Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ProSenior-Pohoda (ORG 1393) / 2017

Název:
ProSenior-Pohoda (1393)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %
výdaje 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %
Celkem 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 % 62 417,00 Kč 8 % 62 771,00 Kč 16 % 70 308,00 Kč 24 % 80 887,00 Kč 35 % 93 017,00 Kč 46 % 100 559,00 Kč 59 % 56 886,00 Kč 66 % 70 381,00 Kč 75 % 79 740,00 Kč 85 % 72 798,00 Kč 94 % 77 846,00 Kč 103 % 75 323,00 Kč 113 %
Celkem 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 % 62 417,00 Kč 8 % 62 771,00 Kč 8 % 70 308,00 Kč 9 % 80 887,00 Kč 10 % 93 017,00 Kč 12 % 100 559,00 Kč 13 % 56 886,00 Kč 7 % 70 381,00 Kč 9 % 79 740,00 Kč 10 % 72 798,00 Kč 9 % 77 846,00 Kč 10 % 75 323,00 Kč 9 %