Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návštěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2017

Název:
Návštěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 %
výdaje 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 20 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 219 280,00 Kč 97 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 6 333 000,00 Kč Navýšení 6 646 017,00 Kč 6 524 514,29 Kč 98 %
Všeobecná pokladní správa 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 219 654,13 Kč 98 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
11 Návštěvnické centrum 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
2143 Cestovní ruch 6 110 000,00 Kč Navýšení 6 423 017,00 Kč 6 304 860,16 Kč 98 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
11 Návštěvnické centrum 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
11 Návštěvnické centrum 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
11 Návštěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
11 Návštěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 225 000,00 Kč Pokles 211 000,00 Kč 207 114,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 211 000,00 Kč 207 114,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 60 885,41 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 90 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 60 885,41 Kč 98 %
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč Navýšení 110 660,00 Kč 109 586,52 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 100 000,00 Kč Navýšení 110 660,00 Kč 109 586,52 Kč 99 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 26 466,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 26 466,00 Kč 83 %
Celkem 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návštěvnické centrum NJ), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Yvona MasmaniduARES 208 400,00 Kč
Faktura - turistický průvodce Nového Jičína (němčina) - sklad 03 - propagace 4160 14.02.2017 42 800,00 Kč
Faktura - turistický průvodce Nového Jičína (čeština) - sklad 03-propagace 4161 14.02.2017 49 400,00 Kč
grafický návrh a tisk etiket na víno. 4191 19.06.2017 2 500,00 Kč
jednoduché propagační materiály (skládačky)- sklad 03 - propagace 4195 22.08.2017 46 200,00 Kč
turistický průvodce města Nový Jičín v českém jazyce, sklad 12 - prodej 4254 20.09.2017 67 500,00 Kč
Faktura - turistický průvodce Nového Jičína (němčina) - sklad 03 - propagace 8102 18.10.2017 -33 598,00 Kč
Faktura - turistický průvodce Nového Jičína (němčina) - sklad 03 - propagace 8102 18.10.2017 33 598,00 Kč
REBOUND SPOT s.r.o.ARES 108 988,14 Kč
Faktura - plakáty a omalovánky - sklad 03 - propagace (omalovánky) 4266 31.01.2017 6 842,50 Kč
plakáty, letáky, výlep plakátů. Polokošile 12ks-sklad 03-propagace (Pivobraní 2017) 4417 30.06.2017 18 372,64 Kč
nástěnné a stolní kalendáře Nový Jičín na rok 2018 - sklad 03 - propagace. [ISRS] 4048 04.10.2017 72 641,00 Kč
novoročenky tištěné, elektronické 4154 13.12.2017 11 132,00 Kč
TONAK A.S.ARES 86 152,00 Kč
Klobouky - polotovary pro workshopy v IC. 4256 22.02.2017 29 040,00 Kč
Dámské/panské mini kloboučky, ODPOČET Kč 4.200,- - sklad 12 - prodej. 5411 03.05.2017 24 200,00 Kč
polotovary na výrobu kloboučků 4188 20.07.2017 18 392,00 Kč
polotovary na výrobu kloboučků 4349 21.12.2017 14 520,00 Kč
VELA CZECH, s.r.o.ARES 65 395,00 Kč
Faktura - reklamní předměty s potiskem - reflexní pásek, hlavolam, reflex přívěšek - sklad 03- propagace 4076 08.02.2017 27 974,00 Kč
Faktura - reklamní dárky s potiskem - soupravy wine- sklad 03-propagace 4156 14.02.2017 17 134,00 Kč
Faktura - přívěšek na klíče se 4 funkcemi - sklad 03- propagace 4198 20.02.2017 2 758,00 Kč
reklamní předměty s logem Nového Jičína - přívěšek pěnový smajlík, fandítko ruka - sklad 03-propagace 4120 14.03.2017 7 287,00 Kč
reflexní pásky s logem Nového Jičína - sklad 03 - propagace 4277 31.08.2017 5 264,00 Kč
Reflexní přívěsky - sklad 03- propagace. 4288 22.09.2017 4 978,00 Kč
HALEN s.r.o.ARES 53 051,00 Kč
Medaile 80ks - sklad 03 - propagace. 4294 27.02.2017 3 388,00 Kč
medailon Laudon (pozlacený) v plastové krabičce s plným víčkem - sklad 03 - propagace. 4010 01.09.2017 12 982,00 Kč
medailon Laudon v plastové krabičce s průhledným víčkem - sklad 03-prpopagace. 4011 01.09.2017 36 681,00 Kč
PETR KOVÁŘARES 46 425,14 Kč
Faktura - červená a bílá vína s logem města - sklad 03 - propagace. 4216 26.01.2017 22 571,10 Kč
Dodání zboží - vína jsou tichá a opatřena logem - sklad 03 - propagace. 4205 19.06.2017 23 854,04 Kč
PPS Advertising CZ s.r.o.ARES 45 360,90 Kč
Faktura - reklamní předměty s logem NJ - sklad 03-propagace 4159 14.02.2017 38 233,25 Kč
Faktura - reklamní předměty s logem NJ, ODPOČET, KČ 224,12 - sklad 12 - prodej 5460 15.02.2017 1 291,35 Kč
kuličková pera s potiskem (znak NJ) - sklad 03 - propagace. 4123 12.06.2017 5 836,30 Kč
BORGIS- reklamní a výtvarné studio,spol. s r.o.ARES 45 254,52 Kč
Reklamní předměty s logem NJ - bublifuk, létající talíř, termohrnek - sklad 03-propagace, samolepky-spotřeba 4158 15.03.2017 12 627,00 Kč
Faktura - igelitové tašky s potiskem - sklad 03 - propagace 4204 22.05.2017 19 432,60 Kč
malé barevné samolepky (znak NJ) 4269 23.06.2017 1 052,70 Kč
igelitové tašky s potiskem - sklad 03 - propagace. 4301 23.06.2017 7 114,80 Kč
tašky z netkané textilie s logem města - sklad 03 - propagace. 4082 11.07.2017 4 547,43 Kč
samolepky na popelnice. 4111 12.09.2017 479,99 Kč
NICKNACK s.r.o.ARES 41 636,10 Kč
pronájem kelímků na akci Pivobraní, poplatek za nevrácené kelímky 4421 30.06.2017 41 636,10 Kč
Milena GáškováARES 30 111,60 Kč
Faktura - dárkové sady skla - sklad 03- propagace 4062 07.02.2017 20 050,00 Kč
Faktura - pivní sklo s logem, ODPOČET Kč 541,80 -sklad 12- prodej. 5442 07.02.2017 3 122,00 Kč
dárková sada s logem města - hranaté sklenice - sklad 03-propagace 4089 10.05.2017 4 610,60 Kč
Dárková sada pivní sklo s logem města - sklad 03 - propagace. 4018 02.08.2017 2 329,00 Kč
TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o.ARES 29 316,00 Kč
Faktura - turistické známky výroční - Laudon - odpočet Kč 1096,20 - sklad 12 - prodej 5443 18.01.2017 6 316,00 Kč
1000 ks turistických známek Nový Jičín, ODPOČET 3.992,80 - sklad 12 - prodej. 5419 04.04.2017 23 000,00 Kč
Distribuce FB, s.r.o.ARES 19 170,00 Kč
Faktura - turistické mapy, ODPOČET Kč 2.499,78. 5491 28.02.2017 19 170,00 Kč
DRAHOMÍRA BISKUPOVÁARES 17 400,00 Kč
200 ks čokolád z Nového Jičína - sklad 03-propagace. 4323 30.03.2017 5 800,00 Kč
Čokolády z Nového Jičína na prezentaci města - sklad 03 - propagace 4214 23.05.2017 5 800,00 Kč
čokoláda z Nového Jičína 200ks - sklad 03 - propagace. 4242 20.09.2017 5 800,00 Kč
Jaroslav PodmolARES 16 810,00 Kč
Faktura - vyúčtování komisního prodeje k 31. 12. 2016 - cínoví vojáčci 4147 14.02.2017 1 060,00 Kč
Vyúčtování komisního prodeje k 28. 2. 2017 - cínové figurky. 4192 20.03.2017 1 160,00 Kč
cínové figurky 31ks - sklad 12 - prodej 4226 24.04.2017 2 220,00 Kč
Cínové figurky - sklad 12 - prodej 4250 25.05.2017 800,00 Kč
cínoví vojáčci (jízdní, barva) - sklad 03 - propagace. 4212 23.08.2017 3 000,00 Kč
Cínové figurky - sklad 03 - propagace. 4338 25.09.2017 750,00 Kč
cínoví vojáčci na prodej - sklad 12 - prodej. 4340 25.09.2017 5 020,00 Kč
cínové figurky na prodej v IC, sklad 13 - prodej 4150 20.11.2017 1 600,00 Kč
Nákup cínových figurek - sklad 03 - propagace 4260 19.12.2017 1 200,00 Kč
Janis MasmanidisARES 14 362,00 Kč
zhotovení diplomů a pamětních listů. 4074 10.04.2017 2 178,00 Kč
výroba ubrusu s potiskem NJ, výroba polepů na stánek na veletrh v Zabrze 4292 27.04.2017 10 684,00 Kč
pohlednice Nového Jičína na propagaci - sklad 03- propagace 4048 07.12.2017 1 500,00 Kč
H.S.TRADE a.s.ARES 13 818,20 Kč
Faktura - holografické samolepky 4187 17.02.2017 13 818,20 Kč
Ing. Miroslav KučerkaARES 13 809,00 Kč
hrnek s Laudonem, zvonek střední s motivem náměstí Nový Jičín - sklad 12 - prodej, ODPOČET Kč 1.372,81 5438 11.05.2017 7 910,00 Kč
dřevěné magnety a hrnky s motivem Nového Jičína a Generála Laudona - sklad 03 - propaagce 4117 12.06.2017 2 511,00 Kč
hrnky s motivem Nového Jičína a Laudona - sklad 03 - propagace. 4234 21.06.2017 3 388,00 Kč
Profi-tisk group s.r.o.ARES 12 868,50 Kč
mléčné čokolády a čokoládová lízátka - sklad 03 - propagace. 4135 12.09.2017 9 234,50 Kč
čokolády - NCNJ - sklad 03 - propagace 4254 21.11.2017 3 634,00 Kč
Easy Life s.r.o.ARES 11 652,00 Kč
Faktura - 10 ks knihy Generál Laudon - sklad 03-propagace 4199 26.01.2017 2 910,00 Kč
Faktura - 30 ks knih Generál Laudon, ODPOČET Kč 10% 793,65.- 21% 2,08.- 5497 30.01.2017 8 742,00 Kč
AllMax Group s.r.o.ARES 11 551,00 Kč
magnetické bločky - sklad 03- propagace 4143 19.01.2017 5 627,00 Kč
turistické magnetky - sklad 03- propagace. 4155 14.06.2017 4 278,00 Kč
turistické magnetky - sklad 12 - prodej, ODPOČET Kč 285,60. 5432 20.06.2017 1 646,00 Kč
Tomáš OtipkaARES 11 519,00 Kč
tekuté mýdlo 4009 01.09.2017 11 519,00 Kč
František BačíkARES 10 652,00 Kč
Faktura - čokokolečka s motivem Laudona - sklad 03 - propagace 4176 15.02.2017 10 652,00 Kč
OPTYS, spol. s r.o.ARES 9 750,00 Kč
dřevěný blok s motiven Nového Jičína - sklad 03 - propagace 4360 27.10.2017 9 750,00 Kč
Ing. Rudolf RopekARES 9 748,00 Kč
turistické deníky a turistické vizitky, ODPOČET, 15% 228,23.-, 21% 1388,10.- sklad 12 - prodej 5418 04.04.2017 9 748,00 Kč
AS Parking s.r.o.ARES 8 906,00 Kč
vstupenky do turniketového systému (15000 ks) 4412 30.06.2017 8 906,00 Kč
Model Obaly a.s.ARES 7 982,60 Kč
Faktura - krabičky na hrnky, víno, sáčky, bublinková folie 4176 25.01.2017 6 646,10 Kč
papírové krabičky, uzavíratelné sáčky. 4044 07.08.2017 1 336,50 Kč
Věra DaubnerováARES 7 438,00 Kč
Faktura - 300 ks pastelek - sklad 03- propagace 4198 26.01.2017 2 840,00 Kč
500 ks pastelek - sklad 03 - propagace. 4194 19.06.2017 4 598,00 Kč
PROJEKTMEDIA s.r.o.ARES 7 008,00 Kč
Faktura - lampa ACER - do projektoru - ND. 4205 20.03.2017 7 008,00 Kč
Irena Marie HartingerováARES 6 736,00 Kč
pohlednice na prodej - sklad 12 - prodej. 4169 15.06.2017 4 636,00 Kč
pexeso 100ks -sklad 12- prodej. 4274 31.08.2017 2 100,00 Kč
Ing. Hana JarolímováARES 6 600,00 Kč
10 ks ručně malovaných hedvábných šátků - klad 03 - propagace. 4081 08.03.2017 6 600,00 Kč
Mamma Tea s.r.o.ARES 6 555,00 Kč
Bylinkový pozdrav z Beskyd (čaje s motivem Nového Jičína) - sklad 03 - propagace 4294 23.06.2017 5 520,00 Kč
Bylinkový pozdrave z Beskyd (čaje s motivem Nového Jičína), ODPOČET Kč 135 - sklad 12 - prodej. 5464 30.06.2017 1 035,00 Kč
ALSYKO security, s.r.o.ARES 6 516,00 Kč
Čipy INIM na zboží (klobouky). 4358 27.10.2017 5 264,00 Kč
ochranné čipy na zboží 4149 13.11.2017 1 252,00 Kč
Jiří HavlisARES 5 636,00 Kč
papírové helmy a štíty, dřevěné meče, šavle do dětské herny v expozici Laudon 4237 24.04.2017 5 636,00 Kč
Denisa TicháARES 5 264,00 Kč
2 ks publikace Stejnokroj vojáka..., ODPOČET Kč 319.- sklad 12 - prodej. 5435 10.04.2017 3 509,00 Kč
Vyúčtování komisního prodeje k 28.2.2017-publikace Stejnokroj vojáka, ODPOČET Kč 159,50. 5447 11.04.2017 1 755,00 Kč
Vydavatelství KAM po Česku s.r.o.ARES 4 758,00 Kč
grafické zpracování a tisk 1500 ks InfoKAM listů v polském jazyce 4083 10.04.2017 4 758,00 Kč
Ivan RillichARES 4 475,00 Kč
Faktura - pidifrky, pohlednice Nového a Starého Jičína, ODPOČET KČ 776,65 - sklad 12 - prodej. 5443 07.02.2017 4 475,00 Kč
Slezská diakonieARES 4 000,00 Kč
Vánoční kapři na novoročenky - 100ks 4026 05.12.2017 4 000,00 Kč
Apetit Gastro s.r.o.ARES 3 600,00 Kč
500 ks perníčku s logem L (Laudon) - 100ks závody kočárků, 230 ks fotbalisti (mezinár.turnaj), 20ks čarodějnice, 130ks letní hry VÚM, 20ks házená 4318 30.03.2017 1 500,00 Kč
perníčky s logem L (Laudon) 700 ks 4084 10.05.2017 2 100,00 Kč
Sdružení přátel sboru Ondrášek z. s.ARES 3 450,00 Kč
Faktura - vyúčtování komisního prodeje k 31. 12. 2016 - Cd Proč bychom se netěšili, Ondrášek zpívá vánoční koledy 4173 25.01.2017 900,00 Kč
CD Ondrášek (15 ks) - sklad 12 - prodej. 4090 09.03.2017 2 550,00 Kč
Anna MatějkováARES 2 452,00 Kč
papírové helmy a štíty do expozice Laudon 4127 12.09.2017 2 452,00 Kč
Simona PodolováARES 2 190,00 Kč
polepy radiátoru, stojany, popisky, polepy na zem, řád MT (expozice Laudon) 4222 19.09.2017 2 190,00 Kč
Milan MatoušARES 1 997,00 Kč
Faktura - etikety na víno 4197 26.01.2017 1 997,00 Kč
Zdeněk MalotaARES 1 980,00 Kč
kapesní kalendáře na rok 2018. 4234 20.09.2017 1 980,00 Kč
Cyklostezka Bečva, z.s.ARES 1 900,00 Kč
Faktura - skládací mapa Cyklostezka Bečva - sklad 12 - prodej 4171 15.02.2017 1 900,00 Kč
Ing. Jaromír KrátkýARES 1 870,00 Kč
mapy Hrady a zámky ČR, Rozhledny a skály ČR (na prodej) - sklad - 12 - prodej 4264 26.04.2017 1 870,00 Kč
Jana NepitaARES 1 745,00 Kč
Faktura - paruky do expozice Laudon, spotřeba do 1 roku. 4067 08.02.2017 1 745,00 Kč
MUZEUM NOVOJIČÍNSKA příspěvková organizaceARES 1 495,00 Kč
publikace k prodeji (Hrad a panství Starý Jičín, ...a utlučem je čepicema) - sklad 12- prodej 4271 29.05.2017 1 495,00 Kč
FACTORY velkoplošný tisk s.r.o.ARES 1 186,00 Kč
samolepky na poutač - akce Pivobraní 2017. 4229 21.06.2017 1 186,00 Kč
Miroslav MacháčekARES 1 045,00 Kč
10 ks polystyrénových hlav do expozice Laudon 4051 07.04.2017 1 045,00 Kč
Blanka HaitlováARES 968,00 Kč
Návštěvní kniha do NCNJ 4012 02.06.2017 968,00 Kč
Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s.ARES 930,00 Kč
kartové archy Beskydy Card (10x dospělá, 4x dětská) - sklad 12 - prodej 4276 28.03.2017 930,00 Kč
Klub rodáků a přátel města Nového JičínaARES 800,00 Kč
Faktura - 20 ks knihy Místopis města Nového Jičína - sklad 03 - propagace 4192 26.01.2017 800,00 Kč
Společnost přátel PoodříARES 794,02 Kč
Faktura - vyúčtování komisního prodeje k 31. 12. 2016 - časopis Poodří 4146 14.02.2017 417,36 Kč
Kniha Pramen řeky Odry, časopisy Poodří - sklad 12 - prodej. 4214 21.03.2017 272,32 Kč
časopis Poodří na prodej - sklad 12. 4263 22.09.2017 104,34 Kč
Fyzická osoba 650,00 Kč
4153 13.09.2017 650,00 Kč
Jan ŠtikaARES 600,00 Kč
vyúčtování komisního prodeje k 28.2.2017- Valaši a Valašsko. 4099 11.04.2017 600,00 Kč
Agentura Dobrý den, s.r.o.ARES 600,00 Kč
Certifikát A4 - evidence rekordu do České databanky rekordů (největší sousoší vytvořené 3D tiskem - Laudon na koni). 4083 10.10.2017 600,00 Kč
HISTORICKO-VLASTIVĚDNÝ SPOLEKARES 210,00 Kč
Rostliny oderských vrchů publikace 5ks - sklad 12-prodej. 4049 07.04.2017 210,00 Kč
Jan ParoulekARES 119,33 Kč
Faktura - etiketovací kleště Judo 26 dvouřadé, etikety 4257 31.01.2017 119,33 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 146 866,55 Kč
Celkem 1 192 522,60 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 % 159 777,00 Kč 6 % 173 785,00 Kč 13 % 164 303,00 Kč 20 % 175 715,00 Kč 27 % 179 880,00 Kč 34 % 188 217,00 Kč 42 % 299 011,00 Kč 54 % 180 334,00 Kč 61 % 227 185,00 Kč 70 % 269 328,00 Kč 81 % 200 370,00 Kč 89 % 261 728,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobn.. 174 340,00 Kč 153 212,00 Kč 88 % 14 958,00 Kč 9 % 9 168,00 Kč 14 % 11 408,00 Kč 20 % 10 928,00 Kč 27 % 14 368,00 Kč 35 % 13 464,00 Kč 43 % 11 624,00 Kč 49 % 17 040,00 Kč 59 % 9 770,00 Kč 65 % 16 750,00 Kč 74 % 12 498,00 Kč 81 % 11 236,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojis.. 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 % 42 379,00 Kč 6 % 43 447,00 Kč 13 % 41 076,00 Kč 19 % 44 695,00 Kč 26 % 45 616,00 Kč 33 % 51 080,00 Kč 40 % 76 149,00 Kč 52 % 45 784,00 Kč 59 % 56 797,00 Kč 67 % 68 052,00 Kč 78 % 53 093,00 Kč 86 % 66 132,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojis.. 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 % 15 255,00 Kč 6 % 15 641,00 Kč 13 % 14 787,00 Kč 19 % 16 091,00 Kč 26 % 16 421,00 Kč 33 % 18 391,00 Kč 40 % 27 412,00 Kč 52 % 16 481,00 Kč 59 % 20 446,00 Kč 67 % 24 500,00 Kč 77 % 19 112,00 Kč 85 % 23 808,00 Kč 95 %
5041 Odměny za uži.. 339 000,00 Kč 333 291,00 Kč 98 % 300,00 Kč 0 % 9 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 300,00 Kč 3 % 600,00 Kč 3 % 298 700,00 Kč 91 % 19 291,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 4 800,00 Kč 98 % 300,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5136 Knihy, učební.. 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 429,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 4 835,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 241 890,00 Kč 226 852,77 Kč 94 % 10 742,67 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 19 137,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 4 096,00 Kč 14 % 48 049,10 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 16 154,00 Kč 41 % 1 174,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 127 500,00 Kč 94 %
5139 Nákup materiá.. 1 358 098,00 Kč 1 343 513,13 Kč 99 % 74 627,53 Kč 5 % 297 112,16 Kč 27 % 56 325,32 Kč 32 % 75 250,00 Kč 37 % 77 721,23 Kč 43 % 172 553,54 Kč 55 % 33 879,13 Kč 58 % 113 557,50 Kč 66 % 210 817,20 Kč 82 % 103 543,00 Kč 89 % 59 365,21 Kč 94 % 68 761,31 Kč 99 %
5156 Pohonné hmoty.. 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 765,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 % 757,00 Kč 19 % 463,00 Kč 30 % -450,00 Kč 19 % -229,00 Kč 14 % 617,00 Kč 29 % 573,00 Kč 43 % 576,00 Kč 58 % -379,00 Kč 48 % 133,00 Kč 52 % -1 120,00 Kč 24 % 573,00 Kč 38 % -1 488,00 Kč 1 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 118 500,00 Kč 117 693,40 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 46 974,90 Kč 40 % 60 490,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 10 228,50 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5168 Služby zpraco.. 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 % 2 650,00 Kč 4 % 151,00 Kč 4 % 30 150,00 Kč 45 % 3 650,00 Kč 49 % 18 264,38 Kč 74 % 1 900,00 Kč 77 % 1 900,00 Kč 79 % 1 650,00 Kč 82 % 2 399,00 Kč 85 % 4 378,00 Kč 91 % 775,00 Kč 92 % 4 200,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 836 997,70 Kč 832 307,31 Kč 99 % 55 101,00 Kč 7 % 11 136,00 Kč 8 % 53 999,00 Kč 14 % 37 632,00 Kč 19 % 68 525,40 Kč 27 % 161 758,33 Kč 46 % 125 765,35 Kč 61 % 15 720,33 Kč 63 % 161 499,57 Kč 83 % 30 431,42 Kč 86 % 11 403,65 Kč 88 % 99 335,26 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 % 2 777,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 089,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 26 030,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 2 150,50 Kč 49 % 33 735,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 69 000,00 Kč 66 429,41 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 144,00 Kč 0 % 84,00 Kč 0 % 4 296,45 Kč 7 % 3 021,00 Kč 11 % 3 573,29 Kč 16 % 11 588,60 Kč 33 % 6 693,38 Kč 43 % -1 346,34 Kč 41 % -8,00 Kč 41 % 46 904,03 Kč 109 % -8 521,00 Kč 96 %
5175 Pohoštění 161 660,00 Kč 158 780,52 Kč 98 % 2 065,00 Kč 1 % 2 667,00 Kč 3 % 254,00 Kč 3 % 5 587,50 Kč 7 % 3 433,00 Kč 9 % 20 463,00 Kč 21 % 26 147,00 Kč 37 % 4 672,00 Kč 40 % 62 071,02 Kč 79 % 21 839,00 Kč 92 % 7 039,00 Kč 97 % 2 543,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákup.. 53 756,00 Kč 52 756,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 756,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5194 Věcné dary 36 482,30 Kč 30 289,30 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 2 341,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 3 343,00 Kč 16 % 636,00 Kč 17 % 3 709,10 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 20 260,20 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5222 Neinvestiční .. 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 % 109 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 % 7 359,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 5 862,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 4 835,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 1 304,00 Kč 97 %
6122 Stroje, příst.. 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla.. 322 210,00 Kč 322 199,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 96 800,00 Kč 30 % 60 500,00 Kč 49 % 164 899,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 % 497 748,20 Kč 7 % 565 055,16 Kč 8 % 397 364,32 Kč 5 % 375 004,95 Kč 5 % 432 563,01 Kč 6 % 1 051 727,16 Kč 14 % 793 976,08 Kč 11 % 520 280,21 Kč 7 % 996 527,05 Kč 13 % 550 652,92 Kč 7 % 465 428,09 Kč 6 % 656 538,57 Kč 9 %