Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / 2017

Struktura příjmů

Rozpočet
Skutečnost

Stav příjmů

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
  
Daňové příjmy 334 668 281,00 Kč Navýšení 356 089 027,32 Kč 367 098 088,92 Kč 103 %
  
Kapitálové příjmy 41 881 420,00 Kč Pokles 23 459 320,00 Kč 12 878 044,99 Kč 55 %
  
Nedaňové příjmy 112 256 242,00 Kč Navýšení 117 508 127,81 Kč 118 691 159,32 Kč 101 %
  
Přijaté dotace 40 457 014,00 Kč Navýšení 65 864 294,71 Kč 63 892 850,72 Kč 97 %
Celkem 529 262 957,00 Kč Navýšení 562 920 769,84 Kč 562 560 143,95 Kč 100 %