Pohled přes účelové znaky 2017

Příjmové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
19 Odbor bytový-NP-garáž (DPH zákl.sazba) 850 000,00 Kč Navýšení 1 350 000,00 Kč 1 588 038,70 Kč 118 %
0 Nezařazeno do akcí 850 000,00 Kč Navýšení 1 350 000,00 Kč 1 508 629,70 Kč 112 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč 0,00 Kč 79 409,00 Kč - - - -
20 Abonentní a rezidentní karty,prodaný majetek-2010 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 119 925,00 Kč 120 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 119 925,00 Kč 120 %
133 0 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
327 0 Neinv.dotace kraj-Výchova lesních porostů do 40 let 0,00 Kč Navýšení 398 490,00 Kč 398 490,00 Kč 100 %
334 Neinv.dotace kraj-Revitalizace škol.zahrady ZŠ Tyršova 1 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
343 0 Neinv.dotace kraj-Hotel Praha(výměna oken)-Program obnovy kult.pam. 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
345 0 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 2 990 000,00 Kč 100 %
677 0 Neinv.dotace kraj-Podpora turist.inf. center v MsK pro rok 2017 0,00 Kč Navýšení 64 696,00 Kč 64 696,00 Kč 100 %
13010 0 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 436 000,00 Kč 436 000,00 Kč 100 %
13011 0 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 5 551 000,00 Kč 5 551 000,00 Kč 100 %
13013 0 Operační program Zaměstnanost 0,00 Kč Navýšení 1 052 766,25 Kč 1 052 766,25 Kč 100 %
13014 0 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 56 052,99 Kč 56 052,99 Kč 100 %
13015 0 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 404 072,00 Kč 1 404 072,00 Kč 100 %
13305 0 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 2 333 000,00 Kč 2 333 000,00 Kč 100 %
17976 0 17976 0,00 Kč Navýšení 3 675 897,00 Kč 3 675 897,00 Kč 100 %
22009 0 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-NIV 0,00 Kč Navýšení 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 100 %
29004 0 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesního zákona 0,00 Kč Navýšení 130 250,00 Kč 130 250,00 Kč 100 %
29008 0 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle par.37 0,00 Kč Navýšení 418 132,00 Kč 418 132,00 Kč 100 %
29014 0 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm 0,00 Kč Navýšení 141 840,00 Kč 141 840,00 Kč 100 %
33060 0 33060 0,00 Kč Navýšení 39 990,00 Kč 39 990,00 Kč 100 %
33063 0 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 6 899 827,47 Kč 6 899 827,47 Kč 100 %
34054 0 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 950 000,00 Kč 950 000,00 Kč 100 %
89509 0 Neproduktivní investice v lesích - IV-SR 0,00 Kč Navýšení 787 823,00 Kč 787 823,00 Kč 100 %
89510 0 Neproduktivní investice v lesích - IV-EU 0,00 Kč Navýšení 772 222,00 Kč 772 222,00 Kč 100 %
91628 0 Financování dopravní infrastruktury - investice 0,00 Kč Navýšení 513 000,00 Kč 513 000,00 Kč 100 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 %
98071 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 598 004,00 Kč 598 004,00 Kč 100 %
98193 0 Účelové dotace na výdaje spojené se společ.volbami do Senátu 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
Celkem 950 000,00 Kč Navýšení 31 455 140,45 Kč 31 713 104,15 Kč 101 %


Výdajové položky

UZ Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
1 Ošatné vyplácené z výdajového účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 43 600,00 Kč - - - -
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 33 000,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 10 600,00 Kč - - - -
3 0 Penzijní připojištění SF 800 000,00 Kč Pokles 726 000,00 Kč 722 600,00 Kč 100 %
7 Pracovní úraz 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 13 000,00 Kč 12 309,00 Kč 95 %
9 Mimoř.výdaje spojené s 2.fází reformy 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
30 0 Chráněné bydlení-uznatelné 0,00 Kč 0,00 Kč 822 000,00 Kč - - - -
63 Odbor bytový 0,00 Kč 0,00 Kč 252 509,60 Kč - - - -
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 86 182,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 166 327,60 Kč - - - -
75 75 0,00 Kč 0,00 Kč 117 370,00 Kč - - - -
3381 Odbor organizační-úsek informatiky 0,00 Kč 0,00 Kč 117 370,00 Kč - - - -
84 OŠKMT-místní akční plány 0,00 Kč Navýšení 80 575,88 Kč 54 350,23 Kč 67 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 80 575,88 Kč 54 350,23 Kč 67 %
133 Neinv.dotace kraj-SVČ FOKUS-zajištění přehlídek 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 93 000,00 Kč 93 000,00 Kč 100 %
201 Neinv/inv dotace kraj-Hotel Praha, Prům.park 0,00 Kč Navýšení 802 455,00 Kč 630 788,01 Kč 79 %
508 Chodník a busové zastávky Hřbitovní 0,00 Kč Navýšení 652 455,00 Kč 630 788,01 Kč 97 %
538 Roząíření průmyslové zóny 0,00 Kč Navýšení 150 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
334 Neinv.dotace kraj-Revitalizace škol.zahrady ZŠ Tyršova 1 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 100 %
343 Neinv.dotace kraj-Hotel Praha(výměna oken)-Program obnovy kult.pam. 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
1386 Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 0,00 Kč Navýšení 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
345 Neinv.dotace kraj-Zabezpečení výkonu reg.fcí knihoven 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 2 990 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 2 990 000,00 Kč 2 990 000,00 Kč 100 %
677 Neinv.dotace kraj-Podpora turist.inf. center v MsK pro rok 2017 0,00 Kč Navýšení 64 696,00 Kč 64 696,00 Kč 100 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč Navýšení 64 696,00 Kč 64 696,00 Kč 100 %
13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče 0,00 Kč Navýšení 596 000,00 Kč 592 713,57 Kč 99 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 151 224,00 Kč - - - -
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 593 000,00 Kč 439 730,93 Kč 74 %
7381 Odbor organizační-mobily 0,00 Kč Navýšení 2 000,00 Kč 974,04 Kč 49 %
8381 Organizační odbor-pevná linka 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 784,60 Kč 78 %
13011 Dotace na výkon čin.obce s RP v obl.soc.-práv.ochr.dětí 0,00 Kč Navýšení 5 714 199,79 Kč 5 412 907,44 Kč 95 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 %
1385 Sociálně právní ochrana dětí-org. 0,00 Kč Navýšení 5 551 000,00 Kč 5 249 707,65 Kč 95 %
13014 Operační program potravinové a materiální pomoci 0,00 Kč Navýšení 56 052,99 Kč 56 052,99 Kč 100 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 56 052,99 Kč 56 052,99 Kč 100 %
13015 Příspěvek na výkon soc.práce(s výjimkou SPOD) 0,00 Kč Navýšení 1 404 072,00 Kč 1 404 072,00 Kč 100 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč Navýšení 1 404 072,00 Kč 1 404 072,00 Kč 100 %
13305 Neinv.nedávkové transf.podle 108/2006 Sb.,o soc.sl.(§101-103 0,00 Kč Navýšení 2 333 000,00 Kč 2 333 000,00 Kč 100 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 0,00 Kč Navýšení 132 000,00 Kč 132 000,00 Kč 100 %
1393 ProSenior-Pohoda 0,00 Kč Navýšení 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 100 %
2390 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 956 000,00 Kč 956 000,00 Kč 100 %
2391 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 146 000,00 Kč 146 000,00 Kč 100 %
2393 ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 0,00 Kč Navýšení 563 000,00 Kč 563 000,00 Kč 100 %
390 ProSenior 0,00 Kč Navýšení 411 000,00 Kč 411 000,00 Kč 100 %
17968 IROP - Integrovaný regionální OP - program č.117030 - SR -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 33 500,00 Kč 27 475,00 Kč 82 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 33 500,00 Kč 27 475,00 Kč 82 %
17969 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU -IV - Regulační plán MPR NJ 0,00 Kč Navýšení 569 500,00 Kč 467 075,00 Kč 82 %
2388 Odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 Kč Navýšení 569 500,00 Kč 467 075,00 Kč 82 %
17976 17976 0,00 Kč Navýšení 3 675 897,00 Kč 3 675 897,00 Kč 100 %
527 Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 0,00 Kč Navýšení 3 675 897,00 Kč 3 675 897,00 Kč 100 %
22009 Státní progr.na podporu úspor energie 2017-2021-prog.EFEKT 122D22-NIV 0,00 Kč Navýšení 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 245 000,00 Kč 245 000,00 Kč 100 %
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle par.24 odst. 2 lesního zákona 0,00 Kč Navýšení 130 250,00 Kč 130 250,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 130 250,00 Kč 130 250,00 Kč 100 %
29008 Náklady na činnost odborného lesního hospodáře podle par.37 0,00 Kč Navýšení 418 132,00 Kč 418 132,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 418 132,00 Kč 418 132,00 Kč 100 %
29014 Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm 0,00 Kč Navýšení 141 840,00 Kč 141 840,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 141 840,00 Kč 141 840,00 Kč 100 %
33060 33060 0,00 Kč Navýšení 39 990,00 Kč 39 990,00 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 39 990,00 Kč 39 990,00 Kč 100 %
33063 OP VVV - PO3 neinvestice 0,00 Kč Navýšení 6 901 309,32 Kč 6 358 569,78 Kč 92 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 393 408,00 Kč 393 408,00 Kč 100 %
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 824 621,00 Kč 824 621,00 Kč 100 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 599 504,00 Kč 599 504,00 Kč 100 %
320 Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 0,00 Kč Navýšení 1 575 508,92 Kč 1 032 769,38 Kč 66 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 114 773,00 Kč 1 114 773,00 Kč 100 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 974 832,00 Kč 974 832,00 Kč 100 %
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 541 356,80 Kč 541 356,80 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 877 305,60 Kč 877 305,60 Kč 100 %
34054 Program regenerace měst.památ.rezervací a zón-neinvestice 0,00 Kč Navýšení 950 000,00 Kč 950 000,00 Kč 100 %
2380 Památková péče 0,00 Kč Navýšení 111 000,00 Kč 111 000,00 Kč 100 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 681 000,00 Kč 681 000,00 Kč 100 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 100 %
89509 Neproduktivní investice v lesích - IV-SR 0,00 Kč Navýšení 787 823,00 Kč 787 823,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 787 823,00 Kč 787 823,00 Kč 100 %
89510 Neproduktivní investice v lesích - IV-EU 0,00 Kč Navýšení 772 222,00 Kč 772 222,00 Kč 100 %
375 Odbor životního prostředí 0,00 Kč Navýšení 772 222,00 Kč 772 222,00 Kč 100 %
91628 Financování dopravní infrastruktury - investice 0,00 Kč Navýšení 513 000,00 Kč 513 000,00 Kč 100 %
8385 Cykloopatření Palackého + mobiliář 0,00 Kč Navýšení 513 000,00 Kč 513 000,00 Kč 100 %
98008 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 024,00 Kč 100 %
98071 0 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 598 004,00 Kč 595 527,90 Kč 100 %
Celkem 1 050 000,00 Kč Navýšení 31 281 018,98 Kč 31 107 294,52 Kč 99 %