Příjmy

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Příjmy / Přijaté dotace / 2017

Příjmové položky

Položka Akce Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Plnění
4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 5 251 000,00 Kč Pokles 628 004,00 Kč 628 004,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 31 804 700,00 Kč Navýšení 33 489 800,00 Kč 33 489 800,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3 042 027,00 Kč Navýšení 19 234 522,72 Kč 17 268 877,72 Kč 90 %
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 359 287,00 Kč Navýšení 477 787,00 Kč 471 988,01 Kč 99 %
0 Nezařazeno do akcí 210 000,00 Kč Navýšení 328 500,00 Kč 330 327,01 Kč 101 %
210 Dopravní obslužnost-ZBÚ (1,00 Kč na obyvatele) 127 287,00 Kč 127 287,00 Kč 121 661,00 Kč 96 %
3384 Technologické centrum eGON Centrum 22 000,00 Kč 22 000,00 Kč 20 000,00 Kč 91 %
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 Kč Navýšení 6 285 238,99 Kč 6 285 238,99 Kč 100 %
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 Kč Navýšení 2 073 045,00 Kč 2 073 045,00 Kč 100 %
4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 3 675 897,00 Kč 3 675 897,00 Kč 100 %
Celkem 40 457 014,00 Kč Navýšení 65 864 294,71 Kč 63 892 850,72 Kč 97 %

Měsíční plnění

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
4111 Neinvestiční .. 628 004,00 Kč 628 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 30 000,00 Kč 5 % 0,00 Kč 5 % 598 004,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4112 Neinvestiční .. 33 489 800,00 Kč 33 489 800,00 Kč 100 % 2 629 850,00 Kč 8 % 2 853 561,00 Kč 16 % 2 842 546,00 Kč 25 % 2 733 853,00 Kč 33 % 2 842 545,00 Kč 42 % 2 842 546,00 Kč 50 % 2 640 865,00 Kč 58 % 2 842 545,00 Kč 66 % 2 842 546,00 Kč 75 % 2 733 853,00 Kč 83 % 2 842 545,00 Kč 92 % 2 842 545,00 Kč 100 %
4116 Ostatní neinv.. 19 234 522,72 Kč 17 268 877,72 Kč 90 % 0,00 Kč 0 % 1 334 475,00 Kč 7 % 4 998 909,00 Kč 33 % 1 070 773,00 Kč 38 % 87 000,00 Kč 39 % 2 399 329,60 Kč 51 % 2 729 690,00 Kč 66 % 245 000,00 Kč 67 % 1 379 032,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 % 864 398,40 Kč 79 % 2 160 270,72 Kč 90 %
4121 Neinvestiční .. 477 787,00 Kč 471 988,01 Kč 99 % 315 335,50 Kč 66 % 23 636,00 Kč 71 % 2 000,00 Kč 71 % 18 871,50 Kč 75 % 2 026,85 Kč 76 % 813,00 Kč 76 % 1 457,00 Kč 76 % 1 490,90 Kč 77 % 0,00 Kč 77 % 2 775,96 Kč 77 % 103 252,00 Kč 99 % 329,30 Kč 99 %
4122 Neinvestiční .. 6 285 238,99 Kč 6 285 238,99 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 398 490,00 Kč 6 % 1 495 000,00 Kč 30 % 0,00 Kč 30 % 93 000,00 Kč 32 % 1 449 000,00 Kč 55 % 0,00 Kč 55 % 1 495 000,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 88 552,99 Kč 80 % 0,00 Kč 80 % 1 266 196,00 Kč 100 %
4213 Investiční př.. 2 073 045,00 Kč 2 073 045,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 513 000,00 Kč 25 % 0,00 Kč 25 % 1 560 045,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
4216 Ostatní inves.. 3 675 897,00 Kč 3 675 897,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 717 849,09 Kč 20 % 1 258 660,85 Kč 54 % 1 699 387,06 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 65 864 294,71 Kč 63 892 850,72 Kč 97 % 2 945 185,50 Kč 4 % 4 610 162,00 Kč 7 % 9 338 455,00 Kč 14 % 3 823 497,50 Kč 6 % 3 024 571,85 Kč 5 % 6 691 688,60 Kč 10 % 5 372 012,00 Kč 8 % 4 614 035,90 Kč 7 % 5 452 427,09 Kč 8 % 4 681 846,80 Kč 7 % 7 069 627,46 Kč 11 % 6 269 341,02 Kč 10 %