Financování celkem 2017

Popis Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost
1) Celkové příjmy 529 262 957,00 Kč 562 920 769,84 Kč 562 560 143,95 Kč
2) Celkové výdaje 607 845 269,00 Kč 647 635 800,59 Kč 524 334 982,12 Kč
z toho příspěvky příspěvkovým organizacím 147 015 000,00 Kč 152 110 514,92 Kč 152 110 514,92 Kč
z toho investiční výdaje města 166 427 177,00 Kč 79 861 673,23 Kč 67 778 338,92 Kč
3) Financování celkem 78 582 312,00 Kč 84 715 030,75 Kč -38 225 161,83 Kč
z toho splátka přechodné finanční výpomoci -1 414 300,00 Kč -1 414 300,00 Kč 1 410 922,00 Kč
z toho přijaté půjčené prostředky 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč