Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 148 344 554,00 Kč Pokles 97 826 134,35 Kč 78 800 127,44 Kč 81 %
  
Veřejná správa 120 003 944,00 Kč Navýšení 126 332 921,00 Kč 118 012 924,32 Kč 93 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 66 826 100,00 Kč Navýšení 72 757 349,46 Kč 66 725 948,74 Kč 92 %
  
Školství a sociální věci 65 416 735,00 Kč Navýšení 69 577 367,27 Kč 65 394 527,54 Kč 94 %
  
Doprava 59 033 561,00 Kč Pokles 49 090 575,13 Kč 48 189 101,45 Kč 98 %
  
Životní prostředí 50 942 000,00 Kč Pokles 43 162 911,12 Kč 41 182 940,50 Kč 95 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 36 215 400,00 Kč Navýšení 44 568 719,08 Kč 43 783 651,46 Kč 98 %
  
Všeobecná pokladní správa 21 993 975,00 Kč Navýšení 106 547 754,12 Kč 27 786 376,75 Kč 26 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 19 092 600,00 Kč Navýšení 19 152 279,00 Kč 18 913 600,98 Kč 99 %
  
Vodní hospodářství 8 485 000,00 Kč Pokles 6 167 000,00 Kč 4 817 468,33 Kč 78 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 7 358 000,00 Kč Navýšení 7 588 599,06 Kč 7 357 604,85 Kč 97 %
  
Lesní hospodářství 1 699 000,00 Kč Navýšení 2 239 330,00 Kč 1 193 260,27 Kč 53 %
  
Požární ochrana 1 605 100,00 Kč Navýšení 1 609 561,00 Kč 1 609 406,40 Kč 100 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč 281 000,00 Kč 83 243,09 Kč 30 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 198 300,00 Kč Navýšení 284 300,00 Kč 283 800,00 Kč 100 %
  
Zdravotnictví 100 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 647 635 800,59 Kč 524 334 982,12 Kč 81 %