Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost (ORG 1111) / 2017

Název:
Veřejné podpory-oblast sociální-celoroční činnost (1111)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
výdaje 180 000,00 Kč Pokles 153 700,00 Kč 153 700,00 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
Školství a sociální věci 67 900,00 Kč 67 900,00 Kč 67 900,00 Kč 100 %
Všeobecná pokladní správa 26 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyva 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 85 800,00 Kč 100 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 57 900,00 Kč 57 900,00 Kč 57 900,00 Kč 100 %
5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 28 100,00 Kč 28 100,00 Kč 28 100,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 28 100,00 Kč 28 100,00 Kč 28 100,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 29 800,00 Kč 29 800,00 Kč 29 800,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 29 800,00 Kč 29 800,00 Kč 29 800,00 Kč 100 %
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální preve 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 %
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 26 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
5901 Nespecifikované rezervy 26 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
541 Odbor sociálních věcí – veřejné podpory 26 300,00 Kč Pokles 0,00 Kč 0,00 Kč - - - -
Celkem 180 000,00 Kč Pokles 153 700,00 Kč 153 700,00 Kč 100 %

Měsíční čerpání

Položka Název Upravený rozpočet Skutečnost % Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání % Čerpání %
5221 Neinvestiční .. 28 100,00 Kč 28 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 28 100,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5222 Neinvestiční .. 95 800,00 Kč 95 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 21 % 10 000,00 Kč 31 % 0,00 Kč 31 % 65 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5223 Neinvestiční .. 29 800,00 Kč 29 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 29 800,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 % 0,00 Kč 100 %
5901 Nespecifikova.. 0,00 Kč 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - - 0,00 Kč - - - -
Celkem 153 700,00 Kč 153 700,00 Kč 100 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 20 000,00 Kč 13 % 67 900,00 Kč 44 % 0,00 Kč 0 % 65 800,00 Kč 43 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 % 0,00 Kč 0 %