Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návštěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2017

Název:
Návštěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 %
výdaje 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 20 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 219 280,00 Kč 97 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 6 333 000,00 Kč Navýšení 6 646 017,00 Kč 6 524 514,29 Kč 98 %
Všeobecná pokladní správa 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 219 654,13 Kč 98 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
11 Návštěvnické centrum 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
2143 Cestovní ruch 6 110 000,00 Kč Navýšení 6 423 017,00 Kč 6 304 860,16 Kč 98 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
11 Návštěvnické centrum 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
11 Návštěvnické centrum 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
11 Návštěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
11 Návštěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 225 000,00 Kč Pokles 211 000,00 Kč 207 114,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 211 000,00 Kč 207 114,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 60 885,41 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 90 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 60 885,41 Kč 98 %
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč Navýšení 110 660,00 Kč 109 586,52 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 100 000,00 Kč Navýšení 110 660,00 Kč 109 586,52 Kč 99 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 26 466,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 26 466,00 Kč 83 %
Celkem 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návštěvnické centrum NJ), Paragraf 2143 (Cestovní ruch), Položka 6122 (Stroje, přístroje a zařízení)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Katarína HolubováARES 49 000,00 Kč
kostým na jezdeckou sochu generála Laudona. 4392 27.09.2017 49 000,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 49 000,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 % 159 777,00 Kč 6 % 173 785,00 Kč 13 % 164 303,00 Kč 20 % 175 715,00 Kč 27 % 179 880,00 Kč 34 % 188 217,00 Kč 42 % 299 011,00 Kč 54 % 180 334,00 Kč 61 % 227 185,00 Kč 70 % 269 328,00 Kč 81 % 200 370,00 Kč 89 % 261 728,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobn.. 174 340,00 Kč 153 212,00 Kč 88 % 14 958,00 Kč 9 % 9 168,00 Kč 14 % 11 408,00 Kč 20 % 10 928,00 Kč 27 % 14 368,00 Kč 35 % 13 464,00 Kč 43 % 11 624,00 Kč 49 % 17 040,00 Kč 59 % 9 770,00 Kč 65 % 16 750,00 Kč 74 % 12 498,00 Kč 81 % 11 236,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojis.. 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 % 42 379,00 Kč 6 % 43 447,00 Kč 13 % 41 076,00 Kč 19 % 44 695,00 Kč 26 % 45 616,00 Kč 33 % 51 080,00 Kč 40 % 76 149,00 Kč 52 % 45 784,00 Kč 59 % 56 797,00 Kč 67 % 68 052,00 Kč 78 % 53 093,00 Kč 86 % 66 132,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojis.. 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 % 15 255,00 Kč 6 % 15 641,00 Kč 13 % 14 787,00 Kč 19 % 16 091,00 Kč 26 % 16 421,00 Kč 33 % 18 391,00 Kč 40 % 27 412,00 Kč 52 % 16 481,00 Kč 59 % 20 446,00 Kč 67 % 24 500,00 Kč 77 % 19 112,00 Kč 85 % 23 808,00 Kč 95 %
5041 Odměny za uži.. 339 000,00 Kč 333 291,00 Kč 98 % 300,00 Kč 0 % 9 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 300,00 Kč 3 % 600,00 Kč 3 % 298 700,00 Kč 91 % 19 291,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 4 800,00 Kč 98 % 300,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5136 Knihy, učební.. 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 429,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 4 835,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 241 890,00 Kč 226 852,77 Kč 94 % 10 742,67 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 19 137,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 4 096,00 Kč 14 % 48 049,10 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 16 154,00 Kč 41 % 1 174,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 127 500,00 Kč 94 %
5139 Nákup materiá.. 1 358 098,00 Kč 1 343 513,13 Kč 99 % 74 627,53 Kč 5 % 297 112,16 Kč 27 % 56 325,32 Kč 32 % 75 250,00 Kč 37 % 77 721,23 Kč 43 % 172 553,54 Kč 55 % 33 879,13 Kč 58 % 113 557,50 Kč 66 % 210 817,20 Kč 82 % 103 543,00 Kč 89 % 59 365,21 Kč 94 % 68 761,31 Kč 99 %
5156 Pohonné hmoty.. 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 765,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 % 757,00 Kč 19 % 463,00 Kč 30 % -450,00 Kč 19 % -229,00 Kč 14 % 617,00 Kč 29 % 573,00 Kč 43 % 576,00 Kč 58 % -379,00 Kč 48 % 133,00 Kč 52 % -1 120,00 Kč 24 % 573,00 Kč 38 % -1 488,00 Kč 1 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 118 500,00 Kč 117 693,40 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 46 974,90 Kč 40 % 60 490,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 10 228,50 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5168 Služby zpraco.. 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 % 2 650,00 Kč 4 % 151,00 Kč 4 % 30 150,00 Kč 45 % 3 650,00 Kč 49 % 18 264,38 Kč 74 % 1 900,00 Kč 77 % 1 900,00 Kč 79 % 1 650,00 Kč 82 % 2 399,00 Kč 85 % 4 378,00 Kč 91 % 775,00 Kč 92 % 4 200,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 836 997,70 Kč 832 307,31 Kč 99 % 55 101,00 Kč 7 % 11 136,00 Kč 8 % 53 999,00 Kč 14 % 37 632,00 Kč 19 % 68 525,40 Kč 27 % 161 758,33 Kč 46 % 125 765,35 Kč 61 % 15 720,33 Kč 63 % 161 499,57 Kč 83 % 30 431,42 Kč 86 % 11 403,65 Kč 88 % 99 335,26 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 % 2 777,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 089,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 26 030,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 2 150,50 Kč 49 % 33 735,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 69 000,00 Kč 66 429,41 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 144,00 Kč 0 % 84,00 Kč 0 % 4 296,45 Kč 7 % 3 021,00 Kč 11 % 3 573,29 Kč 16 % 11 588,60 Kč 33 % 6 693,38 Kč 43 % -1 346,34 Kč 41 % -8,00 Kč 41 % 46 904,03 Kč 109 % -8 521,00 Kč 96 %
5175 Pohoštění 161 660,00 Kč 158 780,52 Kč 98 % 2 065,00 Kč 1 % 2 667,00 Kč 3 % 254,00 Kč 3 % 5 587,50 Kč 7 % 3 433,00 Kč 9 % 20 463,00 Kč 21 % 26 147,00 Kč 37 % 4 672,00 Kč 40 % 62 071,02 Kč 79 % 21 839,00 Kč 92 % 7 039,00 Kč 97 % 2 543,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákup.. 53 756,00 Kč 52 756,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 756,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5194 Věcné dary 36 482,30 Kč 30 289,30 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 2 341,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 3 343,00 Kč 16 % 636,00 Kč 17 % 3 709,10 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 20 260,20 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5222 Neinvestiční .. 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 % 109 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 % 7 359,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 5 862,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 4 835,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 1 304,00 Kč 97 %
6122 Stroje, příst.. 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla.. 322 210,00 Kč 322 199,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 96 800,00 Kč 30 % 60 500,00 Kč 49 % 164 899,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 % 497 748,20 Kč 7 % 565 055,16 Kč 8 % 397 364,32 Kč 5 % 375 004,95 Kč 5 % 432 563,01 Kč 6 % 1 051 727,16 Kč 14 % 793 976,08 Kč 11 % 520 280,21 Kč 7 % 996 527,05 Kč 13 % 550 652,92 Kč 7 % 465 428,09 Kč 6 % 656 538,57 Kč 9 %