Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Nezařazeno do akcí (ORG 0) / 2017

Název:
Nezařazeno do akcí (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 416 022 966,00 Kč Navýšení 438 711 225,92 Kč 431 479 328,73 Kč 98 %
výdaje 34 884 850,00 Kč Navýšení 128 875 718,12 Kč 48 572 012,66 Kč 38 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 534 000,00 Kč Navýšení 8 213 647,00 Kč 7 910 819,00 Kč 96 %
Civilní připravenost na krizové stavy 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 55 316,09 Kč 73 %
Doprava 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 68 918,00 Kč 22 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 870 000,00 Kč 1 870 000,00 Kč 1 684 623,00 Kč 90 %
Požární ochrana 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 608 000,00 Kč Pokles 1 079 779,00 Kč 1 110 916,00 Kč 103 %
Veřejná správa 8 686 350,00 Kč Navýšení 9 271 336,50 Kč 8 529 136,20 Kč 92 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 364 047,10 Kč 77 %
Vodní hospodářství 955 000,00 Kč Pokles 652 000,00 Kč 268 218,45 Kč 41 %
Všeobecná pokladní správa 18 850 000,00 Kč Navýšení 105 402 994,62 Kč 27 050 057,82 Kč 26 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 364 047,10 Kč 77 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 112 150,00 Kč 71 %
9 Obecní živnostenský úřad 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 112 150,00 Kč 71 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 959,00 Kč 62 %
9 Obecní živnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 959,00 Kč 62 %
5168 Služby zpracování dat 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní živnostenský úřad 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 231 000,00 Kč 231 000,00 Kč 193 613,10 Kč 84 %
9 Obecní živnostenský úřad 231 000,00 Kč 231 000,00 Kč 193 613,10 Kč 84 %
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
9 Obecní živnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 38 325,00 Kč 74 %
9 Obecní živnostenský úřad 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 38 325,00 Kč 74 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 58 700,00 Kč 37 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 52 000,00 Kč 87 %
741 Odbor finanční 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 52 000,00 Kč 87 %
6349 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6 700,00 Kč 7 %
741 Odbor finanční 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6 700,00 Kč 7 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 218,00 Kč 7 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 218,00 Kč 7 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 218,00 Kč 7 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 955 000,00 Kč Pokles 652 000,00 Kč 268 218,45 Kč 41 %
5169 Nákup ostatních služeb 314 000,00 Kč 314 000,00 Kč 234 175,24 Kč 75 %
741 Odbor finanční 314 000,00 Kč 314 000,00 Kč 234 175,24 Kč 75 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 641 000,00 Kč Pokles 338 000,00 Kč 34 043,21 Kč 10 %
741 Odbor finanční 641 000,00 Kč Pokles 338 000,00 Kč 34 043,21 Kč 10 %
3341 Rozhlas a televize 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 679 722,00 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 679 722,00 Kč 91 %
9 Obecní živnostenský úřad 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 679 722,00 Kč 91 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 901,00 Kč 25 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 901,00 Kč 25 %
9 Obecní živnostenský úřad 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 901,00 Kč 25 %
3613 Nebytové hospodářství 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 101 583,00 Kč 78 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 101 583,00 Kč 78 %
528 Odbor sociálních věcí 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 101 583,00 Kč 78 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400 000,00 Kč Navýšení 406 062,00 Kč 135 651,00 Kč 33 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 6 062,00 Kč 6 062,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 6 062,00 Kč 6 062,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 9 680,00 Kč 48 %
741 Odbor finanční 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 9 680,00 Kč 48 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 105 729,00 Kč 28 %
741 Odbor finanční 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 105 729,00 Kč 28 %
6130 Pozemky 0,00 Kč 0,00 Kč 14 180,00 Kč - - - -
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 14 180,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 168 000,00 Kč Pokles 167 779,00 Kč 132 300,00 Kč 79 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 132 300,00 Kč 80 %
528 Odbor sociálních věcí 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 132 300,00 Kč 80 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Pokles 2 779,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč Pokles 2 779,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 528 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 151 224,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 528 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 151 224,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 528 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 151 224,00 Kč - - - -
4341 Sociál.pomoc os. v hmot.nouzi a obč.soc.nepřizp. 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 392,00 Kč 54 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 392,00 Kč 54 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 392,00 Kč 54 %
5212 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 55 316,09 Kč 73 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 540,69 Kč 82 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 540,69 Kč 82 %
5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 34 775,40 Kč 87 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 34 775,40 Kč 87 %
5171 Opravy a udržování 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5511 Požární ochrana-profesionální část 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 %
6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 4 988 400,00 Kč 4 988 400,00 Kč 4 908 476,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 477,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 477,00 Kč 50 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 910 000,00 Kč Pokles 3 906 354,00 Kč 3 901 847,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 3 910 000,00 Kč Pokles 3 906 354,00 Kč 3 901 847,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 585 000,00 Kč 585 000,00 Kč 541 967,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 585 000,00 Kč 585 000,00 Kč 541 967,00 Kč 93 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 351 900,00 Kč Navýšení 355 546,00 Kč 355 546,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 351 900,00 Kč Navýšení 355 546,00 Kč 355 546,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 666,00 Kč 44 %
19 Odbor organizační 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 666,00 Kč 44 %
5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 254,00 Kč 3 %
19 Odbor organizační 13 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 254,00 Kč 3 %
5169 Nákup ostatních služeb 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 359,00 Kč 54 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 359,00 Kč 54 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 929,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 929,00 Kč 90 %
5176 Účastnické poplatky na konference 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 100,00 Kč 78 %
19 Odbor organizační 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 100,00 Kč 78 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30 000,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 33 000,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 33 000,00 Kč 94 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 331,00 Kč 89 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 331,00 Kč 89 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 598 004,00 Kč 595 755,50 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč 0,00 Kč 12 601,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 12 601,00 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 0,00 Kč Navýšení 1 906,00 Kč 5 108,00 Kč 268 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 1 906,00 Kč 5 108,00 Kč 268 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 17 775,00 Kč 384 515,00 Kč 2163 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 17 775,00 Kč 384 515,00 Kč 2163 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 17 325,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 17 325,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč 0,00 Kč 6 237,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 6 237,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 Kč Navýšení 653,00 Kč 1 744,00 Kč 267 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 653,00 Kč 1 744,00 Kč 267 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 6 973,00 Kč 6 973,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 6 973,00 Kč 6 973,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 Kč 0,00 Kč 1 233,40 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 1 233,40 Kč - - - -
5161 Služby pošt 0,00 Kč Navýšení 63 836,50 Kč 63 836,50 Kč 100 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 63 836,50 Kč 63 836,50 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč 0,00 Kč 202,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 202,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 0,00 Kč Navýšení 51 016,00 Kč 60 920,00 Kč 119 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 51 016,00 Kč 60 920,00 Kč 119 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 35 841,00 Kč 35 060,60 Kč 98 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 35 841,00 Kč 35 060,60 Kč 98 %
5901 Nespecifikované rezervy 0,00 Kč Navýšení 420 003,50 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 420 003,50 Kč 0,00 Kč 0 %
6118 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 338,70 Kč 101 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 338,70 Kč 101 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 338,70 Kč 101 %
6171 Činnost místní správy 3 697 950,00 Kč Pokles 3 654 932,50 Kč 2 994 566,00 Kč 82 %
5019 Ostatní platy 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 36 600,00 Kč Pokles 33 600,00 Kč 13 684,00 Kč 41 %
19 Odbor organizační 36 600,00 Kč Pokles 33 600,00 Kč 13 684,00 Kč 41 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 Kč Navýšení 199 134,50 Kč 58 720,00 Kč 29 %
741 Odbor finanční 150 000,00 Kč Navýšení 199 134,50 Kč 58 720,00 Kč 29 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 765 350,00 Kč Pokles 1 742 198,00 Kč 1 420 700,00 Kč 82 %
19 Odbor organizační 1 765 350,00 Kč Pokles 1 742 198,00 Kč 1 420 700,00 Kč 82 %
5175 Pohoštění 65 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 66 166,00 Kč 97 %
19 Odbor organizační 65 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 66 166,00 Kč 97 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 688 000,00 Kč 688 000,00 Kč 618 050,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 688 000,00 Kč 688 000,00 Kč 618 050,00 Kč 90 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 646,00 Kč 182 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 646,00 Kč 182 %
5194 Věcné dary 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 700,00 Kč 88 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 700,00 Kč 88 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 300,00 Kč 30 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 300,00 Kč 30 %
5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 869 000,00 Kč Pokles 799 000,00 Kč 795 600,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 869 000,00 Kč Pokles 799 000,00 Kč 795 600,00 Kč 100 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč Pokles 330 000,00 Kč 308 051,03 Kč 93 %
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč Navýšení 2,00 Kč 0,23 Kč 12 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 2,00 Kč 0,23 Kč 12 %
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0,00 Kč Navýšení 625,00 Kč 625,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 625,00 Kč 625,00 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 350 000,00 Kč Pokles 329 373,00 Kč 307 425,80 Kč 93 %
741 Odbor finanční 350 000,00 Kč Pokles 329 373,00 Kč 307 425,80 Kč 93 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 066 131,00 Kč 82 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 1 046 403,00 Kč 84 %
19 Odbor organizační 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 1 046 403,00 Kč 84 %
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 19 728,00 Kč 39 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 19 728,00 Kč 39 %
6399 Ostatní finanční operace 12 000 000,00 Kč Navýšení 29 233 550,00 Kč 25 500 179,00 Kč 87 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 000 000,00 Kč Pokles 5 000 000,00 Kč 1 266 629,00 Kč 25 %
741 Odbor finanční 12 000 000,00 Kč Pokles 5 000 000,00 Kč 1 266 629,00 Kč 25 %
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 200 000,00 Kč Navýšení 74 376 244,83 Kč 12 497,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 5 200 000,00 Kč Navýšení 74 376 244,83 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 200 000,00 Kč Pokles 84 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 5 000 000,00 Kč Navýšení 74 292 244,83 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 34 884 850,00 Kč Navýšení 128 875 718,12 Kč 48 572 012,66 Kč 38 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (Nezařazeno do akcí), Paragraf 6114 (Volby do Parlamentu ČR), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
TIP OFFICE 111 s.r.o.ARES 6 537,00 Kč
Papírenské potřeby pro Volby 2017. 4343 26.10.2017 6 537,00 Kč
TONERSYSTEM s.r.o.ARES 436,00 Kč
Tonery do tiskárny 2 ks - volby PS. 4161 13.10.2017 436,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 6 973,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 0,00 Kč 12 601,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 12 601,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 17 906,00 Kč 12 585,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 74,00 Kč 0 % 3 558,00 Kč 20 % 318,00 Kč 22 % 1 616,00 Kč 31 % 213,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 222,00 Kč 34 % 255,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 3 605,00 Kč 55 % 2 724,00 Kč 70 %
5021 Ostatní osobn.. 17 775,00 Kč 384 515,00 Kč 2163 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 17 775,00 Kč 100 % 366 740,00 Kč 2163 % 0,00 Kč 2163 %
5023 Odměny členů .. 3 906 354,00 Kč 3 901 847,00 Kč 100 % 313 516,00 Kč 8 % 324 400,00 Kč 16 % 324 400,00 Kč 25 % 327 106,00 Kč 33 % 326 628,00 Kč 41 % 326 628,00 Kč 50 % 326 628,00 Kč 58 % 326 029,00 Kč 66 % 326 628,00 Kč 75 % 326 628,00 Kč 83 % 326 628,00 Kč 92 % 326 628,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 585 000,00 Kč 559 292,00 Kč 96 % 43 418,00 Kč 7 % 45 009,00 Kč 15 % 45 059,00 Kč 23 % 45 009,00 Kč 31 % 45 009,00 Kč 38 % 46 134,00 Kč 46 % 45 309,00 Kč 54 % 45 109,00 Kč 62 % 45 059,00 Kč 69 % 45 209,00 Kč 77 % 63 609,00 Kč 88 % 45 359,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojis.. 355 546,00 Kč 361 783,00 Kč 102 % 28 342,00 Kč 8 % 29 261,00 Kč 16 % 29 315,00 Kč 24 % 29 666,00 Kč 33 % 29 677,00 Kč 41 % 29 921,00 Kč 50 % 29 947,00 Kč 58 % 30 037,00 Kč 66 % 29 748,00 Kč 75 % 29 964,00 Kč 83 % 36 157,00 Kč 93 % 29 748,00 Kč 102 %
5039 Ostatní povin.. 7 653,00 Kč 4 410,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 26,00 Kč 0 % 1 285,00 Kč 17 % 108,00 Kč 19 % 595,00 Kč 26 % 73,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 76,00 Kč 28 % 87,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 1 231,00 Kč 45 % 929,00 Kč 58 %
5041 Odměny za uži.. 178 000,00 Kč 117 051,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 400,00 Kč 6 % 101 750,00 Kč 63 % 2 173,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 218,00 Kč 64 % 2 510,00 Kč 66 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 33 973,00 Kč 22 324,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 993,00 Kč 6 % 9 465,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 494,00 Kč 35 % 3 399,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 6 973,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5141 Úroky vlastní 2,00 Kč 0,23 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,03 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,20 Kč 12 %
5149 Ostatní úroky.. 625,00 Kč 625,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 625,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 0,00 Kč 1 233,40 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 233,40 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 63 836,50 Kč 63 836,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 63 836,50 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 0,00 Kč 202,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 202,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5163 Služby peněžn.. 1 579 373,00 Kč 1 353 828,80 Kč 86 % 19 505,29 Kč 1 % 29 645,64 Kč 3 % 308 845,12 Kč 23 % 28 200,80 Kč 24 % 25 153,79 Kč 26 % 26 933,18 Kč 28 % 53 472,47 Kč 31 % 181 860,36 Kč 43 % 312 522,08 Kč 62 % 19 583,59 Kč 64 % 290 254,60 Kč 82 % 57 851,88 Kč 86 %
5164 Nájemné 84 616,00 Kč 74 604,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 70 704,00 Kč 85 % 2 900,00 Kč 88 %
5166 Konzultační, .. 355 196,50 Kč 75 000,00 Kč 21 % 1 210,00 Kč 0 % 6 690,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 3 642,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 24 200,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 29 040,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 10 218,00 Kč 21 %
5167 Služby školen.. 8 000,00 Kč 254,00 Kč 3 % 254,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
5168 Služby zpraco.. 28 000,00 Kč 20 540,69 Kč 73 % 5 196,85 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 5 029,23 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 5 353,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 4 961,61 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5169 Nákup ostatní.. 4 489 539,00 Kč 3 911 909,04 Kč 87 % 137 104,00 Kč 3 % 340 501,00 Kč 11 % 348 097,00 Kč 18 % 454 048,81 Kč 29 % 346 938,60 Kč 36 % 533 360,91 Kč 48 % 461 964,00 Kč 58 % 476 587,80 Kč 69 % 167 725,00 Kč 73 % 200 598,60 Kč 77 % 109 542,81 Kč 80 % 335 440,51 Kč 87 %
5171 Opravy a udrž.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 8 000,00 Kč 4 359,00 Kč 54 % 1 085,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 346,00 Kč 18 % 773,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 84,00 Kč 29 % 612,00 Kč 36 % 913,00 Kč 48 % 84,00 Kč 49 % 252,00 Kč 52 % 210,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5175 Pohoštění 118 000,00 Kč 111 095,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 5 766,00 Kč 5 % 10 042,00 Kč 13 % 45 111,00 Kč 52 % 593,00 Kč 52 % 9 265,00 Kč 60 % 2 968,00 Kč 62 % 835,00 Kč 63 % 14 267,00 Kč 75 % 4 106,00 Kč 79 % 12 573,00 Kč 89 % 5 569,00 Kč 94 %
5176 Účastnické po.. 4 000,00 Kč 3 100,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 100,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5179 Ostatní nákup.. 723 000,00 Kč 651 050,00 Kč 90 % 2 800,00 Kč 0 % 1 400,00 Kč 1 % 3 600,00 Kč 1 % 5 400,00 Kč 2 % 5 400,00 Kč 3 % 288 150,00 Kč 42 % 11 800,00 Kč 44 % 12 400,00 Kč 46 % 7 000,00 Kč 47 % 10 400,00 Kč 48 % 287 500,00 Kč 88 % 15 200,00 Kč 90 %
5192 Poskytnuté ne.. 152 000,00 Kč 114 909,00 Kč 76 % 9 994,00 Kč 7 % 375,00 Kč 7 % 19 564,00 Kč 20 % 11 111,00 Kč 27 % 18 861,00 Kč 39 % 1 137,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 27 981,00 Kč 59 % 8 867,00 Kč 64 % 9 925,00 Kč 71 % -6 384,00 Kč 67 % 13 478,00 Kč 76 %
5194 Věcné dary 47 779,00 Kč 41 031,00 Kč 86 % 2 945,00 Kč 6 % 882,00 Kč 8 % 410,00 Kč 9 % 938,00 Kč 11 % 8 888,00 Kč 29 % 3 356,00 Kč 36 % 10 000,00 Kč 57 % 520,00 Kč 58 % 227,00 Kč 59 % 1 655,00 Kč 62 % 10 940,00 Kč 85 % 270,00 Kč 86 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 36 067,00 Kč - - - - -23 570,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5229 Ostatní neinv.. 52 000,00 Kč 38 325,00 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 38 325,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5323 Neinvestiční .. 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 822 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5329 Ostatní neinv.. 398 000,00 Kč 86 043,21 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 078,19 Kč 2 % 52 000,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 8 699,93 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 8 321,67 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 7 943,42 Kč 22 %
5362 Platby daní a.. 5 381 000,00 Kč 1 372 658,00 Kč 26 % 37 399,00 Kč 1 % 393 848,00 Kč 8 % 28 040,00 Kč 9 % 9 586,00 Kč 9 % 7 462,00 Kč 9 % 103 700,00 Kč 11 % -4 722,00 Kč 11 % 1 722 687,00 Kč 43 % -83 932,00 Kč 41 % -310 176,00 Kč 35 % -411 237,00 Kč 28 % -119 997,00 Kč 26 %
5364 Vratky veřejn.. 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 % 163 199,79 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5365 Výdaje z fina.. 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 24 233 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5429 Ostatní náhra.. 50 000,00 Kč 19 728,00 Kč 39 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 575,00 Kč 11 % 5 000,00 Kč 21 % 4 153,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 5 000,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 799 000,00 Kč 795 600,00 Kč 100 % 61 750,00 Kč 8 % 62 200,00 Kč 16 % 70 975,00 Kč 24 % 62 775,00 Kč 32 % 68 625,00 Kč 41 % 74 625,00 Kč 50 % 66 125,00 Kč 58 % 64 625,00 Kč 67 % 60 475,00 Kč 74 % 68 475,00 Kč 83 % 67 975,00 Kč 91 % 66 975,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 74 796 248,33 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 673 585,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6130 Pozemky 0,00 Kč 14 180,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 14 180,00 Kč - - - -
6339 Ostatní inves.. 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 529 961,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6349 Ostatní inves.. 100 000,00 Kč 6 700,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 53 950,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % -47 250,00 Kč 7 %
Celkem 128 875 718,12 Kč 48 572 012,66 Kč 38 % 827 718,93 Kč 1 % 1 240 077,67 Kč 1 % 33 145 816,31 Kč 26 % 1 064 819,84 Kč 1 % 910 936,39 Kč 1 % 1 562 283,02 Kč 1 % 1 090 273,47 Kč 1 % 4 423 242,16 Kč 3 % 897 333,75 Kč 1 % 1 292 369,80 Kč 1 % 1 346 464,31 Kč 1 % 770 677,01 Kč 1 %