Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy ProSenior (ORG 390) / 2017

Název:
ProSenior (390)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %
výdaje 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %
Celkem 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 % 61 820,00 Kč 8 % 70 996,00 Kč 17 % 58 244,00 Kč 24 % 78 811,00 Kč 34 % 58 652,00 Kč 41 % 61 416,00 Kč 49 % 67 832,00 Kč 57 % 56 525,00 Kč 64 % 26 068,00 Kč 68 % 94 609,00 Kč 79 % 63 048,00 Kč 87 % 60 856,00 Kč 95 %
Celkem 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 % 61 820,00 Kč 8 % 70 996,00 Kč 9 % 58 244,00 Kč 7 % 78 811,00 Kč 10 % 58 652,00 Kč 7 % 61 416,00 Kč 8 % 67 832,00 Kč 8 % 56 525,00 Kč 7 % 26 068,00 Kč 3 % 94 609,00 Kč 12 % 63 048,00 Kč 8 % 60 856,00 Kč 8 %