Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejná podpora-estetizace I. (ORG 1050) / 2017

Název:
Veřejná podpora-estetizace I. (1050)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 350 200,00 Kč 88 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 350 200,00 Kč 88 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 Kč 0,00 Kč 63 100,00 Kč - - - -
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00 Kč 0,00 Kč 63 100,00 Kč - - - -
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 0,00 Kč 0,00 Kč 63 100,00 Kč - - - -
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 287 100,00 Kč 72 %
5493 Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 287 100,00 Kč 72 %
41 Odbor územního plánování a stavebního řádu - estetizace 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 287 100,00 Kč 72 %
Celkem 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 350 200,00 Kč 88 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5493 Účelové neinv.. 400 000,00 Kč 350 200,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 350 200,00 Kč 88 %
Celkem 400 000,00 Kč 350 200,00 Kč 88 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 350 200,00 Kč 88 %