Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Nezařazeno do akcí (ORG 0) / 2017

Název:
Nezařazeno do akcí (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 416 022 966,00 Kč Navýšení 438 711 225,92 Kč 431 479 328,73 Kč 98 %
výdaje 34 884 850,00 Kč Navýšení 128 875 718,12 Kč 48 572 012,66 Kč 38 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 534 000,00 Kč Navýšení 8 213 647,00 Kč 7 910 819,00 Kč 96 %
Civilní připravenost na krizové stavy 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 55 316,09 Kč 73 %
Doprava 310 000,00 Kč 310 000,00 Kč 68 918,00 Kč 22 %
Kultura a sdělovací prostředky 1 870 000,00 Kč 1 870 000,00 Kč 1 684 623,00 Kč 90 %
Požární ochrana 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 1 608 000,00 Kč Pokles 1 079 779,00 Kč 1 110 916,00 Kč 103 %
Veřejná správa 8 686 350,00 Kč Navýšení 9 271 336,50 Kč 8 529 136,20 Kč 92 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 364 047,10 Kč 77 %
Vodní hospodářství 955 000,00 Kč Pokles 652 000,00 Kč 268 218,45 Kč 41 %
Všeobecná pokladní správa 18 850 000,00 Kč Navýšení 105 402 994,62 Kč 27 050 057,82 Kč 26 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 364 047,10 Kč 77 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 112 150,00 Kč 71 %
9 Obecní živnostenský úřad 158 000,00 Kč 158 000,00 Kč 112 150,00 Kč 71 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 959,00 Kč 62 %
9 Obecní živnostenský úřad 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč 9 959,00 Kč 62 %
5168 Služby zpracování dat 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
9 Obecní živnostenský úřad 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 231 000,00 Kč 231 000,00 Kč 193 613,10 Kč 84 %
9 Obecní živnostenský úřad 231 000,00 Kč 231 000,00 Kč 193 613,10 Kč 84 %
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
9 Obecní živnostenský úřad 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 38 325,00 Kč 74 %
9 Obecní živnostenský úřad 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč 38 325,00 Kč 74 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 58 700,00 Kč 37 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 52 000,00 Kč 87 %
741 Odbor finanční 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 52 000,00 Kč 87 %
6349 Ostatní investiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6 700,00 Kč 7 %
741 Odbor finanční 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 6 700,00 Kč 7 %
2223 Bezpečnost silničního provozu 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 218,00 Kč 7 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 218,00 Kč 7 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč 10 218,00 Kč 7 %
2321 Odvádění a čištění odpad.vod a nakládání s kaly 955 000,00 Kč Pokles 652 000,00 Kč 268 218,45 Kč 41 %
5169 Nákup ostatních služeb 314 000,00 Kč 314 000,00 Kč 234 175,24 Kč 75 %
741 Odbor finanční 314 000,00 Kč 314 000,00 Kč 234 175,24 Kč 75 %
5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 641 000,00 Kč Pokles 338 000,00 Kč 34 043,21 Kč 10 %
741 Odbor finanční 641 000,00 Kč Pokles 338 000,00 Kč 34 043,21 Kč 10 %
3341 Rozhlas a televize 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 679 722,00 Kč 91 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 679 722,00 Kč 91 %
9 Obecní živnostenský úřad 1 850 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 1 679 722,00 Kč 91 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 901,00 Kč 25 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 901,00 Kč 25 %
9 Obecní živnostenský úřad 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 4 901,00 Kč 25 %
3613 Nebytové hospodářství 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
3632 Pohřebnictví 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 101 583,00 Kč 78 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 101 583,00 Kč 78 %
528 Odbor sociálních věcí 130 000,00 Kč 130 000,00 Kč 101 583,00 Kč 78 %
3634 Lokální zásobování teplem 0,00 Kč Navýšení 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0,00 Kč Navýšení 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 %
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 400 000,00 Kč Navýšení 406 062,00 Kč 135 651,00 Kč 33 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0,00 Kč Navýšení 6 062,00 Kč 6 062,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 6 062,00 Kč 6 062,00 Kč 100 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 9 680,00 Kč 48 %
741 Odbor finanční 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 9 680,00 Kč 48 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 105 729,00 Kč 28 %
741 Odbor finanční 380 000,00 Kč 380 000,00 Kč 105 729,00 Kč 28 %
6130 Pozemky 0,00 Kč 0,00 Kč 14 180,00 Kč - - - -
120 Odbor majetku, rozvoje a investic – majetkoprávní záležitosti 0,00 Kč 0,00 Kč 14 180,00 Kč - - - -
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 168 000,00 Kč Pokles 167 779,00 Kč 132 300,00 Kč 79 %
5169 Nákup ostatních služeb 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 132 300,00 Kč 80 %
528 Odbor sociálních věcí 165 000,00 Kč 165 000,00 Kč 132 300,00 Kč 80 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Pokles 2 779,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 3 000,00 Kč Pokles 2 779,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 528 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 151 224,00 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 528 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 151 224,00 Kč - - - -
528 Odbor sociálních věcí 528 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 151 224,00 Kč - - - -
4341 Sociál.pomoc os. v hmot.nouzi a obč.soc.nepřizp. 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
4374 Azylové domy,nízkoprah.denní centra a noclehárny 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
5323 Neinvestiční transfery krajům 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
528 Odbor sociálních věcí 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 %
4399 Ost.zál.sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 392,00 Kč 54 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 392,00 Kč 54 %
528 Odbor sociálních věcí 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 392,00 Kč 54 %
5212 Ochrana obyvatelstva 76 000,00 Kč 76 000,00 Kč 55 316,09 Kč 73 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 540,69 Kč 82 %
19 Odbor organizační 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 20 540,69 Kč 82 %
5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 34 775,40 Kč 87 %
19 Odbor organizační 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 34 775,40 Kč 87 %
5171 Opravy a udržování 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5511 Požární ochrana-profesionální část 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 %
6339 Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 1 525 500,00 Kč Navýšení 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 4 988 400,00 Kč 4 988 400,00 Kč 4 908 476,00 Kč 98 %
5019 Ostatní platy 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 477,00 Kč 50 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 7 477,00 Kč 50 %
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 3 910 000,00 Kč Pokles 3 906 354,00 Kč 3 901 847,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 3 910 000,00 Kč Pokles 3 906 354,00 Kč 3 901 847,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 585 000,00 Kč 585 000,00 Kč 541 967,00 Kč 93 %
19 Odbor organizační 585 000,00 Kč 585 000,00 Kč 541 967,00 Kč 93 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 351 900,00 Kč Navýšení 355 546,00 Kč 355 546,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 351 900,00 Kč Navýšení 355 546,00 Kč 355 546,00 Kč 100 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 666,00 Kč 44 %
19 Odbor organizační 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 2 666,00 Kč 44 %
5167 Služby školení a vzdělávání 13 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 254,00 Kč 3 %
19 Odbor organizační 13 000,00 Kč Pokles 8 000,00 Kč 254,00 Kč 3 %
5169 Nákup ostatních služeb 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 500,00 Kč 500,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 359,00 Kč 54 %
19 Odbor organizační 8 000,00 Kč 8 000,00 Kč 4 359,00 Kč 54 %
5175 Pohoštění 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 929,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 44 929,00 Kč 90 %
5176 Účastnické poplatky na konference 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 100,00 Kč 78 %
19 Odbor organizační 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 100,00 Kč 78 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 30 000,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 33 000,00 Kč 94 %
19 Odbor organizační 30 000,00 Kč Navýšení 35 000,00 Kč 33 000,00 Kč 94 %
5194 Věcné dary 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 331,00 Kč 89 %
19 Odbor organizační 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 13 331,00 Kč 89 %
6114 Volby do Parlamentu ČR 0,00 Kč Navýšení 598 004,00 Kč 595 755,50 Kč 100 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0,00 Kč 0,00 Kč 12 601,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 12 601,00 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 0,00 Kč Navýšení 1 906,00 Kč 5 108,00 Kč 268 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 1 906,00 Kč 5 108,00 Kč 268 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 Kč Navýšení 17 775,00 Kč 384 515,00 Kč 2163 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 17 775,00 Kč 384 515,00 Kč 2163 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0,00 Kč 0,00 Kč 17 325,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 17 325,00 Kč - - - -
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00 Kč 0,00 Kč 6 237,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 6 237,00 Kč - - - -
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 0,00 Kč Navýšení 653,00 Kč 1 744,00 Kč 267 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 653,00 Kč 1 744,00 Kč 267 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 Kč Navýšení 6 973,00 Kč 6 973,00 Kč 100 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 6 973,00 Kč 6 973,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 Kč 0,00 Kč 1 233,40 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 1 233,40 Kč - - - -
5161 Služby pošt 0,00 Kč Navýšení 63 836,50 Kč 63 836,50 Kč 100 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 63 836,50 Kč 63 836,50 Kč 100 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 0,00 Kč 0,00 Kč 202,00 Kč - - - -
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč 0,00 Kč 202,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 0,00 Kč Navýšení 51 016,00 Kč 60 920,00 Kč 119 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 51 016,00 Kč 60 920,00 Kč 119 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 35 841,00 Kč 35 060,60 Kč 98 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 35 841,00 Kč 35 060,60 Kč 98 %
5901 Nespecifikované rezervy 0,00 Kč Navýšení 420 003,50 Kč 0,00 Kč 0 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 420 003,50 Kč 0,00 Kč 0 %
6118 Volba prezidenta republiky 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 338,70 Kč 101 %
5169 Nákup ostatních služeb 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 338,70 Kč 101 %
317 Odbor správních činností – úsek OP, CD a evidence obyvatel 0,00 Kč Navýšení 30 000,00 Kč 30 338,70 Kč 101 %
6171 Činnost místní správy 3 697 950,00 Kč Pokles 3 654 932,50 Kč 2 994 566,00 Kč 82 %
5019 Ostatní platy 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5164 Nájemné 36 600,00 Kč Pokles 33 600,00 Kč 13 684,00 Kč 41 %
19 Odbor organizační 36 600,00 Kč Pokles 33 600,00 Kč 13 684,00 Kč 41 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 Kč Navýšení 199 134,50 Kč 58 720,00 Kč 29 %
741 Odbor finanční 150 000,00 Kč Navýšení 199 134,50 Kč 58 720,00 Kč 29 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 765 350,00 Kč Pokles 1 742 198,00 Kč 1 420 700,00 Kč 82 %
19 Odbor organizační 1 765 350,00 Kč Pokles 1 742 198,00 Kč 1 420 700,00 Kč 82 %
5175 Pohoštění 65 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 66 166,00 Kč 97 %
19 Odbor organizační 65 000,00 Kč Navýšení 68 000,00 Kč 66 166,00 Kč 97 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 688 000,00 Kč 688 000,00 Kč 618 050,00 Kč 90 %
19 Odbor organizační 688 000,00 Kč 688 000,00 Kč 618 050,00 Kč 90 %
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 646,00 Kč 182 %
313 Odbor správních činností – úsek správních deliktů 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 3 646,00 Kč 182 %
5194 Věcné dary 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 700,00 Kč 88 %
19 Odbor organizační 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 17 700,00 Kč 88 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 300,00 Kč 30 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 1 000,00 Kč 300,00 Kč 30 %
5492 Dary obyvatelstvu 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
19 Odbor organizační 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 869 000,00 Kč Pokles 799 000,00 Kč 795 600,00 Kč 100 %
19 Odbor organizační 869 000,00 Kč Pokles 799 000,00 Kč 795 600,00 Kč 100 %
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 350 000,00 Kč Pokles 330 000,00 Kč 308 051,03 Kč 93 %
5141 Úroky vlastní 0,00 Kč Navýšení 2,00 Kč 0,23 Kč 12 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 2,00 Kč 0,23 Kč 12 %
5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 0,00 Kč Navýšení 625,00 Kč 625,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 625,00 Kč 625,00 Kč 100 %
5163 Služby peněžních ústavů 350 000,00 Kč Pokles 329 373,00 Kč 307 425,80 Kč 93 %
741 Odbor finanční 350 000,00 Kč Pokles 329 373,00 Kč 307 425,80 Kč 93 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 1 300 000,00 Kč 1 300 000,00 Kč 1 066 131,00 Kč 82 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 1 046 403,00 Kč 84 %
19 Odbor organizační 1 250 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč 1 046 403,00 Kč 84 %
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 19 728,00 Kč 39 %
19 Odbor organizační 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 19 728,00 Kč 39 %
6399 Ostatní finanční operace 12 000 000,00 Kč Navýšení 29 233 550,00 Kč 25 500 179,00 Kč 87 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 12 000 000,00 Kč Pokles 5 000 000,00 Kč 1 266 629,00 Kč 25 %
741 Odbor finanční 12 000 000,00 Kč Pokles 5 000 000,00 Kč 1 266 629,00 Kč 25 %
5365 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0,00 Kč Navýšení 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 %
6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 %
5364 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 %
741 Odbor finanční 0,00 Kč Navýšení 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 200 000,00 Kč Navýšení 74 376 244,83 Kč 12 497,00 Kč 0 %
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 0,00 Kč 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - -
741 Odbor finanční 0,00 Kč 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 5 200 000,00 Kč Navýšení 74 376 244,83 Kč 0,00 Kč 0 %
528 Odbor sociálních věcí 200 000,00 Kč Pokles 84 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
741 Odbor finanční 5 000 000,00 Kč Navýšení 74 292 244,83 Kč 0,00 Kč 0 %
Celkem 34 884 850,00 Kč Navýšení 128 875 718,12 Kč 48 572 012,66 Kč 38 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 0 (Nezařazeno do akcí), Paragraf 6409 (Ostatní činnosti jinde nezařazené), Položka 5199 (Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Milan JersákARES -430,50 Kč
Za servis 2ks výtahů v budovách MěÚ 02/2017, PDP Kč 430,50. 4106 13.03.2017 -430,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 1 209 975,93 Kč
Celkem 1 209 545,43 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Město Nový JičínARES 147 567,69 Kč
převod prostředků mylně přijatých na VÚ - vratka části Programové dotace 2016-sport podprogram B vyplacené v roce 2016 - Moravian Gators NJ, z.s., 4023 04.01.2017 3 500,00 Kč
převod prostředků mylně přijatých na VÚ - vratka části Individuální dotace 2016-režijní náklady na stravu a dovoz stravy MŠ Bludovice, vyplacené v roce 2016 4027 04.01.2017 16 550,00 Kč
vratka částky za pevné disky HD WD, FP3658-16, zapl. 20.12.2016 firmě T.S.BOHEMIA, a.s. Olomouc 4077 11.01.2017 29 040,00 Kč
přeposlání mylné platby na účet DPH (jedná se o platbu nájmu za vyhrazené parkování - MUDr. Norský - zapl.10.1.2017 na VÚ) 4084 12.01.2017 8 025,00 Kč
Převod prostředků mylně přijatých na VÚ - vratka Individuální dotace 2016 - dofinancování provozu 2016. 4171 24.01.2017 33 666,90 Kč
Převod mylné platby z výdajového účtu na příjmový účet (poškození zdraví zaměstnance Dalibor Janáč, ProSenior, VS 1980000267) 4237 30.01.2017 3 546,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - Horolezecký oddíl Nový Jičín, z.s., Skalky 1548/47, 741 01 Nový Jičín, IČO: 22814281 - vratka dotace 2016 (dokl.č. 4183/I.2017) 4255 31.01.2017 1 000,00 Kč
Převod prostředků mylně přijatých 30.1.2017 na VÚ - vratka Programové dotace 2016, sport, podprogram C 4256 31.01.2017 1 251,00 Kč
Převod prostředků mylně přijatých 30.1.2017 na VÚ - vratka Programové dotace 2016, sport, podprogram D 4263 31.01.2017 3 895,00 Kč
Převod prostředků mylně přijatých 30.1.2017 na VÚ - vratka Programové dotace 2016, sport, podprogram D 4267 31.01.2017 8 928,67 Kč
převod prostředků mylně přijatých na VÚ dne 7.3.2017 - vratka části Individuální dotace 2016- režijní náklady na stravu a dovoz stravy MŠ Bludovice, vyplacené v roce 2016. 4102 10.03.2017 5 600,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - Mozaika rodinné centrum z.s., Hoblíkova 507/34, 741 01 Nový Jičín, IČO: 03817296 (vratka nevyčerpané dotace 2016 - podprogram B - podpora mezigeneračních vztahů - setkání se sv. Mikulášem) 4246 23.03.2017 3 650,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši 2 mylných plateb za komunální odpad VS 9020008649, VS 9020022486, došlo na VÚ 28.3.2017 4306 29.03.2017 1 104,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby, poplatek za psa VS 9040004946. 4004 03.04.2017 150,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS 9020002834. 4034 05.04.2017 552,00 Kč
Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS: 9020001729 (552.-), VS: 9020022398(552.-) 4262 26.04.2017 552,00 Kč
Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS: 9020001729 (552.-), VS: 9020022398(552.-) 4262 26.04.2017 552,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši 5 mylných plateb za poplatek: za psa 2017 (VS 9020006745=300,- 9020027176=300,-) a za komunální odpad (VS 9020027177=552,- VS 9020027176=552,- VS 90200237176=552,- VS 9002006745=552,-), došlo na VÚ 25.4.2017 - viz příl 4265 26.04.2017 300,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši 5 mylných plateb za poplatek: za psa 2017 (VS 9020006745=300,- 9020027176=300,-) a za komunální odpad (VS 9020027177=552,- VS 9020027176=552,- VS 90200237176=552,- VS 9002006745=552,-), došlo na VÚ 25.4.2017 - viz příl 4265 26.04.2017 300,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši 5 mylných plateb za poplatek: za psa 2017 (VS 9020006745=300,- 9020027176=300,-) a za komunální odpad (VS 9020027177=552,- VS 9020027176=552,- VS 90200237176=552,- VS 9002006745=552,-), došlo na VÚ 25.4.2017 - viz příl 4265 26.04.2017 552,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši 5 mylných plateb za poplatek: za psa 2017 (VS 9020006745=300,- 9020027176=300,-) a za komunální odpad (VS 9020027177=552,- VS 9020027176=552,- VS 90200237176=552,- VS 9002006745=552,-), došlo na VÚ 25.4.2017 - viz příl 4265 26.04.2017 552,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši 5 mylných plateb za poplatek: za psa 2017 (VS 9020006745=300,- 9020027176=300,-) a za komunální odpad (VS 9020027177=552,- VS 9020027176=552,- VS 90200237176=552,- VS 9002006745=552,-), došlo na VÚ 25.4.2017 - viz příl 4265 26.04.2017 552,00 Kč
Převod mylné platby z výdajového účtu - náleží na účet BO - MUDr. Norský vyúčtování služeb za rok 2016 v.s. 518145 4278 26.04.2017 12 497,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby, poplatek za psa VS 9040004205, na VÚ došlo 26.4.2017. 4286 27.04.2017 300,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši 1 mylné platby za poplatek za komunální odpad došlo na VÚ 11.5.2017 - viz příloha 4126 12.05.2017 552,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - SP - doprava (Skurka Milan, 6507020245, Obchodní 524, 742 72 Mořkov), dokl.č. 5070/V.2017 4287 31.05.2017 800,00 Kč
Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad ( Vala Svatoslav 9020004548, Macíček Jiří 9020016824, Macíčková Kamila 9020030398, Macíčková Gabriela 9020030397, Macíčková Jana 9020029351, Macíček Filip 9020029350) 6 osob x 552 Kč. 4168 15.06.2017 552,00 Kč
Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad ( Vala Svatoslav 9020004548, Macíček Jiří 9020016824, Macíčková Kamila 9020030398, Macíčková Gabriela 9020030397, Macíčková Jana 9020029351, Macíček Filip 9020029350) 6 osob x 552 Kč. 4168 15.06.2017 2 760,00 Kč
Převod peněžních prostředků mezi účty města ve výši mylné platby - pokuta za nedovolené parkování. 4262 23.06.2017 200,00 Kč
Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS: 9020000065 (Macháč Zdeněk), VS: 9020021284 (Macháčová Jiřina). 4324 26.06.2017 552,00 Kč
Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS: 9020000065 (Macháč Zdeněk), VS: 9020021284 (Macháčová Jiřina). 4324 26.06.2017 552,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad - Chacón Radomír, 8302225261, kpt. Jaroše 1678/15, 741 01 Nový Jičín, VS: 9020013929 (dokl.č. 4017/IX.2017) 4063 07.09.2017 200,00 Kč
Převod PF - příspěvek zaměstnavatele - David Martin 4323 25.09.2017 150,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad (dokl.č. 4258/IX.2017) 4359 27.09.2017 354,00 Kč
Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad. 4101 11.10.2017 552,00 Kč
Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby, platba za Pro Senior. 4105 11.10.2017 700,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby - Daníček Jan - náklady řízení přestupky dopravní, VS: 14600001954 4324 26.10.2017 16,12 Kč
Převod peněžních prostředků ve výši mylné platby za komunální odpad VS: 9020014154 (z České pošty) 4043 03.11.2017 400,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby za dopravní obslužnost 1,00 Kč na obyvatele - obec Veřovice, 742 73 Veřovice 70, IČO: 00298531 4206 20.11.2017 1 987,00 Kč
převod finančních prostředků ve výši mylné platby - snížení ZK společnosti SmVaK, patří na PÚ 4337 21.12.2017 625,00 Kč
Celkem 147 567,69 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Penzijní fond České spořitelny a.s.ARES -150,00 Kč
Vrácení příspěvku zaměstnavatele na PF 9/17 - Martin David - zrušení PF 4257 21.09.2017 -150,00 Kč
MOZAIKA rodinné centrum z.s.ARES -3 650,00 Kč
vratka nevyčerpané dotace 2016 - podprogram B - Podpora mezigeneračních vztahů - setkání se sv. Mikulášem 4211 21.03.2017 -3 650,00 Kč
Město Nový JičínARES -1 340 816,12 Kč
Ošatné 12/2016 4125 18.01.2017 -1 400,00 Kč
Penzijní připojištění 12/2016 4123 18.01.2017 -58 750,00 Kč
Ošatné 1/2017 4163 15.02.2017 -800,00 Kč
Penzijní připojištění 1/2017 4165 15.02.2017 -59 200,00 Kč
Ošatné 2/2017 4228 22.03.2017 -2 600,00 Kč
Penzijní připojištění 2/2017 4229 22.03.2017 -58 975,00 Kč
Penzijní připojištění 3/2017 4153 18.04.2017 -59 775,00 Kč
Ošatné 3/2017 4189 20.04.2017 -3 000,00 Kč
Ošatné 4/2017 4136 15.05.2017 -2 400,00 Kč
Penzijní připojištění 4/2017 4137 15.05.2017 -59 625,00 Kč
Penzijní připojištění 5/2017 4161 15.06.2017 -60 625,00 Kč
Ošatné 5/2017 4162 15.06.2017 -286 950,00 Kč
Ošatné 6/2017 4129 14.07.2017 -7 000,00 Kč
Penzijní připojištění 6/2017 4130 14.07.2017 -60 125,00 Kč
Ošatné 7/2017 4105 15.08.2017 -5 800,00 Kč
Penzijní připojištění 7/2017 4106 15.08.2017 -59 625,00 Kč
Ošatné 8/2017 4259 22.09.2017 -3 400,00 Kč
Penzijní připojištění 8/2017 4261 22.09.2017 -59 625,00 Kč
Ošatné 9/2017 4201 17.10.2017 -5 000,00 Kč
Penzijní připojištění 9/2017 4202 17.10.2017 -62 475,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši mylné platby. Náklady řízení přestupky dopravní v.s. 14600001954. 4364 30.10.2017 -16,12 Kč
Penzijní připojištění 10/2017 4237 21.11.2017 -61 975,00 Kč
Ošatné 10/2017 4238 21.11.2017 -274 900,00 Kč
Ošatné 10/2017 4303 27.11.2017 -12 000,00 Kč
Ošatné 11/2017 4102 13.12.2017 -12 800,00 Kč
Penzijní připojištění 11/2017 4103 13.12.2017 -61 975,00 Kč
Celkem -1 344 616,12 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 0,00 Kč 12 601,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 12 601,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5019 Ostatní platy 17 906,00 Kč 12 585,00 Kč 70 % 0,00 Kč 0 % 74,00 Kč 0 % 3 558,00 Kč 20 % 318,00 Kč 22 % 1 616,00 Kč 31 % 213,00 Kč 32 % 0,00 Kč 32 % 222,00 Kč 34 % 255,00 Kč 35 % 0,00 Kč 35 % 3 605,00 Kč 55 % 2 724,00 Kč 70 %
5021 Ostatní osobn.. 17 775,00 Kč 384 515,00 Kč 2163 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 17 775,00 Kč 100 % 366 740,00 Kč 2163 % 0,00 Kč 2163 %
5023 Odměny členů .. 3 906 354,00 Kč 3 901 847,00 Kč 100 % 313 516,00 Kč 8 % 324 400,00 Kč 16 % 324 400,00 Kč 25 % 327 106,00 Kč 33 % 326 628,00 Kč 41 % 326 628,00 Kč 50 % 326 628,00 Kč 58 % 326 029,00 Kč 66 % 326 628,00 Kč 75 % 326 628,00 Kč 83 % 326 628,00 Kč 92 % 326 628,00 Kč 100 %
5031 Povinné pojis.. 585 000,00 Kč 559 292,00 Kč 96 % 43 418,00 Kč 7 % 45 009,00 Kč 15 % 45 059,00 Kč 23 % 45 009,00 Kč 31 % 45 009,00 Kč 38 % 46 134,00 Kč 46 % 45 309,00 Kč 54 % 45 109,00 Kč 62 % 45 059,00 Kč 69 % 45 209,00 Kč 77 % 63 609,00 Kč 88 % 45 359,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojis.. 355 546,00 Kč 361 783,00 Kč 102 % 28 342,00 Kč 8 % 29 261,00 Kč 16 % 29 315,00 Kč 24 % 29 666,00 Kč 33 % 29 677,00 Kč 41 % 29 921,00 Kč 50 % 29 947,00 Kč 58 % 30 037,00 Kč 66 % 29 748,00 Kč 75 % 29 964,00 Kč 83 % 36 157,00 Kč 93 % 29 748,00 Kč 102 %
5039 Ostatní povin.. 7 653,00 Kč 4 410,00 Kč 58 % 0,00 Kč 0 % 26,00 Kč 0 % 1 285,00 Kč 17 % 108,00 Kč 19 % 595,00 Kč 26 % 73,00 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 76,00 Kč 28 % 87,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 1 231,00 Kč 45 % 929,00 Kč 58 %
5041 Odměny za uži.. 178 000,00 Kč 117 051,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 10 400,00 Kč 6 % 101 750,00 Kč 63 % 2 173,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 0,00 Kč 64 % 218,00 Kč 64 % 2 510,00 Kč 66 %
5136 Knihy, učební.. 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5137 Drobný hmotný.. 2 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5139 Nákup materiá.. 33 973,00 Kč 22 324,00 Kč 66 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 993,00 Kč 6 % 9 465,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 494,00 Kč 35 % 3 399,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 6 973,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 %
5141 Úroky vlastní 2,00 Kč 0,23 Kč 12 % 0,00 Kč 0 % 0,03 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 0,20 Kč 12 %
5149 Ostatní úroky.. 625,00 Kč 625,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 625,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty.. 0,00 Kč 1 233,40 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 1 233,40 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5161 Služby pošt 63 836,50 Kč 63 836,50 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 63 836,50 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5162 Služby teleko.. 0,00 Kč 202,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 202,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5163 Služby peněžn.. 1 579 373,00 Kč 1 353 828,80 Kč 86 % 19 505,29 Kč 1 % 29 645,64 Kč 3 % 308 845,12 Kč 23 % 28 200,80 Kč 24 % 25 153,79 Kč 26 % 26 933,18 Kč 28 % 53 472,47 Kč 31 % 181 860,36 Kč 43 % 312 522,08 Kč 62 % 19 583,59 Kč 64 % 290 254,60 Kč 82 % 57 851,88 Kč 86 %
5164 Nájemné 84 616,00 Kč 74 604,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 000,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 0,00 Kč 1 % 70 704,00 Kč 85 % 2 900,00 Kč 88 %
5166 Konzultační, .. 355 196,50 Kč 75 000,00 Kč 21 % 1 210,00 Kč 0 % 6 690,00 Kč 2 % 0,00 Kč 2 % 3 642,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 24 200,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 0,00 Kč 10 % 29 040,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 10 218,00 Kč 21 %
5167 Služby školen.. 8 000,00 Kč 254,00 Kč 3 % 254,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 %
5168 Služby zpraco.. 28 000,00 Kč 20 540,69 Kč 73 % 5 196,85 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 0,00 Kč 19 % 5 029,23 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 5 353,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 0,00 Kč 56 % 4 961,61 Kč 73 % 0,00 Kč 73 % 0,00 Kč 73 %
5169 Nákup ostatní.. 4 489 539,00 Kč 3 911 909,04 Kč 87 % 137 104,00 Kč 3 % 340 501,00 Kč 11 % 348 097,00 Kč 18 % 454 048,81 Kč 29 % 346 938,60 Kč 36 % 533 360,91 Kč 48 % 461 964,00 Kč 58 % 476 587,80 Kč 69 % 167 725,00 Kč 73 % 200 598,60 Kč 77 % 109 542,81 Kč 80 % 335 440,51 Kč 87 %
5171 Opravy a udrž.. 10 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5173 Cestovné (tuz.. 8 000,00 Kč 4 359,00 Kč 54 % 1 085,00 Kč 14 % 0,00 Kč 14 % 346,00 Kč 18 % 773,00 Kč 28 % 0,00 Kč 28 % 84,00 Kč 29 % 612,00 Kč 36 % 913,00 Kč 48 % 84,00 Kč 49 % 252,00 Kč 52 % 210,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 %
5175 Pohoštění 118 000,00 Kč 111 095,00 Kč 94 % 0,00 Kč 0 % 5 766,00 Kč 5 % 10 042,00 Kč 13 % 45 111,00 Kč 52 % 593,00 Kč 52 % 9 265,00 Kč 60 % 2 968,00 Kč 62 % 835,00 Kč 63 % 14 267,00 Kč 75 % 4 106,00 Kč 79 % 12 573,00 Kč 89 % 5 569,00 Kč 94 %
5176 Účastnické po.. 4 000,00 Kč 3 100,00 Kč 78 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 3 100,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 % 0,00 Kč 78 %
5179 Ostatní nákup.. 723 000,00 Kč 651 050,00 Kč 90 % 2 800,00 Kč 0 % 1 400,00 Kč 1 % 3 600,00 Kč 1 % 5 400,00 Kč 2 % 5 400,00 Kč 3 % 288 150,00 Kč 42 % 11 800,00 Kč 44 % 12 400,00 Kč 46 % 7 000,00 Kč 47 % 10 400,00 Kč 48 % 287 500,00 Kč 88 % 15 200,00 Kč 90 %
5192 Poskytnuté ne.. 152 000,00 Kč 114 909,00 Kč 76 % 9 994,00 Kč 7 % 375,00 Kč 7 % 19 564,00 Kč 20 % 11 111,00 Kč 27 % 18 861,00 Kč 39 % 1 137,00 Kč 40 % 0,00 Kč 40 % 27 981,00 Kč 59 % 8 867,00 Kč 64 % 9 925,00 Kč 71 % -6 384,00 Kč 67 % 13 478,00 Kč 76 %
5194 Věcné dary 47 779,00 Kč 41 031,00 Kč 86 % 2 945,00 Kč 6 % 882,00 Kč 8 % 410,00 Kč 9 % 938,00 Kč 11 % 8 888,00 Kč 29 % 3 356,00 Kč 36 % 10 000,00 Kč 57 % 520,00 Kč 58 % 227,00 Kč 59 % 1 655,00 Kč 62 % 10 940,00 Kč 85 % 270,00 Kč 86 %
5199 Ostatní výdaj.. 0,00 Kč 12 497,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 36 067,00 Kč - - - - -23 570,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5229 Ostatní neinv.. 52 000,00 Kč 38 325,00 Kč 74 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 38 325,00 Kč 74 % 0,00 Kč 74 %
5323 Neinvestiční .. 822 000,00 Kč 822 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 822 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5329 Ostatní neinv.. 398 000,00 Kč 86 043,21 Kč 22 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 9 078,19 Kč 2 % 52 000,00 Kč 15 % 0,00 Kč 15 % 8 699,93 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 0,00 Kč 18 % 8 321,67 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 0,00 Kč 20 % 7 943,42 Kč 22 %
5362 Platby daní a.. 5 381 000,00 Kč 1 372 658,00 Kč 26 % 37 399,00 Kč 1 % 393 848,00 Kč 8 % 28 040,00 Kč 9 % 9 586,00 Kč 9 % 7 462,00 Kč 9 % 103 700,00 Kč 11 % -4 722,00 Kč 11 % 1 722 687,00 Kč 43 % -83 932,00 Kč 41 % -310 176,00 Kč 35 % -411 237,00 Kč 28 % -119 997,00 Kč 26 %
5364 Vratky veřejn.. 163 199,79 Kč 163 199,79 Kč 100 % 163 199,79 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5365 Výdaje z fina.. 24 233 550,00 Kč 24 233 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 24 233 550,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5429 Ostatní náhra.. 50 000,00 Kč 19 728,00 Kč 39 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 5 575,00 Kč 11 % 5 000,00 Kč 21 % 4 153,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 0,00 Kč 29 % 5 000,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 % 0,00 Kč 39 %
5492 Dary obyvatel.. 100 000,00 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5499 Ostatní neinv.. 799 000,00 Kč 795 600,00 Kč 100 % 61 750,00 Kč 8 % 62 200,00 Kč 16 % 70 975,00 Kč 24 % 62 775,00 Kč 32 % 68 625,00 Kč 41 % 74 625,00 Kč 50 % 66 125,00 Kč 58 % 64 625,00 Kč 67 % 60 475,00 Kč 74 % 68 475,00 Kč 83 % 67 975,00 Kč 91 % 66 975,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 74 796 248,33 Kč 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %
5909 Ostatní neinv.. 7 673 585,00 Kč 7 673 585,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 7 673 585,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6130 Pozemky 0,00 Kč 14 180,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 14 180,00 Kč - - - -
6339 Ostatní inves.. 1 529 961,00 Kč 1 529 961,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 1 529 961,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6349 Ostatní inves.. 100 000,00 Kč 6 700,00 Kč 7 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 53 950,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % 0,00 Kč 54 % -47 250,00 Kč 7 %
Celkem 128 875 718,12 Kč 48 572 012,66 Kč 38 % 827 718,93 Kč 1 % 1 240 077,67 Kč 1 % 33 145 816,31 Kč 26 % 1 064 819,84 Kč 1 % 910 936,39 Kč 1 % 1 562 283,02 Kč 1 % 1 090 273,47 Kč 1 % 4 423 242,16 Kč 3 % 897 333,75 Kč 1 % 1 292 369,80 Kč 1 % 1 346 464,31 Kč 1 % 770 677,01 Kč 1 %