 Odbor životního prostředí 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
35 Odbor životního prostředí 260 000,00 Kč Pokles 259 000,00 Kč 156 830,00 Kč 61 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
375 Odbor životního prostředí 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
35 Odbor životního prostředí 280 000,00 Kč 280 000,00 Kč 270 807,00 Kč 97 %
1031 Pěstební činnost 664 000,00 Kč Navýšení 1 104 330,00 Kč 467 487,00 Kč 42 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 7 685,00 Kč 77 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
375 Odbor životního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
35 Odbor životního prostředí 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 170 197,00 Kč 85 %
5169 Nákup ostatních služeb 464 000,00 Kč Navýšení 894 330,00 Kč 289 605,00 Kč 32 %
375 Odbor životního prostředí 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
35 Odbor životního prostředí 414 000,00 Kč Navýšení 844 330,00 Kč 258 344,00 Kč 31 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
35 Odbor životního prostředí 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 31 261,00 Kč 63 %
1036 Správa v lesním hospodářství 780 000,00 Kč 780 000,00 Kč 629 366,00 Kč 81 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
375 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 984,00 Kč 81 %
5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
375 Odbor životního prostředí 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
35 Odbor životního prostředí 680 000,00 Kč 680 000,00 Kč 548 382,00 Kč 81 %
1037 Celospolečenské funkce lesů 5 000,00 Kč Navýšení 105 000,00 Kč 96 407,27 Kč 92 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 37 210,00 Kč 37 210,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 54 790,00 Kč 46 969,27 Kč 86 %
5163 Služby peněžních ústavů 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 48,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
375 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč Navýšení 12 652,00 Kč 12 100,00 Kč 96 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
35 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 300,00 Kč 128,00 Kč 43 %
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2141 Vnitřní obchod 1 133 000,00 Kč Pokles 1 062 280,00 Kč 952 981,23 Kč 90 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 188 000,00 Kč Pokles 171 500,00 Kč 125 650,00 Kč 73 %
0 Nezařazeno do akcí 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 112 150,00 Kč 71 %
9 Obecní živnostenský úřad 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 112 150,00 Kč 71 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 56 000,00 Kč Pokles 51 000,00 Kč 43 645,50 Kč 86 %
0 Nezařazeno do akcí 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 959,00 Kč 62 %
9 Obecní živnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 959,00 Kč 62 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
5168 0 Služby zpracování dat 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní živnostenský úřad 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 261 000,00 Kč Navýšení 274 000,00 Kč 236 239,73 Kč 86 %
0 Nezařazeno do akcí 231 000,00 Kč 231 000,00 Kč 193 613,10 Kč 84 %
9 Obecní živnostenský úřad 231 000,00 Kč 231 000,00 Kč 193 613,10 Kč 84 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 12 000,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 341,00 Kč 95 %
0 Nezařazeno do akcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
9 Obecní živnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
11 Návštěvnické centrum 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
5229 0 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 38 325,00 Kč 74 %
9 Obecní živnostenský úřad 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 38 325,00 Kč 74 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 440 000,00 Kč Pokles 369 280,00 Kč 369 280,00 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 440 000,00 Kč Pokles 369 280,00 Kč 369 280,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 440 000,00 Kč Pokles 369 280,00 Kč 369 280,00 Kč 100 %
2143 Cestovní ruch 6 225 000,00 Kč Navýšení 6 526 319,06 Kč 6 404 623,62 Kč 98 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
11 Návštěvnické centrum 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
11 Návštěvnické centrum 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 225 000,00 Kč Pokles 91 388,00 Kč 76 595,77 Kč 84 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
1104 Značení orien.a info.zařízení tur.atraktivity 0,00 Kč Navýšení 998,00 Kč 998,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 998,00 Kč 998,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
11 Návštěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
8000 Návštěvnické centrum NJ-pevná linka 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1100 Návštěvnické centrum NJ 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 105 000,00 Kč Pokles 92 304,06 Kč 92 304,06 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 105 000,00 Kč Pokles 92 304,06 Kč 92 304,06 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 105 000,00 Kč Pokles 92 304,06 Kč 92 304,06 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 47 000,00 Kč 47 000,00 Kč 1 000,00 Kč 2 %
5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
40 Odbor územního plánování a stavebního řádu 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Silnice 30 220 000,00 Kč Pokles 26 498 500,00 Kč 26 175 053,65 Kč 99 %
5164 Nájemné 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 35 235,20 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 750 000,00 Kč Pokles 318 000,00 Kč 121 540,00 Kč 38 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 750 000,00 Kč Pokles 318 000,00 Kč 121 540,00 Kč 38 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 750 000,00 Kč Pokles 318 000,00 Kč 121 540,00 Kč 38 %
5171 Opravy a udržování 3 600 000,00 Kč Navýšení 5 367 000,00 Kč 5 366 006,57 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 3 600 000,00 Kč Navýšení 5 367 000,00 Kč 5 366 006,57 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 3 600 000,00 Kč Navýšení 5 367 000,00 Kč 5 366 006,57 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 17 050 000,00 Kč Navýšení 17 300 000,00 Kč 17 300 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 17 050 000,00 Kč Navýšení 17 300 000,00 Kč 17 300 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 17 050 000,00 Kč Navýšení 17 300 000,00 Kč 17 300 000,00 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 770 000,00 Kč Pokles 2 657 500,00 Kč 2 546 271,88 Kč 96 %
2389 2389 0,00 Kč Navýšení 292 000,00 Kč 291 907,73 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 292 000,00 Kč 291 907,73 Kč 100 %
3385 Lávka u plynáren 0,00 Kč Navýšení 68 500,00 Kč 65 000,00 Kč 95 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 68 500,00 Kč 65 000,00 Kč 95 %
3386 Přechod pro chodce M© Smetanovy sady 0,00 Kč Navýšení 1 148 000,00 Kč 1 127 381,43 Kč 98 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 1 148 000,00 Kč 1 127 381,43 Kč 98 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 8 770 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 8 770 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
4385 Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 0,00 Kč Navýšení 108 000,00 Kč 50 747,40 Kč 47 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 108 000,00 Kč 50 747,40 Kč 47 %
4386 Přechody pro chodce Tyrąova, Slovanská, gen. Hµaďo 0,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 100 %
5386 Přechod pro chodce Suvorovova 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 %
6386 Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 0,00 Kč Navýšení 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 100 %
7386 Přechod pro chodce Bludovice M© 0,00 Kč Navýšení 815 000,00 Kč 814 985,32 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 815 000,00 Kč 814 985,32 Kč 100 %
8386 Most Bludovice u č.p. 105 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 30 250,00 Kč 50 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 30 250,00 Kč 50 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 806 000,00 Kč 806 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 806 000,00 Kč 806 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 806 000,00 Kč 806 000,00 Kč 100 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 22 340 000,00 Kč Pokles 15 798 514,13 Kč 15 429 648,05 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 Kč Pokles 329 000,00 Kč 304 325,26 Kč 93 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 400 000,00 Kč Pokles 329 000,00 Kč 304 325,26 Kč 93 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 400 000,00 Kč Pokles 329 000,00 Kč 304 325,26 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 4 300 000,00 Kč Navýšení 4 371 000,00 Kč 4 370 630,32 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 4 300 000,00 Kč Navýšení 4 371 000,00 Kč 4 370 630,32 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 4 300 000,00 Kč Navýšení 4 371 000,00 Kč 4 370 630,32 Kč 100 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 52 000,00 Kč 87 %
741 Odbor finanční 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 52 000,00 Kč 87 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 17 460 000,00 Kč Pokles 10 918 514,13 Kč 10 695 992,47 Kč 98 %
2384 Laudonovo nádvoří 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 42 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 42 %
2386 Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 10 000,00 Kč Navýšení 17 545,00 Kč 17 545,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 10 000,00 Kč Navýšení 17 545,00 Kč 17 545,00 Kč 100 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 8 450 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 8 450 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
503 Parkoviątě Revoluční SHELL 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 46 000,00 Kč 77 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 46 000,00 Kč 77 %
507 Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
508 Chodník a busové zastávky Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 652 455,00 Kč 630 788,01 Kč 97 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 652 455,00 Kč 630 788,01 Kč 97 %
527 Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 9 000 000,00 Kč Pokles 5 864 051,18 Kč 5 864 051,18 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 9 000 000,00 Kč Pokles 5 864 051,18 Kč 5 864 051,18 Kč 100 %
6384 Parkoviště MŠ Revoluční 0,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 749 923,33 Kč 94 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 749 923,33 Kč 94 %
6385 Výletní lokalita Čer»ák 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7385 Kontejnerová stání 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 198 222,00 Kč 99 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 198 222,00 Kč 99 %
8385 Cykloopatření Palackého + mobiliář 0,00 Kč Navýšení 2 859 462,95 Kč 2 859 462,95 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 2 859 462,95 Kč 2 859 462,95 Kč 100 %
9384 Parkoviątě U Jičínky 0,00 Kč Navýšení 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 100 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 0,00 Kč Navýšení 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 100 %
6349 0 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6 700,00 Kč 7 %
741 Odbor finanční 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6 700,00 Kč 7 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 220 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 28 491,00 Kč 32 %
5169 Nákup ostatních služeb 160 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 160 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 160 000,00 Kč Pokles 30 000,00 Kč 5 000,00 Kč 17 %
5171 Opravy a udržování 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 491,00 Kč 39 %
386 Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 491,00 Kč 39 %
110 Odbor majetku, rozvoje a investic – silniční doprava 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 23 491,00 Kč 39 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 226 000,00 Kč Pokles 212 823,00 Kč 65 171,00 Kč 31 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 000,00 Kč Navýšení 11 420,00 Kč 11 420,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 3 000,00 Kč Navýšení 11 420,00 Kč 11 420,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 3 000,00 Kč Navýšení 11 420,00 Kč 11 420,00 Kč 100 %
5164 Nájemné 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 42 000,00 Kč 100 %
5166 0 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 218,00 Kč 7 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 218,00 Kč 7 %
5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč Pokles 2 403,00 Kč 0,00 Kč 0 %
384 Odbor dopravy 10 000,00 Kč Pokles 2 403,00 Kč 0,00 Kč 0 %
210 Odbor dopravy 10 000,00 Kč Pokles 2 403,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 7 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
384 Odbor dopravy 7 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 7 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5175 Pohoštění 2 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 534,00 Kč 53 %
384 Odbor dopravy 2 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 534,00 Kč 53 %
210 Odbor dopravy 2 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 534,00 Kč 53 %
5194 Věcné dary 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 999,00 Kč 17 %
384 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 999,00 Kč 17 %
210 Odbor dopravy 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 999,00 Kč 17 %
2292 Dopravní obslužnost 6 027 561,00 Kč Navýšení 6 490 738,00 Kč 6 490 737,75 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 98 010,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
384 Odbor dopravy 98 010,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
210 Odbor dopravy 98 010,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 1 129 551,00 Kč Navýšení 1 240 738,00 Kč 1 240 737,75 Kč 100 %
384 Odbor dopravy 1 129 551,00 Kč Navýšení 1 240 738,00 Kč 1 240 737,75 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 1 129 551,00 Kč Navýšení 1 240 738,00 Kč 1 240 737,75 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4 800 000,00 Kč Navýšení 5 250 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 4 800 000,00 Kč Navýšení 5 250 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 100 %
210 Odbor dopravy 4 800 000,00 Kč Navýšení 5 250 000,00 Kč 5 250 000,00 Kč 100 %
2310 Pitná voda 615 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5151 Studená voda 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 15 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 130 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 130 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 170 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 7 150 000,00 Kč Pokles 5 547 000,00 Kč 4 601 692,92 Kč 83 %
5151 Studená voda 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 162 256,00 Kč 95 %
5169 Nákup ostatních služeb 744 000,00 Kč 744 000,00 Kč 493 293,84 Kč 66 %
0 Nezařazeno do akcí 314 000,00 Kč 314 000,00 Kč 234 175,24 Kč 75 %
741 Odbor finanční 314 000,00 Kč 314 000,00 Kč 234 175,24 Kč 75 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 259 118,60 Kč 60 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 430 000,00 Kč 430 000,00 Kč 259 118,60 Kč 60 %
5171 Opravy a udržování 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 842 552,87 Kč 77 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 842 552,87 Kč 77 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 1 095 000,00 Kč 1 095 000,00 Kč 842 552,87 Kč 77 %
5329 0 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 641 000,00 Kč Pokles 338 000,00 Kč 34 043,21 Kč 10 %
741 Odbor finanční 641 000,00 Kč Pokles 338 000,00 Kč 34 043,21 Kč 10 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 200 000,00 Kč Pokles 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 4 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 4 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
7387 Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %
6371 Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
141 Odbor majetku, rozvoje a investic – veřejné podpory 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2333 Úpravy drobných vodních toků 350 000,00 Kč Pokles 250 000,00 Kč 175 813,41 Kč 70 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 Kč Navýšení 112 000,00 Kč 111 405,74 Kč 99 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 100 000,00 Kč Navýšení 112 000,00 Kč 111 405,74 Kč 99 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 100 000,00 Kč Navýšení 112 000,00 Kč 111 405,74 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 250 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 64 407,67 Kč 47 %
387 Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 250 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 64 407,67 Kč 47 %
102 Odbor majetku, rozvoje a investic – vodní hospodářství 250 000,00 Kč Pokles 138 000,00 Kč 64 407,67 Kč 47 %
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 370 000,00 Kč 370 000,00 Kč 39 962,00 Kč 11 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
375 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
35 Odbor životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
35 Odbor životního prostředí 30 000,00 Kč Navýšení 36 542,00 Kč 36 542,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
375 Odbor životního prostředí 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
35 Odbor životního prostředí 335 000,00 Kč Pokles 328 458,00 Kč 3 420,00 Kč 1 %
3111 Předškolní zařízení 10 030 000,00 Kč Navýšení 11 058 930,60 Kč 11 011 352,90 Kč 100 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 163 422,30 Kč 77 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 163 422,30 Kč 77 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 163 422,30 Kč 77 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8 308 000,00 Kč Pokles 8 212 632,60 Kč 8 212 632,60 Kč 100 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 2 396 000,00 Kč Pokles 2 260 511,30 Kč 2 260 511,30 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 2 396 000,00 Kč Pokles 2 260 511,30 Kč 2 260 511,30 Kč 100 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 3 061 000,00 Kč Navýšení 3 120 986,00 Kč 3 120 986,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 3 061 000,00 Kč Navýšení 3 120 986,00 Kč 3 120 986,00 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 2 851 000,00 Kč Pokles 2 831 135,30 Kč 2 831 135,30 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 2 851 000,00 Kč Pokles 2 831 135,30 Kč 2 831 135,30 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 1 857 523,00 Kč 1 857 523,00 Kč 100 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 393 408,00 Kč 393 408,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 393 408,00 Kč 393 408,00 Kč 100 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 824 621,00 Kč 824 621,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 824 621,00 Kč 824 621,00 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 639 494,00 Kč 639 494,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 639 494,00 Kč 639 494,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 511 000,00 Kč Pokles 777 775,00 Kč 777 775,00 Kč 100 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 400 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 711 000,00 Kč Pokles 577 775,00 Kč 577 775,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 711 000,00 Kč Pokles 577 775,00 Kč 577 775,00 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 400 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3113 Základní školy 33 881 000,00 Kč Navýšení 36 804 986,48 Kč 36 012 081,77 Kč 98 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 668 250,00 Kč 668 250,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 137 237,00 Kč 137 237,00 Kč 100 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 49 410,00 Kč 49 410,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 25 698,00 Kč 25 698,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 97 831,00 Kč 92 831,00 Kč 95 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 90 711,00 Kč 90 711,00 Kč 100 %
400 Rezerva pro ZŠ 0,00 Kč Navýšení 7 120,00 Kč 2 120,00 Kč 30 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 7 120,00 Kč 2 120,00 Kč 30 %
5169 Nákup ostatních služeb 260 000,00 Kč Navýšení 904 211,46 Kč 268 968,75 Kč 30 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 631 289,19 Kč 62 324,00 Kč 10 %
400 Rezerva pro ZŠ 260 000,00 Kč Navýšení 272 922,27 Kč 206 644,75 Kč 76 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 260 000,00 Kč Navýšení 272 922,27 Kč 206 644,75 Kč 76 %
5171 Opravy a udržování 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 101 986,00 Kč 52 %
400 Rezerva pro ZŠ 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 101 986,00 Kč 52 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 200 000,00 Kč Pokles 197 900,00 Kč 101 986,00 Kč 52 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00 Kč Navýšení 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 5 797,00 Kč 5 797,00 Kč 100 %
5175 Pohoštění 15 000,00 Kč Navýšení 62 692,61 Kč 48 844,61 Kč 78 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 47 692,61 Kč 47 692,61 Kč 100 %
400 Rezerva pro ZŠ 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 152,00 Kč 8 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 152,00 Kč 8 %
5194 Věcné dary 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 18 882,00 Kč 76 %
400 Rezerva pro ZŠ 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 18 882,00 Kč 76 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 18 882,00 Kč 76 %
5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám 135 000,00 Kč Navýšení 148 340,00 Kč 111 558,00 Kč 75 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 135 000,00 Kč Navýšení 148 340,00 Kč 111 558,00 Kč 75 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 135 000,00 Kč Navýšení 148 340,00 Kč 111 558,00 Kč 75 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 31 635 000,00 Kč Pokles 30 473 569,02 Kč 30 473 569,02 Kč 100 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 7 967 000,00 Kč Pokles 7 811 546,68 Kč 7 811 546,68 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 7 967 000,00 Kč Pokles 7 811 546,68 Kč 7 811 546,68 Kč 100 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 4 498 000,00 Kč Pokles 4 349 387,08 Kč 4 349 387,08 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 4 498 000,00 Kč Pokles 4 349 387,08 Kč 4 349 387,08 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 5 531 000,00 Kč Pokles 5 250 998,48 Kč 5 250 998,48 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 5 531 000,00 Kč Pokles 5 250 998,48 Kč 5 250 998,48 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 13 639 000,00 Kč Pokles 13 061 636,78 Kč 13 061 636,78 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 13 639 000,00 Kč Pokles 13 061 636,78 Kč 13 061 636,78 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 564 320,39 Kč 3 564 320,39 Kč 100 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 170 825,99 Kč 1 170 825,99 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 1 170 825,99 Kč 1 170 825,99 Kč 100 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 974 832,00 Kč 974 832,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 974 832,00 Kč 974 832,00 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 541 356,80 Kč 541 356,80 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 541 356,80 Kč 541 356,80 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 877 305,60 Kč 877 305,60 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 877 305,60 Kč 877 305,60 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 611 000,00 Kč Pokles 444 730,00 Kč 444 730,00 Kč 100 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 910 000,00 Kč Pokles 264 730,00 Kč 264 730,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 910 000,00 Kč Pokles 264 730,00 Kč 264 730,00 Kč 100 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 121 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 121 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 380 000,00 Kč Pokles 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 380 000,00 Kč Pokles 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3122 Střední odborné školy 1 600 000,00 Kč Navýšení 1 607 500,00 Kč 1 511 069,08 Kč 94 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 52 070,00 Kč 46 840,00 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
518 Odbor bytový ORJ 037 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
37 Odbor bytový 1 600 000,00 Kč Pokles 1 547 930,00 Kč 1 456 729,08 Kč 94 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 7 500,00 Kč 7 500,00 Kč 100 %
3233 Střediska volného času 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 2 025 740,19 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1 578 000,00 Kč Pokles 1 576 740,19 Kč 1 576 740,19 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 1 578 000,00 Kč Pokles 1 576 740,19 Kč 1 576 740,19 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 1 578 000,00 Kč Pokles 1 576 740,19 Kč 1 576 740,19 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 100 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 356 000,00 Kč 100 %
3311 Divadelní činnost 11 973 000,00 Kč Pokles 11 971 189,63 Kč 11 971 189,63 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 11 483 000,00 Kč Navýšení 11 813 914,00 Kč 11 813 914,00 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 11 483 000,00 Kč Navýšení 11 813 914,00 Kč 11 813 914,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 11 483 000,00 Kč Navýšení 11 813 914,00 Kč 11 813 914,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 490 000,00 Kč Pokles 147 275,63 Kč 147 275,63 Kč 100 %
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 490 000,00 Kč Pokles 147 275,63 Kč 147 275,63 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 490 000,00 Kč Pokles 147 275,63 Kč 147 275,63 Kč 100 %
3312 Hudební činnost 735 500,00 Kč 735 500,00 Kč 735 500,00 Kč 100 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč 57 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 672 500,00 Kč 672 500,00 Kč 672 500,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 602 600,00 Kč 602 600,00 Kč 602 600,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 602 600,00 Kč 602 600,00 Kč 602 600,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 69 900,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 100 %
3315 Činnosti muzeí a galerií 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 84 400,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 84 400,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 84 400,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 100 %
1121 Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 0,00 Kč Navýšení 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 84 400,00 Kč 84 400,00 Kč 100 %
3316 Vydavatelská činnost 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 702,00 Kč 96 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 702,00 Kč 96 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 702,00 Kč 96 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 8 000,00 Kč 7 702,00 Kč 96 %
3319 Ostatní záležitosti kultury 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 248 000,00 Kč Navýšení 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 248 000,00 Kč Navýšení 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 248 000,00 Kč Navýšení 399 000,00 Kč 324 514,00 Kč 81 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 13 485,00 Kč 79 %
5164 Nájemné 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 60 000,00 Kč Pokles 50 000,00 Kč 49 968,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 130 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 130 000,00 Kč Pokles 90 000,00 Kč 82 606,00 Kč 92 %
5175 Pohoštění 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 318,00 Kč 47 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 318,00 Kč 47 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 25 000,00 Kč Pokles 20 000,00 Kč 9 318,00 Kč 47 %
5194 Věcné dary 100 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 99 594,00 Kč 83 %
1380 Kultura-ostatní výdaje 100 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 99 594,00 Kč 83 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 100 000,00 Kč Navýšení 120 000,00 Kč 99 594,00 Kč 83 %
3322 Zachování a obnova kulturních památek 713 000,00 Kč Navýšení 995 120,00 Kč 690 711,00 Kč 69 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 21 600,00 Kč 98 %
2380 Památková péče 10 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 21 600,00 Kč 98 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč Navýšení 22 000,00 Kč 21 600,00 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 105 874,00 Kč 56 %
2380 Památková péče 200 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 105 874,00 Kč 56 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 200 000,00 Kč Pokles 190 000,00 Kč 105 874,00 Kč 56 %
5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč Navýšení 24 335,00 Kč 22 025,00 Kč 91 %
2380 Památková péče 10 000,00 Kč Navýšení 24 335,00 Kč 22 025,00 Kč 91 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 10 000,00 Kč Navýšení 24 335,00 Kč 22 025,00 Kč 91 %
5171 Opravy a udržování 270 000,00 Kč Navýšení 364 665,00 Kč 147 092,00 Kč 40 %
2380 Památková péče 270 000,00 Kč Navýšení 364 665,00 Kč 147 092,00 Kč 40 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 270 000,00 Kč Navýšení 364 665,00 Kč 147 092,00 Kč 40 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 223 000,00 Kč Navýšení 394 120,00 Kč 394 120,00 Kč 100 %
1150 Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 171 120,00 Kč 171 120,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 171 120,00 Kč 171 120,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 305 000,00 Kč Navýšení 520 000,00 Kč 441 542,38 Kč 85 %
5154 Elektrická energie 5 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 931,00 Kč 19 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 5 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 931,00 Kč 19 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč Pokles 4 900,00 Kč 931,00 Kč 19 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 27 225,00 Kč 91 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 27 225,00 Kč 91 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 27 225,00 Kč 91 %
5171 Opravy a udržování 300 000,00 Kč Pokles 270 000,00 Kč 198 297,38 Kč 73 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 300 000,00 Kč Pokles 270 000,00 Kč 198 297,38 Kč 73 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 300 000,00 Kč Pokles 270 000,00 Kč 198 297,38 Kč 73 %
5191 Zaplacené sankce 0,00 Kč Navýšení 100,00 Kč 100,00 Kč 100 %
3380 Památky mimo seznam-kříźe aj. 0,00 Kč Navýšení 100,00 Kč 100,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 100,00 Kč 100,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
3330 Čin.registrovaných církví,náboženských společností 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 2 030 000,00 Kč Pokles 1 950 000,00 Kč 1 757 646,00 Kč 90 %
5169 0 Nákup ostatních služeb 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 679 722,00 Kč 91 %
9 Obecní živnostenský úřad 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 679 722,00 Kč 91 %
5171 Opravy a udržování 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %
513 Městský rozhlas 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 19 494 000,00 Kč Navýšení 27 303 009,45 Kč 27 298 970,45 Kč 100 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 100 %
502 Osvětová beseda Straník 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 21 000,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 961,00 Kč 19 %
502 Osvětová beseda Straník 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 961,00 Kč 19 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 961,00 Kč 19 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 18 098 000,00 Kč Navýšení 22 905 181,45 Kč 22 905 181,45 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 18 098 000,00 Kč Navýšení 22 905 181,45 Kč 22 905 181,45 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 18 098 000,00 Kč Navýšení 22 905 181,45 Kč 22 905 181,45 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 Kč Navýšení 3 671 000,00 Kč 3 671 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 3 671 000,00 Kč 3 671 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 0,00 Kč Navýšení 3 671 000,00 Kč 3 671 000,00 Kč 100 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 1 370 000,00 Kč Pokles 700 828,00 Kč 700 828,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 1 370 000,00 Kč Pokles 700 828,00 Kč 700 828,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 1 370 000,00 Kč Pokles 700 828,00 Kč 700 828,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 285 500,00 Kč Pokles 255 500,00 Kč 166 505,00 Kč 65 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 29 192,00 Kč 58 %
0 Nezařazeno do akcí 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 901,00 Kč 25 %
9 Obecní živnostenský úřad 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 901,00 Kč 25 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
11 Návštěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
4380 Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000,00 Kč Pokles 25 000,00 Kč 3 969,00 Kč 16 %
380 Ostatní záležitosti kultury-dary jubilantům 30 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 3 969,00 Kč 26 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 30 000,00 Kč Pokles 15 000,00 Kč 3 969,00 Kč 26 %
4380 Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků 20 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 20 000,00 Kč Pokles 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 155 000,00 Kč Pokles 145 000,00 Kč 97 844,00 Kč 67 %
380 Ostatní záležitosti kultury-dary jubilantům 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 29 981,00 Kč 50 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 70 000,00 Kč Pokles 60 000,00 Kč 29 981,00 Kč 50 %
4380 Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 67 863,00 Kč 80 %
416 Odbor školství, kultury a sportu - kultura 85 000,00 Kč 85 000,00 Kč 67 863,00 Kč 80 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
1142 Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 8 300,00 Kč 100 %
5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 10 800,00 Kč 100 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 16 400,00 Kč 16 400,00 Kč 16 400,00 Kč 100 %
1122 Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 16 400,00 Kč 16 400,00 Kč 16 400,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 16 400,00 Kč 16 400,00 Kč 16 400,00 Kč 100 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 52 718 000,00 Kč Navýšení 53 943 000,00 Kč 48 097 896,03 Kč 89 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 Kč Navýšení 435 674,00 Kč 381 640,89 Kč 88 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 435 674,00 Kč 381 640,89 Kč 88 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 435 674,00 Kč 381 640,89 Kč 88 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 29 440,00 Kč 29 440,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 29 440,00 Kč 29 440,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 29 440,00 Kč 29 440,00 Kč 100 %
5154 Elektrická energie 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 %
515 Bazén NJ 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 %
37 Odbor bytový 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 009,00 Kč 30 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 389 374,00 Kč 389 374,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 135 520,00 Kč 135 520,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 135 520,00 Kč 135 520,00 Kč 100 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 253 854,00 Kč 253 854,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 253 854,00 Kč 253 854,00 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 35 548,00 Kč 35 548,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 25 676,00 Kč 25 676,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 25 676,00 Kč 25 676,00 Kč 100 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 9 872,00 Kč 9 872,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 9 872,00 Kč 9 872,00 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 1 893 000,00 Kč Pokles 203 610,00 Kč 110 256,95 Kč 54 %
515 Bazén NJ 1 593 000,00 Kč Pokles 167 336,00 Kč 110 256,95 Kč 66 %
37 Odbor bytový 1 593 000,00 Kč Pokles 167 336,00 Kč 110 256,95 Kč 66 %
522 Zimní stadion NJ 300 000,00 Kč Pokles 36 274,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 300 000,00 Kč Pokles 36 274,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 23 445 000,00 Kč Navýšení 24 476 667,00 Kč 24 485 202,73 Kč 100 %
515 Bazén NJ 16 000 000,00 Kč Navýšení 16 231 667,00 Kč 16 285 700,61 Kč 100 %
37 Odbor bytový 16 000 000,00 Kč Navýšení 16 231 667,00 Kč 16 285 700,61 Kč 100 %
522 Zimní stadion NJ 7 445 000,00 Kč Navýšení 8 245 000,00 Kč 8 199 502,12 Kč 99 %
37 Odbor bytový 7 445 000,00 Kč Navýšení 8 245 000,00 Kč 8 199 502,12 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 27 200 000,00 Kč Navýšení 27 625 000,00 Kč 21 925 737,96 Kč 79 %
1515 Bazén-rekonstrukce a modernizace 5 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 5 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
2515 Bazén-modernizace a relax centrum 0,00 Kč Navýšení 27 200 000,00 Kč 21 925 737,96 Kč 81 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 27 200 000,00 Kč 21 925 737,96 Kč 81 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 15 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 15 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3515 Bazén-modernizace venkovního bazénu 7 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
37 Odbor bytový 7 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč Navýšení 425 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 425 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 170 000,00 Kč Navýšení 692 499,00 Kč 692 499,00 Kč 100 %
515 Bazén NJ 170 000,00 Kč Navýšení 692 499,00 Kč 692 499,00 Kč 100 %
37 Odbor bytový 170 000,00 Kč Navýšení 692 499,00 Kč 692 499,00 Kč 100 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 45 188,00 Kč 45 187,50 Kč 100 %
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 45 188,00 Kč 45 187,50 Kč 100 %
37 Odbor bytový 0,00 Kč Navýšení 45 188,00 Kč 45 187,50 Kč 100 %
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 12 591 900,00 Kč Navýšení 17 347 200,00 Kč 17 209 827,42 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 844,00 Kč 28 %
410 Tělovýchovná činnost 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 844,00 Kč 28 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 844,00 Kč 28 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 995,00 Kč 26 %
410 Tělovýchovná činnost 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 995,00 Kč 26 %
414 Odbor školství, kultury a sportu - školství 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 12 995,00 Kč 26 %
5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 10 200,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 12 502 600,00 Kč Navýšení 15 635 500,00 Kč 15 544 288,42 Kč 99 %
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 100 %
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 4 983 200,00 Kč 4 983 200,00 Kč 4 983 200,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 4 983 200,00 Kč 4 983 200,00 Kč 4 983 200,00 Kč 100 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 146 800,00 Kč 146 800,00 Kč 135 200,00 Kč 92 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 146 800,00 Kč 146 800,00 Kč 135 200,00 Kč 92 %
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 5 509 000,00 Kč 5 509 000,00 Kč 5 509 000,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 5 509 000,00 Kč 5 509 000,00 Kč 5 509 000,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 73 500,00 Kč 73 500,00 Kč 73 500,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 73 500,00 Kč 73 500,00 Kč 73 500,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 3 132 900,00 Kč 3 053 288,42 Kč 97 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 3 132 900,00 Kč 3 053 288,42 Kč 97 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 19 100,00 Kč Navýšení 79 100,00 Kč 77 100,00 Kč 97 %
1133 Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 19 100,00 Kč 19 100,00 Kč 19 100,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 19 100,00 Kč 19 100,00 Kč 19 100,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 58 000,00 Kč 97 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 58 000,00 Kč 97 %
6322 Investiční transfery občanským sdružením 0,00 Kč Navýšení 1 562 400,00 Kč 1 562 400,00 Kč 100 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 1 562 400,00 Kč 1 562 400,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 0,00 Kč Navýšení 1 562 400,00 Kč 1 562 400,00 Kč 100 %
3421 Využití volného času dětí a mládeže 1 318 400,00 Kč Pokles 984 349,46 Kč 935 425,29 Kč 95 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 10 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 951,55 Kč 100 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 5 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 951,55 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 5 000,00 Kč Navýšení 17 000,00 Kč 16 951,55 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 109 063,00 Kč 99 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 109 063,00 Kč 99 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 110 000,00 Kč 110 000,00 Kč 109 063,00 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 465 000,00 Kč Pokles 237 742,00 Kč 197 803,28 Kč 83 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 465 000,00 Kč Pokles 237 742,00 Kč 197 803,28 Kč 83 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 465 000,00 Kč Pokles 237 742,00 Kč 197 803,28 Kč 83 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 100 %
1141 Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 100 %
441 Odbor školství, kultury a sportu – veřejné podpory 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 288 400,00 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
139 Odbor majetku, rozvoje a investic – komunální služby a územní rozvoj 350 000,00 Kč Pokles 215 949,46 Kč 215 949,46 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 80 000,00 Kč Navýšení 97 258,00 Kč 97 258,00 Kč 100 %
382 Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 80 000,00 Kč