Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Nezařazeno do akcí (ORG 0) / 2017

Název:
Nezařazeno do akcí (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 416 022 966,00 Kč Navýšení 438 711 225,92 Kč 431 479 328,73 Kč 98 %
výdaje 34 884 850,00 Kč Navýšení 128 875 718,12 Kč 48 572 012,66 Kč 38 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Daňové příjmy 298 057 278,00 Kč Navýšení 312 532 287,00 Kč 321 302 144,62 Kč 103 %
Kapitálové příjmy 41 881 420,00 Kč Pokles 23 459 320,00 Kč 12 820 044,99 Kč 55 %
Nedaňové příjmy 35 776 541,00 Kč Navýšení 37 004 611,21 Kč 33 605 949,40 Kč 91 %
Přijaté dotace 40 307 727,00 Kč Navýšení 65 715 007,71 Kč 63 751 189,72 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
- - - - 338 365 005,00 Kč Navýšení 378 247 294,71 Kč 385 053 334,34 Kč 102 %
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 61 852 125,00 Kč 61 852 125,00 Kč 65 280 811,89 Kč 106 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 772 865,00 Kč 5 772 865,00 Kč 6 196 452,45 Kč 107 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 65 810 661,00 Kč 65 810 661,00 Kč 65 979 876,37 Kč 100 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 000,00 Kč Navýšení 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 130 796 627,00 Kč 130 796 627,00 Kč 133 785 911,56 Kč 102 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20 000,00 Kč Navýšení 61 459,00 Kč 68 371,52 Kč 111 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 22 273,16 Kč 445 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 13 033 678,60 Kč 100 %
1341 Poplatek ze psů 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 727 552,00 Kč 104 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00 Kč 0,00 Kč 45 518,00 Kč - - - -
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 100 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 245 024,37 Kč 82 %
1511 Daň z nemovitostí 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 11 683 124,70 Kč 117 %
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 5 251 000,00 Kč Pokles 628 004,00 Kč 628 004,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 31 804 700,00 Kč Navýšení 33 489 800,00 Kč 33 489 800,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 042 027,00 Kč Navýšení 19 234 522,72 Kč 17 268 877,72 Kč 90 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 210 000,00 Kč Navýšení 328 500,00 Kč 330 327,01 Kč 101 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 6 285 238,99 Kč 6 285 238,99 Kč 100 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 2 073 045,00 Kč 2 073 045,00 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 675 897,00 Kč 3 675 897,00 Kč 100 %
1019 Ostatní zeměděl.,potravin.činnost a rozvoj 0,00 Kč Navýšení 90,00 Kč 360,00 Kč 400 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 Kč Navýšení 90,00 Kč 360,00 Kč 400 %
1031 Pěstební činnost 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 366 260,00 Kč 68 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 366 260,00 Kč 68 %
2119 Ost.záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 0,00 Kč Navýšení 14,00 Kč 58,00 Kč 414 %
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0,00 Kč Navýšení 14,00 Kč 58,00 Kč 414 %
2141 Vnitřní obchod 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 13 000,00 Kč 130 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 13 000,00 Kč 260 %
2169 Ost.správa v průmyslu,stavebnictví,obch.a službách 60 000,00 Kč Navýšení 252 250,00 Kč 277 890,00 Kč 110 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000,00 Kč Navýšení 211 000,00 Kč 211 000,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 Kč Navýšení 41 250,00 Kč 66 890,00 Kč 162 %
2212 Silnice 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 645 814,00 Kč 99 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 650 000,00 Kč 650 000,00 Kč 645 411,00 Kč 99 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 403,00 Kč - - - -
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20 000,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 38 200,00 Kč 127 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 27 200,00 Kč 136 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč Navýšení 10 000,00 Kč 11 000,00 Kč 110 %
2221 Provoz veřejné silniční dopravy 223 965,00 Kč 223 965,00 Kč 263 958,00 Kč 118 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 223 965,00 Kč 223 965,00 Kč 263 958,00 Kč 118 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 3 100 000,00 Kč 3 100 000,00 Kč 2 677 700,27 Kč 86 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 2 419 526,00 Kč 81 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 258 174,27 Kč 258 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 996 420,00 Kč 996 420,00 Kč 1 220 635,80 Kč 123 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 455 000,00 Kč 455 000,00 Kč 679 215,80 Kč 149 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 541 420,00 Kč 100 %
3113 Základní školy 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
3341 Rozhlas a televize 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 100 %
3392 Zájmová činnost v kultuře 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 7 200,00 Kč 7 200,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 0,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 96 758,00 Kč Navýšení 4 387 658,00 Kč 4 642 374,42 Kč 106 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 96 758,00 Kč 96 758,00 Kč 55 458,80 Kč 57 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 71 015,62 Kč - - - -
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 4 290 900,00 Kč 4 515 900,00 Kč 105 %
3631 Veřejné osvětlení 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč - - - -
3632 Pohřebnictví 290 000,00 Kč Navýšení 370 000,00 Kč 691 125,45 Kč 187 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 220 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 577 132,00 Kč 192 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 113 993,45 Kč 163 %
3634 Lokální zásobování teplem 18 888 200,00 Kč Pokles 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 18 881 000,00 Kč 18 881 000,00 Kč 18 881 538,00 Kč 100 %
2321 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 42 557 677,00 Kč Pokles 20 144 677,00 Kč 9 483 502,09 Kč 47 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 178 677,00 Kč Navýšení 1 678 677,00 Kč 1 876 127,10 Kč 112 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 800,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 39 000,00 Kč 39 000,00 Kč 41 850,00 Kč 107 %
3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 Kč Navýšení 8 652 000,00 Kč 7 562 724,99 Kč 87 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 40 340 000,00 Kč Pokles 9 775 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 2 193 210,50 Kč 125 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 750 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč 2 193 210,50 Kč 125 %
3762 Činnost OOSS v ochraně životního prostředí 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 500,00 Kč 56 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 11 500,00 Kč 29 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
4171 Příspěvek na živobytí 0,00 Kč 0,00 Kč 7 296,94 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 7 296,94 Kč - - - -
4179 Ostatní dávky sociální pomoci 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 6 022,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 6 022,00 Kč - - - -
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 490 000,00 Kč 490 000,00 Kč 702 700,00 Kč 143 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 46 200,00 Kč 116 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč 653 500,00 Kč 145 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 3 000,00 Kč - - - -
6171 Činnost místní správy 450 000,00 Kč Navýšení 2 617 987,00 Kč 2 778 362,81 Kč 106 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 401 254,61 Kč 115 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 4 710,00 Kč - - - -
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 2 167 987,00 Kč 2 259 125,00 Kč 104 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 38 248,00 Kč 38 %
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 75 025,20 Kč - - - -
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 345 000,00 Kč Pokles 193 636,25 Kč 192 261,37 Kč 99 %
2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 929,12 Kč 59 %
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 340 000,00 Kč Pokles 188 636,25 Kč 189 332,25 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 679 941,00 Kč Pokles 4 014 956,22 Kč 13 247,00 Kč 0 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 5 679 941,00 Kč Pokles 4 014 956,22 Kč 0,00 Kč 0 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00 Kč 0,00 Kč 500,00 Kč - - - -
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 250,00 Kč - - - -
Celkem 416 022 966,00 Kč Navýšení 438 711 225,92 Kč 431 479 328,73 Kč 98 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 61 852 125,00 Kč 65 280 811,89 Kč 106 % 5 510 823,58 Kč 9 % 5 589 660,50 Kč 18 % 4 519 557,18 Kč 25 % 3 981 875,23 Kč 32 % 4 922 175,92 Kč 40 % 5 840 347,69 Kč 49 % 5 674 781,84 Kč 58 % 5 781 056,02 Kč 68 % 5 455 118,97 Kč 76 % 5 147 294,32 Kč 85 % 6 112 928,86 Kč 95 % 6 745 191,78 Kč 106 %
1113 Daň z příjmů .. 5 772 865,00 Kč 6 196 452,45 Kč 107 % 473 895,02 Kč 8 % 608 744,35 Kč 19 % 325 495,66 Kč 24 % 376 751,38 Kč 31 % 434 667,43 Kč 38 % 540 284,63 Kč 48 % 608 375,21 Kč 58 % 624 591,37 Kč 69 % 678 809,00 Kč 81 % 554 140,38 Kč 91 % 513 882,32 Kč 99 % 456 815,70 Kč 107 %
1121 Daň z příjmů .. 65 810 661,00 Kč 65 979 876,37 Kč 100 % 1 614 952,93 Kč 2 % 577 523,15 Kč 3 % 11 452 244,24 Kč 21 % 3 623 777,75 Kč 26 % 39 295,42 Kč 26 % 11 999 700,57 Kč 45 % 12 159 951,93 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 8 743 489,21 Kč 76 % 3 311 884,78 Kč 81 % 683 300,85 Kč 82 % 11 773 755,54 Kč 100 %
1122 Daň z příjmů .. 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 24 233 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané.. 130 796 627,00 Kč 133 785 911,56 Kč 102 % 11 549 228,64 Kč 9 % 14 580 570,05 Kč 20 % 6 370 551,85 Kč 25 % 7 802 770,55 Kč 31 % 14 723 768,02 Kč 42 % 8 619 185,89 Kč 49 % 11 380 544,94 Kč 57 % 14 300 457,15 Kč 68 % 7 044 104,11 Kč 74 % 11 230 243,13 Kč 82 % 14 442 706,45 Kč 93 % 11 741 780,78 Kč 102 %
1334 Odvody za odn.. 61 459,00 Kč 68 371,52 Kč 111 % 1 500,00 Kč 2 % 1 500,00 Kč 5 % 4 554,00 Kč 12 % 7 446,00 Kč 24 % 9 874,00 Kč 40 % 6 576,00 Kč 51 % 3 000,00 Kč 56 % 11 796,00 Kč 75 % 10 272,00 Kč 92 % 4 941,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 6 912,52 Kč 111 %
1335 Poplatky za o.. 5 000,00 Kč 22 273,16 Kč 445 % 1 186,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 5 000,00 Kč 124 % 0,00 Kč 124 % 2 988,00 Kč 183 % 13 099,16 Kč 445 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 13 033 678,60 Kč 100 % 1 728 598,68 Kč 13 % 1 527 877,17 Kč 25 % 2 294 835,85 Kč 43 % 1 305 781,23 Kč 53 % 1 568 102,90 Kč 65 % 2 441 657,44 Kč 84 % 564 664,05 Kč 88 % 300 635,81 Kč 90 % 395 957,91 Kč 93 % 546 760,99 Kč 97 % 200 506,80 Kč 99 % 158 299,77 Kč 100 %
1341 Poplatek ze psů 700 000,00 Kč 727 552,00 Kč 104 % 79 878,00 Kč 11 % 91 479,00 Kč 24 % 224 880,00 Kč 57 % 79 011,00 Kč 68 % 59 495,00 Kč 76 % 81 882,00 Kč 88 % 24 589,00 Kč 92 % 25 381,00 Kč 95 % 20 256,00 Kč 98 % 14 990,00 Kč 100 % 14 938,00 Kč 102 % 10 773,00 Kč 104 %
1343 Poplatek za u.. 0,00 Kč 45 518,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 45 518,00 Kč - - - -
1356 Příjmy úhrad .. 300 000,00 Kč 245 024,37 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 242 547,84 Kč 81 % 2 464,71 Kč 82 % -44,00 Kč 82 % 27,91 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 27,91 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
1511 Daň z nemovit.. 10 000 000,00 Kč 11 683 124,70 Kč 117 % 168 820,82 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 18 583,64 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 8 247,05 Kč 2 % 8 138 060,21 Kč 83 % 127 442,99 Kč 85 % 42 051,16 Kč 85 % 197 594,97 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 63 854,17 Kč 88 % 2 918 469,69 Kč 117 %
2111 Příjmy z posk.. 2 564 055,00 Kč 2 253 910,00 Kč 88 % 147 741,00 Kč 6 % 26 946,00 Kč 7 % 30 536,00 Kč 8 % 330 249,00 Kč 21 % 286 506,00 Kč 32 % 136 000,00 Kč 37 % 84 077,00 Kč 41 % 240 881,00 Kč 50 % 421 610,00 Kč 66 % 194 882,00 Kč 74 % 279 587,00 Kč 85 % 74 895,00 Kč 88 %
2122 Odvody příspě.. 4 014 956,22 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
2131 Příjmy z pron.. 1 678 677,00 Kč 1 876 127,10 Kč 112 % 28 194,48 Kč 2 % 76 866,58 Kč 6 % 172 929,15 Kč 17 % 50 810,80 Kč 20 % 1 146 724,29 Kč 88 % 133 604,80 Kč 96 % 13 866,98 Kč 97 % 60 748,32 Kč 100 % 43 176,42 Kč 103 % 44 416,19 Kč 106 % 40 149,74 Kč 108 % 64 639,35 Kč 112 %
2132 Příjmy z pron.. 20 082 758,00 Kč 20 261 623,60 Kč 101 % 515 839,20 Kč 3 % 72 568,00 Kč 3 % 19 103 556,95 Kč 98 % 174 456,15 Kč 99 % 3 931,00 Kč 99 % 9 707,00 Kč 99 % 194 150,15 Kč 100 % 1 071,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 3 162,20 Kč 100 % 175 154,95 Kč 101 % 8 027,00 Kč 101 %
2141 Příjmy z úrok.. 5 000,00 Kč 2 929,12 Kč 59 % 188,83 Kč 4 % 162,53 Kč 7 % 173,56 Kč 10 % 253,58 Kč 16 % 201,11 Kč 20 % 191,14 Kč 23 % 478,38 Kč 33 % 207,96 Kč 37 % 196,40 Kč 41 % 272,77 Kč 47 % 180,60 Kč 50 % 422,26 Kč 59 %
2142 Příjmy z podí.. 188 636,25 Kč 189 332,25 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 188 636,25 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 71,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 625,00 Kč 100 %
2212 Sankční platb.. 4 081 000,00 Kč 3 724 480,61 Kč 91 % 233 132,00 Kč 6 % 312 838,90 Kč 13 % 343 764,00 Kč 22 % 303 046,36 Kč 29 % 259 608,32 Kč 36 % 337 959,32 Kč 44 % 399 619,00 Kč 54 % 367 164,00 Kč 63 % 249 898,00 Kč 69 % 249 580,00 Kč 75 % 341 491,61 Kč 83 % 326 379,10 Kč 91 %
2222 Ostatní příjm.. 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 577,74 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 1 500,00 Kč 9 296,94 Kč 620 % 500,00 Kč 33 % 700,00 Kč 80 % 526,20 Kč 115 % 500,00 Kč 148 % 513,10 Kč 183 % 613,10 Kč 223 % 1 113,10 Kč 298 % 600,00 Kč 338 % 900,00 Kč 398 % 1 113,07 Kč 472 % 1 118,37 Kč 546 % 1 100,00 Kč 620 %
2310 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 7 710,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 2 990,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 720,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 3 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinv.. 27 200,00 Kč 27 200,00 Kč 100 % 20 000,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 7 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojis.. 2 167 987,00 Kč 2 259 125,00 Kč 104 % 1 713 089,00 Kč 79 % 260 350,00 Kč 91 % 11 429,00 Kč 92 % 5 099,00 Kč 92 % 45 343,00 Kč 94 % 58 679,00 Kč 97 % 73 998,00 Kč 100 % 23 851,00 Kč 101 % 3 164,00 Kč 101 % 27 924,00 Kč 103 % 0,00 Kč 103 % 36 199,00 Kč 104 %
2324 Přijaté nekap.. 2 006 250,00 Kč 2 595 725,77 Kč 129 % 61 241,90 Kč 3 % 39 700,00 Kč 5 % 101 205,70 Kč 10 % 473 894,67 Kč 34 % 36 857,11 Kč 36 % 582 413,27 Kč 65 % 25 871,23 Kč 66 % 31 789,53 Kč 67 % 561 472,56 Kč 95 % 26 977,13 Kč 97 % 35 175,06 Kč 99 % 619 127,61 Kč 129 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - - 28 968,00 Kč - - - - -13 599,00 Kč - - - - 7 051,00 Kč - - - - 12 407,41 Kč - - - - -4 130,41 Kč - - - - -1 655,00 Kč - - - - -5 891 856,90 Kč - - - - 5 894 062,90 Kč - - - - -20 531,00 Kč - - - - 17 030,00 Kč - - - - -5 262,00 Kč - - - - -9 988,00 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 114 000,00 Kč 313 356,27 Kč 275 % 75 113,50 Kč 66 % 3 782,00 Kč 69 % 31 371,00 Kč 97 % 29 335,40 Kč 122 % 10 316,00 Kč 132 % 5 235,00 Kč 136 % 18 615,00 Kč 152 % 45 368,22 Kč 192 % 28 129,15 Kč 217 % 40 755,00 Kč 253 % 11 778,00 Kč 263 % 13 558,00 Kč 275 %
2343 Příjmy z úhra.. 14,00 Kč 58,00 Kč 414 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 44,00 Kč 414 % 0,00 Kč 414 % 0,00 Kč 414 % 0,00 Kč 414 % 0,00 Kč 414 % 0,00 Kč 414 %
3111 Příjmy z prod.. 8 652 000,00 Kč 7 562 724,99 Kč 87 % 62 900,00 Kč 1 % 608 024,00 Kč 8 % -247 590,00 Kč 5 % 356 995,40 Kč 9 % 716 919,00 Kč 17 % 101 600,00 Kč 18 % 5 906 131,90 Kč 87 % 278 340,94 Kč 90 % 9 600,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % -230 196,25 Kč 87 %
3112 Příjmy z prod.. 4 290 900,00 Kč 4 515 900,00 Kč 105 % 4 290 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 225 000,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 %
3121 Přijaté dary .. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 200 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3129 Ostatní inves.. 10 316 420,00 Kč 541 420,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 541 420,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
4111 Neinvestiční .. 628 004,00 Kč 628 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 30 000,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 598 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční .. 33 489 800,00 Kč 33 489 800,00 Kč 100 % 2 629 850,00 Kč 8 % 2 853 561,00 Kč 16 % 2 842 546,00 Kč 25 % 2 733 853,00 Kč 33 % 2 842 545,00 Kč 42 % 2 842 546,00 Kč 50 % 2 640 865,00 Kč 58 % 2 842 545,00 Kč 66 % 2 842 546,00 Kč 75 % 2 733 853,00 Kč 83 % 2 842 545,00 Kč 92 % 2 842 545,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinv.. 19 234 522,72 Kč 17 268 877,72 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 1 334 475,00 Kč 7 % 4 998 909,00 Kč 33 % 1 070 773,00 Kč 38 % 87 000,00 Kč 39 % 2 399 329,60 Kč 51 % 2 729 690,00 Kč 66 % 245 000,00 Kč 67 % 1 379 032,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 864 398,40 Kč 79 % 2 160 270,72 Kč 90 %
4121 Neinvestiční .. 328 500,00 Kč 330 327,01 Kč 101 % 308 299,50 Kč 94 % 10 500,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 871,50 Kč 97 % 2 026,85 Kč 98 % 813,00 Kč 98 % 1 457,00 Kč 99 % 725,90 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 1 268,96 Kč 99 % 3 995,00 Kč 100 % 369,30 Kč 101 %
4122 Neinvestiční .. 6 285 238,99 Kč 6 285 238,99 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 398 490,00 Kč 6 % 1 495 000,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 93 000,00 Kč 32 % 1 449 000,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 1 495 000,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 88 552,99 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 1 266 196,00 Kč 100 %
4213 Investiční př.. 2 073 045,00 Kč 2 073 045,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 513 000,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 560 045,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4216 Ostatní inves.. 3 675 897,00 Kč 3 675 897,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 717 849,09 Kč 20 % 1 258 660,85 Kč 54 % 1 699 387,06 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 438 711 225,92 Kč 431 479 328,73 Kč 98 % 31 244 841,08 Kč 7 % 28 965 709,23 Kč 7 % 78 335 673,98 Kč 18 % 22 719 958,41 Kč 5 % 27 535 533,95 Kč 6 % 46 536 029,36 Kč 11 % 36 943 145,80 Kč 8 % 32 643 423,19 Kč 7 % 29 303 644,79 Kč 7 % 26 096 734,67 Kč 6 % 30 109 849,24 Kč 7 % 41 044 785,03 Kč 9 %