Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návštěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2017

Název:
Návštěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 %
výdaje 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 20 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 219 280,00 Kč 97 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 6 333 000,00 Kč Navýšení 6 646 017,00 Kč 6 524 514,29 Kč 98 %
Všeobecná pokladní správa 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 219 654,13 Kč 98 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
11 Návštěvnické centrum 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
2143 Cestovní ruch 6 110 000,00 Kč Navýšení 6 423 017,00 Kč 6 304 860,16 Kč 98 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
11 Návštěvnické centrum 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
11 Návštěvnické centrum 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
11 Návštěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
11 Návštěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 225 000,00 Kč Pokles 211 000,00 Kč 207 114,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 211 000,00 Kč 207 114,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 60 885,41 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 90 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 60 885,41 Kč 98 %
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč Navýšení 110 660,00 Kč 109 586,52 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 100 000,00 Kč Navýšení 110 660,00 Kč 109 586,52 Kč 99 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 26 466,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 26 466,00 Kč 83 %
Celkem 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návštěvnické centrum NJ), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
GEMARE GROUP s.r.o.ARES 61 995,00 Kč
zajištění atrakcí na akci Pivobraní 2017 24.6.2017. [ISRS] 4113 12.07.2017 61 995,00 Kč
MAFRA, a.s.ARES 44 696,00 Kč
Zveřejnění velikonoční reklamy města NJ v magazínu 5+2. 4172 19.04.2017 3 436,00 Kč
prezentace NCNJ v 5+2 - 5.5.2017 MSK 4157 16.05.2017 18 150,00 Kč
prezentace města Nový Jičín (pozvánka na akci Pivobraní 2017) v MF DNES - Moravskoslezský kraj dne 15.06.2017. 4295 23.06.2017 5 929,00 Kč
Náš kraj 5+2 - prezentace Pivobraní 2017. 4305 23.06.2017 10 309,00 Kč
prezentace města v týdeníku 5+2 1.12.2017 4241 18.12.2017 6 872,00 Kč
Simona PodolováARES 38 720,00 Kč
realizace rodokmenu - Generál Laudon - na stěnu 4179 17.05.2017 29 040,00 Kč
zapůjčení busty na 3D skenování. 4065 09.10.2017 9 680,00 Kč
RADIOHOUSE s.r.o.ARES 30 364,00 Kč
výroba spotu - Velikonoční jarmark. 4289 27.04.2017 3 025,00 Kč
reklamní kampaň - Velikonoční jarmark 4290 27.04.2017 6 708,00 Kč
výroba spotu Pivobraní 2017. 4327 26.06.2017 1 573,00 Kč
reklamní kampaň na akci Pivobraní (rádio Orion) 4416 30.06.2017 19 058,00 Kč
Tomáš HříbekARES 25 000,00 Kč
ozvučení a osvětlení akce Pivobraní dne 24.06.2017. 4245 25.07.2017 25 000,00 Kč
Seznam.cz, a.s.ARES 24 200,00 Kč
prezentace města na webu Seznam.cz 3.4.-2.6.2017 4161 15.03.2017 18 150,00 Kč
prezentace města Nový Jičín na Sklik (Seznam.cz) 4215 23.05.2017 6 050,00 Kč
Miroslav SopuchARES 22 869,00 Kč
Autorský dozor 10/2017 - RS sídliště Bezručova - Riegrova IV.etapa 4008 02.01.2017 22 869,00 Kč
HALEN s.r.o.ARES 21 780,00 Kč
razník pr. 39 mm - Laudon (výročí narození) - pro mincovnu, která bude razit pamětní mince a medaile. 4075 07.09.2017 21 780,00 Kč
m-ARK Marketing a reklama s.r.o.ARES 19 965,00 Kč
Prezentace města Nový Jičín v Moravia magazínu 2017 4224 21.03.2017 19 965,00 Kč
Agentura Dobrý den, s.r.o.ARES 17 763,00 Kč
evidence rekordu v České databance rekordůnejvětší sousoší vytvořené 3D tiskem (Laudon na koni). 4306 22.09.2017 17 763,00 Kč
Asociace TRIGONARES 13 630,00 Kč
propagace a prezentace NCNJ na Evropských dnech handicapu 2017 v Ostravě 2.-6.10.2017 4129 12.09.2017 3 630,00 Kč
propagace a prezentace NCNJ na Evropských dnech handicapu 2017 v Ostravě 2.-6.10.2017 4247 19.10.2017 10 000,00 Kč
RICOH Czech Republic s.r.o.ARES 12 974,42 Kč
Instalace ke stroji MP C2011SP (multifunkční tiskárna) 4145 14.06.2017 1 490,72 Kč
Servisní služby 5/2017 na zákl. smlouvy 00159/17/230. 4362 27.06.2017 1 301,75 Kč
Servisní služby na zařízení dle smlouvy 00159/17/230 za 06/2017. 4237 25.07.2017 1 588,35 Kč
Servisní služby na zařízení AFICIO, dle smlouvy 00159/17/230 za 07/2017. 4165 22.08.2017 1 062,33 Kč
Servisní služby 8/2017 na zařízení dle smlouvy 00159/17/230. 4333 25.09.2017 1 529,57 Kč
Servisní služby 9/2017 na zařízení AFICIO dle smlouvy č.00159/17/230. 4312 24.10.2017 1 360,42 Kč
servis 10/2017, sml. 00159/17/230 4312 27.11.2017 1 375,65 Kč
Servisní služby na zařízení 11/2017, sml. 00159/17/230 4314 20.12.2017 3 265,63 Kč
Joma Travel, s. r. o.ARES 12 947,00 Kč
Faktura - prezentace města Nový Jičín v Cestovním informátoru 2017, PDP Kč 2.247.- 4211 26.01.2017 10 700,00 Kč
Faktura - prezentace města Nový Jičín v Cestovním informátoru 2017, PDP Kč 2.247.- 4211 26.01.2017 2 247,00 Kč
VLTAVA LABE MEDIA a.s.ARES 12 100,00 Kč
inzerce Beskydy a Jeseníky v Deník severní Morava a Slezsko 9.12.2017 4348 21.12.2017 12 100,00 Kč
Destinační management turistické oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, o.p.s.ARES 10 000,00 Kč
Faktura - prezentace města na veletrzích CR v Brně, Bratislavě a Praze 4177 25.01.2017 10 000,00 Kč
Lukáš ČernýARES 10 000,00 Kč
zajištění bezpečnostní služby na akci Pivobraní dne 24. 6. 2017. 4185 20.07.2017 10 000,00 Kč
Jan KřečekARES 9 680,00 Kč
zveřejnění Nového Jičína v aplikaci Na kole i pěšky na 1 rok - 1.7.2017-30.6.2018. 4250 22.06.2017 9 680,00 Kč
VirComputers IT s.r.o.ARES 9 285,00 Kč
monitory AOC LCD E2275PWJ - 4ks, Dell PC Vostro 3266 SF - 2ks, MS Office 2016 - 2ks 4037 05.01.2017 9 285,00 Kč
Tomáš HruboňARES 8 470,00 Kč
pronájem hracíh kostek a domino kostek na akci Pivobraní 2017 4410 30.06.2017 8 470,00 Kč
Pavel Toman 2002, Šenov u Nového JičínaARES 8 250,00 Kč
ubytování pro vystupující na akci Pivobraní (skupina UDG). 4409 30.06.2017 8 250,00 Kč
Klub českých turistůARES 8 000,00 Kč
prezentace města Nový Jičín v Obrazovém atlasu 2018 4382 27.09.2017 8 000,00 Kč
EUROCARD s.r.o.ARES 7 865,00 Kč
prezentace města Nový Jičín v magazínu TIM 05 06/2017 4199 22.05.2017 7 865,00 Kč
Ondřej RolínekARES 7 650,00 Kč
prezentace města v muzejních novinách 4236 22.03.2017 3 800,00 Kč
Prezentace v muzejním speciálu 4352 29.11.2017 3 850,00 Kč
POLAR televize Ostrava s.r.o.ARES 7 623,00 Kč
publikování pozvánek na akce města v roce 2017. 4147 13.04.2017 7 623,00 Kč
Paseo, s.r.o.ARES 7 260,00 Kč
Faktura - prezentace města na portálech Paseo Group na 1 rok 4072 08.02.2017 7 260,00 Kč
CHABI production s.r.o.ARES 7 260,00 Kč
malování na obličej a dětské tetování na akci Pivobraní 2017 4239 21.06.2017 7 260,00 Kč
Yvona MasmaniduARES 6 900,00 Kč
grafický návrh obalu na bylinkový čaj Bylinkový pozdrav z Nového Jičína 4107 12.06.2017 2 200,00 Kč
Grafický návrh a tisk gratulačního listu, grafický návrh obalu na čokoládu. 4035 03.08.2017 4 700,00 Kč
Petr BartušekARES 6 027,00 Kč
chemický postřik klobouků v expozici NCNJ 4083 10.05.2017 2 009,00 Kč
Postřik klobouků a mat. v prosklených boxech - NCNJ 4280 22.11.2017 2 009,00 Kč
NCNJ-chemický postřik klobouků v expozici za 2.Q.2017 4317 27.11.2017 2 009,00 Kč
Ing. Lukáš ŠčurekARES 6 000,00 Kč
moderování akce Pivobraní dne 24.06.2017. 4402 30.06.2017 6 000,00 Kč
Michal BaroňARES 6 000,00 Kč
tvorba kulturního programu včetně organizačního zajištění akce Pivobraní 2017 4404 30.06.2017 6 000,00 Kč
Petra DorazilováARES 6 000,00 Kč
moderování akce Pivobraní 2017. 4403 30.06.2017 6 000,00 Kč
ÉTER CZ, spol. s r. o.ARES 5 000,00 Kč
prezentace města v oblastním telefonním seznamu Éter 4238 24.05.2017 5 000,00 Kč
Filip FarkašARES 4 000,00 Kč
technické zajištění akce Pivobraní 2017 4398 30.06.2017 4 000,00 Kč
Stanislav ČípARES 4 000,00 Kč
Propagace města Nový Jičín na Vánočních trzích 2017 4137 13.12.2017 4 000,00 Kč
Lenka BjačkováARES 3 650,00 Kč
čištění klobouků a obleků z expozic. 4039 04.10.2017 3 650,00 Kč
Internet Stream s.r.o.ARES 3 630,00 Kč
Rozšíření klikacího rozpočtu. 4150 14.06.2017 3 630,00 Kč
BOCHETA Real, s.r.o.ARES 3 630,00 Kč
Zborovská 11, byt 62 - stavební opravy (parapet, podlaha), PDP Kč 2.076,90. 4148 15.03.2017 3 630,00 Kč
Česká pošta s.p.ARES 3 327,50 Kč
Roznáška info, propagačních materiálů - Pivobraní 2017. 4335 26.06.2017 3 327,50 Kč
Mladá fronta a.s.ARES 3 025,00 Kč
Inzerce Profit - Pivobraní 2017 4365 27.06.2017 3 025,00 Kč
Miroslava MatouškováARES 3 000,00 Kč
KAPesní Katalog volného času 5/2017 - prezentace města 4015 02.06.2017 3 000,00 Kč
Obec Horní TošanoviceARES 3 000,00 Kč
zapůjčení velkokapacitního stanu na akci Pivobraní 2017 4396 30.06.2017 3 000,00 Kč
Turistika.cz, s.r.o.ARES 2 904,00 Kč
prezentace města na Turistika.cz a Livetouring.com(videotrasa) na 1 rok 4014 02.06.2017 2 904,00 Kč
Studio Hláska spol. s r.o.ARES 2 709,00 Kč
překlady textů do anglického, německého a polského jazyka (popisky do expozice Laudon) 4259 27.03.2017 460,00 Kč
Faktura - překlad z cj do polštiny Pivobraní 2017 4011 03.07.2017 770,00 Kč
překlady do aj, nj a pj (popisky k exponátům v expozici Laudon) 4122 12.09.2017 1 479,00 Kč
Janis MasmanidisARES 2 420,00 Kč
grafická příprava letáků Kalendář akcí 2017 v polském jazyce 4076 10.04.2017 2 420,00 Kč
Economia a.s.ARES 2 420,00 Kč
Navýšení PPC kampaně Najisto start Facebook. 4026 04.09.2017 2 420,00 Kč
RAILREKLAM, spol. s r.o.ARES 2 057,00 Kč
Reklamní kampaň Pivobraní 2017 4038 04.07.2017 2 057,00 Kč
Ing. Radek JarošARES 1 940,00 Kč
převedení a umístění 2 ks turistických tras do Turistické mobilní mapy (na 1 rok) 4393 30.06.2017 1 940,00 Kč
REBOUND SPOT s.r.o.ARES 1 253,36 Kč
plakáty, letáky, výlep plakátů. Polokošile 12ks-sklad 03-propagace (Pivobraní 2017) 4417 30.06.2017 1 253,36 Kč
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o.ARES 1 050,00 Kč
Zpracování oznámení - publikování akcí 2016. 4168 15.02.2017 1 050,00 Kč
Ivo HanákARES 1 041,00 Kč
Instalace poutače Laudonův dům - oprava a přelep. 4108 11.10.2017 1 041,00 Kč
Vladimír JalůvkaARES 1 036,00 Kč
Výlep plakátu Pivobraní 2017. 4154 18.07.2017 1 036,00 Kč
Jana VašicováARES 1 020,00 Kč
zapůjčení kostýmů pro komentované procházky městem 06/2017. 4182 19.06.2017 1 020,00 Kč
Mgr. Peter JuríkARES 840,00 Kč
prezentace města a neomezené služby na celostátním informačním portálu www.czregion.cz 1.7.2017-30.6.2018 4268 23.06.2017 840,00 Kč
Martina VinklarováARES 640,00 Kč
zajištění ubytování pro zahraniční pivovary v rámci akce Pivobraní 2017 - 9 osob - Pivovar Epinal, první pomoc. 4397 30.06.2017 640,00 Kč
Městské kulturní centrum Fulnek, příspěvková organizaceARES 444,00 Kč
Výlep plakátů A2 - Pivobraní 2017. 4265 23.06.2017 444,00 Kč
Global Payments Europe, s.r.o.ARES 411,40 Kč
propojení platebního terminálu s pokladním místem - Gordic - NCNJ 4245 25.05.2017 411,40 Kč
RENGL s.r.o.ARES 380,00 Kč
Kampaň Pivobraní 2017 - výlep plakátů. 4152 18.07.2017 380,00 Kč
Dělnický dům v OdráchARES 350,00 Kč
Výlep plakátů 13-24.6.2017. 4227 21.06.2017 350,00 Kč
Město Frenštát pod RadhoštěmARES 339,00 Kč
Výlep plakátů Pivobraní 2017. 4032 04.07.2017 339,00 Kč
Město ŠtramberkARES 300,00 Kč
Vylepení plakátů Pivobraní 2017. 4226 21.06.2017 300,00 Kč
Mgr.Zdeňka LacinováARES 250,00 Kč
Překlad textu do anglického jazyka (Eurobeds) 4240 21.11.2017 250,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 12 947,00 Kč
Celkem 564 287,68 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 11 200,00 Kč
5261 23.06.2017 11 200,00 Kč
Fyzická osoba 10 000,00 Kč
4101 11.09.2017 10 000,00 Kč
Fyzická osoba 5 100,00 Kč
5041 23.02.2017 2 100,00 Kč
5011 08.09.2017 2 700,00 Kč
5045 27.09.2017 300,00 Kč
Fyzická osoba 2 700,00 Kč
5085 17.10.2017 2 700,00 Kč
Fyzická osoba 1 000,00 Kč
5253 23.06.2017 1 000,00 Kč
ABF a.s.ARES 726,00 Kč
registrační poplatek za přihlášení kalendářů Nový Jičín do soutěže Kalendář 2017 4081 09.02.2017 726,00 Kč
PROJEKTMEDIA s.r.o.ARES 0,00 Kč
úhrada faktury č. 20170067 za lampy do projektoru, částka 6462,- Kč. Jedna lampa byla vrácena zpět, vystaven dobropis č. 20170091 na částku 2707,- Kč. Uhrazen rozdíl těchto dvou dokladů. 4174 16.03.2017 3 755,00 Kč
úhrada faktury č. 20170067 za lampy do projektoru, částka 6462,- Kč. Jedna lampa byla vrácena zpět, vystaven dobropis č. 20170091 na částku 2707,- Kč. Uhrazen rozdíl těchto dvou dokladů. 8101 13.04.2017 -3 755,00 Kč
Celkem 30 726,00 Kč

Název firmy / subjektu Popis Datum Částka
Fyzická osoba 500,00 Kč
5254 22.12.2017 500,00 Kč
Město Nový JičínARES -12 947,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši faktury mylně zaplacené z výdajového účtu - Joma Travel, s.r.o., Zahradnícka 2473/1A, 03861 Vrútky, Slovensko, IČO: 4961747 (dokl.č. 4211/I.2017) 4187 20.03.2017 -10 700,00 Kč
Převod finančních prostředků ve výši faktury mylně zaplacené z výdajového účtu - Joma Travel, s.r.o., Zahradnícka 2473/1A, 03861 Vrútky, Slovensko, IČO: 4961747 (dokl.č. 4211/I.2017) 4187 20.03.2017 -2 247,00 Kč
Celkem -12 447,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 % 159 777,00 Kč 6 % 173 785,00 Kč 13 % 164 303,00 Kč 20 % 175 715,00 Kč 27 % 179 880,00 Kč 34 % 188 217,00 Kč 42 % 299 011,00 Kč 54 % 180 334,00 Kč 61 % 227 185,00 Kč 70 % 269 328,00 Kč 81 % 200 370,00 Kč 89 % 261 728,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobn.. 174 340,00 Kč 153 212,00 Kč 88 % 14 958,00 Kč 9 % 9 168,00 Kč 14 % 11 408,00 Kč 20 % 10 928,00 Kč 27 % 14 368,00 Kč 35 % 13 464,00 Kč 43 % 11 624,00 Kč 49 % 17 040,00 Kč 59 % 9 770,00 Kč 65 % 16 750,00 Kč 74 % 12 498,00 Kč 81 % 11 236,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojis.. 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 % 42 379,00 Kč 6 % 43 447,00 Kč 13 % 41 076,00 Kč 19 % 44 695,00 Kč 26 % 45 616,00 Kč 33 % 51 080,00 Kč 40 % 76 149,00 Kč 52 % 45 784,00 Kč 59 % 56 797,00 Kč 67 % 68 052,00 Kč 78 % 53 093,00 Kč 86 % 66 132,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojis.. 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 % 15 255,00 Kč 6 % 15 641,00 Kč 13 % 14 787,00 Kč 19 % 16 091,00 Kč 26 % 16 421,00 Kč 33 % 18 391,00 Kč 40 % 27 412,00 Kč 52 % 16 481,00 Kč 59 % 20 446,00 Kč 67 % 24 500,00 Kč 77 % 19 112,00 Kč 85 % 23 808,00 Kč 95 %
5041 Odměny za uži.. 339 000,00 Kč 333 291,00 Kč 98 % 300,00 Kč 0 % 9 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 300,00 Kč 3 % 600,00 Kč 3 % 298 700,00 Kč 91 % 19 291,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 4 800,00 Kč 98 % 300,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5136 Knihy, učební.. 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 429,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 4 835,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 241 890,00 Kč 226 852,77 Kč 94 % 10 742,67 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 19 137,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 4 096,00 Kč 14 % 48 049,10 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 16 154,00 Kč 41 % 1 174,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 127 500,00 Kč 94 %
5139 Nákup materiá.. 1 358 098,00 Kč 1 343 513,13 Kč 99 % 74 627,53 Kč 5 % 297 112,16 Kč 27 % 56 325,32 Kč 32 % 75 250,00 Kč 37 % 77 721,23 Kč 43 % 172 553,54 Kč 55 % 33 879,13 Kč 58 % 113 557,50 Kč 66 % 210 817,20 Kč 82 % 103 543,00 Kč 89 % 59 365,21 Kč 94 % 68 761,31 Kč 99 %
5156 Pohonné hmoty.. 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 765,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 % 757,00 Kč 19 % 463,00 Kč 30 % -450,00 Kč 19 % -229,00 Kč 14 % 617,00 Kč 29 % 573,00 Kč 43 % 576,00 Kč 58 % -379,00 Kč 48 % 133,00 Kč 52 % -1 120,00 Kč 24 % 573,00 Kč 38 % -1 488,00 Kč 1 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 118 500,00 Kč 117 693,40 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 46 974,90 Kč 40 % 60 490,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 10 228,50 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5168 Služby zpraco.. 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 % 2 650,00 Kč 4 % 151,00 Kč 4 % 30 150,00 Kč 45 % 3 650,00 Kč 49 % 18 264,38 Kč 74 % 1 900,00 Kč 77 % 1 900,00 Kč 79 % 1 650,00 Kč 82 % 2 399,00 Kč 85 % 4 378,00 Kč 91 % 775,00 Kč 92 % 4 200,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 836 997,70 Kč 832 307,31 Kč 99 % 55 101,00 Kč 7 % 11 136,00 Kč 8 % 53 999,00 Kč 14 % 37 632,00 Kč 19 % 68 525,40 Kč 27 % 161 758,33 Kč 46 % 125 765,35 Kč 61 % 15 720,33 Kč 63 % 161 499,57 Kč 83 % 30 431,42 Kč 86 % 11 403,65 Kč 88 % 99 335,26 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 % 2 777,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 089,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 26 030,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 2 150,50 Kč 49 % 33 735,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 69 000,00 Kč 66 429,41 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 144,00 Kč 0 % 84,00 Kč 0 % 4 296,45 Kč 7 % 3 021,00 Kč 11 % 3 573,29 Kč 16 % 11 588,60 Kč 33 % 6 693,38 Kč 43 % -1 346,34 Kč 41 % -8,00 Kč 41 % 46 904,03 Kč 109 % -8 521,00 Kč 96 %
5175 Pohoštění 161 660,00 Kč 158 780,52 Kč 98 % 2 065,00 Kč 1 % 2 667,00 Kč 3 % 254,00 Kč 3 % 5 587,50 Kč 7 % 3 433,00 Kč 9 % 20 463,00 Kč 21 % 26 147,00 Kč 37 % 4 672,00 Kč 40 % 62 071,02 Kč 79 % 21 839,00 Kč 92 % 7 039,00 Kč 97 % 2 543,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákup.. 53 756,00 Kč 52 756,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 756,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5194 Věcné dary 36 482,30 Kč 30 289,30 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 2 341,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 3 343,00 Kč 16 % 636,00 Kč 17 % 3 709,10 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 20 260,20 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5222 Neinvestiční .. 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 % 109 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 % 7 359,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 5 862,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 4 835,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 1 304,00 Kč 97 %
6122 Stroje, příst.. 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla.. 322 210,00 Kč 322 199,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 96 800,00 Kč 30 % 60 500,00 Kč 49 % 164 899,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 % 497 748,20 Kč 7 % 565 055,16 Kč 8 % 397 364,32 Kč 5 % 375 004,95 Kč 5 % 432 563,01 Kč 6 % 1 051 727,16 Kč 14 % 793 976,08 Kč 11 % 520 280,21 Kč 7 % 996 527,05 Kč 13 % 550 652,92 Kč 7 % 465 428,09 Kč 6 % 656 538,57 Kč 9 %