Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Návštěvnické centrum NJ (ORG 1100) / 2017

Název:
Návštěvnické centrum NJ (1100)
Rozpočtováno v letech:
Zodpovědná osoba:
admin Admin
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 500 000,00 Kč Navýšení 800 000,00 Kč 871 718,67 Kč 109 %
výdaje 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 20 000,00 Kč Navýšení 225 000,00 Kč 219 280,00 Kč 97 %
Vnitřní obchod, služby, cestovní ruch 6 333 000,00 Kč Navýšení 6 646 017,00 Kč 6 524 514,29 Kč 98 %
Všeobecná pokladní správa 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2141 Vnitřní obchod 223 000,00 Kč 223 000,00 Kč 219 654,13 Kč 98 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 13 500,00 Kč 13 500,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 120 000,00 Kč Navýšení 127 500,00 Kč 127 500,00 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 40 000,00 Kč Pokles 35 000,00 Kč 33 686,50 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 43 000,00 Kč 42 626,63 Kč 99 %
5175 Pohoštění 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
11 Návštěvnické centrum 2 000,00 Kč Navýšení 3 000,00 Kč 2 341,00 Kč 78 %
2143 Cestovní ruch 6 110 000,00 Kč Navýšení 6 423 017,00 Kč 6 304 860,16 Kč 98 %
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobní výdaje 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
11 Návštěvnické centrum 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč 149 622,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
11 Návštěvnické centrum 663 000,00 Kč 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
11 Návštěvnické centrum 240 000,00 Kč 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 270 000,00 Kč Navýšení 300 500,00 Kč 300 500,00 Kč 100 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 7 000,00 Kč Pokles 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 90 390,00 Kč 75 597,77 Kč 84 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 970 000,00 Kč Navýšení 1 208 098,00 Kč 1 195 145,63 Kč 99 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
11 Návštěvnické centrum 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 %
5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 1 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 133 500,00 Kč Pokles 107 500,00 Kč 107 464,90 Kč 100 %
5168 Služby zpracování dat 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 74 000,00 Kč 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 %
5169 Nákup ostatních služeb 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 640 500,00 Kč Pokles 582 997,70 Kč 582 566,68 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 7 000,00 Kč 5 544,00 Kč 79 %
5175 Pohoštění 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 45 000,00 Kč Navýšení 50 000,00 Kč 49 194,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 52 756,00 Kč 52 756,00 Kč 100 %
5194 Věcné dary 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 3 000,00 Kč Pokles 1 482,30 Kč 1 482,30 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
11 Návštěvnické centrum 15 000,00 Kč Navýšení 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 122 210,00 Kč 122 210,00 Kč 100 %
3326 Poříz.zachov.,obn.hodnot m.kult.,nár.,hist.pověd. 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla a předměty 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 0,00 Kč Navýšení 200 000,00 Kč 199 989,00 Kč 100 %
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
11 Návštěvnické centrum 20 000,00 Kč Navýšení 25 000,00 Kč 19 291,00 Kč 77 %
6223 Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená) 515 000,00 Kč Navýšení 575 000,00 Kč 559 071,43 Kč 97 %
5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Pokles 4 340,00 Kč 3 590,00 Kč 83 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Navýšení 24 000,00 Kč 23 755,00 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Navýšení 115 000,00 Kč 114 681,00 Kč 100 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
11 Návštěvnické centrum 30 000,00 Kč Pokles 11 000,00 Kč 10 228,50 Kč 93 %
5169 Nákup ostatních služeb 225 000,00 Kč Pokles 211 000,00 Kč 207 114,00 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 225 000,00 Kč Pokles 211 000,00 Kč 207 114,00 Kč 98 %
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 90 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 60 885,41 Kč 98 %
11 Návštěvnické centrum 90 000,00 Kč Pokles 62 000,00 Kč 60 885,41 Kč 98 %
5175 Pohoštění 100 000,00 Kč Navýšení 110 660,00 Kč 109 586,52 Kč 99 %
11 Návštěvnické centrum 100 000,00 Kč Navýšení 110 660,00 Kč 109 586,52 Kč 99 %
5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
11 Návštěvnické centrum 5 000,00 Kč Pokles 1 000,00 Kč 0,00 Kč 0 %
5194 Věcné dary 10 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 26 466,00 Kč 83 %
11 Návštěvnické centrum 10 000,00 Kč Navýšení 32 000,00 Kč 26 466,00 Kč 83 %
Celkem 6 868 000,00 Kč Navýšení 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 1100 (Návštěvnické centrum NJ), Paragraf 6223 (Mezinárodní spolupráce(jinde nezařazená)), Položka 5179 (Ostatní nákupy jinde nezařazené)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5011 Platy zaměstn.. 2 500 000,00 Kč 2 479 633,00 Kč 99 % 159 777,00 Kč 6 % 173 785,00 Kč 13 % 164 303,00 Kč 20 % 175 715,00 Kč 27 % 179 880,00 Kč 34 % 188 217,00 Kč 42 % 299 011,00 Kč 54 % 180 334,00 Kč 61 % 227 185,00 Kč 70 % 269 328,00 Kč 81 % 200 370,00 Kč 89 % 261 728,00 Kč 99 %
5021 Ostatní osobn.. 174 340,00 Kč 153 212,00 Kč 88 % 14 958,00 Kč 9 % 9 168,00 Kč 14 % 11 408,00 Kč 20 % 10 928,00 Kč 27 % 14 368,00 Kč 35 % 13 464,00 Kč 43 % 11 624,00 Kč 49 % 17 040,00 Kč 59 % 9 770,00 Kč 65 % 16 750,00 Kč 74 % 12 498,00 Kč 81 % 11 236,00 Kč 88 %
5031 Povinné pojis.. 663 000,00 Kč 634 300,00 Kč 96 % 42 379,00 Kč 6 % 43 447,00 Kč 13 % 41 076,00 Kč 19 % 44 695,00 Kč 26 % 45 616,00 Kč 33 % 51 080,00 Kč 40 % 76 149,00 Kč 52 % 45 784,00 Kč 59 % 56 797,00 Kč 67 % 68 052,00 Kč 78 % 53 093,00 Kč 86 % 66 132,00 Kč 96 %
5032 Povinné pojis.. 240 000,00 Kč 228 345,00 Kč 95 % 15 255,00 Kč 6 % 15 641,00 Kč 13 % 14 787,00 Kč 19 % 16 091,00 Kč 26 % 16 421,00 Kč 33 % 18 391,00 Kč 40 % 27 412,00 Kč 52 % 16 481,00 Kč 59 % 20 446,00 Kč 67 % 24 500,00 Kč 77 % 19 112,00 Kč 85 % 23 808,00 Kč 95 %
5041 Odměny za uži.. 339 000,00 Kč 333 291,00 Kč 98 % 300,00 Kč 0 % 9 000,00 Kč 3 % 0,00 Kč 3 % 300,00 Kč 3 % 600,00 Kč 3 % 298 700,00 Kč 91 % 19 291,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 0,00 Kč 97 % 4 800,00 Kč 98 % 300,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5136 Knihy, učební.. 5 264,00 Kč 5 264,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 429,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 0,00 Kč 8 % 4 835,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5137 Drobný hmotný.. 241 890,00 Kč 226 852,77 Kč 94 % 10 742,67 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 19 137,00 Kč 12 % 0,00 Kč 12 % 4 096,00 Kč 14 % 48 049,10 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 0,00 Kč 34 % 16 154,00 Kč 41 % 1 174,00 Kč 41 % 0,00 Kč 41 % 127 500,00 Kč 94 %
5139 Nákup materiá.. 1 358 098,00 Kč 1 343 513,13 Kč 99 % 74 627,53 Kč 5 % 297 112,16 Kč 27 % 56 325,32 Kč 32 % 75 250,00 Kč 37 % 77 721,23 Kč 43 % 172 553,54 Kč 55 % 33 879,13 Kč 58 % 113 557,50 Kč 66 % 210 817,20 Kč 82 % 103 543,00 Kč 89 % 59 365,21 Kč 94 % 68 761,31 Kč 99 %
5156 Pohonné hmoty.. 4 000,00 Kč 2 765,00 Kč 69 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 2 765,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 % 0,00 Kč 69 %
5161 Služby pošt 4 000,00 Kč 26,00 Kč 1 % 757,00 Kč 19 % 463,00 Kč 30 % -450,00 Kč 19 % -229,00 Kč 14 % 617,00 Kč 29 % 573,00 Kč 43 % 576,00 Kč 58 % -379,00 Kč 48 % 133,00 Kč 52 % -1 120,00 Kč 24 % 573,00 Kč 38 % -1 488,00 Kč 1 %
5163 Služby peněžn.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
5164 Nájemné 118 500,00 Kč 117 693,40 Kč 99 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 46 974,90 Kč 40 % 60 490,00 Kč 91 % 0,00 Kč 91 % 10 228,50 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 % 0,00 Kč 99 %
5168 Služby zpraco.. 74 000,00 Kč 72 067,38 Kč 97 % 2 650,00 Kč 4 % 151,00 Kč 4 % 30 150,00 Kč 45 % 3 650,00 Kč 49 % 18 264,38 Kč 74 % 1 900,00 Kč 77 % 1 900,00 Kč 79 % 1 650,00 Kč 82 % 2 399,00 Kč 85 % 4 378,00 Kč 91 % 775,00 Kč 92 % 4 200,00 Kč 97 %
5169 Nákup ostatní.. 836 997,70 Kč 832 307,31 Kč 99 % 55 101,00 Kč 7 % 11 136,00 Kč 8 % 53 999,00 Kč 14 % 37 632,00 Kč 19 % 68 525,40 Kč 27 % 161 758,33 Kč 46 % 125 765,35 Kč 61 % 15 720,33 Kč 63 % 161 499,57 Kč 83 % 30 431,42 Kč 86 % 11 403,65 Kč 88 % 99 335,26 Kč 99 %
5171 Opravy a udrž.. 65 819,00 Kč 65 781,50 Kč 100 % 2 777,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 0,00 Kč 4 % 1 089,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 26 030,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 0,00 Kč 45 % 2 150,50 Kč 49 % 33 735,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5173 Cestovné (tuz.. 69 000,00 Kč 66 429,41 Kč 96 % 0,00 Kč 0 % 144,00 Kč 0 % 84,00 Kč 0 % 4 296,45 Kč 7 % 3 021,00 Kč 11 % 3 573,29 Kč 16 % 11 588,60 Kč 33 % 6 693,38 Kč 43 % -1 346,34 Kč 41 % -8,00 Kč 41 % 46 904,03 Kč 109 % -8 521,00 Kč 96 %
5175 Pohoštění 161 660,00 Kč 158 780,52 Kč 98 % 2 065,00 Kč 1 % 2 667,00 Kč 3 % 254,00 Kč 3 % 5 587,50 Kč 7 % 3 433,00 Kč 9 % 20 463,00 Kč 21 % 26 147,00 Kč 37 % 4 672,00 Kč 40 % 62 071,02 Kč 79 % 21 839,00 Kč 92 % 7 039,00 Kč 97 % 2 543,00 Kč 98 %
5179 Ostatní nákup.. 53 756,00 Kč 52 756,00 Kč 98 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 52 756,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 % 0,00 Kč 98 %
5194 Věcné dary 36 482,30 Kč 30 289,30 Kč 83 % 0,00 Kč 0 % 2 341,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 0,00 Kč 6 % 3 343,00 Kč 16 % 636,00 Kč 17 % 3 709,10 Kč 27 % 0,00 Kč 27 % 20 260,20 Kč 83 % 0,00 Kč 83 %
5222 Neinvestiční .. 109 000,00 Kč 109 000,00 Kč 100 % 109 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5424 Náhrady mezd .. 20 000,00 Kč 19 360,00 Kč 97 % 7 359,00 Kč 37 % 0,00 Kč 37 % 5 862,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 0,00 Kč 66 % 4 835,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 0,00 Kč 90 % 1 304,00 Kč 97 %
6122 Stroje, příst.. 49 000,00 Kč 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 49 000,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
6127 Umělecká díla.. 322 210,00 Kč 322 199,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 96 800,00 Kč 30 % 60 500,00 Kč 49 % 164 899,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
Celkem 7 446 017,00 Kč 7 302 865,72 Kč 98 % 497 748,20 Kč 7 % 565 055,16 Kč 8 % 397 364,32 Kč 5 % 375 004,95 Kč 5 % 432 563,01 Kč 6 % 1 051 727,16 Kč 14 % 793 976,08 Kč 11 % 520 280,21 Kč 7 % 996 527,05 Kč 13 % 550 652,92 Kč 7 % 465 428,09 Kč 6 % 656 538,57 Kč 9 %