Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Kapitálové příjmy / 2017

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 000 000,00 Kč Navýšení 8 652 000,00 Kč 7 562 724,99 Kč 87 %
3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00 Kč Navýšení 4 290 900,00 Kč 4 515 900,00 Kč 105 %
3119 Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 Kč 0,00 Kč 58 000,00 Kč - - - -
406 Městská policie 0,00 Kč 0,00 Kč 58 000,00 Kč - - - -
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
3129 Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené 40 881 420,00 Kč Pokles 10 316 420,00 Kč 541 420,00 Kč 5 %
Celkem 41 881 420,00 Kč Pokles 23 459 320,00 Kč 12 878 044,99 Kč 55 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
3111 Příjmy z prod.. 8 652 000,00 Kč 7 562 724,99 Kč 87 % 62 900,00 Kč 1 % 608 024,00 Kč 8 % -247 590,00 Kč 5 % 356 995,40 Kč 9 % 716 919,00 Kč 17 % 101 600,00 Kč 18 % 5 906 131,90 Kč 87 % 278 340,94 Kč 90 % 9 600,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % -230 196,25 Kč 87 %
3112 Příjmy z prod.. 4 290 900,00 Kč 4 515 900,00 Kč 105 % 4 290 900,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 225 000,00 Kč 105 % 0,00 Kč 105 %
3119 Ostatní příjm.. 0,00 Kč 58 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 58 000,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
3121 Přijaté dary .. 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 200 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
3129 Ostatní inves.. 10 316 420,00 Kč 541 420,00 Kč 5 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 541 420,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 %
Celkem 23 459 320,00 Kč 12 878 044,99 Kč 55 % 4 353 800,00 Kč 19 % 608 024,00 Kč 3 % -247 590,00 Kč -1 % 356 995,40 Kč 2 % 716 919,00 Kč 3 % 643 020,00 Kč 3 % 6 106 131,90 Kč 26 % 278 340,94 Kč 1 % 67 600,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 225 000,00 Kč 1 % -230 196,25 Kč -1 %