Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Nedaňové příjmy / 2017

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12 714 465,00 Kč Navýšení 13 094 555,00 Kč 11 824 926,48 Kč 90 %
0 Nezařazeno do akcí 2 483 965,00 Kč Navýšení 2 564 055,00 Kč 2 253 910,00 Kč 88 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 518,67 Kč 109 %
1391 ProSenior-Denní stacionář 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 364 945,00 Kč 122 %
1393 ProSenior-Pohoda 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 902 933,00 Kč 113 %
381 Odbor organizační 0,00 Kč 0,00 Kč 444,00 Kč - - - -
390 ProSenior 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 758 877,00 Kč 95 %
515 Bazén NJ 3 130 000,00 Kč 3 130 000,00 Kč 2 485 412,45 Kč 79 %
518 Odbor bytový ORJ 037 2 900 000,00 Kč 2 900 000,00 Kč 2 781 953,07 Kč 96 %
522 Zimní stadion NJ 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 404 492,29 Kč 78 %
7111 Poplatky za kopírování 500,00 Kč 500,00 Kč 441,00 Kč 88 %
2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 100 000,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 1 139 517,50 Kč 163 %
7080 Věcné břemeno 100 000,00 Kč Navýšení 701 000,00 Kč 1 139 517,50 Kč 163 %
2122 Odvody příspěvkových organizací 5 679 941,00 Kč Navýšení 5 736 644,50 Kč 5 737 623,43 Kč 100 %
0 Nezařazeno do akcí 5 679 941,00 Kč Pokles 4 014 956,22 Kč 0,00 Kč 0 %
305 MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 406 232,00 Kč - - - -
307 MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 57 047,18 Kč 228 188,73 Kč 400 %
309 MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 13 163,75 Kč 52 655,00 Kč 400 %
321 ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 160 747,25 Kč 642 989,00 Kč 400 %
322 ZŠ Komenského 66, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 402 309,00 Kč - - - -
323 ZŠ Komenského 68, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 56 703,50 Kč 283 517,50 Kč 500 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 76 858,50 Kč 307 434,00 Kč 400 %
350 Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 40 497,00 Kč 161 988,00 Kč 400 %
501 Městské kulturní středisko, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 370 743,00 Kč - - - -
504 Beskydské divadlo, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 123 623,00 Kč 494 492,00 Kč 400 %
517 Technické sluźby města NJ, přísp.org. 0,00 Kč Navýšení 1 193 048,10 Kč 2 387 075,20 Kč 200 %
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 178 677,00 Kč Navýšení 1 678 677,00 Kč 1 876 127,10 Kč 112 %
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 85 618 959,00 Kč 85 618 959,00 Kč 86 037 586,92 Kč 100 %
0 Nezařazeno do akcí 20 082 758,00 Kč 20 082 758,00 Kč 20 261 623,60 Kč 101 %
19 Nájemné za pozemky - DPH základní sazba 325 000,00 Kč 325 000,00 Kč 389 002,07 Kč 120 %
2518 Hotel Praha-odbor bytový 508 200,00 Kč 508 200,00 Kč 600 600,00 Kč 118 %
3518 Odbor bytový-krátkodobé nájmy 3 000,00 Kč Navýšení 11 000,00 Kč 29 890,00 Kč 272 %
383 Klub seniorů Nový Jičín 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 530,00 Kč 73 %
4383 Klub seniorů-příjmy z dlouhodobého nájmu 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 11 500,00 Kč 96 %
518 Odbor bytový ORJ 037 64 508 001,00 Kč Pokles 64 500 001,00 Kč 64 515 075,25 Kč 100 %
7090 Kryté stání Loučka 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 215 366,00 Kč 135 %
2141 Příjmy z úroků (část) 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 929,12 Kč 59 %
2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 340 000,00 Kč Pokles 188 636,25 Kč 189 332,25 Kč 100 %
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 065 000,00 Kč Navýšení 4 246 000,00 Kč 3 906 646,61 Kč 92 %
0 Nezařazeno do akcí 3 900 000,00 Kč Navýšení 4 081 000,00 Kč 3 724 480,61 Kč 91 %
106 Blokové pokuty-delikty občanské 0,00 Kč 0,00 Kč 3 100,00 Kč - - - -
406 Městská policie 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 75 566,00 Kč 50 %
7500 Blokové pokuty-živnostenský úřad 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 600,00 Kč 104 %
969 Blokové pokuty-delikty dopravní 0,00 Kč 0,00 Kč 87 900,00 Kč - - - -
2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 0,00 Kč Navýšení 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 %
2229 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 Kč Navýšení 517 355,97 Kč 537 780,81 Kč 104 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 1 500,00 Kč 9 296,94 Kč 620 %
1112 Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 0,00 Kč 0,00 Kč 4 147,00 Kč - - - -
1131 Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 0,00 Kč 0,00 Kč 1 293,00 Kč - - - -
1132 Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 0,00 Kč 0,00 Kč 3 500,00 Kč - - - -
1134 Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 0,00 Kč Navýšení 16 258,67 Kč 18 446,57 Kč 113 %
1180 Veřejné podpory-individuální žádosti 0,00 Kč Navýšení 55 516,90 Kč 55 516,90 Kč 100 %
325 ZŠ Tyršova, přísp.org. 0,00 Kč 0,00 Kč 1 500,00 Kč - - - -
515 Bazén NJ 0,00 Kč Navýšení 444 080,40 Kč 444 080,40 Kč 100 %
2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 7 710,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinvestiční dary 7 200,00 Kč Navýšení 27 200,00 Kč 27 200,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojistné náhrady 0,00 Kč Navýšení 2 538 813,00 Kč 2 629 951,00 Kč 104 %
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč Navýšení 2 167 987,00 Kč 2 259 125,00 Kč 104 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 370 826,00 Kč 370 826,00 Kč 100 %
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 263 000,00 Kč Navýšení 2 284 250,00 Kč 3 159 125,54 Kč 138 %
0 Nezařazeno do akcí 1 985 000,00 Kč Navýšení 2 006 250,00 Kč 2 595 725,77 Kč 129 %
1100 Návštěvnické centrum NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč - - - -
222 Exekuční náklady 0,00 Kč 0,00 Kč 79 521,00 Kč - - - -
3384 Technologické centrum eGON Centrum 48 000,00 Kč 48 000,00 Kč 22 000,00 Kč 46 %
3406 Městská policie-náhrada za převoz-záchytka 0,00 Kč 0,00 Kč 2 162,00 Kč - - - -
518 Odbor bytový ORJ 037 230 000,00 Kč 230 000,00 Kč 459 516,77 Kč 200 %
2328 Neidentifikované příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 218 199,19 Kč - - - -
0 Nezařazeno do akcí 0,00 Kč 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - -
290 290 0,00 Kč 0,00 Kč 7 910,00 Kč - - - -
291 291 0,00 Kč 0,00 Kč 3 525,00 Kč - - - -
292 292 0,00 Kč 0,00 Kč 117 947,00 Kč - - - -
35 Mylné platby na příjmovém účtu 0,00 Kč 0,00 Kč 76 320,19 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 284 000,00 Kč Navýšení 798 445,35 Kč 1 323 867,63 Kč 166 %
0 Nezařazeno do akcí 114 000,00 Kč 114 000,00 Kč 313 356,27 Kč 275 %
4381 Chata Jičínka 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 187 248,00 Kč 110 %
518 Odbor bytový ORJ 037 0,00 Kč Navýšení 514 445,35 Kč 563 657,07 Kč 110 %
522 Zimní stadion NJ 0,00 Kč 0,00 Kč 259 603,00 Kč - - - -
7778 Haléřové vyrovnání 0,00 Kč 0,00 Kč 3,29 Kč - - - -
2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 0,00 Kč Navýšení 14,00 Kč 58,00 Kč 414 %
Celkem 112 256 242,00 Kč Navýšení 117 508 127,81 Kč 118 691 159,32 Kč 101 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
2111 Příjmy z posk.. 13 094 555,00 Kč 11 824 926,48 Kč 90 % 1 007 705,50 Kč 8 % 920 715,35 Kč 15 % 1 191 666,60 Kč 24 % 1 090 247,25 Kč 32 % 1 109 242,83 Kč 41 % 965 206,50 Kč 48 % 802 035,20 Kč 54 % 1 132 865,10 Kč 63 % 916 402,43 Kč 70 % 843 145,58 Kč 76 % 933 793,78 Kč 83 % 911 900,36 Kč 90 %
2119 Ostatní příjm.. 701 000,00 Kč 1 139 517,50 Kč 163 % 0,00 Kč 0 % 4 150,30 Kč 1 % 85 747,86 Kč 13 % 123 484,13 Kč 30 % 140 190,60 Kč 50 % 347 197,40 Kč 100 % 35 356,20 Kč 105 % 4 982,78 Kč 106 % 162 140,00 Kč 129 % 4 262,83 Kč 129 % 0,00 Kč 129 % 232 005,40 Kč 163 %
2122 Odvody příspě.. 5 736 644,50 Kč 5 737 623,43 Kč 100 % 56 703,50 Kč 1 % 596 524,05 Kč 11 % 482 678,38 Kč 20 % 585 782,35 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 596 524,05 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 3 418 432,10 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 979,00 Kč 100 %
2131 Příjmy z pron.. 1 678 677,00 Kč 1 876 127,10 Kč 112 % 28 194,48 Kč 2 % 76 866,58 Kč 6 % 172 929,15 Kč 17 % 50 810,80 Kč 20 % 1 146 724,29 Kč 88 % 133 604,80 Kč 96 % 13 866,98 Kč 97 % 60 748,32 Kč 100 % 43 176,42 Kč 103 % 44 416,19 Kč 106 % 40 149,74 Kč 108 % 64 639,35 Kč 112 %
2132 Příjmy z pron.. 85 618 959,00 Kč 86 037 586,92 Kč 100 % 6 163 773,61 Kč 7 % 6 988 602,35 Kč 15 % 24 098 367,11 Kč 44 % 5 290 563,76 Kč 50 % 7 075 853,79 Kč 58 % -300 380,32 Kč 58 % 6 379 557,14 Kč 65 % 6 640 347,73 Kč 73 % 4 686 842,92 Kč 78 % 6 211 080,56 Kč 86 % 6 895 154,72 Kč 94 % 5 907 823,55 Kč 100 %
2141 Příjmy z úrok.. 5 000,00 Kč 2 929,12 Kč 59 % 218,47 Kč 4 % 203,35 Kč 8 % 212,33 Kč 13 % 288,33 Kč 18 % 242,72 Kč 23 % 230,45 Kč 28 % 295,15 Kč 34 % 249,63 Kč 39 % 236,36 Kč 44 % 296,01 Kč 49 % 222,27 Kč 54 % 234,05 Kč 59 %
2142 Příjmy z podí.. 188 636,25 Kč 189 332,25 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 188 636,25 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 71,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 625,00 Kč 100 %
2212 Sankční platb.. 4 246 000,00 Kč 3 906 646,61 Kč 92 % 246 453,00 Kč 6 % 330 348,90 Kč 14 % 436 654,00 Kč 24 % 281 912,36 Kč 31 % 285 612,32 Kč 37 % 338 094,32 Kč 45 % 410 662,00 Kč 55 % 374 064,00 Kč 64 % 261 420,00 Kč 70 % 260 713,00 Kč 76 % 423 932,61 Kč 86 % 256 780,10 Kč 92 %
2222 Ostatní příjm.. 72 577,74 Kč 72 577,74 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 72 577,74 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2229 Ostatní přija.. 517 355,97 Kč 537 780,81 Kč 104 % 69 291,57 Kč 13 % 444 522,40 Kč 99 % 9 776,20 Kč 101 % 997,00 Kč 101 % 2 948,10 Kč 102 % 328 161,35 Kč 165 % 14 042,70 Kč 168 % 2 100,00 Kč 169 % 900,00 Kč 169 % 1 113,07 Kč 169 % 1 118,37 Kč 169 % -337 189,95 Kč 104 %
2310 Příjmy z prod.. 0,00 Kč 7 710,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 2 990,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 720,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 3 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
2321 Přijaté neinv.. 27 200,00 Kč 27 200,00 Kč 100 % 20 000,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 7 200,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
2322 Přijaté pojis.. 2 538 813,00 Kč 2 629 951,00 Kč 104 % 1 713 089,00 Kč 67 % 263 572,00 Kč 78 % 18 043,00 Kč 79 % 5 099,00 Kč 79 % 45 593,00 Kč 81 % 58 679,00 Kč 83 % 73 998,00 Kč 86 % 23 851,00 Kč 87 % 361 614,00 Kč 101 % 30 214,00 Kč 102 % 0,00 Kč 102 % 36 199,00 Kč 104 %
2324 Přijaté nekap.. 2 284 250,00 Kč 3 159 125,54 Kč 138 % 105 317,60 Kč 5 % 73 048,05 Kč 8 % 150 653,21 Kč 14 % 530 714,01 Kč 38 % 97 005,30 Kč 42 % 650 321,76 Kč 70 % 73 896,42 Kč 74 % 116 044,67 Kč 79 % 598 183,60 Kč 105 % 61 723,31 Kč 108 % 66 840,93 Kč 110 % 635 376,68 Kč 138 %
2328 Neidentifikov.. 0,00 Kč 218 199,19 Kč - - - - 29 215,50 Kč - - - - -13 846,50 Kč - - - - 7 051,00 Kč - - - - 12 421,41 Kč - - - - 52 344,29 Kč - - - - -58 143,70 Kč - - - - 235,00 Kč - - - - 1 971,00 Kč - - - - -20 938,00 Kč - - - - 116 367,00 Kč - - - - -17 222,00 Kč - - - - 108 744,19 Kč - - - -
2329 Ostatní nedaň.. 798 445,35 Kč 1 323 867,63 Kč 166 % 95 117,50 Kč 12 % 20 366,00 Kč 14 % 42 027,00 Kč 20 % 38 599,40 Kč 25 % 35 956,00 Kč 29 % 37 447,00 Kč 34 % 52 236,49 Kč 40 % 586 347,29 Kč 114 % 38 157,95 Kč 119 % 64 430,50 Kč 127 % 284 913,00 Kč 162 % 28 269,50 Kč 166 %
2343 Příjmy z úhra.. 14,00 Kč 58,00 Kč 414 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 14,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 44,00 Kč 414 % 0,00 Kč 414 % 0,00 Kč 414 % 0,00 Kč 414 % 0,00 Kč 414 % 0,00 Kč 414 %
Celkem 117 508 127,81 Kč 118 691 159,32 Kč 101 % 9 535 079,73 Kč 8 % 9 708 062,83 Kč 8 % 26 695 819,84 Kč 23 % 8 010 919,80 Kč 7 % 9 991 713,24 Kč 9 % 2 768 832,55 Kč 2 % 8 454 469,33 Kč 7 % 8 943 642,52 Kč 8 % 7 051 135,68 Kč 6 % 11 056 194,15 Kč 9 % 8 628 903,42 Kč 7 % 7 846 386,23 Kč 7 %