Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Daňové příjmy / 2017

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
1111 Daň z příjmů fyz ických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 68 308 677,00 Kč 68 308 677,00 Kč 72 289 580,74 Kč 106 %
0 Nezařazeno do akcí 61 852 125,00 Kč 61 852 125,00 Kč 65 280 811,89 Kč 106 %
7000 Daň z příj.FO placená plátci-1,5 % výnosu 6 456 552,00 Kč 6 456 552,00 Kč 7 008 768,85 Kč 109 %
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1 484 451,00 Kč Navýšení 3 210 187,92 Kč 3 503 058,41 Kč 109 %
7001 Daň z příj.FO placená poplatníky-sdílená 1 484 451,00 Kč 1 484 451,00 Kč 1 777 321,49 Kč 120 %
7002 Daň z příj.FO placená poplatníkyi-30% záloha 0,00 Kč Navýšení 1 725 736,92 Kč 1 725 736,92 Kč 100 %
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 5 772 865,00 Kč 5 772 865,00 Kč 6 196 452,45 Kč 107 %
1121 Daň z příjmů právnických osob 65 810 661,00 Kč 65 810 661,00 Kč 65 979 876,37 Kč 100 %
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 10 000 000,00 Kč Navýšení 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané hodnoty 130 796 627,00 Kč 130 796 627,00 Kč 133 785 911,56 Kč 102 %
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 20 000,00 Kč Navýšení 61 459,00 Kč 68 371,52 Kč 111 %
1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 22 273,16 Kč 445 %
1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 13 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 13 033 678,60 Kč 100 %
1341 Poplatek ze psů 700 000,00 Kč 700 000,00 Kč 727 552,00 Kč 104 %
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 505 000,00 Kč Navýšení 735 000,00 Kč 936 480,50 Kč 127 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 45 518,00 Kč - - - -
7034 Místní poplatek-Zábor veřejného prostranství 330 000,00 Kč 330 000,00 Kč 280 569,00 Kč 85 %
7054 Správní poplatek-Zábor zeleně 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 213 245,00 Kč 305 %
7064 Místní poplatek-Vyhrazené parkování 0,00 Kč 0,00 Kč 5 255,50 Kč - - - -
7066 Místní poplatek-Zábory, překopy 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 52 720,00 Kč 1054 %
7098 Místní poplatek-Překopy 100 000,00 Kč Navýšení 330 000,00 Kč 339 173,00 Kč 103 %
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 146 125,00 Kč 97 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 146 125,00 Kč 97 %
1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 751 400,00 Kč 83 %
145 Správní poplatek-Autoškola-ORJ 210 900 000,00 Kč 900 000,00 Kč 751 400,00 Kč 83 %
1356 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce 100 000,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 245 024,37 Kč 82 %
1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
211 Ekologická daň ORJ 210 0,00 Kč 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - -
1361 Správní poplatky 9 115 000,00 Kč Navýšení 10 315 000,00 Kč 11 250 220,00 Kč 109 %
102 Správní poplatek-Doprava-ORJ 210 5 000 000,00 Kč Navýšení 5 500 000,00 Kč 6 209 045,00 Kč 113 %
191 Správní poplatek-bezdluľnost ORJ 741 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč - - - -
214 Výpis z bodového hodnocení osob Czech Point 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 800,00 Kč 80 %
7011 Správní poplatek-Matrika 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 205 410,00 Kč 121 %
7012 Správní poplatek-Vidimace, legalizace 183 000,00 Kč 183 000,00 Kč 69 720,00 Kč 38 %
7013 Správní poplatek-Ohlašovna 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 56 150,00 Kč 140 %
7014 Správní poplatek-Splátkový kalendář 0,00 Kč 0,00 Kč 6 400,00 Kč - - - -
7015 Správní poplatek-Cestovní pasy, obč.průkazy 1 100 000,00 Kč Navýšení 1 600 000,00 Kč 1 917 850,00 Kč 120 %
7017 Správní poplatek-Výpis z rejstříku trestů Czech Point 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč 35 100,00 Kč 50 %
7032 Správní poplatek-Vydání osvědčení-zemědělský podnikatel 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 14 215,00 Kč 142 %
7033 Správní poplatek-Vydání rozhodnutí výherní hrací přístroj 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7036 Správní poplatek-Nové a změnové listy z živn.rejstříku-OŽÚ 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 383 300,00 Kč 96 %
7037 Správní poplatek-Výpis z živnostenského rejstříku-OŽÚ 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 090,00 Kč 77 %
7041 Správní poplatek-Územní a stavební řízení 1 900 000,00 Kč Navýšení 2 100 000,00 Kč 2 153 700,00 Kč 103 %
7051 Správní poplatek-Rybářské lístky, lovecké lístky, odpady 92 000,00 Kč 92 000,00 Kč 99 470,00 Kč 108 %
7053 Správní poplatek-Vodní hospodářství, studny 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 78 600,00 Kč 98 %
7055 Správní poplatek-Odpady 0,00 Kč 0,00 Kč 2 000,00 Kč - - - -
7056 Správní poplatek-Výpis z katastru nemovitostí Czech Point 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 150,00 Kč 34 %
7057 Správní poplatek-Výpis z živnostenského rejstříku Czech Point 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 400,00 Kč 13 %
7058 Autorizovaná konverze dokumentů Czech Point 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 4 470,00 Kč 224 %
7060 Správní poplatek-Výpisy z obchodního rejstříku (kód 199) Czech Point 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 950,00 Kč 20 %
7063 Správní poplatek-Zprostředkování, identifikace,251-kód 0,00 Kč 0,00 Kč 2 200,00 Kč - - - -
7185 Výpis z registru obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 100,00 Kč - - - -
1381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 0,00 Kč Navýšení 16 120 000,00 Kč 16 574 071,22 Kč 103 %
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 0,00 Kč Navýšení 4 820 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
7004 Daň z hazardních her 30% 0,00 Kč Navýšení 1 000 000,00 Kč 1 244 705,01 Kč 124 %
7005 Daň z hazardních her 60% 0,00 Kč Navýšení 10 300 000,00 Kč 15 329 366,21 Kč 149 %
1382 Daň z hazardních her 1 000 000,00 Kč Pokles 420 000,00 Kč 413 187,23 Kč 98 %
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 1 000 000,00 Kč Pokles 420 000,00 Kč 413 187,23 Kč 98 %
1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 17 000 000,00 Kč Pokles 5 250 000,40 Kč 5 247 151,09 Kč 100 %
1170 Rozdělení příjmů z VHP a loterií 17 000 000,00 Kč Pokles 5 250 000,40 Kč 5 247 151,09 Kč 100 %
1511 Daň z nemovitostí 10 000 000,00 Kč 10 000 000,00 Kč 11 683 124,70 Kč 117 %
Celkem 334 668 281,00 Kč Navýšení 356 089 027,32 Kč 367 098 088,92 Kč 103 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
1111 Daň z příjmů .. 68 308 677,00 Kč 72 289 580,74 Kč 106 % 6 082 604,98 Kč 9 % 6 169 621,71 Kč 18 % 4 988 488,67 Kč 25 % 4 395 137,72 Kč 32 % 5 432 881,55 Kč 40 % 6 446 319,21 Kč 49 % 6 263 574,90 Kč 58 % 6 380 875,68 Kč 68 % 6 189 186,87 Kč 77 % 5 700 597,70 Kč 85 % 6 770 032,17 Kč 95 % 7 470 259,58 Kč 106 %
1112 Daň z příjmů .. 3 210 187,92 Kč 3 503 058,41 Kč 109 % 1 886 975,77 Kč 59 % 72 179,94 Kč 61 % 179 053,27 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 0,00 Kč 67 % 303 765,59 Kč 76 % 0,00 Kč 76 % 259 207,33 Kč 84 % 120 203,62 Kč 88 % 85 391,39 Kč 91 % 596 281,50 Kč 109 %
1113 Daň z příjmů .. 5 772 865,00 Kč 6 196 452,45 Kč 107 % 473 895,02 Kč 8 % 608 744,35 Kč 19 % 325 495,66 Kč 24 % 376 751,38 Kč 31 % 434 667,43 Kč 38 % 540 284,63 Kč 48 % 608 375,21 Kč 58 % 624 591,37 Kč 69 % 678 809,00 Kč 81 % 554 140,38 Kč 91 % 513 882,32 Kč 99 % 456 815,70 Kč 107 %
1121 Daň z příjmů .. 65 810 661,00 Kč 65 979 876,37 Kč 100 % 1 614 952,93 Kč 2 % 577 523,15 Kč 3 % 11 452 244,24 Kč 21 % 3 623 777,75 Kč 26 % 39 295,42 Kč 26 % 11 999 700,57 Kč 45 % 12 159 951,93 Kč 63 % 0,00 Kč 63 % 8 743 489,21 Kč 76 % 3 311 884,78 Kč 81 % 683 300,85 Kč 82 % 11 773 755,54 Kč 100 %
1122 Daň z příjmů .. 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 24 233 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1211 Daň z přidané.. 130 796 627,00 Kč 133 785 911,56 Kč 102 % 11 549 228,64 Kč 9 % 14 580 570,05 Kč 20 % 6 370 551,85 Kč 25 % 7 802 770,55 Kč 31 % 14 723 768,02 Kč 42 % 8 619 185,89 Kč 49 % 11 380 544,94 Kč 57 % 14 300 457,15 Kč 68 % 7 044 104,11 Kč 74 % 11 230 243,13 Kč 82 % 14 442 706,45 Kč 93 % 11 741 780,78 Kč 102 %
1334 Odvody za odn.. 61 459,00 Kč 68 371,52 Kč 111 % 1 500,00 Kč 2 % 1 500,00 Kč 5 % 4 554,00 Kč 12 % 7 446,00 Kč 24 % 9 874,00 Kč 40 % 6 576,00 Kč 51 % 3 000,00 Kč 56 % 11 796,00 Kč 75 % 10 272,00 Kč 92 % 4 941,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 6 912,52 Kč 111 %
1335 Poplatky za o.. 5 000,00 Kč 22 273,16 Kč 445 % 1 186,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 0,00 Kč 24 % 5 000,00 Kč 124 % 0,00 Kč 124 % 2 988,00 Kč 183 % 13 099,16 Kč 445 %
1340 Poplatek za p.. 13 000 000,00 Kč 13 033 678,60 Kč 100 % 1 728 598,68 Kč 13 % 1 527 877,17 Kč 25 % 2 294 835,85 Kč 43 % 1 305 781,23 Kč 53 % 1 568 102,90 Kč 65 % 2 441 657,44 Kč 84 % 564 664,05 Kč 88 % 300 635,81 Kč 90 % 395 957,91 Kč 93 % 546 760,99 Kč 97 % 200 506,80 Kč 99 % 158 299,77 Kč 100 %
1341 Poplatek ze psů 700 000,00 Kč 727 552,00 Kč 104 % 79 878,00 Kč 11 % 91 479,00 Kč 24 % 224 880,00 Kč 57 % 79 011,00 Kč 68 % 59 495,00 Kč 76 % 81 882,00 Kč 88 % 24 589,00 Kč 92 % 25 381,00 Kč 95 % 20 256,00 Kč 98 % 14 990,00 Kč 100 % 14 938,00 Kč 102 % 10 773,00 Kč 104 %
1343 Poplatek za u.. 735 000,00 Kč 936 480,50 Kč 127 % 46 816,50 Kč 6 % 8 120,00 Kč 7 % 97 524,00 Kč 21 % 49 230,00 Kč 27 % 47 934,00 Kč 34 % 88 600,00 Kč 46 % 127 579,00 Kč 63 % 65 042,00 Kč 72 % 95 225,00 Kč 85 % 163 796,00 Kč 107 % 12 331,00 Kč 109 % 134 283,00 Kč 127 %
1346 Poplatek za p.. 150 000,00 Kč 146 125,00 Kč 97 % 68 359,00 Kč 46 % 8 963,00 Kč 52 % 1 510,00 Kč 53 % 7 401,00 Kč 57 % 2 873,00 Kč 59 % 9 734,00 Kč 66 % 7 090,00 Kč 71 % 2 450,00 Kč 72 % 3 240,00 Kč 74 % 3 789,00 Kč 77 % 2 140,00 Kč 78 % 28 576,00 Kč 97 %
1353 Příjmy za zko.. 900 000,00 Kč 751 400,00 Kč 83 % 56 200,00 Kč 6 % 51 000,00 Kč 12 % 44 200,00 Kč 17 % 52 900,00 Kč 23 % 72 200,00 Kč 31 % 86 300,00 Kč 40 % 61 600,00 Kč 47 % 64 700,00 Kč 54 % 69 800,00 Kč 62 % 73 100,00 Kč 70 % 61 900,00 Kč 77 % 57 500,00 Kč 83 %
1356 Příjmy úhrad .. 300 000,00 Kč 245 024,37 Kč 82 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 242 547,84 Kč 81 % 2 464,71 Kč 82 % -44,00 Kč 82 % 27,91 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 27,91 Kč 82 % 0,00 Kč 82 % 0,00 Kč 82 %
1359 Ostatní odvod.. 0,00 Kč 11 000,00 Kč - - - - 25 000,00 Kč - - - - 62 000,00 Kč - - - - -27 000,00 Kč - - - - -29 000,00 Kč - - - - 7 000,00 Kč - - - - 15 000,00 Kč - - - - -17 000,00 Kč - - - - 17 000,00 Kč - - - - -24 000,00 Kč - - - - 37 000,00 Kč - - - - -23 000,00 Kč - - - - -32 000,00 Kč - - - -
1361 Správní popla.. 10 315 000,00 Kč 11 250 220,00 Kč 109 % 912 185,00 Kč 9 % 822 595,00 Kč 17 % 991 335,26 Kč 26 % 889 049,74 Kč 35 % 1 251 900,00 Kč 47 % 1 147 275,00 Kč 58 % 888 930,00 Kč 67 % 975 170,00 Kč 76 % 856 860,00 Kč 85 % 926 795,00 Kč 94 % 998 830,00 Kč 103 % 589 295,00 Kč 109 %
1381 Daň z hazardn.. 16 120 000,00 Kč 16 574 071,22 Kč 103 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 71 107,79 Kč 0 % 5 511 760,20 Kč 35 % 85 180,71 Kč 35 % 146 023,72 Kč 36 % 5 230 753,06 Kč 69 % 135 585,29 Kč 69 % 58 237,40 Kč 70 % 5 105 531,17 Kč 101 % 229 891,88 Kč 103 %
1382 Daň z hazardn.. 420 000,00 Kč 413 187,23 Kč 98 % 2 228,72 Kč 1 % 15 879,91 Kč 4 % 382 555,14 Kč 95 % 4 275,38 Kč 96 % 7 693,95 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 554,13 Kč 98 %
1383 Zrušený odvod.. 5 250 000,40 Kč 5 247 151,09 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 575 233,51 Kč 11 % 4 668 427,30 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 3 490,28 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
1511 Daň z nemovit.. 10 000 000,00 Kč 11 683 124,70 Kč 117 % 168 820,82 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 18 583,64 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 8 247,05 Kč 2 % 8 138 060,21 Kč 83 % 127 442,99 Kč 85 % 42 051,16 Kč 85 % 197 594,97 Kč 87 % 0,00 Kč 87 % 63 854,17 Kč 88 % 2 918 469,69 Kč 117 %
Celkem 356 089 027,32 Kč 367 098 088,92 Kč 103 % 24 698 430,06 Kč 7 % 24 598 053,28 Kč 7 % 52 157 595,09 Kč 15 % 23 304 066,84 Kč 7 % 29 420 240,36 Kč 8 % 39 711 710,65 Kč 11 % 32 650 087,33 Kč 9 % 28 040 931,14 Kč 8 % 24 680 587,69 Kč 7 % 22 746 506,91 Kč 6 % 28 935 332,32 Kč 8 % 36 154 547,25 Kč 10 %