Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / 2017

Struktura výdajů

Rozpočet
Skutečnost

Stav čerpání

Kapitola Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
  
Veřejná správa 120 003 944,00 Kč Navýšení 126 332 921,00 Kč 118 012 924,32 Kč 93 %
  
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 148 344 554,00 Kč Pokles 97 826 134,35 Kč 78 800 127,44 Kč 81 %
  
Tělovýchova a zájmová činnost 66 826 100,00 Kč Navýšení 72 757 349,46 Kč 66 725 948,74 Kč 92 %
  
Školství a sociální věci 65 416 735,00 Kč Navýšení 69 577 367,27 Kč 65 394 527,54 Kč 94 %
  
Doprava 59 033 561,00 Kč Pokles 49 090 575,13 Kč 48 189 101,45 Kč 98 %
  
Kultura a sdělovací prostředky 36 215 400,00 Kč Navýšení 44 568 719,08 Kč 43 783 651,46 Kč 98 %
  
Životní prostředí 50 942 000,00 Kč Pokles 43 162 911,12 Kč 41 182 940,50 Kč 95 %
  
Všeobecná pokladní správa 21 993 975,00 Kč Navýšení 106 547 754,12 Kč 27 786 376,75 Kč 26 %
  
Bezpečnost a veřejný pořádek 19 092 600,00 Kč Navýšení 19 152 279,00 Kč 18 913 600,98 Kč 99 %
  
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 7 358 000,00 Kč Navýšení 7 588 599,06 Kč 7 357 604,85 Kč 97 %
  
Vodní hospodářství 8 485 000,00 Kč Pokles 6 167 000,00 Kč 4 817 468,33 Kč 78 %
  
Požární ochrana 1 605 100,00 Kč Navýšení 1 609 561,00 Kč 1 609 406,40 Kč 100 %
  
Lesní hospodářství 1 699 000,00 Kč Navýšení 2 239 330,00 Kč 1 193 260,27 Kč 53 %
  
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 198 300,00 Kč Navýšení 284 300,00 Kč 283 800,00 Kč 100 %
  
Zdravotnictví 100 000,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 %
  
Civilní připravenost na krizové stavy 281 000,00 Kč 281 000,00 Kč 83 243,09 Kč 30 %
  
Ostatní 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 647 635 800,59 Kč 524 334 982,12 Kč 81 %