Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návštěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2017

Název:
Návštěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 %
výdaje 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 20 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 219 280,00 Kč 97 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 6 333 000,00 Kč Navýšení 6 646 017,00 Kč 6 524 514,29 Kč 98 %
Všeobecná pokladní správa 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 219 654,13 Kč 98 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
11 Návštěvnické centrum 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
2143 Cestovní ruch 6 110 000,00 Kč Navýšení 6 423 017,00 Kč 6 304 860,16 Kč 98 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
11 Návštěvnické centrum 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
11 Návštěvnické centrum 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
11 Návštěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
11 Návštěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 225 000,00 Kč Pokles 211 000,00 Kč 207 114,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 211 000,00 Kč 207 114,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 60 885,41 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 90 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 60 885,41 Kč 98 %
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč Navýšení 110 660,00 Kč 109 586,52 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 100 000,00 Kč Navýšení 110 660,00 Kč 109 586,52 Kč 99 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 26 466,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 26 466,00 Kč 83 %
Celkem 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návštěvnické centrum NJ), Paragraf 6223 (Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená)), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
WELLNESS HOTEL ABACIE NJ s.r.o.ARES 79 960,00 Kč
Faktura - ubytování zahr. hostů v rámci Pivobraní 2017- 23.-25.6.2017 Polsko, Oravské muzeum, Belgie, Novellara 4020 03.07.2017 16 600,00 Kč
Faktura - ubytování zahr. delegací v hotelu Abácie - Slavnost města 4312 22.09.2017 61 600,00 Kč
Zajištění služeb a materiálu na akci Italské odpoledne dne 19.10.2017 4209 20.11.2017 1 760,00 Kč
Céline BossuARES 25 240,00 Kč
Překlad rozhovoru pana Bártka do fancouzských novin 4050 07.04.2017 740,00 Kč
Faktura - tlumočení épinalské delegace v rámci Slavnost města. 4301 22.09.2017 12 000,00 Kč
tlumočení v rámci zahraniční cesty do Épinalu (St. Nicolas) 30.11. - 4.12.2017 4283 19.12.2017 12 500,00 Kč
Studio Hláska spol. s r.o.ARES 24 759,00 Kč
Překlady textů z českého do anglického jazyka (brožura Partnerská města) 4035 06.03.2017 260,00 Kč
Tlumočení do polského jazyka - 18.2.2017 - prohlídka expozic NCNJ 4036 06.03.2017 580,00 Kč
Faktura - překlad kulturních akcí do polštiny na veletrh v Zabrze 4260 27.03.2017 495,00 Kč
Překlady textů do anglického jazyka - brožury o partnerských městech. 4028 04.04.2017 3 275,00 Kč
Překlady textů z českého do německého jazyka (web icnj.cz) 4245 24.04.2017 14 160,00 Kč
Faktura - překlad pozvání na slavnost pro rodinu Loudonů 4179 19.06.2017 325,00 Kč
Faktura - překlady pozvánek na slavnost pro partnerská města 4183 19.06.2017 1 028,00 Kč
překlady do franc. a ital. jazyka (děkovné dopisy - Pivobraní) 4388 30.06.2017 330,00 Kč
překlady textu do německého jazyka (pozvánka na slavnost pro rodinu Loudonů) 4266 31.08.2017 165,00 Kč
překlad textu do italského jazyka (poděkování za pozvání na akci Miss Anguria) 4267 31.08.2017 297,00 Kč
překlady textů z francouzského a německého jazyka do češtiny (poděkování za pozvání na slavnost) 4270 31.08.2017 496,00 Kč
překlad textu do německého jazyka - pozvání na slavnost (Princezna Camilla) 4109 12.09.2017 354,00 Kč
překlady textů do fj, aj, nj, pj (výstava Partnerství s Épinalem) 4189 18.09.2017 1 869,00 Kč
překlad textu z franc. jazyka do češtiny (omluvný dopis - neúčast Les Pinaudrés na slavnosti města) 4358 27.09.2017 300,00 Kč
tlumočení do německého jazyka (pro potomky Laudona - slavnost města) 4360 27.09.2017 675,00 Kč
zajištění překladu dopisu z Épinalu - pozvánka na st. Nicolas 4199 20.11.2017 150,00 Kč
Moravskoslezská pobočka Společnosti přátel ItálieARES 23 850,00 Kč
Faktura - tlumočení italské delegaci v rámci Pivobraní 23.-24.6.2017 4407 30.06.2017 6 750,00 Kč
tlumočení do italštiny ve dnech 28.-30.07.2017 (Novellara - Miss Anguria) 4049 07.08.2017 9 000,00 Kč
Faktura - tlumočení novellarské delegaci - Slavnost města 4295 22.09.2017 8 100,00 Kč
Madasped s.r.o.ARES 15 125,00 Kč
Přeprava uměleckého díla do Épinalu 4285 19.12.2017 15 125,00 Kč
Marek BystroňARES 9 630,00 Kč
ubytování zahraničních hostů v rámci akce Pivobraní - 23.-25.6.2017 - 7 osob: Zabrze Polsko, Oravské muzeum, Landskrone Ratibor 4413 30.06.2017 9 630,00 Kč
Mgr. El Houcine ImiderARES 9 000,00 Kč
tlumočnické služby v rámci zahraniční cesty do part. města Görlitz 4093 08.09.2017 7 000,00 Kč
Faktura - tlumočnické služby v rámci Slavnosti města - návštěva Ostravy 4113 11.10.2017 2 000,00 Kč
Jan MachanderARES 6 000,00 Kč
zajištění tlumočnických a organizačních služeb pro delegaci z part. města na akci Pivobraní 23.-24.6.2017 4216 24.07.2017 6 000,00 Kč
PhDr.Zora KudělkováARES 5 250,00 Kč
Tlumočení v rámci Slavnosti města pro delegaci z Ludwigsburgu 8.-9.9.2017 4345 21.12.2017 5 250,00 Kč
Středisko volného času Fokus Nový Jičín příspěvková organizaceARES 5 000,00 Kč
Faktura - pronájem místnosti - Laudon Handball Cup 2017 ve dnech 19.-21.5.2017 4065 07.06.2017 5 000,00 Kč
Martina VinklarováARES 3 300,00 Kč
zajištění ubytování pro zahraniční pivovary v rámci akce Pivobraní 2017 - 9 osob - Pivovar Epinal, první pomoc. 4397 30.06.2017 3 300,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 207 114,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 % 159 777,00 Kč 6 % 173 785,00 Kč 13 % 164 303,00 Kč 20 % 175 715,00 Kč 27 % 179 880,00 Kč 34 % 188 217,00 Kč 42 % 299 011,00 Kč 54 % 180 334,00 Kč 61 % 227 185,00 Kč 70 % 269 328,00 Kč 81 % 200 370,00 Kč 89 % 261 728,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobn.. 174 340,00 Kč 153 212,00 Kč 88 % 14 958,00 Kč 9 % 9 168,00 Kč 14 % 11 408,00 Kč 20 % 10 928,00 Kč 27 % 14 368,00 Kč 35 % 13 464,00 Kč 43 % 11 624,00 Kč 49 % 17 040,00 Kč 59 % 9 770,00 Kč 65 % 16 750,00 Kč 74 % 12 498,00 Kč 81 % 11 236,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojis.. 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 % 42 379,00 Kč 6 % 43 447,00 Kč 13 % 41 076,00 Kč 19 % 44 695,00 Kč 26 % 45 616,00 Kč 33 % 51 080,00 Kč 40 % 76 149,00 Kč 52 % 45 784,00 Kč 59 % 56 797,00 Kč 67 % 68 052,00 Kč 78 % 53 093,00 Kč 86 % 66 132,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojis.. 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 % 15 255,00 Kč 6 % 15 641,00 Kč 13 % 14 787,00 Kč 19 % 16 091,00 Kč 26 % 16 421,00 Kč 33 % 18 391,00 Kč 40 % 27 412,00 Kč 52 % 16 481,00 Kč 59 % 20 446,00 Kč 67 % 24 500,00 Kč 77 % 19 112,00 Kč 85 % 23 808,00 Kč 95 %
5041 Odměny za uži.. 339 000,00 Kč 333 291,00 Kč 98 % 300,00 Kč 0 % 9 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 300,00 Kč 3 % 600,00 Kč 3 % 298 700,00 Kč 91 % 19 291,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 4 800,00 Kč 98 % 300,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5136 Knihy, učební.. 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 429,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 4 835,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 241 890,00 Kč 226 852,77 Kč 94 % 10 742,67 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 19 137,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 4 096,00 Kč 14 % 48 049,10 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 16 154,00 Kč 41 % 1 174,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 127 500,00 Kč 94 %
5139 Nákup materiá.. 1 358 098,00 Kč 1 343 513,13 Kč 99 % 74 627,53 Kč 5 % 297 112,16 Kč 27 % 56 325,32 Kč 32 % 75 250,00 Kč 37 % 77 721,23 Kč 43 % 172 553,54 Kč 55 % 33 879,13 Kč 58 % 113 557,50 Kč 66 % 210 817,20 Kč 82 % 103 543,00 Kč 89 % 59 365,21 Kč 94 % 68 761,31 Kč 99 %
5156 Pohonné hmoty.. 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 765,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 % 757,00 Kč 19 % 463,00 Kč 30 % -450,00 Kč 19 % -229,00 Kč 14 % 617,00 Kč 29 % 573,00 Kč 43 % 576,00 Kč 58 % -379,00 Kč 48 % 133,00 Kč 52 % -1 120,00 Kč 24 % 573,00 Kč 38 % -1 488,00 Kč 1 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 118 500,00 Kč 117 693,40 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 46 974,90 Kč 40 % 60 490,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 10 228,50 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5168 Služby zpraco.. 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 % 2 650,00 Kč 4 % 151,00 Kč 4 % 30 150,00 Kč 45 % 3 650,00 Kč 49 % 18 264,38 Kč 74 % 1 900,00 Kč 77 % 1 900,00 Kč 79 % 1 650,00 Kč 82 % 2 399,00 Kč 85 % 4 378,00 Kč 91 % 775,00 Kč 92 % 4 200,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 836 997,70 Kč 832 307,31 Kč 99 % 55 101,00 Kč 7 % 11 136,00 Kč 8 % 53 999,00 Kč 14 % 37 632,00 Kč 19 % 68 525,40 Kč 27 % 161 758,33 Kč 46 % 125 765,35 Kč 61 % 15 720,33 Kč 63 % 161 499,57 Kč 83 % 30 431,42 Kč 86 % 11 403,65 Kč 88 % 99 335,26 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 % 2 777,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 089,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 26 030,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 2 150,50 Kč 49 % 33 735,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 69 000,00 Kč 66 429,41 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 144,00 Kč 0 % 84,00 Kč 0 % 4 296,45 Kč 7 % 3 021,00 Kč 11 % 3 573,29 Kč 16 % 11 588,60 Kč 33 % 6 693,38 Kč 43 % -1 346,34 Kč 41 % -8,00 Kč 41 % 46 904,03 Kč 109 % -8 521,00 Kč 96 %
5175 Pohoštění 161 660,00 Kč 158 780,52 Kč 98 % 2 065,00 Kč 1 % 2 667,00 Kč 3 % 254,00 Kč 3 % 5 587,50 Kč 7 % 3 433,00 Kč 9 % 20 463,00 Kč 21 % 26 147,00 Kč 37 % 4 672,00 Kč 40 % 62 071,02 Kč 79 % 21 839,00 Kč 92 % 7 039,00 Kč 97 % 2 543,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákup.. 53 756,00 Kč 52 756,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 756,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5194 Věcné dary 36 482,30 Kč 30 289,30 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 2 341,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 3 343,00 Kč 16 % 636,00 Kč 17 % 3 709,10 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 20 260,20 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5222 Neinvestiční .. 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 % 109 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 % 7 359,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 5 862,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 4 835,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 1 304,00 Kč 97 %
6122 Stroje, příst.. 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla.. 322 210,00 Kč 322 199,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 96 800,00 Kč 30 % 60 500,00 Kč 49 % 164 899,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 % 497 748,20 Kč 7 % 565 055,16 Kč 8 % 397 364,32 Kč 5 % 375 004,95 Kč 5 % 432 563,01 Kč 6 % 1 051 727,16 Kč 14 % 793 976,08 Kč 11 % 520 280,21 Kč 7 % 996 527,05 Kč 13 % 550 652,92 Kč 7 % 465 428,09 Kč 6 % 656 538,57 Kč 9 %