Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy Bazén NJ (ORG 515) / 2017

Název:
Bazén NJ (515)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 3 130 000,00 Kč Navýšení 3 574 080,40 Kč 2 929 492,85 Kč 82 %
výdaje 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 17 708 929,95 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
Nedaňové příjmy 3 130 000,00 Kč Navýšení 3 574 080,40 Kč 2 929 492,85 Kč 82 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky příjmů

Paragraf Položka Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 3 130 000,00 Kč Navýšení 3 574 080,40 Kč 2 929 492,85 Kč 82 %
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 130 000,00 Kč 3 130 000,00 Kč 2 485 412,45 Kč 79 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 444 080,40 Kč 444 080,40 Kč 100 %
Celkem 3 130 000,00 Kč Navýšení 3 574 080,40 Kč 2 929 492,85 Kč 82 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 3 130 000,00 Kč 2 485 412,45 Kč 79 % 416 581,50 Kč 13 % 228 479,35 Kč 21 % 530 018,60 Kč 38 % 2 867,00 Kč 38 % 260 814,80 Kč 46 % 179 683,00 Kč 52 % 201 188,20 Kč 58 % 400 859,60 Kč 71 % 0,00 Kč 71 % 32 688,00 Kč 72 % 36 786,60 Kč 73 % 195 445,80 Kč 79 %
2229 Ostatní přija.. 444 080,40 Kč 444 080,40 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 444 080,40 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 3 574 080,40 Kč 2 929 492,85 Kč 82 % 416 581,50 Kč 12 % 672 559,75 Kč 19 % 530 018,60 Kč 15 % 2 867,00 Kč 0 % 260 814,80 Kč 7 % 179 683,00 Kč 5 % 201 188,20 Kč 6 % 400 859,60 Kč 11 % 0,00 Kč 0 % 32 688,00 Kč 1 % 36 786,60 Kč 1 % 195 445,80 Kč 5 %