Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje / Všechny akce

Název ORG Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2389 2389 0,00 Kč Navýšení 292 000,00 Kč 291 907,73 Kč 100 %
Azylový dům NJ 392 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 93 255,60 Kč 62 %
Azylový dům pro matky s dětmi Straník 396 2 200 000,00 Kč Pokles 200 000,00 Kč 22 696,40 Kč 11 %
Bazén NJ 515 17 773 000,00 Kč 17 773 000,00 Kč 17 708 929,95 Kč 100 %
Bazén-modernizace a relax centrum 2515 0,00 Kč Navýšení 27 200 000,00 Kč 21 925 737,96 Kč 81 %
Bazén-modernizace venkovního bazénu 3515 7 200 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Bazén-rekonstrukce a modernizace 1515 5 000 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Beskydské divadlo, přísp.org. 504 11 973 000,00 Kč Pokles 11 961 189,63 Kč 11 961 189,63 Kč 100 %
Bezpečnostní opatření k přechodům pro chodce 6386 0,00 Kč Navýšení 58 000,00 Kč 58 000,00 Kč 100 %
Civilní nouzové hospodářství-činnost 250 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 27 927,00 Kč 14 %
Cykloopatření Palackého + mobiliář 8385 0,00 Kč Navýšení 2 859 462,95 Kč 2 859 462,95 Kč 100 %
Cyklostezka Nový Jičín-Hostašovice 2386 10 000,00 Kč Navýšení 17 545,00 Kč 17 545,00 Kč 100 %
Čistírna odpadních vod Kojetín sanace svahu 7387 0,00 Kč Navýšení 3 200 000,00 Kč 3 069 547,00 Kč 96 %
Členství města ve svazech a sdruženích 1010 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 178 320,50 Kč 89 %
Dětské hřiątě Bludovice 509 0,00 Kč Navýšení 57 618,00 Kč 57 618,00 Kč 100 %
Dům sester 7518 1 500 000,00 Kč Navýšení 1 608 875,00 Kč 1 321 698,88 Kč 82 %
Hotel Praha-odbor bytový 2518 21 858 200,00 Kč Pokles 6 437 120,00 Kč 5 612 620,37 Kč 87 %
Hückelovy vily 8518 7 000 000,00 Kč Pokles 3 000 000,00 Kč 583 736,50 Kč 19 %
Chata Jičínka 4381 262 000,00 Kč Navýšení 427 000,00 Kč 407 565,23 Kč 95 %
Chodník ®ilina 6.et. Pstruľí potok - ®ivotice opěrná zeď 507 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Chodník a busové zastávky Hřbitovní 508 0,00 Kč Navýšení 652 455,00 Kč 630 788,01 Kč 97 %
Inľenýrské sítě Za ©kolou 539 0,00 Kč Navýšení 106 885,35 Kč 106 885,35 Kč 100 %
Klub seniorů Loučka 3383 63 000,00 Kč 63 000,00 Kč 34 985,00 Kč 56 %
Klub seniorů Nový Jičín 383 288 000,00 Kč 288 000,00 Kč 150 563,22 Kč 52 %
Klub seniorů Straník 2383 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 39 956,00 Kč 77 %
Kompostárna 511 0,00 Kč Navýšení 443 000,00 Kč 264 578,96 Kč 60 %
Komunitní plánování 439 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 144 278,00 Kč 48 %
Kontejnerová stání 7385 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 198 222,00 Kč 99 %
Kultura-ostatní výdaje 1380 580 000,00 Kč Navýšení 731 000,00 Kč 614 485,00 Kč 84 %
Laudonovo nádvoří 2384 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 42 %
Lávka u plynáren 3385 0,00 Kč Navýšení 68 500,00 Kč 65 000,00 Kč 95 %
Městská policie 406 18 987 600,00 Kč Navýšení 19 041 979,00 Kč 18 805 758,98 Kč 99 %
Městská policie-mobily 7406 85 000,00 Kč Navýšení 90 300,00 Kč 90 280,50 Kč 100 %
Městská policie-pevná linka 8406 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 561,50 Kč 88 %
Městské kulturní středisko, přísp.org. 501 19 468 000,00 Kč Navýšení 27 277 009,45 Kč 27 277 009,45 Kč 100 %
Městský rozhlas 513 180 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 77 924,00 Kč 78 %
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Novojičínska 320 0,00 Kč Navýšení 1 656 084,80 Kč 1 087 119,61 Kč 66 %
Most Bludovice u č.p. 105 8386 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 30 250,00 Kč 50 %
MŠ Máj Karla Čapka, přísp.org. 307 3 772 000,00 Kč Navýšení 4 523 382,00 Kč 4 523 382,00 Kč 100 %
MŠ Sady Revoluční, přísp.org. 305 2 796 000,00 Kč Navýšení 2 853 919,30 Kč 2 853 919,30 Kč 100 %
MŠ Trojlístek Máchova, přísp.org. 309 3 251 000,00 Kč Navýšení 3 470 629,30 Kč 3 470 629,30 Kč 100 %
Návštěvnické centrum NJ 1100 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %
Návštěvnické centrum NJ-pevná linka 8000 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 6 461,40 Kč 65 %
Nezařazeno do akcí 0 34 884 850,00 Kč Navýšení 128 875 718,12 Kč 48 572 012,66 Kč 38 %
Odbor bytový ORJ 037 518 79 063 000,00 Kč Pokles 58 598 406,00 Kč 46 745 967,31 Kč 80 %
Odbor dopravy 384 1 303 561,00 Kč 1 303 561,00 Kč 1 295 690,75 Kč 99 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-komunální služby ORJ 139, 141 382 38 727 354,00 Kč Pokles 6 314 636,00 Kč 4 892 923,13 Kč 77 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-ostatní-ORJ 120 92 1 520 000,00 Kč Pokles 920 000,00 Kč 465 742,65 Kč 51 %
Odbor majetku, rozvoje a investic-věcná břemena ORJ 120 2 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 124 400,00 Kč 62 %
Odbor organizační 381 100 047 160,00 Kč Pokles 96 504 771,00 Kč 92 878 543,11 Kč 96 %
Odbor organizační-mobily 7381 150 000,00 Kč Navýšení 152 000,00 Kč 149 921,81 Kč 99 %
Odbor organizační-úsek informatiky 3381 4 421 674,00 Kč 4 421 674,00 Kč 3 546 903,04 Kč 80 %
Odbor územního plánování a stavebního řádu 2388 970 000,00 Kč 970 000,00 Kč 550 500,00 Kč 57 %
Odbor životního prostředí 375 9 981 000,00 Kč Navýšení 10 521 330,00 Kč 7 219 861,65 Kč 69 %
Organizační odbor-pevná linka 8381 80 000,00 Kč Navýšení 81 000,00 Kč 41 525,50 Kč 51 %
Osobní účet zaměstnance (od 2006)-ORJ 019 5381 676 000,00 Kč Navýšení 769 152,00 Kč 751 321,16 Kč 98 %
Ostatní záležitosti kultury-dary jubilantům 380 100 000,00 Kč Pokles 75 000,00 Kč 33 950,00 Kč 45 %
Ostatní záležitosti kultury-vítání občánků 4380 110 000,00 Kč Pokles 100 000,00 Kč 72 863,00 Kč 73 %
Osvětová beseda Straník 502 26 000,00 Kč 26 000,00 Kč 21 961,00 Kč 84 %
Památková péče 2380 490 000,00 Kč Navýšení 601 000,00 Kč 296 591,00 Kč 49 %
Památky mimo seznam-kříźe aj. 3380 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 226 553,38 Kč 74 %
Parkoviątě Revoluční SHELL 503 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 46 000,00 Kč 77 %
Parkoviątě U Jičínky 9384 0,00 Kč Navýšení 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 100 %
Parkoviště MŠ Revoluční 6384 0,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 749 923,33 Kč 94 %
Plynofikace Kojetín 111 300 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Poledník Z© Jubilejní 512 0,00 Kč Navýšení 23 000,00 Kč 3 300,00 Kč 14 %
Požární ochrana-dobrovolná část (Straník) 388 79 600,00 Kč 79 600,00 Kč 79 445,40 Kč 100 %
ProSenior 390 2 047 400,00 Kč Navýšení 2 445 400,00 Kč 1 546 710,93 Kč 63 %
ProSenior-Denní stacionář 1391 460 860,00 Kč Navýšení 586 860,00 Kč 379 593,00 Kč 65 %
ProSenior-mobily 7390 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 6 440,00 Kč 54 %
ProSenior-pevná linka 8390 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 827,00 Kč 41 %
ProSenior-Pohoda 1393 1 123 800,00 Kč Navýšení 1 182 800,00 Kč 784 051,80 Kč 66 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2390 2 747 000,00 Kč Navýšení 3 741 000,00 Kč 2 641 240,00 Kč 71 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2391 601 250,00 Kč Navýšení 753 250,00 Kč 648 324,00 Kč 86 %
ProSenior-přímé mzdové náklady s UZ13305 2393 2 050 200,00 Kč Navýšení 2 679 200,00 Kč 2 685 040,00 Kč 100 %
Přechod pro chodce Bludovice M© 7386 0,00 Kč Navýšení 815 000,00 Kč 814 985,32 Kč 100 %
Přechod pro chodce M© Smetanovy sady 3386 0,00 Kč Navýšení 1 148 000,00 Kč 1 127 381,43 Kč 98 %
Přechod pro chodce Suvorovova 5386 0,00 Kč Navýšení 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 100 %
Přechody pro chodce Tyrąova, Slovanská, gen. Hµaďo 4386 0,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 68 000,00 Kč 100 %
Psí útulek 6382 0,00 Kč Navýšení 140 000,00 Kč 139 375,10 Kč 100 %
Regenerace panelových sídlišť-Bezručova, Riegrova 527 9 000 000,00 Kč Pokles 5 864 051,18 Kč 5 864 051,18 Kč 100 %
Rekonstrukce obřadní síně 1389 0,00 Kč Navýšení 80 000,00 Kč 78 450,00 Kč 98 %
Rekonstrukce střechy a fasády Divadelní 1 1386 0,00 Kč Navýšení 7 940 000,00 Kč 5 788 632,62 Kč 73 %
Rezerva pro ZŠ 400 500 000,00 Kč Navýšení 517 942,27 Kč 330 784,75 Kč 64 %
Rondel gen. Hµaďo - K Nemocnici 4385 0,00 Kč Navýšení 108 000,00 Kč 50 747,40 Kč 47 %
Roząíření průmyslové zóny 538 0,00 Kč Navýšení 1 500 000,00 Kč 180 795,00 Kč 12 %
RUSTY/S-vzájemný zápočet pohledávek a závazků 71 0,00 Kč Navýšení 867 866,00 Kč 867 865,90 Kč 100 %
Sociálně právní ochrana dětí-org. 1385 5 488 760,00 Kč Navýšení 5 788 981,00 Kč 5 249 707,65 Kč 91 %
Správa v oblasti krizového řízení 251 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Středisko volného času FOKUS, přísp.org. 350 1 934 000,00 Kč Navýšení 2 025 740,19 Kč 2 025 740,19 Kč 100 %
Technické sluźby města NJ, přísp.org. 517 71 575 000,00 Kč Pokles 66 516 025,64 Kč 66 461 415,64 Kč 100 %
Tělovýchovná činnost 410 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 15 839,00 Kč 26 %
Veřejná podpora-estetizace I. 1050 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 350 200,00 Kč 88 %
Veřejné osvětlení Beskydská 534 0,00 Kč Navýšení 543 183,20 Kč 532 042,80 Kč 98 %
Veřejné osvětlení Bludovice 530 0,00 Kč Navýšení 60 000,00 Kč 36 138,40 Kč 60 %
Veřejné osvětlení Divadelní 531 0,00 Kč Navýšení 1 391 415,80 Kč 1 391 415,80 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Hřbitovní 533 0,00 Kč Navýšení 69 575,00 Kč 69 575,00 Kč 100 %
Veřejné osvětlení Kojetín Čer»ák 536 0,00 Kč Navýšení 134 116,00 Kč 117 488,40 Kč 88 %
Veřejné osvětlení Luční 535 0,00 Kč Navýšení 801 710,00 Kč 735 724,66 Kč 92 %
Veřejné osvětlení Revoluční 532 0,00 Kč Navýšení 460 000,00 Kč 457 928,67 Kč 100 %
Veřejné osvětlení U Zahrad, Za ©kolou 537 0,00 Kč Navýšení 300 000,00 Kč 309 988,12 Kč 103 %
Veřejné podpory-individuální žádosti 1180 650 000,00 Kč Navýšení 6 424 735,00 Kč 6 092 998,72 Kč 95 %
Veřejné podpory-oblast kulturní-celoroční činnost 1121 750 000,00 Kč 750 000,00 Kč 742 600,00 Kč 99 %
Veřejné podpory-oblast kulturní-jednorázové akce 1122 250 000,00 Kč Pokles 162 000,00 Kč 160 100,00 Kč 99 %
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost 1111 180 000,00 Kč Pokles 153 700,00 Kč 153 700,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast sociální-dle z.o soc.službách 1113 3 995 000,00 Kč Pokles 3 772 825,00 Kč 3 772 825,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast sociální-domácí hospicová péče 1115 200 000,00 Kč Navýšení 260 045,00 Kč 100 000,00 Kč 38 %
Veřejné podpory-oblast sociální-jednorázové akce 1112 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 169 500,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast sociální-pobyt v soc.zařízeních 1114 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast sportu-děti a mládež 1132 5 000 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 4 983 200,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast sportu-jednorázové akce 1133 200 000,00 Kč Pokles 185 000,00 Kč 164 500,00 Kč 89 %
Veřejné podpory-oblast sportu-provoz, údržba a oprava sportovišť 1134 6 000 000,00 Kč Pokles 5 509 000,00 Kč 5 509 000,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast sportu-sportovci nad 20 let 1131 2 800 000,00 Kč Pokles 1 790 100,00 Kč 1 790 100,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast volnočasu-celoroční činnost 1141 500 000,00 Kč Pokles 476 500,00 Kč 476 500,00 Kč 100 %
Veřejné podpory-oblast volnočasu-jednorázové akce 1142 100 000,00 Kč Pokles 60 160,00 Kč 55 900,00 Kč 93 %
Veřejné podpory-zachování a obnova kultur.památek 1150 500 000,00 Kč Pokles 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 100 %
Vodní hospodářství - ORJ 102, 141 387 7 160 000,00 Kč Pokles 1 945 000,00 Kč 1 439 740,88 Kč 74 %
Výletní lokalita Čer»ák 6385 0,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
Výstavba a opravy místních komunikací - ORJ 110 386 26 560 000,00 Kč Pokles 10 545 000,00 Kč 10 226 228,35 Kč 97 %
Zimní stadion NJ 522 7 745 000,00 Kč Navýšení 9 063 682,00 Kč 8 556 910,12 Kč 94 %
Značení orien.a info.zařízení tur.atraktivity 1104 0,00 Kč Navýšení 998,00 Kč 998,00 Kč 100 %
ZŠ a MŠ Jubilejní, přísp.org. 321 14 877 000,00 Kč Pokles 9 247 102,67 Kč 9 247 102,67 Kč 100 %
ZŠ Komenského 66, přísp.org. 322 4 619 000,00 Kč Navýšení 5 324 219,08 Kč 5 324 219,08 Kč 100 %
ZŠ Komenského 68, přísp.org. 323 5 911 000,00 Kč Navýšení 5 972 355,28 Kč 5 972 355,28 Kč 100 %
ZŠ Tyršova, přísp.org. 325 15 839 000,00 Kč Pokles 13 940 442,38 Kč 13 940 442,38 Kč 100 %
Celkem 607 845 269,00 Kč Navýšení 647 635 800,59 Kč 524 334 982,12 Kč 81 %